B23K 35/22

Plnená elektróda na zváranie liatin s guľôčkovým grafitom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285802

Dátum: 26.07.2007

Autori: Mihalkovič Koloman, Meško Jozef, Leždík Viliam, Mičian Miloš

MPK: B23K 35/30, B23K 35/22, B23K 35/00...

Značky: zváranie, grafitom, guľôčkovým, liatin, elektroda, plnená

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa plnená elektróda na oblúkové zváranie liatin s guľôčkovým grafitom v ochrannej atmosfére Ar a CO2 obsahujúca jednotlivé komponenty práškovej náplne v hmotnostnom pomere: 60 - 73 % bielej liatiny, 7 - 16 % ferozliatiny na báze FeSi-Mg, 1 - 3 % Cu-prášku, 1 - 3 % grafitu a 8 - 18 % ionizačných, plynotvorných a troskotvorných prísad granulačného zloženia 63 - 100 um.

Zariadenie na vytvorenie zásoby ochranného plynu pre spájanie elektrickým oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3809

Dátum: 14.04.2005

Autor: Ammann Thomas

MPK: B23K 9/32, B23K 35/22

Značky: spájanie, plynů, vytvorenie, elektrickým, zariadenie, ochranného, oblúkom, zásoby

Text:

...plynov. Najmä sa má docieliť prispôsobenie zásoby pracovným miestam prevádzkovaným manuálne aj robotom. Ďalej je úlohou vynálezu poskytnúť spôsob pre vytvorenie zásoby predpracovnými miestami, ktorá rieši uvedený problém.Táto úloha je, pokiaľ sa týka zariadenia, vyriešená podľa vynálezu tým, že prívodná strana druhého miešača je spojená s odoberacou stranou prvého miešača a so zásobou hélia a odoberacia strana druhého miešača je...

Zmes ochranných plynov na laserové spájkovanie kovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5955

Dátum: 04.12.2003

Autor: Kaya Cerkez

MPK: B23K 35/22, B23K 1/005

Značky: ochranných, plynov, materiálov, spájkovanie, kovových, laserové

Text:

...spájkovani kovových materiálov pomocou CO 2-lasera, musí ~ dodatočne okrem svojej vlastnej ochrannej funkcie - spôsobiť, aby spájkovacie materiály,používané pri spájkovaní, ako je napr. bronzový alebo medený drôt, resp. drôt zo zliatiny medi, sa napriek malej špecifickej vlnovej dĺžky (lambda 10,6 m) lúča plynového CO 2 laseru tak natavili, aby kovové diely zostali trvale spojené.Základom vynálezu, je preto úloha vytvoriť ochranný plyn na...

Zváranie tenkých plechov laserovým lúčom, najmä dielcov tvoriacich súčasť elektrospotrebičov pre domácnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4735

Dátum: 10.06.2003

Autori: Chouf Karim, Briand Francis, Verna Eric

MPK: B23K 35/22, B23K 26/00, B23K 26/12...

Značky: elektrospotrebičov, plechov, dielcov, tenkých, lúčom, laserovým, tvoriacich, najmä, súčasť, zváranie, domácnost

Text:

...kry-ciclii» plynu.Interakcia plazmy krycieho plynu s laserovým lúčom môže mať rôzne formy prejavu,avšak najčastejšie sa táto interakcia prejavuje absorpciou a/alebo difrakciou dopadajúceho laserového lúča, čo môže viesť k výraznému zníženiu hustoty výkonu lasera na povrchu cieľového materiálu a teda zmenšenie hĺbky prenikania laserového lúča do materiálu alebodokonca prerušenie interakcie medzi laserovým lúčom a materiálom, čo sa prejaví...

Použitie plynných zmesí hélium/dusík pri laserovom zváraní oceľových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5046

Dátum: 06.06.2003

Autori: Briand Francis, Chouf Karim, Lefebvre Philippe, Verna Eric

MPK: B23K 35/22, B23K 26/12, B23K 26/00...

