B23K 26/00

Spôsob diaľkového overovania funkčnosti laserového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6942

Dátum: 04.11.2014

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G01J 1/00, B23K 26/00, G02B 26/00...

Značky: zariadenia, overovania, diaľkového, laserového, funkčnosti, spôsob

Text:

...ukončenie testu zariadenia.V zomom poli kamery sa môžu nachádzať aj iné intemé zobrazovacie zariadenia, ktoré zobrazujú stav a prípadne hodnoty stavových veličín laserového zariadenia. Patrí sem hodnota maximálnych nameraných výkonov jednotlivých laserových zdrojov, teploty laserových zdrojov a ich chladičov, teplota vzduchu, veľkosť napájacieho napätia a odoberaný prúd, stav interných ochranných obvodov interlock, stav funkčnosti podsystémov...

Kovanie na okno alebo dvere a spôsob výroby uzatváracieho čapu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287725

Dátum: 24.06.2011

Autor: Loos Horst

MPK: E05C 9/18, B23K 26/00

Značky: výroby, dveře, čapu, uzatváracieho, spôsob, kovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Kovanie na okno alebo dvere s najmenej jednou posúvateľnou pohybovacou tyčou (2), na ktorej je upevnený najmenej jeden uzatvárací čap (1) a/alebo zaisťovací oporný protikus. Uzatvárací čap (1) vybieha z polodrážky krídla alebo rámu do roviny krídla a v uzatváracej polohe pohybovacej tyče (2) sa uzatvárací čap zachytáva za oporný zaisťovací protikus upevnený na polodrážke rámu alebo krídla, pričom uzatvárací čap (1) je vybavený zaisťovacím...

Spôsob spracovania potravinového materiálu pomocou pulzného laserového lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11722

Dátum: 03.08.2009

Autor: Loeser Ulrich

MPK: A23N 7/00, A23N 15/00, A23P 1/10...

Značky: laserového, pomocou, pulzného, potravinového, spracovania, materiálů, spôsob, lúča

Text:

...(v porovnaní napr. s UV svetlom) sa do potravinového materiálu odovzdáva v priebehu laserového pulzu len relatívne malé množstvo energie a v podstate žiadne teplo sa negeneruje mimo polohu laserového bodu. Preto sa dá v potravinovom materiáli vytvoriť dutina s vysokým stupňom presnosti a bez spôsobenia akéhokoľvek tepelného poškodenia materiálu obklopujúceho dutinu. Spôsob podľa vynálezu sa teda dá aplikovat aj na tepelne citlivý...

Priemyselný spôsob zapuzdrenia biologického materiálu z hľadiska uskladnenia pri teplote miestnosti vrátane testu vákuového utesnenia zapuzdrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13360

Dátum: 10.03.2009

Autori: Tuffet Sophie, De Souza David Georges

MPK: A01N 1/00, A01N 1/02, B23K 26/00...

Značky: materiálů, hľadiska, spôsob, testu, uskladnenia, miestnosti, teplotě, utesnenia, zapuzdrenia, biologického, priemyselný, vrátane, vakuového

Text:

...akým je aj spôsob, ktorý je predmetom tohto vynálezu, je nevyhnutné umožniť úplnú spätnú sledovateľnosť vzorky.0030 Označenie nádoby sa výhodne robí pomocou Iasera. Laserom sa dá urobiť výhradne kontrastné označenie na povrchu materiálu prostredníctvom zmeny stavu tohto povrchu, ktoré bude čitateľné voľným okom a predovšetkým akýmkoľvek elektronickým snímačom. Označenie sa dá aj vygravírovať, t. j. vyryť do materiálu.0031 Označenie sa...

Spôsob upevnenia spojovacieho elementu na obrobok a súčasť z obrobku s na ňom pripevneným spojovacím elementom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16678

Dátum: 15.07.2008

Autori: Burtsche Daniel, Schreiner Sven, Berger Franz, Meyer Jürgen

MPK: B23K 26/22, F16B 2/00, B23K 26/00...

