B23K 35/36

Spôsob výroby polotovarov s modifikovaným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8527

Dátum: 17.03.2004

Autori: Sedlmeir Sabine, Englert Peter, Trautwein Ingo, Boger Snjezana, Pfitzer Mathias

MPK: C23C 22/66, B23K 35/36, C23C 22/34...

Značky: spôsob, výroby, polotovarov, modifikovaným, povrchom

Text:

...neupravených hliníkových dielov s povlakom tavidla, ktoré vykazuje otvorene póry, je hranaté a vo forme doštičiek.0016 V uskutočnení podľa vynálezu vykazujepolotovar, určený na modiñkovanie, teplotu od 300 do 550 °C. Táto forma predkladaného vynálezu umožňuje výhodnú modifikáciu povrchu polotovaru, najmä vytvorenie vrstvy oxidu kovu alebo vrstvy böhmitu, zosiľnenie existujúcej vrstvy oxidu kovu alebo vrstvy böhmitu,zabudovanie...

Spajkovacia pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9276

Dátum: 04.12.2002

Autori: Taguchi Toshihiko, Hirata Masahiko, Yoshida Hisahiko, Takaura Kunihito, Nagashima Takashi

MPK: B23K 35/26, B23K 35/363, B23K 35/36...

Značky: pasta, spájkovacia

Text:

...alebo0007 Z takých bezolovnatých spájok sú zliatiny na báze Sn obsahujúce Ag, ako sú Sn-Ag zliatiny a Sn-Ag-Cu zliatiny(označované nižšie súhrnne ako spájky na báze Sn-Ag), výhodné V tom, že sa ľahko používajú, pretože majú dobrú zmáčateľnosť medzi bezolovnatými spájkami. Avšak bezolovnate spájky na báze Sn-Ag majú teplotu topenia okolo 220 °C, ktorá je približne o 30- 40 °C vyššia než je teplota topenia Sn-Pb eutektickej spájky,takže...

Spôsob spojovania kovových povrchov a zmes na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282878

Dátum: 02.12.2002

Autor: Timsit Roland Sion

MPK: B23K 35/28, B23K 35/30, B23K 35/36...

Značky: povrchov, kovových, vykonávanie, spojovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spojovania hliníkového povrchu k povrchu hliníkovému, medenému, mosadznému alebo oceľovému so zliatinou na tvrdé spájkovanie, ktorá má teplotu tavenia nižšiu ako kovy povrchov, ktoré majú byť spájané, bez pre-pokovenia jedného z povrchov zliatinou na tvrdé spájkovanie, keď sa na najmenej jeden zo spájaných kovových povrchov nanesie vrstva spájkovacej zmesi na tvrdé spájkovanie, obsahujúcej čiastočky kovu ako kremík, meď a germánium, a...

Kompozícia taviva na spájkovanie dielov natvrdo, predovšetkým základného materiálu na báze hliníka, a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9730

Dátum: 07.08.2002

Autori: Skiba Erwin, Englert Peter, Trautwein Ingo

MPK: B23K 35/36

Značky: spájkovanie, taviva, základného, kompozícia, dielov, hliníka, materiálů, natvrdo, báze, predovšetkým, použitie

Text:

...prifluxovaní sietí výmenníkov tepla a pri letovaní rúrok s vlnitými rebrami. To prebieha automaticky pomocou takzvaného zariadenia na fluxovanie postrekom. Variant označený b) slúži na cielené fluxovanie napríklad zasunutých deliacich priehradiek kondenzátorov. Variant označený c) slúži na Cielené vnútorné fluxovanie základov vykurovacích telies,deliacich priehradiek a spojok zasúvacích vidlĺc a na dodatočné fluxovanie spojení rúrok a...

Aditivovaná kvapalina pre automatické spájkovacie procesy v elektrotechnike s využitím parafinicko-sírnej ropnej bázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269553

Dátum: 11.04.1990

Autori: Salková Zuzana, Szücs Ladislav, Sloboda Robert, Kostolányi Peter

MPK: B23K 35/36

Značky: využitím, parafinicko-sírnej, elektrotechnike, aditivovaná, kvapalina, automatické, ropnej, bázy, spájkovacie, procesy

Text:

...aa aditivuje prieadami na zlepšenie tepelno~oxidačnej stability, zlepšenia zatekavoati e datergentno-diepargaćnóho potenciálu oleje, prisadani na inhibovanie tvorby atruzky. ako aj priaadami na zlepšenie znývatelnoati oleja. Ako prieady na zlepšenie tepelno-oxidaćnej etability podla tohoto vynálezu možno použiť látky na baza tercutylfanelov a/nebo alkylaelicylátov vapenatých a 9 až 24 atômami uhlika v alkylekupine, výhodne eo 14 - 18 atômani...