Značky: oceľových, plynných, zmesí, rúrok, zváraní, použitie, laserovom

Text:

...výsledkov, aké sa dosahujú pri zváraní s použitím hélia, avšak lacnej šímTakto existuje komerčná ponuka plynných zmesí obsahujúcich argón a hélium, akými sú napríklad plynné zmesi obsahujúce 30 objemu hélía, pričom zvyšok je tvorený argónom,ktoré sú komerčne dostupné pod označením LASALT 2045 v spoločnosti LAIR LIQUIDEm a ktoré umožňujú dosiahnutie v podstate rovnakých výsledkov ako s použitím hélía pre výkony lasera typu C 02 nižšie ako 5...

Použitie plynných zmesí hélium/dusík pri tupom zváraní laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3437

Dátum: 26.05.2003

Autori: Lefebvre Philippe, Briand Francis, Verna Eric, Chouf Karim

MPK: B23K 26/12, B23K 26/00, B23K 35/22...

Značky: laserom, použitie, zmesí, plynných, tupom, zváraní

Text:

...zmesí plynov, ktoré sú lacnejšie ako hélium, avšak ktoré by ale umožnili obmedzenie vzniku plazmy krycieho plynu ateda dosiahnutierovnakých zváracích výsledkov, aké sa dosahujú pri použití hélia, avšak s nižšími nákladmi.Takto existujú na trhu plynné zmesi obsahujúce argón a hélium, ako je napríklad plynná zmes obsahujúca 30 objemu hélia, pričom zvyšok je tvorený argónom, ktorá je na trhu dostupná pod označením LASALTM 2045 a ktorá je...

Spôsob spájania odlišných materiálov v ochrannej plynovej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1847

Dátum: 03.12.2002

Autori: Miklos Ernst, Tischler Friedrich

MPK: B23K 35/22

Značky: ochrannej, atmosfére, spájania, spôsob, materiálov, plynovej, odlišných

Text:

...spájkovanie a plazmové MIG-spájkovanie a spôsoby hybridného spájkovania. Pri spájkovaní natvrdo, kde sa pracuje s oblúkoma ochranným plynom, sa spájkovaný spoj zhotoví použitímzváracích prístrojov s ochranným plynom. Základný materiál sa však pritom nenataví, avšak iba tzv. tvrdé, resp. spájky s vysokou teplotou tavenia, ktoré sa používajú. ako prídavné materiály. Používané materiály spájok majú pomerne nízke body tavenia rádovo zhruba...

Drôt na oblúkové zváranie v ochrane plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269037

Dátum: 11.04.1990

Autori: Martišík Alojz, Ondrejček Peter

MPK: B23K 35/22

Značky: zváranie, ochraně, drôt, plynov, oblúkové

Text:

...zvarováho kovu. Táto závisí od komplexnej interakcie-mnohých taktorov, ako celkového obsahu legúr, veľkosti, rozloženia a chemického zloženia inklúzií,rozmeru primárnych austenitických zřn, rýchlosti chladnutia zvarového kovu atd. Všeobecný trend pri vývoji prídavných materiálov vedie cez taká zlepšenie mikroà ľtruktúr zvarověho kovu, ktoré vyžaduje malý obsah legujúcich prvkov, aj ked pre zvýšenie množstva acikulárneho feritu je potrebná...

Ochranná pracovná vrstva čapov liatinových valcov najmä dvojvrstvových

Načítavanie...

Číslo patentu: 263568

Dátum: 11.04.1989

Autori: Slavkovský František, Šajty Jozef, Čomaj Milan, Barilík Ján

MPK: B22D 11/12, B23K 35/22, B22D 19/16...

Značky: ochranná, liatinových, valcov, najmä, pracovná, čapov, vrstva, dvojvrstvových

Text:

...uvedeného zloženia má komplexnú štruktúru, pozostávajücu zo silne deformovaných častíc s martenzitickou štruktúrou s jemne rozptýlenými kanbidmi chromu s mikrotvrdosťou 602 až 762 jednotiek HVm. Na rozdiel od základného materiálu čapov, ktorý je tvorený perlitickou sivou liatinou s lístkovým alebo guličkovým grafitom, má žiarove nastriekaná kovová pracovná vrstva, v dôsledku svojho optimálneho chemického zloženia, z tribologického hľadiska...