Značky: obrobků, spôsob, elementů, spojovacieho, obrobok, elementom, upevnenia, spojovacím, súčasť, pripevneným

Text:

...hriadeľa - vačkového hriadeľa. Zlyhanie tu obvyklého skrutkového spojenia môže viest k spontánnemu totálnemuAko riešenie bolo skúšané lepenie spojovacieho elementu na jednu zo spojovaných plôch spojovaných obrobkov. To vyžaduje absolútne čisté, odmastené a suché plochy, ktore sa pri stavbe motorov zaisťujú len s veľkými nákladmi. Zvyšky lepidla navyše poškodzujú charakteristický mechanizmus prenosu síl trení zvyšujúcich preložiek podľa...

Trecia časť v mazacom prostredí pracujúca pri dotykových tlakoch vyšších ako 200 Mpa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13378

Dátum: 19.10.2007

Autori: Maurin-perrier Philippe, Donnet Christophe, Ledrappier Florent, Mazuyer Denis, Mourier Louis, Audouard Eric

MPK: B23K 26/00, B23K 26/06, C23C 14/06...

Značky: prostředí, tlakoch, část, pracujúca, vyšších, mazacom, trecia, dotykových

Text:

...správanie. Mazivo teda mení stav a správa sa spôsobom blízkym správaniu sa tuhej hmoty než média. K úplnému oddeleniu kontaktných povrchov potom dochádza pružnou deformáciou protiľahlých povrchov účinkom maziva, ktoré sa stáva extrémne viskózne. Tým sa dostávame k elastohydrodynamickému režimu. Fyzikálne správanie sa maziva a protiľahlých povrchov je V elastohydrodynamickom režimepovrchu pre kontakt sa upravuje značne odlišne od iných...

Spôsob priľnutia optického člena a zariadenie využívajúce tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13848

Dátum: 12.10.2007

Autori: Nishida Kanji, Kameda Yoshihiro, Matsuo Naoyuki, Ohashi Hiromichi, Kitada Kazuo, Yura Tomokazu, Hino Atsushi, Amano Takaichi

MPK: B23K 26/00, B29D 11/00, B23K 26/40...

Značky: využívajúce, spôsob, člena, priľnutia, optického, zariadenie

Text:

...tak, že sa panel produktu zarovnáva s plátom opticky funkčného film uvolneného z uvedeného uvolniteľného ñlmu a neidentifikovaného ako defektný plát opticky funkčného filmu alisovanim plátu opticky funkčného filmu, neidentifikovaného ako defektný plát, aby sa laminoval uvedený plát opticky funkčného filmu na uvedený panel produktu.Podľa vyššie uvedeného spôsobu tohto vynálezu sa kontinuálny filmový Iaminát reže tak,pričom uvolnitelný film...

Spôsob výroby tvárniteľného plechu odolného proti korózii s celoplošným povrstvením spojených, tepelne spracovaných, oceľových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7101

Dátum: 26.07.2007

Autori: Baumann Bernd, Link Andrea, Friedrich Karl Ernst, Sauer Reiner, Baulig Harald, Kesselem Josef, Oberhoffer Helmut

MPK: B23K 15/00, B23K 26/00, B23K 26/14...

Značky: oceľových, výroby, plechov, povrstvením, plechů, spojených, tepelně, proti, celoplošným, spracovaných, korózii, tvárniteľného, spôsob, odolného

Text:

...elektrolytického galvanického pokovovania zvarového spoj aobrázok 4 b znázornenie rezu zariadením z obrázka 4 a počas realizácie čistiaceho kroku na čistenie galvanicky pokovenćho zvarového spojaobrázok 4 c pohľad zhora na homú lištu na anódu zariadenia z obrázka 4 aobrázok 5 schematickć znázomenie zariadenia na automatizované regenerovanie nanášacieho zariadenia z obrázka 1 na nanesenie elektrolytu na zvarový spojobrázok 6 schematické...