Bazický obal elektrod pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí střídavým i stejnosměrným proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263236

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blažek Jaroslav, Trejtnarová Věra

MPK: B23K 35/34, B23K 35/36

Značky: nelegovaných, nízkolegovaných, proudem, elektrod, stejnosměrným, střídavým, bazicky, oceli, svařování

Text:

...dále 22 až 35 hmot. uhličitanů alkalíckých zemin, např. uhličitanu vápenatého, uhličitanu hořečnatěho, případně uhlíčítanu barnatého samostatně nebo ve směsi v liboýolném poměru, při 283 238čem mohou být ve formě v přírodě se nacházejicich minerálů nebo ve formě chemických sloučenin, 18 do 25 hmot. fluoridů,např. fluoridu vápenatěho va formě minerálu nebo chemické sloučeniny, případně fluoridu hlinitého, fluoridu barnatého, fluoridu...

Tavivo pre automatické naváranie funkčných častí, napríklad tlakových nádob, jednou alebo dvomi austenitickými pásovými elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261675

Dátum: 10.02.1989

Autor: Šefčík Dušan

MPK: B23K 35/36, B23K 35/365

Značky: tlakových, částí, automatické, tavivo, naváranie, nádob, austenitickými, jednou, pásovými, například, elektródami, funkčných, dvomi

Text:

...a draselný, oxid vápenaiý a ďalej pozostáva z 12,1 až 19 0/0 hmot. oxidll kremičitého, 4tomto rozpätí skladby sa dosiahol stabilnýelektrotroskový proces. Navarová húsenka je hladká, s jemnou rovnomernou geometrickou textúrou. Odstrániteľnowsť je samovoľná, a to aj pri navárani pásovými elektródązmi s obsahom niobu.sledovaním a definovaním optimálne pomeru medzi fluoridom vápenatým a oxidom vápenatým sa dosiahol stabilný elektrotroskový...

Tavivo pre naváranie vysokolegovanou pásovou elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261658

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ševčík Dušan

MPK: B23K 35/36, B23K 35/365

Značky: pásovou, naváranie, vysokolegovanou, elektródou, tavivo

Text:

...2 H-pyridazin-ćl-olov všeobecného vzorca I reakciou 5-alkyltiolA-helogén-2-sLibstituovaného-3-oxo-zH-pyridazinu všeobecného vzorca IIIR 1 a R majú už uvedený význam, X znamená halogén s hydroxidom sodným alebo draselným. CS 175 205 Chem. zvesti 30 663-673 1976.Teraz sa zistil nový spôsob prípravy 5-alkyltio-2-substituovaných-B-soxo-ZH-pyridazín-4-olov všeobecného vzorca IR 1 a R 3 majú už uvedený význam,...

Nekorozívne tavivo na tavné zváranie hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259255

Dátum: 17.10.1988

Autor: Guldan Pavel

MPK: B23K 35/365, B23K 35/36

Značky: tavné, hliníka, zváranie, nekorozívne, tavivo

Text:

...z 30 až 39 0/0 hmot. fluoridu lítneho, 5 až 9 0/0 hmot. fluorohlinitanu soclného alebo fluorokremičitanu draselného alebo fluoroboritanu draselného, 3 až 8 0/0 hmot. fluoridu hlinitého.Tavivo podľa vynálezu dosahuje výborné zváracie vlastnosti. Spoj po zvarení je čistý a kovovo lesklý, preverenie zvarového spoja je dobré, bez neprievarov a pórov s dobrými mechanickými hodnotami zodpovedajúcimi hliníku Al 99,5 ~ 99,0.Tavivo v porovnaní s...

Zvárací prášok pre elektrotroskové zváranie hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258628

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pikna Eduard, Guldan Pavol

MPK: B23K 35/36, B23K 35/34

Značky: zvárací, prášok, zváranie, elektrotroskové, hliníka

Text:

...tavív za to isté obdobie bol prírastok 26 hmot. Pri zváraní zváracím práškom vzniká menšie množstvo splodín horenia, pričom vzhľadom na zloženie je znížený únik toxických splodín počas zvárania. Zložením taviva sa dosiahla optimálna elektrická vodivosť nutná pre vyvolanie elektrotroskového procesu a to aj výborná schopnosť rozpúštať vrstvy oxidov. Uvádza né vlastnosti zváraného prášku zabezpečujú pri elektrotroskovom zváraní dobré...

Nízkokorozívna mäkká pastovitá spájka na báze cín-olovo

Načítavanie...

Číslo patentu: 257818

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tóthová Alžbeta, Rácz Gabriel

MPK: B23K 35/363, B23K 35/36

Značky: nízkokorozívna, báze, spájka, pastovitá, mäkká, cín-olovo

Text:

...nedochádza k narúšaniu vodivých vrstiev na substrátoch a tým sa zabezpečuje dostatočné adhézia spajky k nim. Čistenie zbytkov taviva je jednoduché, postačuje dokonalé opláchnutie tečúcou teplou vodou. Vypalovanie pastovitej spájky podľa vynálezu je možné až do rýchlosti ohrevu S 5 °C.sekl a pritom nedochádza ka nadvihovaniu vsádzacích prvkov,čím dôjde k vytvoreniu kvalitných spájkových spojov. Nízkokorozivna mäkká pastovitá...

