B23K 23/00

Zabalená dávka aluminotermickej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4466

Dátum: 04.05.2006

Autor: Karabanov Vladimír Iosifovič

MPK: B23K 23/00

Značky: aluminotermickej, zabalená, dávka, zmesí

Text:

...granuly.Ak vytvorime v balení nižší tlak ako je atmosférický, v systéme balenie - zmes vzniknú dodatočné sily, ktoré budú brániť premiestneniu homej vrstvy dávky zmesi.l. racionálna orientácia a rozmiestnenie granúl rôznej formy, Iineámych rozmerov a skutočnej hustoty látok tvoriacich zmes pri prevážaní a premiestňovani v procese uskladnenia dávok aluminotennickej zmesi2. zvýšenie hustoty aluminotermickej zmesi V systéme balenie - zmes pri...

Prefabrikovaná forma na aluminotermické zváranie železničných koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 282501

Dátum: 23.09.2002

Autori: Janíčko Štefan, Janíčková Katarína

MPK: E01B 11/44, B23K 23/00

Značky: prefabrikovaná, zváranie, aluminotermické, koľajníc, forma, železničných

Zhrnutie / Anotácia:

Komôrkový a lejací systém prefabrikovanej formy sa môže uplatniť na aluminotermické zváranie rôznych typov železničných koľajníc. Prefabrikovaná forma, ktorá vytvára z dvoch polforiem monolitný celok, pozostáva z lievikovej komory (2), na dne ktorej sú dva lejacie kanáliky (9) a jedna predohrievacia komora (3) s otvorom na mostík formy (17). Lejacie kanáliky (9) sú valcového tvaru a pred ústím do náliatku zvaru (7) je vtoková komôrka (11)...

Forma na aluminotermické zváranie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3214

Dátum: 04.06.2002

Autor: Grešová Marta

MPK: E01B 11/44, B23K 23/00

Značky: aluminotermické, forma, zváranie, koľajníc

Text:

...vtokový otvor formy po skončení predohrevu koľajnice. Na mostík potom dopadá roztavený kov vytekaj úci z reakčného teglilça a vteká do formy tak, že prvý kov nahrieva .ešte raz konce koľajní cObr .č. 1 Prefabrikovaná piesková forma - bokorys Obr. č. 2 Prefabrikovaná piesková forma - nárys Obr.č.3 Prefabrikovaná forma pripravená pre zvar Obr. č. 4 Príprava koľajnice pre upevnenie fomíyObr. č. 5 Montáž foriem na styk koľajniceForma je...

Zmes na utesnenie foriem pri aluminotermickom zváraní koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 282419

Dátum: 17.12.2001

Autori: Janíčková Katarína, Janíčko Štefan

MPK: B22C 1/00, B23K 23/00

Značky: utesnenie, zváraní, koľajníc, aluminotermickom, foriem

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci tmel z pieskovej zmesi na tesnenie prefabrikovaných foriem medzi sebou a v dotyku s koľajnicou pri aluminotermickom zváraní železničných koľajníc pozostáva zo 78 až 85 % hmotnostných jemného kremičitého piesku zrnenia 0,6 - 0,2 mm, 11 až 16 % hmotnostných ílovej múčky a 4 až 6 % hmotnostných vody.

Aluminotermická dávka na zváranie železničných koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 282418

Dátum: 17.12.2001

Autori: Janíčko Ondrej, Janíčko Štefan

MPK: B23K 23/00, E01B 11/44

Značky: koľajníc, železničných, dávka, zváranie, aluminotermická

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zostavy aluminotermickej dávky na zváranie železničných koľajníc. Podstata riešenia spočíva v zložení zmesi, ktorá obsahuje 16 až 28 % hmotnostných hliníkovej krupice, 60 až 65,8 % hmotnostných oxidu železitého v tvare žíhaných okovím v lamelách s obsahom najviac 15 % hmotnostných oxidu železnatého, 10 až 20 % hmotnostných kovového šrotu z nízkouhlíkatej ocele, 10 až 19 % hmotnostných uhlíkatého feromangánu, 0,2 až 1 %...

Lejacia dýza na automatický odpich zvarového kovu z téglika

Načítavanie...

Číslo patentu: 281950

Dátum: 12.07.2001

Autori: Janíčko Štefan, Janíčková Katarína

MPK: B23K 23/00, B23K 37/06

Značky: odpich, automatický, dýza, lejacia, zvarového, téglika

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná lejacia dýza na automatický odpich zvarového kovu z téglika tvoriaca monolitný celok, v ktorej telese (1) je vtokový otvor (6) a lejací otvor (7) rôzneho priemeru a dĺžky v pomere približne 3 : 1 a v mieste ich spojenia je nalisovaná tesniaca hmota (5). Teleso (1) má na povrchu valcovú drážku (4) na nasypanie tesniaceho magnezitového prášku.

