B23K 35/30

Zváraný oceľový diel tvárnený za tepla s veľmi vysokou mechanickou pevnosťou a spôsob výroby takéhoto dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20352

Dátum: 23.07.2012

Autori: Ehling Wolfram, Cretteur Laurent, Yin Qingdong, Schmit Francis

MPK: B23K 35/30, B23K 35/02, B23K 26/32...

Značky: zváraný, vysokou, pevnosťou, mechanickou, dielů, tepla, výroby, ocelový, spôsob, tvárnený, velmi, takéhoto

Text:

...zvarením dvoch vopred vyslrihnutých plechov, ktoré majú vďaka tomuto typu rezania na svojich okrajoch nánosy predbežného povlaku na báze hliníka.0023 Spôsob zvárania spočíva bud v hybridnom zváraní laser-TIG, t.j. laserovým lúčom v kombinácii s elektrickým oblúkom dodávaným zváraclm horákom TIG (Tungsten Inert Gas) vybaveným netaviacou sa elektródou, alebo v hybridnom zváraní laser-MIG (Meta| Inert Gas), kedy je zvárací horák vybavený...

Spôsob hybridného zvárania oblúkom/laserom dielov z aluminizovanej ocele s plynom obsahujúcim dusík a/alebo kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19909

Dátum: 05.05.2011

Autori: Briand Francis, Dubet Olivier

MPK: B23K 26/32, B23K 26/14, B23K 26/20...

Značky: dielov, spôsob, aluminizovanej, dusík, hybridného, obsahujúcim, plynom, kyslík, zvárania, ocele

Text:

...ocelovom diele, ktorý obsahuje povrchovú vrstvu na báze hliníka, a pri ktorom sa navyše používa ochranný plyn, pričom sa tentoochranný plyn skladá z aspoň jednej hlavnej zložky, zvolenej z argónu a hélia, a z 1 až 20 objemových z aspoň jednej doplnkovej zložky, zvolenej z dusíka a kyslíka.0011 Podľa tohto vynálezu sa zvárací kúpeľ, a teda následne zvarový spoj, dosiahne v oblasti spojovacej roviny vytvorenej priložením, predovšetkým...

Spôsob zhotovenia zvarového spoja na niklom legovaných oceliach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13864

Dátum: 02.02.2009

Autori: Adam Werner, Beissel Jochem, Reichel Thilo

MPK: B23K 101/04, B23K 103/04, B23K 35/30...

Značky: zhotovenia, oceliach, legovaných, niklom, zvarového, spôsob, spoja

Text:

...materiálmi vyplývajú porovnateľné mechanicko-technologické vlastnosti ako pri nadmeme legovaných prídavných zváracích materiáloch, ale lepšie vlastnosti prispôsobené na základný materiál, predovšetkým ohľadnetepelnej rozťažnosti, špecifickej tepelnej vodivosti a najmä medze prieťažnosti, v oblastizvarového spoja. Týmto sa dosiahne napríklad zlepšená rozťažnosť, predovšetkým pri aplikáciách pri nízkych teplotách, pričom rozťažnosť v oblasti...

Plnená elektróda na zváranie liatin s guľôčkovým grafitom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285802

Dátum: 26.07.2007

Autori: Mihalkovič Koloman, Meško Jozef, Mičian Miloš, Leždík Viliam

MPK: B23K 35/30, B23K 35/00, B23K 35/22...

Značky: elektroda, grafitom, liatin, guľôčkovým, zváranie, plnená

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa plnená elektróda na oblúkové zváranie liatin s guľôčkovým grafitom v ochrannej atmosfére Ar a CO2 obsahujúca jednotlivé komponenty práškovej náplne v hmotnostnom pomere: 60 - 73 % bielej liatiny, 7 - 16 % ferozliatiny na báze FeSi-Mg, 1 - 3 % Cu-prášku, 1 - 3 % grafitu a 8 - 18 % ionizačných, plynotvorných a troskotvorných prísad granulačného zloženia 63 - 100 um.

Spôsob spájkovania výrobkov z nerezovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16635

Dátum: 24.05.2006

Autori: Sjödin Per, Rassmus Jens

MPK: B23K 1/008, B23K 1/19, B23K 1/00...