Spojivo práškových obalových zmesí elektród pre ručné oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257148

Dátum: 15.04.1988

Autor: Manasová Elena

MPK: B23K 35/36, B23K 35/34

Značky: elektrod, zmesí, zváranie, ručné, spojivo, obalových, oblúkové, práškových

Text:

...množstva nízkej frakcie je perspektívne z hladiska praktického, ale najmä ekonomického.Na nasledujúcich príkladoch je osvetlená podstata vynálezu.Pri výrobe obalovej zmesi bázickej elektródy pre ručné oblúkové zváranie bol akospojivo použitý vodný roztok polyvinylalkoholuiv množstve 6,5 °/o hmot. obalovej zmesi elektród. Celkový obsah frakcie pod 0,063 milimetrov bolo do 18 0/0 hmot. obalovej zmesi elektród. Elektródy po vyrobení z...

Spojivo práškových obalových zmesí elektród pre ručné oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257128

Dátum: 15.04.1988

Autor: Manasová Elena

MPK: B23K 35/36, B23K 35/34

Značky: zváranie, oblúkové, spojivo, elektrod, ručné, práškových, zmesí, obalových

Text:

...obalených elektród sa zníži približne dvojnásobne oproti elektródam s použitím vodného skla ako spojiva obalených zmesí elektród. Ďalej sa zlepšla operatívne zváracie vlastnosti elektród s použitím nového spojiva najmä z hladiska kľudného horenia oblúka, jemnejšej kresby húsenky a veľmi lahke odstránitelnosti trosky. Z ekonomického hladiska výhodou je to, že elektródy sa sušia pri niž 4šej teplote 150-200 °C po dobu 2 hodín. Z hladiska...

Tavidlo pro navařování slitin na bázi kobaltu trubičkovou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253458

Dátum: 12.11.1987

Autori: Rydval Karel, Dytrt Jan

MPK: B23K 35/36, B23K 35/34

Značky: tavidlo, slitin, bázi, elektródou, trubičkovou, navařování, kobaltu

Text:

...tom, že obsahuje hmotnostně 31 až 35 oxidu křemičitého, 0,2 až 0,8 oxidu železitého, 17 až 21 oxidu hlinitého, 4,5 až 9 oxidu vápenatého, 20 až 24 oxidu hořečnatého, 13,5 až 17,5 fluoridu vápenatého, 1,0 až 2,5 směsi oxidu sodného a oxidu draselného, 1,4 až 3,0 oxidu barnatého, 1,0 až 2,5 karbidu titanu.Řešením podle vynálezu se dosahuje vyššiho účinku tím, že dochází k úspoře deficitnich ochranných plynů, dále k úspoře přídavných...

Spôsob prípravy spojiva obalových zmesí elektród na báze vodného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252739

Dátum: 15.10.1987

Autori: Manasová Elena, Rácz Gabriel

MPK: B23K 35/362, B23K 35/36

Značky: zmesí, spôsob, obalových, vodného, báze, spojiva, elektrod, přípravy

Text:

...nižší a počas lisovania sa nezvyšuje. Tým sa zlepší homogenita nallsovaiíého obalu a zároveň S 13. zlepší jeho centricita. Dôsledkom zlepšovania výrobných vlastností sa dosiahne vyššia sta bilita zváracieho procesu, značné zníženierozstreku, zlepšenie formovania húsenky a lepšia odsträniteľnost trosky. Pri výrobe obalovej zmesi postačuje menšie množstvo potrebného spojiva a nie je potrebné použiť plastifikátory. Súčasne sa dosiahne homogenita...

Směs pro navařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245497

Dátum: 15.06.1987

Autori: Josef Trpišovský, Markalous František, Smejkal Vilém, Zátopek František

MPK: B23K 35/36, B23K 35/22

Značky: navařování, směs

Text:

...uanococronxocmu uannannenaoro cnon,raxze nonumenum ero uoppoauoanon cmonxoćrn. Hpu zacne n cocran Oonee 20 xpoua xom M naánnnaercn nosumeHue xoppoauonaon cronnocru, onuexo n aone onnannenun c ocuonuun uerannou noannanrcn unuporpemuau. Hannuue 3 cocrane uenee 15 xpoua cnocoücxayer nonunenum ero xoppoanonnon cronnocmu npn yuenbmenun era uanococwonKOGTH.Mpauop n cocmane n Konwzecrne 0,3-I,0 conuecmno c nnannxonuu mnarou cnocoücnyer...

Náplň trubkového drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230671

Dátum: 15.01.1985

Autori: Golovko Vladimir Nikolajevič, Pochodňa Igor Konstantinovič

MPK: B23K 35/36

Značky: drátu, náplň, trubkového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje ke svářecím materiálům pro obloukové svařování, přesněji k náplni trubkových drátů. Účelem vynálezu je zvýšení mechanických vlastností kovu švu, zlepšení svařovacích a technologických charakteristik drátu, zlepšení hygienických podmínek při jeho výrobě. Zadaného cíle je dosahování tím, že náplň trubkového drátu pro obloukové svařování v ochranné atmosféře nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí, má následující složení, v %...