Způsob dělení ocelových materiálů a prvků ocelových konstrukcí využitím aluminotermické reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259705

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: B23K 23/00

Značky: materiálů, využitím, reakce, oceľových, dělení, konstrukcí, aluminotermické, prvků, způsob

Text:

...vyvolá aluminotermická reakce, například aktivaci volně vsyponé aluminotermické směsi v násypníkové části jednorazové účelové formy.Výhodou způsobu dělení podle vynálezu je, že průběhu termlcké reakce ve v-ymezené dělicí rovině se dosáhne relativně úzkého přepalu, zvýšení spolehlivosti dělení, sníže~ ní pracnosti »a možnosti využití pro statickýnenamáhavé ocelové materiály, prvky ocelových konstrukcí. Další výhodou je bezpečnost způsobu V...

Aluminotermická zmes pre redukciu zálievkového kovu objímkového spoja betonárskej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256078

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janíčko Ondrej, Janíčko Štefan

MPK: B23K 23/00

Značky: aluminotermická, výstuže, betonárskej, objímkového, spoja, zálievkového, redukciu

Text:

...ekonomicky náročné. Legovlanie dávok sa v známych vynálezoch ale ani v literatúre neudáva.Uvedené nedostatky alumínotermických dávok pre redukciu zálievkového kovu objimkového spoja vysokwopevných výstuží odstraňuje do značnej miery zloženie zmesi podľa vynalezu, ktorá pozostáva z 10 až 30 pero. hmot. hliníkovej krupice, z 50 až 60 hmot. oxidu železitého v tvare gulatých brokov, alebo žihaných okují v lamelách s obsahom najviac 8 hmot. oxidu...

Objímka pro vytvoření termického spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240821

Dátum: 01.01.1988

Autori: Jarošek Karol, Jakubis Matúš

MPK: B23K 23/00

Značky: termického, spoje, objímka, vytvoření

Text:

...chladnutí, takže spoj pak vykazuje stejné vlastnosti jako nepřemšený pmt výztuže. To umožňuje zmenšiť, celkový průřez výztuže o dea procent, což je jednou z hlavních výhod objímky podle vynálezu. K dalším výhodám patří jednoduchost, spoleblivost,vyšší produktivita práce, úspora práce kvalifikovaného svářeče,ůspora elektrické energie a svařovacích elektroöNa výkresoch znázorňuje obr. 1 uloženie objímky prowytvoření temiokěho spoje...

Zapojení pro skupinové, kombinované elektro-chemické zapalování aluminotermických dávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237367

Dátum: 01.08.1987

Autor: Hájek Karel

MPK: B23K 23/00

Značky: elektro-chemické, zapojení, kombinované, dávek, zapalování, skupinové, aluminotermických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro skupinové, kombinované elektricko-chemické zapalování aluminotermických dávek pro účely svařování, dělení konstrukčních ocelí, destrukcí ocelových konstrukcí a jiné skupinové použití aluminotermických dávek, bez omezení počtu aktivovaných kompletů. Účelem vynálezu je dosažení časově řiditelné aktivace neomezeného počtu aluminotermických dávek, kombinací elektrického roznětného okruhu a aktivujících speciálních...

Prefabrikovaná forma s vysunutou reakčnou komôrkou pre aluminotermické zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 231394

Dátum: 01.03.1987

Autori: Janíčková Katarína, Janíčko Štefan

MPK: B23K 23/00

Značky: forma, prefabrikovaná, reakčnou, aluminotermické, vysunutou, komôrkou, zváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaná forma je určená pre aluminotermické zváranie husto usporiadanej výstuže vo vodorovnej polohe nad sebou. Podstata formy spočíva v tom, že je tvorená telesom formy s reakčnou komôrkou, liacim kanálikom, odpadovou komôrkou a časťou zvarovej komôrky s liacim systémom tak, že má na liaci kanálik naväzujúci spojovací kanálik v samostatnom dielci formy s liacim systémom a zváracou komorkou. Ďalej má forma hlavný liaci kanálik pod...

Prefabrikovaná forma pre aluminotermické zváranie žeriavových koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 230885

Dátum: 15.11.1986

Autori: Janíčko Štefan, Janíčková Katarína

MPK: B23K 23/00

Značky: koľajníc, forma, žeriavových, zváranie, prefabrikovaná, aluminotermické

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaná forma je určená pre aluminotermické zváranie profilových a štvorcových žeriavových koľajníc, položených priamo na žeriavovej doske. Podstata formy spočíva v dvoch polformách zrkadlového tvaru a po zložení vytvára teleso s troskovou komôrkou, liacimi kanálikmi, zvarovou komôrkou odizolovanou v časti styku päty koľajnice s pásnicou žeriavovej dráhy, na ktorej sú koľajnice uložené. Ďalej výtokovým kanálikom do odpadovej komôrky, z...