B23K 33/00

Súčasť, obzvlášť pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12810

Dátum: 14.09.2007

Autori: Otto Jürgen, Budweg Mario, Kienke Ingo, Albert Kirubaharan Reginold

MPK: B23K 33/00, B60N 2/22, B23K 26/20...

Značky: súčasť, sedadlo, vozidla, obzvlášť

Text:

...nastáva pri vytvorení ďalšieho páru prvkov v oblastiPodľa zvláštneho uskutočnenia vynálezu sú obidva vonkajšie páry prvkov vytvorené vzájomne na spôsob zrkadlového obrazu, pričom rovina zrkadla prebieha v oblastí spojenia prostredného páru prvkov. Medzi čiastočne na sebe ležiacimi prvkami jespojenie výhodne vytvorené ako zvarenie laserom.Vynález je obzvlášť vhodný na použitie pri ovládačoch sklonu pre sedadlá vozidiel,obzvlášť v prevodoch,...

Nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5949

Dátum: 02.08.2007

Autori: Hendriks Marc, Stuut Johann Otto Rudolf

MPK: B23K 33/00, F16L 41/08, E04C 3/04...

Značky: nosník

Text:

...tým, že rúrovité teleso je vybavené dvoma sploštenými stranami. Tyče sa potom privaria k jednej sploštenej strane, aby spojili rúrovité teleso s prvým iným rúrovitým telesom a tyče sa privaria k druhej sploštenej strane, aby spojili rúrovité teleso s druhým iným rúrovitým telesom. Rúrovité teleso môže samozrejme byt vybavené len jednou sploštenou stranou alebo viac než dvoma sploštenými stranami.0009 Výhodné uskutočnenie nosníka podľa...

Prírubový profil na nasadenie na styčné okraje vzduchových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285402

Dátum: 11.12.2006

Autor: Gebhardt Manfred

MPK: E04F 17/00, B23K 26/00, B23K 33/00...

Značky: okraje, přírubový, styčné, vzduchových, nasadenie, profil, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka prírubového profilu (1) na nasadenie na styčné okraje vzduchových potrubí a na uloženie rohových uholníkov tvoriacich montážny rám, pričom tento prírubový profil (1) má v reze v podstate tvar písmena L, ktorého vodorovné rameno (2) pozostáva z dvoch vodorovných stien (3, 4) s na jednej strane otvorenou medzerou medzi týmito vodorovnými stenami (3, 4) na obopnutie okrajov vzduchového potrubia, vo zvislom ramene (5) prírubového...

Spôsob a zariadenie na výrobu telesa plechovky a teleso plechovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14229

Dátum: 14.01.2005

Autor: Boltshauser Werner

MPK: B21D 51/26, B23K 33/00, B23K 26/28...

Značky: těleso, plechovky, spôsob, zariadenie, tělesa, výrobu

Text:

...časťou tiahnucou sa naprieč osou plášťa, vytvorí vodiacu plochu zúžená resp. rozšírenáokrajová oblasť jedného dielu. Okrajová oblasť druhého dielu je vedená okrajová oblasť, ktorá silou použitou na pritlačenie oboch dielov je pridržiavaná proti vodiacej ploche z polohy krátko pred dosiahnutím dorazu, až po dosiahnutie dorazu. Na vzájomnom doraze môžu byť obe časti tesne spojené kruhovo uzatvoreným zvarovým švom.0017 Vo výhodnej forme...

Spôsob vytvorenia zvarového spoja na spojenie najmenej troch dielov a kontajner vytvorený s jeho použitím

Načítavanie...

Číslo patentu: 283802

Dátum: 12.01.2004

Autori: Buonomo Marc, Canzler Hans-jürgen, Laug Reiner, Hammer Heinz, Lemogne André, Bötzem Werner

MPK: B23K 33/00, G21F 5/10

Značky: troch, spôsob, spojenie, použitím, spoja, kontajner, zvarového, najmenej, dielov, vytvorenia, vytvorený

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa najprv uloží prvý diel (61) a druhý diel (61'), ktoré sú vzájomne zvariteľné, pozdĺž ich deliacej škáry (611) v odstupe od seba, ktorý je väčší, ako je absolútna veľkosť zmraštenia zvaru (62), pričom obidva tieto diely (61, 61') sú v oblasti deliacej škáry (611) vybavené vybraním (612, 612'), ktoré sa spolu vymedzujú na dieloch (61, 61'), umiestnených v deliacej škáre (611) s odstupom (A), zavádzacie vybranie (613), ktorého šírka...