Spôsob a zariadenie na výrobu polyetylénových predmetov so strojovo čitateľným kódovaným informačným označením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16885

Dátum: 25.05.2007

Autori: Riedel Harald, Stadthalter Peter

MPK: B23K 26/00, B44C 1/22, B29C 47/00...

Značky: informačným, spôsob, kódovaným, výrobu, označením, čitateľným, strojovo, predmetov, zariadenie, polyetylénových

Text:

...informačné označenia, napriklad dvojrozmerný dátový maticový kód.0019 V prípade predmetu 2 sa jedná o plynovú rúrku z materiálu PE 80. Možné sú aj ďalšie predmety 2 napríklad z materiálov PE 100 alebo PE-X, najmä PE-Xa, to znamená peroxidom zosieťovaného PE. Ďalej je možné vyrobiť predmety pre ďalšie použitie, napríklad pre potrubie na rozvod pitnej vody, rúrky pre tlakovú kanalizáciu alebo potrubie pre diaľkový rozvod tepla. Možnáje aj...

Detekcia energie, vloženej do pevného telesa alebo polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16242

Dátum: 21.05.2007

Autor: Kluge Claus

MPK: B26F 3/16, B26F 3/00, B23K 26/00...

Značky: detekcia, vloženej, polotovarů, tělesa, pevného, energie

Text:

...súčasne, respektive bezprostredne po vnesení energie, čiara lomu by sa opäť uzavrela a označenie by bolo možné len na povrchu pevného telesa.0028 Ako ďalší príklad by mohol byt označený plochý keramický nosník, ktorý je pokrytý biologickým živným roztokom.0029 V keramickom nosníku sa po výrobe, to znamená po slinovaní, vytvoria označené čiary lomu a následne pokryjú živným roztokom. Užívateľ môže následne ulamovať jednotlivé...

Spôsob výroby zváraného dielu s veľmi dobrými mechanickými charakteristikami z valcovaného a povlečeného plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6156

Dátum: 29.03.2007

Autori: Canourgues Jean-françois, Pic Aurélien, Vierstraete René, Verrier Pascal, Thommes Bernd, Ehling Wolfram

MPK: B23K 26/00, B32B 15/01, C23C 2/26...

Značky: dobrými, charakteristikami, spôsob, výroby, mechanickými, povlečeného, plechů, valcovaného, dielů, zváraného, velmi

Text:

...podmienok. Celková deformácia zvarených spojov po tepelnom spracovaní je takto výrazne obmedzená prítomnosťou uvedených intermeta lických zón, ktorá je dôsledkom zvárania a následného spracovania uskutočneného za účelomvytvorenia zmesovej povrchovej zlúčeniny a austenitizácie.Je teda žiaduce odstrániť zdroj tvorby týchto intermetalických zón, ktorým je východiskový povrchový kovový povlak, ktorý je náchylný k roztaveníu pri operácii...

Prírubový profil na nasadenie na styčné okraje vzduchových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285402

Dátum: 11.12.2006

Autor: Gebhardt Manfred

MPK: B23K 33/00, B23K 26/00, E04F 17/00...

Značky: vzduchových, potrubí, přírubový, styčné, nasadenie, profil, okraje

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka prírubového profilu (1) na nasadenie na styčné okraje vzduchových potrubí a na uloženie rohových uholníkov tvoriacich montážny rám, pričom tento prírubový profil (1) má v reze v podstate tvar písmena L, ktorého vodorovné rameno (2) pozostáva z dvoch vodorovných stien (3, 4) s na jednej strane otvorenou medzerou medzi týmito vodorovnými stenami (3, 4) na obopnutie okrajov vzduchového potrubia, vo zvislom ramene (5) prírubového...