Směs pro navařování otěruvzdorného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259005

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kralja Vasilij, Korostil Anatolij, Potapov Jurij

MPK: C22C 37/10, B23K 35/30, B23K 35/22...

Značky: materiálů, směs, otěruvzdorného, navařování

Text:

...TpemHH B Hannaanennon cnoe, ynyqmaer Kaqecrao Hannaanennoro Meranna. 5Monwnunpymmue snenenwu B cocwane nna Hannannn, Taxue, Kax Maruuü, Kansnnñ, penxoseuenbume Mewannm (P 3 M), amsunamr msmenbqenne MHKpOcTpyKTypM Hannannennoro Mewanna H oôpasonanne maponunnoü opMu rpaůnra B HeM, qro cnocoö~crnyer nonumenum musuxo-Mexanuqecxnx caoňcwn Hannanneunoro MąTanna. OHH onHonpeMeHHo cnocoöcraymrnonHoMy u paBHOMepHOMy pacnpeeneuum nerúpymmux aneMeuwon ~...

Elektróda s bázickým obalom a nízkým obsahom uhlíka na ručné oblúkové zvaranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255302

Dátum: 15.03.1988

Autori: -, Biacovský Štefan

MPK: B23K 35/00, B23K 35/22

Značky: obalom, zváranie, elektroda, uhlíka, nízkým, ručné, bázickým, oblúkové, obsahom

Text:

...dobrých zváracích vlastností a pri dosiahnutí požadovaných mechanických vlastností zvanoveho kovu. Okrem toho má velmi dobre operatívne a metalurgické vlastnosti aj pri zváraní v polohách. Elektróda podľa vynálezu umožňuje zhotoviť zvarový kov s nízkym obsahom uhlíka plod 0,03 hmot. hlavne tým, že používa špeciálny jadrový drôt a upravenú obalovú hmotu. Zvarový kovu zni 4žuje koröziu prenosom pracovného média hlavne tým, že použitý...

Spojivo obalových zmesí bázických elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 241560

Dátum: 15.09.1987

Autor: Scherhag Bernhard

MPK: B23K 35/22, B23K 35/365

Značky: spojivo, elektrod, bazických, obalových, zmesí

Text:

...°C.Pri použití obalených elektród pre zváranie stabilizovaných nehrdzavejúcich austenitických oceli so spojivom obalovej zmesi podľa vynálezu, znižuje sa obsah toxických zložiek vo vyprodukov-aných dymoch, čo výrazne zlepšuje pracovné prostredie zvárača,odstránia sa ťažkosti pri výrobe elektród.Príkladom môže slúžiť bázická obalená e 4lektróda, pre zváranie oceli typu chrom-nikel-molybdénovä stabilizovaná austenitická ocel, ktorá bola vyrobená...

Bazický obal elektrody pro ruční obloukové svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245356

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dominiak Henryk

MPK: B23K 35/365, B23K 35/22

Značky: obloukové, svařování, elektrody, ruční, bazicky

Text:

...uhličitanu hořečnatého, 10 až 20 složek dezoxidačních, např. feromanqanu, ferosilioia, ferotitanu a legujících, napł. feromanganu, manqanu, ľerosilicia, feroohromu, chromu, feromolybdenu, niklu ve směsi nebo jednotlivé a 40 až 50 t hmotnostníoh železného prášku, přičemž vzájemný poměr složek struskotvorných,tj. uhličitanu hořečnatého ku fluoridu vapenatému přírodnímu rutilu uhličitanu vápenatému je v poměru 1 Š 41 4 až 7 12 až 20...

