B23K 35/38

Zváraný oceľový diel tvárnený za tepla s veľmi vysokou mechanickou pevnosťou a spôsob výroby takéhoto dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20352

Dátum: 23.07.2012

Autori: Yin Qingdong, Cretteur Laurent, Ehling Wolfram, Schmit Francis

MPK: B23K 35/30, B23K 35/02, B23K 26/32...

Značky: výroby, zváraný, tepla, pevnosťou, mechanickou, vysokou, spôsob, tvárnený, ocelový, takéhoto, velmi, dielů

Text:

...zvarením dvoch vopred vyslrihnutých plechov, ktoré majú vďaka tomuto typu rezania na svojich okrajoch nánosy predbežného povlaku na báze hliníka.0023 Spôsob zvárania spočíva bud v hybridnom zváraní laser-TIG, t.j. laserovým lúčom v kombinácii s elektrickým oblúkom dodávaným zváraclm horákom TIG (Tungsten Inert Gas) vybaveným netaviacou sa elektródou, alebo v hybridnom zváraní laser-MIG (Meta| Inert Gas), kedy je zvárací horák vybavený...

Spôsob hybridného zvárania oblúkom/laserom dielov z aluminizovanej ocele s plynom obsahujúcim dusík a/alebo kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19909

Dátum: 05.05.2011

Autori: Dubet Olivier, Briand Francis

MPK: B23K 26/14, B23K 26/32, B23K 26/20...

Značky: ocele, zvárania, dusík, kyslík, aluminizovanej, plynom, dielov, obsahujúcim, hybridného, spôsob

Text:

...ocelovom diele, ktorý obsahuje povrchovú vrstvu na báze hliníka, a pri ktorom sa navyše používa ochranný plyn, pričom sa tentoochranný plyn skladá z aspoň jednej hlavnej zložky, zvolenej z argónu a hélia, a z 1 až 20 objemových z aspoň jednej doplnkovej zložky, zvolenej z dusíka a kyslíka.0011 Podľa tohto vynálezu sa zvárací kúpeľ, a teda následne zvarový spoj, dosiahne v oblasti spojovacej roviny vytvorenej priložením, predovšetkým...

Spôsob rezania plazmou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9004

Dátum: 08.03.2007

Autori: Krink Volker, Laurisch Frank, Steudtner Thomas

MPK: B23K 35/38, H05H 1/34, B23K 10/00...

Značky: rezania, spôsob, plazmou

Text:

...Jediný obrázok schematicky ukazuje zostavu na napájanie plazmového horáka,uskutočneného ako plazmový rezací horák, zmesou plazmových plynov a zmesou sekundámych plynov na vykonávanie spôsobu podľa zvláštneho príkladu uskutočnenia vynálezu. Zostava 10 na napájanie plazmového horáka, uskutočneného ako plazmový rezací horák, z ktorého sú ukázané len elektróda 12, dýza 14 plazmového horáka a dýza 16 sekundárneho plynu, a ktorý slúži na rezanie...

Použitie ochrannej zmesi plynov pre laserové hybridné zváranie kovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9199

Dátum: 13.11.2003

Autori: Wankum Achim, Hildebrandt Bernd, Kaya Cerkez

MPK: B23K 26/14, B23K 35/38

Značky: zmesí, zváranie, laserové, hybridné, použitie, kovových, plynov, ochrannej, materiálov

Text:

...menšími rýchlosťami ochladzovania.Produktivita a hospodárnosť laserového hybridného zvárania a akost zvarových švov sú okrem iného tiež závislé od zloženia ochranného plynu použitého pri laserovom hybridnomVýber optimálne vhodného ochranného plynu pre daný spôsob laserového hybridného zvárania nastáva pod aspektom tvorby plazmy v závislosti od vlastností lasera, ako sú vlnová dĺžka, výkon, resp. intenzita laserového lúča, stabilita...

Spôsob výroby zmesi ochranných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16300

Dátum: 03.12.2002

Autori: Haas Burkhard, Miklos Ernst

MPK: B01J 19/14, B23K 35/38

Značky: spôsob, ochranných, výroby, zmesí, plynov

Text:

...spôsobe sa NOrozpúšťa v kvapalnom argóne a potom sa tento roztok odparuje spotrebiteľom plynu.Príprava dopovaných zmesí ochranných plynov nie je však uspokojivo riešená z technického a praktického hľadiska. Najmä neexistuje žiadny jednoduchý a nekomplikovaný postup, ktorý v sebe spája výhody plynúce z použitia dodávky kvapalného argónu, svýhodami, ktore poskytuje prídavok dopujúceho plynu. Dôležitý je však nielen praktický výrobný postup...

Pomocný prípravok na zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278299

Dátum: 12.08.1992

Autori: Okresová Soňa, Polievka Milan

MPK: B23K 35/38

Značky: prípravok, zváranie, pomocný

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocný prípravok na zváranie zabraňuje adhézii postrekov zváraného kovu na povrch. Prípravok pozostáva z 1 až 95 hmotn. dielov aspoň jednej látky zo skupiny zahŕňajúcej diestery polyetylén-glykolu s molekulovou hmotnosťou 300 až 3000 g/mol., výhodne polyetylénglykolmaleinát, monobutylétery etylénglykolu s molekulovou hmotnosťou 100 až 170 g/mol, polyvinylalkohol, kopolymér propylénoxidu s etylénoxidom, z maximálne 50 hmotn. dielov...

Zmes plynov pre mikroplazmové, plazmové zváranie a zváranie neodtavujúcou sa elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264715

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kasperkevič František, Martišovitš Viktor

MPK: B23K 9/16, B23K 35/38

Značky: plazmové, plynov, elektródou, zváranie, mikroplazmové, neodtavujúcou

Text:

...alebo plazmové zváranie a zváranie netaviacou sa elektrődou, austenitických a nizkouhlíkatých materiálov, podstata ktorej spočíva v tom, že pozostáva z technického arqönu, ktorý obsahuje od 1,0 do 3 vodík.Zmes plynov podľa vynálezu odstráni nestability hcrenia preneseného oblúka pri mikroplazmcvom zváraní, čím sa dosiahne zvýšená kvalita zvarových spojov. Pri zváraní je možné používat1, čím sa značne zvyšuje produktivita...