Spôsob rezania dielu z ocele C-Mn s použitím vlákna obsahujúceho yterbium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5128

Dátum: 17.11.2006

Autori: Chouf Karim, Briand Francis, Maazaoui Hakim

MPK: B23K 26/00, B23K 26/14

Značky: spôsob, ocele, dielů, rezania, yterbium, vlákna, obsahujúceho, použitím

Text:

...lasera, tým väčší je súčin priemeru zaostreného zväzku a divergencia zväzku a tým menej je teda laserový lúč účinný pri proceseOkrem toho, priečne rozdelenie energie vzaostrenom lúči lasera NdYAG nemá gaussovo rozloženie, ale obdĺžnikové zárezové rozloženie (anglicky označované ako tophat) za miestom zaostrenia je priečne rozdelenie energie náhodné.Bezprostredne sú teda zrejmé aplikačné medze použitia lasera NdYAG na laserovérezanie, najmä...

Spôsob spájania plochých výrobkov na vzájomné prepojenie a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285315

Dátum: 29.09.2006

Autori: Pircher Hans, Kawalla Rudolf, Sussek Gerd, Stegemann-auhage Thomas, Polzin Ralf

MPK: B23K 20/04, B23K 26/00

Značky: prepojenie, vykonávanie, výrobkov, spôsob, zariadenie, vzájomne, spájania, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Spájanie sa vykonáva v styčnej ploche valcov, do ktorej sú ploché výrobky na vzájomné prepojenie vkladané v ostrom uhle. Pred samotným stlačením formou jeden na druhom v styčnej ploche valcov, sú ich vrchné povrchy zahriate radiáciou, ale nie roztavené. Vhodným profilovaním prinajmenšom jedného valcom vytvoreného povrchu alebo jedného plochého výrobku je povrchové stlačenie limitované k zóne prekrytia spoja a je zabránené akémukoľvek toku...

Upínacie zariadenie pre diaľkové laserové zváracie zariadenia s razidlami, na ktoré jednotlivo pôsobí hydraulické fluidum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5682

Dátum: 26.10.2005

Autori: Bergmann Uwe, Bergmann Klaus

MPK: B23K 26/00, B23K 37/04, B23Q 1/00...

Značky: upínacie, hydraulické, zariadenia, diaľkové, fluidum, pôsobí, zariadenie, zváracie, razidlami, laserové, jednotlivo

Text:

...rozdelene V bezprostrednej blízkosti zvarových bodov alebo zvarových švov. Aby bola dosiahnutá vysoká kvalita zvarového švu,musia byť obrobky prostredníctvom. každého páru razidla a tlačného kolika držané pohromade dostatočnou upínacou silou. Razidlá sú teleskopicky výsuvné a prostrednictvom pružiny vo výsuvnom smere predopnuté, takže rozmerové tolerancieobrobkov môžu byť vyrovnané, ako aj tolerancie, ktoré môžuvzniknúť rôznym opotrebením...

Spôsob odstraňovania laserových okovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3664

Dátum: 20.09.2005

Autori: Fischer Peter, Brunner Hanspeter

MPK: C11D 1/38, B23K 26/00, C11D 11/00...

Značky: okovín, spôsob, laserových, odstraňovania

Text:

...do ďalšieho stupňa úpravy bez opätovného nahrdzavenia. Moriace roztoky kyseliny fosforečnej poskytujúuž po absorpcii niekoľkých gramov železa biele, ťažkorozpustné zvyšky najmä fosforečnanu železitého, ktoré môžu inkrustovať zariadenie. V nasledovnom oplachovacom kúpeli sa prídavne uskutočňuje - podmienene zvyčajným prenášaním výrobkov od zóny k zóne - obyčajne nežiaduce, nezvládnuteľné fosfátovanie železom, ktoré zabraňuje napríklad...

Spôsob uvoľňovania zasklievacej tabule z rámu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284567

Dátum: 27.05.2005

Autori: Davies Christopher, Clement Robert Marc, Kiernan Michael Noel

MPK: H05B 41/34, B23K 26/00, B26F 3/00...