Složení drátu pro navařování hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245723

Dátum: 15.07.1987

Autori: Symer Toomas Edgarovie, Vejsserik Jurij Arturovie, Zatulovskij Isaak Abramovie, Kornejev Valentin Isaakovie, Kostin Ivan Michajlovie, Kalužskij Nikolaj Addejevie, Badaljanc Choren Azarapetovie

MPK: B23K 35/22, B23K 35/28

Značky: drátu, složení, navařování, hliníkových, slitin

Text:

...sa cqew Menxoaepuncroň crpynrypu. noauaer ero HĽOTHOCTL. Bonee pannomepuoe pacnpenenenue rsepnx Bnnqennñ no oómemy aawnqpnxnnoanono cnnana npunonur K panuomepaomy pacnpezsxeunm aarpyaxn no nnomanm Konranrä, qro aaaqnrenno nosumaew maaococroñnocrz cnnasa npn paóore Tpenna. 9 ®®eKT npncywcwsns umpnouma Haónmnaerca, Haquaaa c 0,017 Bec.. ąmopunpxonara Kauza B anexrpone. C ynenmqeunem conepmas Kun K 2 ZrF 6 B anenrpone pacrer conepxanne...

Směs pro navařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245497

Dátum: 15.06.1987

Autori: Markalous František, Smejkal Vilém, Josef Trpišovský, Zátopek František

MPK: B23K 35/36, B23K 35/22

Značky: směs, navařování

Text:

...uanococronxocmu uannannenaoro cnon,raxze nonumenum ero uoppoauoanon cmonxoćrn. Hpu zacne n cocran Oonee 20 xpoua xom M naánnnaercn nosumeHue xoppoauonaon cronnocru, onuexo n aone onnannenun c ocuonuun uerannou noannanrcn unuporpemuau. Hannuue 3 cocrane uenee 15 xpoua cnocoücxayer nonunenum ero xoppoanonnon cronnocmu npn yuenbmenun era uanococwonKOGTH.Mpauop n cocmane n Konwzecrne 0,3-I,0 conuecmno c nnannxonuu mnarou cnocoücnyer...

Součást pojiva kovových práškových pájek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242710

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sládek Jaroslav, Macho Vendelan

MPK: B23K 35/22, B23K 35/363

Značky: pojiva, pájek, práškových, součást, kovových

Text:

...povrchových úprav.Uvedené nedostatky odstraňuje použití kyseliny polyakrylové v množství 0,67 hmot. 5 jako aoučáati pojiva. Výhoda použití kyseliny polyukrylová jako eoučíeti pojiva le v tom,že neobsahuje tiskové organické kapaliny. zvyšuje vzlinovoet pdjląv do mezer pro pdjeni, při pájeni se pojivo boze zbytku rozkládá o je chemicky neutrálni.Pojivo se připreví takto 0,7 hont. dílů lqseliny polyakrylovć -CłlfGH-COOH n krát ae rozpuetí v...

Elektroda pro navařování slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242916

Dátum: 15.04.1987

Autori: Eeeetka Štefan, Slovák Vladimír, Michalka Vladimír, Dinis Ján

MPK: B23K 35/04, B23K 35/22

Značky: navařování, elektroda, slitin

Text:

...nejméně ze dvou legujících lamel, zhotovených ze slitinového materiálu e/nebo čistého kovu litím taveniny na rotující kotouče, s amorfní strukturou.Elektgode podle vynálezu podstatne rozšiřuje možnosti mechanizace navaž-ování tvr dých slitin, její použití odstraňuje nedostatky dosud známých postupů. Další předností je nízká cena takto vyrobených elektrod, vysoká kvalita návaru, univerzální použití elektrody, homogeníta tvrdého...

Směs pro navařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 235888

Dátum: 01.03.1987

Autori: Potapov Jurij Semjonovič, Bulat Ivan Vasiljevič, Korostil Anatolij Pavlovič, Kralja Vasilij Dmitrijevič

MPK: B23K 35/22

Značky: navařování, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká směsí pro navařování. Směsi pro navařování jsou kompozicí, sestávající z těchto složek v hmotnostních % : 1 až 25% uhlíku, 4 až 20 % křemíku, 1 až 15 % hliníku, 0,1 až 5 % hořčíku, 0,1 až 5 % vápníku, 0,01 až 3 % kovů vzácných zemi, 0,01 až 5 % niklu, 0,1 až 3 % kazivce a zbytek tvoří železo.