Značky: výrobkov, ocele, spájkovania, spôsob, nerezovej

Text:

...koróziou. Najočividnej ším problémom je skutočnosť, že pri korózii dochádza k spotrebe medi. Spotreba medi dokáže znížiť mechanickú pevnosť predmetu a predmet môže začať presakovať. Uvoľňovanie produktov korózie Cu a Cu iónov do média V danom predmete môže spôsobiť galvanickú koróziu ostatných častí systému, V ktorom je tento predmet nainštalovaný. Voľbou môže byť spájkovací materiál na báze striebra, ale bežne sa nepoužíva z dôvodu vysokej...

Spôsob spojovania kovových povrchov a zmes na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282878

Dátum: 02.12.2002

Autor: Timsit Roland Sion

MPK: B23K 35/36, B23K 35/28, B23K 35/30...

Značky: vykonávanie, spojovania, povrchov, spôsob, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spojovania hliníkového povrchu k povrchu hliníkovému, medenému, mosadznému alebo oceľovému so zliatinou na tvrdé spájkovanie, ktorá má teplotu tavenia nižšiu ako kovy povrchov, ktoré majú byť spájané, bez pre-pokovenia jedného z povrchov zliatinou na tvrdé spájkovanie, keď sa na najmenej jeden zo spájaných kovových povrchov nanesie vrstva spájkovacej zmesi na tvrdé spájkovanie, obsahujúcej čiastočky kovu ako kremík, meď a germánium, a...

Směs pro navařování otěruvzdorného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259005

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kralja Vasilij, Korostil Anatolij, Potapov Jurij

MPK: B23K 35/30, C22C 37/10, B23K 35/22...

Značky: materiálů, směs, navařování, otěruvzdorného

Text:

...TpemHH B Hannaanennon cnoe, ynyqmaer Kaqecrao Hannaanennoro Meranna. 5Monwnunpymmue snenenwu B cocwane nna Hannannn, Taxue, Kax Maruuü, Kansnnñ, penxoseuenbume Mewannm (P 3 M), amsunamr msmenbqenne MHKpOcTpyKTypM Hannannennoro Mewanna H oôpasonanne maponunnoü opMu rpaůnra B HeM, qro cnocoö~crnyer nonumenum musuxo-Mexanuqecxnx caoňcwn Hannanneunoro MąTanna. OHH onHonpeMeHHo cnocoöcraymrnonHoMy u paBHOMepHOMy pacnpeeneuum nerúpymmux aneMeuwon ~...

Slitinová stříbrná pájka k přímému připájení kontaktových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237343

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wolmer Roger, Malikowski Willi, Böhm Wolfgang

MPK: B23K 35/30

Značky: kontaktových, materiálů, stříbrná, pájka, připájení, slitinová, přímému

Zhrnutie / Anotácia:

K přímému připájení stříbrných kontaktových materiálů s obsahem oxidů na nosič slouží slitinové pájky, které obsahují kromě stříbra 20 až 35 % hmot. mědi a 0,1 až 5 % hmot. palladia. Pájené spoje vyrobené těmito pájkami projevily při zkouškách spínání zvýšenou životnost.

Směs pro navařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 249781

Dátum: 15.04.1987

Autori: Korostil Anatolij, Potapov Jurij, Kralja Vasilij

MPK: C22C 37/10, B23K 35/30

Značky: navařování, směs

Text:

...5 cocran sneuenron-Moumnxaropos 4 Marnnn, Kanbunx n pexoseä MGHĽHUX MeTaHHOB ~ cnoçoöcrnyew pannomepnomy pacnpenenenum nerupymmnx sneMGHTOB - HHKQHH, Menu H unpxounx, Bmamsaem Kauenbqeaue Mnxpocwpykrypu ero,nonyqenne maposnnnoñ Qopmm rpamnra, nnonmwennemnsnxo-Mexannqecxuxćnoňcws HaHnaBHeHHOF 0 Memanna.Hanuqne HHKEHH B çocwane nn Hanqanxu B Konnqecrse 0,01-SZ COBMGCTHO c nnpxonneu cnocoöcrsyew Bupaaunnannm rnepocrx H npounocwn Bonb...