Značky: rámu, uvolňovania, vykonávanie, zasklievacej, spôsobu, spôsob, tabule, tohto, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zasklievacie tabule, ako sú vozidlové čelné sklá (16) pritlmené k nosnému rámu (7), sú uvoľňované najprv umiestnením energiu dodávajúcich prostriedkov k tabuli a následným prenosom svetelnej energie z dodávajúcich prostriedkov (2) cez tabuľu (16) na spôsobenie uvoľnenia tabule z rámu. Svetlo môže byť dodávané v pulzoch podľa vopred stanoveného režimu a môže byť dodávané výbojkou s rýchlo sa znižujúcou intenzitou alebo plynulým pulzovaným...

Dvojitý strižný nástroj a spôsob na použitie takého nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3020

Dátum: 21.10.2004

Autori: Alber Gerhard, Weber Edmund

MPK: B23D 15/00, B23K 26/00, B23D 35/00...

Značky: použitie, střižný, nástroja, spôsob, nástroj, dvojitý, takého

Text:

...dielec nie je vždy potrebný osobitný dvojitý strižný nástroj, avšak tento môže obstrihnút aj plechové platne pre rôzne vytvarované dielce. Predpokladom je, že tieto majú strižné čiary zrkadlovo súmerné podľa jednej osi súmernosti. Tieto strižné čiary môžu byt pritom najmä rôzne dlhé.0009 Spôsob podľa vynálezu pri použití opísaného dvojitého strižného nástroja tiež predpokladá, že jedným a tým istým dvojitým strižným nástrojom môžu byť postupne...

Spôsob a zariadenie na zváranie plechov rôznej hrúbky na tupo s pomocou aspoň jednej výškovo prestaviteľnej napínacej kladky umiestnenej pod plechmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3018

Dátum: 23.09.2004

Autori: Alber Gerhard, Retzbach Martin

MPK: B21C 47/26, B23K 26/00, B23K 37/04...

Značky: hrúbky, spôsob, kladky, jednej, rôznej, aspoň, výškovo, napínacej, zariadenie, plechov, prestaviteľnej, umiestnenej, zváranie, plechmi, pomocou

Text:

...určeného priebehu. Tým možno dostaťť takzvaný skok hrúbky celkom alebo čiastočne vjednom dielci napr. zo spodnej strany plechov na hornú0011 Na prestavenie môžu byt spodné napínacie kladky uložené v ložisku výškovo prestaviteľnom na vertikálnych vodiacich kolajniciach s jednoduchým pohonom na prestaveníe výšky.0012 Spôsobom podľa vynálezu je oproti stavu techniky možné lubovoľné striedanie skoku výšky v oblasti zvaru medzi hornou a...

Spôsob zvárania zostavených telies a použitie laserového zariadenia pre výrobu zostaveného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4074

Dátum: 22.09.2004

Autori: Bronnsack Peter, Hoffmann Peter

MPK: B23K 26/00, B23K 15/00

Značky: laserového, spôsob, telies, výrobu, zostavených, zostaveného, tělesa, použitie, zariadenia, zvárania

Text:

...pri zvarovaní vedie pri výrobe k tomu, že rozvádzacie prstence, ktoré sú vyrábané známym spôsobomlaserového zvarovania, nemôžu byť použité napríklad voblastiSú známe i skrine pre elektrické rozvodné zariadenie. Tieto skrine sú vytvorené z dosiek. Pri výrobe týchto skríň sa pre spojenie dosiek dnes používa laserové zvarovanie. Aby sa zabránilo tomu, že by do vnútrajšku skrine vnikali emisie zo zvarovania, uskutočňuje sa zvarový šev pod ostrým...

Laserový spôsob zvárania pre výrobu kovového radiaceho prvku prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2486

Dátum: 26.05.2004

Autor: Kirschdorf Dieter

MPK: B23K 26/00, F16H 63/30

Značky: převodovky, radiaceho, výrobu, spôsob, zvárania, prvků, kovového, laserový

Text:

...miestaspojenia, pretože vopred sa už musia vytvarovať odplyňovacie kanály v aspoňjednej z oboch súčastí, ktoré je potrebné zvariť. Okrem toho je zvarový šev rozdelený na sled diskrétnych čiastkových členov zvarového šva, čo jednak robí zvárací proces nákladnejším a jednak celkovo vedie k zmenšeniu zaťažiteľnosti miesta spojenia, čo sa dá vyrovnávat iba zvýšením počtu zvarových švov. Pretože sa pre radiace prvky prevodovky používajú...