Svařovací elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 244546

Dátum: 16.02.1987

Autori: Pavlík Miroslav, Válka Miloslav Borae, Harašta Petr, Šula Božetich

MPK: B23K 35/22, B23K 35/365

Značky: svařovací, elektroda

Text:

...npm cBapKe Meranna mma c aycrennwHo-óopnnnoü crpyxmypoü, cwoñmoro npomzn oópaaonannx Tpemna n oónanammero Tpeóyemoü xapocroüxocwsm m xaponpoqaocrbm. Conepxanne óopa H KpeMHBH B Hanxanneaaom MGTEĽĽB cocrannser coomaemcmnenno 0,4-0,6 E 1,8-3.0. Koaqąnnmeur nepexona óopa 0,64-0,75. HBueHne Koeąqmnenwa nepexoa óopa nocwnraewcx san sa oqer KCHOĽLBOBHHHH Ó 0 pC 0 nep~ Kameň nposonmxn, qwo auaqmrenmao ymeammaew HOBepxHOCTL Koaraxma xnnxoro...

Náplň rúrkového drotu pre naváranie oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 248115

Dátum: 15.01.1987

Autor: Mihalkovič Koloman

MPK: B23K 35/22

Značky: vrstiev, oteruvzdorných, drôtu, rúrkového, naváranie, náplň

Text:

...až 3,2 9/0 hmot. fluorokremičitanu sodného.Z dôvodov výrobných, vyžadujúcich rôzny koeficient zaplnenia v závislosti na priemere rúrko~vého~ drôtu, náplň obsahuje 0,5 až 25,5 0/0 hmot, železného prášku. Podstata vynálezu spočíva V born, že náplň -obsahuje 15,6 až 27,7 hmot. ferobóru a ferotitánu spolu.Návary rúrkovým drô-tom s náplňou podľa vynálezu, v porovnaní s doteraz používanými vysokolągovalnými návarmi pre podmien 4ky extrémnehso...

Austenitický svarový kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234669

Dátum: 01.01.1987

Autori: Tůma Hanuš, Václav Jan, Löbl Karel, Pilous Václav

MPK: B23K 35/22

Značky: austenitický, svarový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je austenitický svarový kov, obsahující 23 až 28 % hmot. niklu, 13 až 17 % hmot. chromu, vyznačující se tím, že dále obsahuje 4 až 8 % hmot. molybdenu, 0,02 až 0,1 % hmot. uhlíku a 0,05 až 0,2 % hmot. dusíku, přičemž 70 až 85 % hmot. dusíku je vázáno v karbonitridických fázích. Austenitický svarový kov podle vynálezu je určen pro svařování součástí, například tlakových nádob z feritických, respektive feritickoperlitických...

Náplň trubičkového oceľového drôtu na naváranie oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 232116

Dátum: 15.12.1986

Autor: Ševár Štefan

MPK: B23K 35/22

Značky: vrstiev, náplň, trubičkového, naváranie, ocelového, drôtu, oteruvzdorných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie zloženia náplne trubičkového oceľového drôtu a tým aj návarového kovu pri zvolenej technológii navárania. Podstata náplne, ktorá obsahuje 1,5 až 6 % hmot. ferovanádu, 1 až 3 % hmot. práškovej medi, 1 až 4 % hmot. fluorokremičitanu sodného, 1 až 4 % hmot. feromangánu, podľa vynálezu spočíva v tom, že náplň ďalej obsahuje 10 až 16 % hmot. ferovolfrámu, 4,1 až 10 % hmot. feromolybdénu, 42 až 60 % hmot. ferochrómu, 0,1...

Náplň rúrkového oceľového drôtu pre vytváranie oteruvzdorných vrstiev naváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236711

Dátum: 15.11.1986

Autori: Rácz Gabriel, Blažencová Vlasta, Pospíchal Jaroslav

MPK: B23K 35/22

Značky: naváraním, drôtu, náplň, vrstiev, ocelového, vytváranie, oteruvzdorných, rúrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka strojárenskej technológie. Vynález rieši problém vhodnej náplne rúrkového oceľového drôtu určeného na renováciu a výrobu funkčných plôch oceľových súčastí naváraním oteruvzdorných vrstiev. Náplň podľa vynálezu obsahuje 2,24 až 5 6 % hmot. feromangánu alebo mangánu, 18,24 až 41,5 % hmot. ferochrómu alebo chrómu, 1,2 až 4,15 % hmot. ferosilícia alebo silícia, 4,2 až 11,8 % hmot. ferovolfrámu alebo volfrámu, 4,02 až 13,8 % hmot....