Spôsob prípravy okrajov pri zváraní plechov laserom na tupo a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283381

Dátum: 19.05.2003

Autori: Meier Markus, Wueger Karl, Urech Werner

MPK: B23K 26/00, B23K 33/00

Značky: zariadenie, laserom, spôsob, přípravy, plechov, zváraní, vykonávanie, okrajov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvárania plechov (1, 2) na tupo, ktoré sa polohujú tak, že sú vo vzájomnom dotyku svojich okrajov. Aspoň jeden plech (2) sa plasticky deformuje pred zváracím pásmom alebo vo zváracom pásme na zmenšenie šírky zváracej medzery (3) medzi plechmi na prijateľnú hodnotu na zváranie na tupo laserom. Deformovaním sa redukuje hrúbka plechu pozdĺž zváranej medzery (3) tak, že materiál plechu tečie smerom k medzere. Zariadenie na uskutočňovanie...

Spoj dvoch plošných častí pozdĺž ich dvoch koncových okrajov a spôsob jeho zhotovovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 283090

Dátum: 27.12.2002

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16B 5/08, B23K 26/00, B23K 33/00...

Značky: částí, koncových, dvoch, pozdľž, okrajov, zhotovovania, spôsob, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj dvoch plošných častí (1, 5) je vytvorený pozdĺž ich dvoch okrajov (3, 7), ktoré prebiehajú navzájom spolu rovnobežne aspoň pozdĺž spoločného úseku a obsahujú najmenej jeden zámkový prídržný prostriedok (9) vybiehajúci z okraja (3) prvej plošnej časti (1) za okraj (7) druhej plošnej časti (5) do tvarovo doplnkového výrezu v druhej plošnej časti (5) a zaberajúci tvarovo zaisťovacím spôsobom zozadu, pri pohľade od priečnych okrajov, do...

Spojka pre stavebné vrstvené doskové členy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 143

Dátum: 03.10.2002

Autori: Wilson Howard Mackenzie, Kennedy Stephen

MPK: B23K 33/00, F16B 5/08, B63B 3/02...

Značky: vrstvené, stavebné, členy, spojka, doskové

Text:

...pretiahnuté kovové telo s podstatne rovnakým prierezom a má aspoň jednu skosenú hranu vytvorenú prvým a druhým nakloneným povrchom, pričom tieto naklonené povrchy slúžia akonasadacie plochy a zváracie prípravky pre prvú a druhú kovovú dosku.Spojovací člen podľa tohto vynálezu umožňuje jednoduchúmontáž a spájanie stavebných vrstvených doskových členov rôznych hrúbok tak vonkajších dosiek, ako aj vnútornej vrstvy, s inými stavebnými...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 266949

Dátum: 12.01.1990

Autori: Koukal Jaroslav, Zajíc Jaroslav, Koloděj Břetislav

MPK: B23K 33/00

Značky: tyčí, betonářské, svařování, způsob, výztuže

Text:

...celé technologie a k úspoře nákladů na výrobu žáruvzdorných hradítek.Příklad použití způsobu svařování tyčí betonářské výztuže je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je zobrazen podélný řez prováclěným svarovým spojema na obr. 2 je příčný řez tímto spojem.Konce obou svařovaných tyčí 1 a 2 se v místě budoucího spoje vloží do ocelové podložky 3 tak, aby mezi nimi vznikla mezera 5 až 16 mm a V této poloze se přistehují k...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 266948

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zajíc Jaroslav, Koloděj Břetislav, Koukal Jaroslav

MPK: B23K 33/00

Značky: výztuže, svařování, tyčí, způsob, betonářské

Text:

...svarů rovnoběžných s osou tyčí a na obr. 3 je příčný řez svaro CS 266 948 B 1 2vým spojem pro alternatívu hradících svarů kolmých na osu tyčí.Konce obou svařovaných tyčí 1 a 2 se v místě budoucího spoje vloží do ocelové podložky 3 tak, aby mezi nimi vznikla mezera 5 až 16 mm a v této poloze se přistehují k ocelové podložce 3, resp. se upevní jiným způsobem. Provedou se hradící svary mazi tyčemi a vnitřními stěnami ocelové podložky po obou...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259126

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koukal Jaroslav, Koloděj Břetislav, Zajíc Jaroslav

MPK: B23K 33/00

Značky: tyčí, betonářské, způsob, výztuže, svařování

Text:

...v- závislosti na druhu použité tm bičkove jeloktroóy. bu vetmoetćře ochranného plynu nebo beołĺVýhodou spáeobuĺeveřováàíĺdíe vyď .lýceuto,eveřove- v cí procee probíltá -poloeutometíclšý plynule od počátečního epilevxiíÁ obloúlćü až do úplného vyplnění tprçlřezu evenąčímž ee -vý 4 hrezně onesíjvlív Aeůbjoktu provádějícího pracovníka To umožňu-Wjedooáhnom pri. elepěenő honĺogepitě vyšší únoenoetzl. evarových. epojů e eoučeeně výrazně ekrátit...