Spôsob a zariadenie na výrobu zváraných rúr so špirálovým švom z pásovej ocele valcovanej za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1030

Dátum: 06.05.2004

Autori: Werner Klaus, Keitel Steffen, Titze Eberhard

MPK: B23K 31/12, B21C 37/06, B23K 26/00...

Značky: spôsob, špirálovým, ocele, švom, pásovej, výrobu, tepla, zváraných, zariadenie, valcovanej

Text:

...objeme, ktorý sťažuje nasadenie moderných systémov a zaistenie kvality.- Proces pod tavidlom je spravidla podmienený stykom Y alebo dvojité Y ako prípravou hrany. Toto spolu so závislosťou od hrúbky plechu ovplyvňuje zvýšené použitiedodatočných zváracích materiálov (zvárací drôt atavidlo), čo vedie kväčším zvarovým kúpeľom. vyšším rizikám vád a zváracím nákladom.- Veľkosť zvaroveho kúpeľa zamedzuje vzávislosti od priemeru rúrky (zakrivení...

Zváranie tenkých plechov laserovým lúčom, najmä dielcov tvoriacich súčasť elektrospotrebičov pre domácnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4735

Dátum: 10.06.2003

Autori: Chouf Karim, Briand Francis, Verna Eric

MPK: B23K 26/00, B23K 26/12, B23K 35/22...

Značky: domácnost, zváranie, tenkých, elektrospotrebičov, lúčom, plechov, laserovým, tvoriacich, najmä, dielcov, súčasť

Text:

...kry-ciclii» plynu.Interakcia plazmy krycieho plynu s laserovým lúčom môže mať rôzne formy prejavu,avšak najčastejšie sa táto interakcia prejavuje absorpciou a/alebo difrakciou dopadajúceho laserového lúča, čo môže viesť k výraznému zníženiu hustoty výkonu lasera na povrchu cieľového materiálu a teda zmenšenie hĺbky prenikania laserového lúča do materiálu alebodokonca prerušenie interakcie medzi laserovým lúčom a materiálom, čo sa prejaví...

Použitie plynných zmesí hélium/dusík pri laserovom zváraní oceľových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5046

Dátum: 06.06.2003

Autori: Briand Francis, Lefebvre Philippe, Chouf Karim, Verna Eric

MPK: B23K 26/00, B23K 35/22, B23K 26/12...

Značky: zváraní, oceľových, plynných, rúrok, laserovom, zmesí, použitie

Text:

...výsledkov, aké sa dosahujú pri zváraní s použitím hélia, avšak lacnej šímTakto existuje komerčná ponuka plynných zmesí obsahujúcich argón a hélium, akými sú napríklad plynné zmesi obsahujúce 30 objemu hélía, pričom zvyšok je tvorený argónom,ktoré sú komerčne dostupné pod označením LASALT 2045 v spoločnosti LAIR LIQUIDEm a ktoré umožňujú dosiahnutie v podstate rovnakých výsledkov ako s použitím hélía pre výkony lasera typu C 02 nižšie ako 5...

Použitie plynných zmesí hélium/dusík pri tupom zváraní laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3437

Dátum: 26.05.2003

Autori: Chouf Karim, Briand Francis, Lefebvre Philippe, Verna Eric

MPK: B23K 26/12, B23K 35/22, B23K 26/00...

Značky: tupom, zváraní, použitie, laserom, zmesí, plynných

Text:

...zmesí plynov, ktoré sú lacnejšie ako hélium, avšak ktoré by ale umožnili obmedzenie vzniku plazmy krycieho plynu ateda dosiahnutierovnakých zváracích výsledkov, aké sa dosahujú pri použití hélia, avšak s nižšími nákladmi.Takto existujú na trhu plynné zmesi obsahujúce argón a hélium, ako je napríklad plynná zmes obsahujúca 30 objemu hélia, pričom zvyšok je tvorený argónom, ktorá je na trhu dostupná pod označením LASALTM 2045 a ktorá je...