Způsob nanášení tvrdého povlaku na povrch slitiny na bázi železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 233720

Dátum: 15.08.1986

Autor: Brown Harry James

MPK: B23K 35/22

Značky: bázi, slitiny, nanášení, tvrdého, železa, povrch, způsob, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Při způsobu nanášení tvrdého povlaku na povrch slitiny na bázi železa se na tomto povrchu vytvoří roztavená kaluž, do které se uloží pevná sloučenina. Tato sloučenina obsahuje chemicky vázaný vanad, chrom a uhlík v hmotnostních poměrech mezi 80 až 20 % VC a 20 až 80 % Cr3C2 Podle výhodného provedení obsahuje pevná sloučenina dále kov zvolený ze skupiny sestávající z kobaltu, železa, niklu a molybdenu nebo jejich směsí v množství v rozsahu od...

Náplň rúrkového oceľového drótu pre zváranie úsporných martenzitických vytvrditeľných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229379

Dátum: 01.04.1986

Autori: Rácz Gabriel, Kopřiva Róbert

MPK: B23K 35/22

Značky: rúrkového, drôtu, oceli, ocelového, náplň, úsporných, vytvrditeľných, martenzitických, zváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém vhodnej náplne rúrkového oceľového drôtu pre zváranie úsporných martenzitických vytvrditeľných ocelí a renováciu a výrobu pracovných hrán a plôch oceľových súčastí a nástrojov, pracujúcich aj za zvýšených teplôt, naváraním v ochrannej atmosfére. Podstata náplne podľa vynálezu spočíva v tom, že obsahuje 1,8 až 2,2 % hmot. rutilu, 0,5 až 0,9 % hmot. vápenca, 2,1 až 2,9 % hmot. kazivca, 0,7 až 2,4 % hmot. fluorokremičitanu...

Drôt na zváranie nízkolegovaných žiaruvzdorných ocelí metódou TIG

Načítavanie...

Číslo patentu: 229198

Dátum: 01.01.1986

Autori: Martíšek Alojz, Biacovský Štefan

MPK: B23K 35/22

Značky: metodou, nízkolegovaných, žiaruvzdorných, oceli, zváranie, drôt

Zhrnutie / Anotácia:

Drôt na zváranie nízkolegovaných žiaruvzdorných ocelí metódou TIG, obsahujúci 0,01 až 0,08 % hmot.uhlíka, 0,60 až 1,20 % hmot.mangánu, 0,30 až 0,50 % hmot.kremíka, vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje 2,00 až 2,40 % hmot.chrómu, 0,60 až 0,90 % hmot.niklu, 0,40 až 1,00 % hmot.molybdénu, 0,10 až 0,65 % hmot.nióbu a zvyšok je železo.

Spôsob navárania povrchovej vrstvy, najmä pracovných valcov pre plynulé odlievanie brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 242323

Dátum: 31.08.1985

Autori: Šobr Petr, Málek Jaroslav

MPK: B22D 11/12, B23K 9/225, B23K 35/22...

Značky: najmä, pracovných, brám, spôsob, vrstvy, povrchovej, plynule, odlievanie, navárania, valcov

Text:

...podla vynálezu sú hlavne v tom, že sa, najmä voči valcom o zhodnom materiálovom zložení a tepelne zušlachten.ým, dosiahne vyššia odolnost voči tepelnej únave, vyššia žiarupevnost a až 1,8 násobná oteruvzdornost povrchu a až 2,5 násobne vyššia životnost. Povrchový funkčný návar 5 až 6 mm, postupne nanášaný týmto spôsobom, má vytvorenú martenzitickú štruktúru s mikrotvrdosťou 649 až 702 jedn. HVM a s vylúčenými primárnymi karbidmi FeCrJ 3 C 7...