Spôsob prípravy okrajov pri zváraní plechov laserom na tupo a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283381

Dátum: 19.05.2003

Autori: Urech Werner, Meier Markus, Wueger Karl

MPK: B23K 33/00, B23K 26/00

Značky: zariadenie, vykonávanie, plechov, okrajov, spôsob, laserom, přípravy, zváraní

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvárania plechov (1, 2) na tupo, ktoré sa polohujú tak, že sú vo vzájomnom dotyku svojich okrajov. Aspoň jeden plech (2) sa plasticky deformuje pred zváracím pásmom alebo vo zváracom pásme na zmenšenie šírky zváracej medzery (3) medzi plechmi na prijateľnú hodnotu na zváranie na tupo laserom. Deformovaním sa redukuje hrúbka plechu pozdĺž zváranej medzery (3) tak, že materiál plechu tečie smerom k medzere. Zariadenie na uskutočňovanie...

Spoj dvoch plošných častí pozdĺž ich dvoch koncových okrajov a spôsob jeho zhotovovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 283090

Dátum: 27.12.2002

Autor: Oetiker Hans

MPK: B23K 33/00, F16B 5/08, B23K 26/00...

Značky: okrajov, plošných, částí, koncových, zhotovovania, dvoch, pozdľž, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj dvoch plošných častí (1, 5) je vytvorený pozdĺž ich dvoch okrajov (3, 7), ktoré prebiehajú navzájom spolu rovnobežne aspoň pozdĺž spoločného úseku a obsahujú najmenej jeden zámkový prídržný prostriedok (9) vybiehajúci z okraja (3) prvej plošnej časti (1) za okraj (7) druhej plošnej časti (5) do tvarovo doplnkového výrezu v druhej plošnej časti (5) a zaberajúci tvarovo zaisťovacím spôsobom zozadu, pri pohľade od priečnych okrajov, do...

Spôsob prípravy na zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3453

Dátum: 03.12.2002

Autori: Gabzdyl Jacek Tadeusz, Veldsman Walter Mark

MPK: B23K 11/00, B23K 15/00, B23K 1/20...

Značky: zváranie, přípravy, spôsob

Text:

...Za tretie, akýkoľvek nános pevného oxiduuhličitého na povrchoch alebo v styčnej medzere veľmi rýchlo sublimuje a obvykle nevyžaduje akékoľvek spomalenie výroby. Na druhej strane bežné organické rozpúštadlá môžu zanechat zvyškové stopy, ktoré sa samotné budú chovat vo zvarovanom postupe ako prekurzor pre vodík. Za štvrté, spôsob podľa vynálezu je ľahké zautomatizovat a zaviest ho do výrobnej linky. Za piate, čo je zvlášť dôležité, lúč častíc...

Tvárniaci nástroj s požiadavkami na veľmi dobré vlastnosti klzného trenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 688

Dátum: 05.01.1995

Autori: Benko Bernard, Koseček Albert, Podolský Michal, Dolinský Ján, Lukšic Ján

MPK: B22F 3/00, B23K 26/00

Značky: velmi, požiadavkami, klzného, dobře, tvárniaci, nástroj, vlastností, trenia

Text:

...çcllzizlisąjlłc 7.0 známeho stavu mclnliky, sa m Lmslíť(lllĺľ xtwl-ąą mazutri.n~-lll nn výçnbu jd.na.l Vllüdílýcl mzuccizílarv 2. ich lcchnulúggší r 1 c 0 v 1.n.i, ako nj na možnosť využitia týchto (lcficilných mmcrí~ilov len pr ćinnć. časti lvzi.xxIi.LccluJ mislroja. Tak podla A 0 ó. 240330 j zsnárny Eilílílklítlljĺ ííň pm Iýrolau rúr ťzxhz-uxín), lcdc ćinná. čzwsť násalnujz j zllotnvcná. 7. hlinílanvlšhsr. lHťlJIľ/.u špc-.íai.l 1...

Způsob opracování diamantů laserovými paprsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267691

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tzscheutschler Bernhard, Vogel Gabriela, Wojciech Hans-joachim

MPK: B23K 26/00

Značky: diamantu, způsob, paprsky, opracování, laserovými

Text:

...oazexrnaa. ooxycupynuero naaepuuň myq. cocranmaew or 30 un no 50 MM.Ľornacuo pyrony npnauaxy naospereuun soxoue noaepxuocru ucnepnnaaenoro Kouyca MOFYT eur» npononmenu aa noaepxuocrn annaaa nocpeacraon Aonomunrennno ycrauoanenąux aepxan.Cnocos cornacuo uaooperennn ocecneqnaaer csepmenue Knuuqecxux nuxpooraepcrnñ c nnanerpon sepmnnu xonyca nanes 0.020 H H nansombmeñ ancoroä Heposuocreü npoonnn soxoaoü noaepxnocru Meuee 0.005 H n annasax ae...

Způsob řezání elektromechanických měničů pro ultrazvukovou lineární mnohaměničovou sondu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254405

Dátum: 15.01.1988

Autori: Havránek Miroslav, Minařík Václav

MPK: B23K 26/00

Značky: ultrazvukovou, způsob, měničů, sondu, mnohaměničovou, lineární, řezání, elektromechanických

Text:

...se jedním povrchem přitmelí na vazební vrstvu měniče nebo na zadní vrstvu mčniče, načež nad jejím druhým povrchem se pohybuje íokusovaným clektromagnetickýní zařeiíím laseru o středním výkonu V rozmezí l až 101) W ao vlnovč dćlce v rozmezí 0,5 ,um až 12 m a cxponovaný povrch destičky se odpařuje do hloubky 4 U až IOU procent tloušľky tlestičky.Vyšší účinek íynálezu sc projevttje zejménav tom, že minimalizovaná mezera mezijednotlivými...

Způsob výroby porcelánového zboží s tvarovanými okraji, otvory, případně reliéfy vytvářenými laserem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251116

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lonský Jiří, Růžička František, Minařík Václav, Rypl Josef, Dunovský Jiří

MPK: B23K 26/00, C04B 41/80

Značky: vytvářenými, laserem, případně, reliéfy, způsob, tvarovanými, otvory, okraji, výroby, porcelánového, zboží

Text:

...z tvárné hmoty po vytočení nebo odlití vypaluje po dobu Z 0 až 50 minut při teplotě od 700 do 800 OC a na takto získaném polotovaru výrobku se pomocí laserového paprsku vytváří požadovaný okraj, otvory, případně jiný reliéf, načež se takto upravený polotovar výrobku maluje anebo opatřuje ručně nebo strojově potiskem a po glazurování se polotovar vypaluje při teplotě v rozmezí od l 300 do 1 400 FC na konečný výrobek.velkou výhodou zpúsobu...

Zařízení pro tepelné zpracování laserem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231104

Dátum: 01.04.1985

Autori: Beljajev Vladislav Pavlovič, Grečin Anatolij Nikolajevič, China Michal Lvovič, Katolíčuk Valerij Antonovič, Cholodnov Jevgenij Vasilevič, Archipov Vladimir Jevgeněvič

MPK: B23K 26/00

Značky: laserem, tepelně, zpracování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro tepelné zpracování součástí. Cílem vynálezu je možnost současného tepelného zpracování čelních symetricky umístěných vnitřních ploch a zvýšení produktivity práce. Zařízení pro tepelné zpracování laserem převážně vnitřních ploch dutých součástí, má opěrnou desku, zdroj laserového zařízení, zrcadla s jejich mechanickým upevněním a také přípravek pro umisťování součásti s jeho pohonem otáčení vzhledem ke své ose. Kromě...