B23K 20/10

Torzná sonotróda a spôsob zvárania ultrazvukom s použitím torznej sonotródy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18164

Dátum: 06.07.2011

Autori: Regenberg Claus, Lang Georg

MPK: B29C 65/08, B23K 20/10

Značky: ultrazvukom, zvárania, spôsob, torznej, použitím, torzná, sonotróda, sonotródy

Text:

...do konštrukčnej časti.0011 Celková základná plocha všetkých vyvýšení je menšia než dorazová plocha. Pod pojmom celková základná plocha sa rozumie suma základných plôch vyvýšení. Základná plocha jedného vyvýšenia je vymedzenáprostrednictvom reznej línie (rezných Ilnil) bočnej plochy (bočných plôch) ohraničujúcej(ich) vyvýšenie s dorazovou plochou. Pri tom Iežl pomer dorazovej plochy k celkovej základnej ploche v rozsahu 2,0 až 5,5. Čo sa týka...

Spôsob zvárania plochých konštrukčných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19670

Dátum: 08.04.2011

Autori: Stroh Dieter, Stroh Heiko

MPK: B23K 20/10

Značky: spôsob, plochých, konštrukčných, dielov, zvárania

Text:

...konštrukčnými dielmi, a že potomto zdeformovaní sa uskutoční zvarenie.Podľa vynálezu sa uskutoční zafixovanie konštrukčných dielov,ako plechových pásov tým, že najprv sa uskutoční ich zdeformovanie medzi nástrojom - následne uvádzaným tiež ako sonotróda - a operným dielom - tiež ako kovadlina -, čím sa zaistí, že pri vlastnomprocese zvárania, pri ktorom sonotróda kmitá paralelne skonštrukčnými dielmi, sa tieto konštrukčné diely...

Formulácia pre produkty z ľahčeného penového polyméru na báze polyvinylchloridu, zlepšené produkty z ľahčeného penového polyméru na báze polyvinylchloridu a spôsob výroby týchto zlepšených produktov z ľahčeného polyméru na báze polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11788

Dátum: 05.06.2007

Autori: Ang Sam Shehyee, Stigsson Jan Jerry Christian, Bressan Raffaela, Lauri Leone

MPK: C08G 18/34, B23K 20/10, C08G 18/62...

Značky: zlepšené, týchto, formulácia, spôsob, zlepšených, výroby, ľahčeného, báze, produkty, pěnového, polyvinylchloridu, produktov, polymerů

Text:

...a pri ľahčení, kde dochádza k zložitým sériám reakcií vody,izokyanátu a anhydridu. Keď sa predpenené výrobky (Zárodky) uvedú do horúcej vody alebo pary, dífunduje do materiálu voda. V materiáli môže dochádzať k niekoľkým možným reakciám. Najpravdepodobnejšou reakciou je nasledujúca reakcia (1 ), kde izokyanáty reagujús vodou za vzniku amínu. RNCOH 2 O-RNH 2 CO 2 (l)Jedná sa o reakciu, ktorej rýchlosť je určená rýchlosťou difúzie vody a v...

Zariadenie na zváranie ultrazvukom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8015

Dátum: 11.12.2006

Autori: Wild Hans-peter, Kraft Eberhard, Lechert Frank

MPK: B23K 20/10, B65B 51/22, B29C 65/08...

Značky: ultrazvukom, zariadenie, zváranie

Text:

...sa, že už pomerne malá odchýlka uhlu zavedenia zváracej sily od smeru, prebiehajúceho obyčajne kolmo na zváraciu silu, stačí na dosiahnutie účinku, vytýčenéhoS výhodou by však mali roviny pôsobenia elektródy ultrazvukovej zváračky a/alebo opomej dosky prebiehať rovnobežne so smerom gravitácie, aby sa zabránilo ostrémuPredložen v nález e tiež rovnako oužiteľn vted , ak sa má v voriť viac ako eden J zvarový spoj, čo je spôsobené aspoň...

Spôsob výroby zvarového spoja medzi elektrickými vodičmi prostredníctvom ultrazvukového zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15030

Dátum: 07.10.2006

Autor: Stroh Dieter

MPK: B23K 20/10, B23K 101/32, H01R 43/02...

Značky: spoja, medzi, zvarového, ultrazvukového, spôsob, prostredníctvom, vodičmi, elektrickými, zvárania, výroby

Text:

...vedením, vznikajú také nevýhody, že nie je možnédostatočne dobré monitorovanie procesu pretože tolerancie, ktoré sú prípustné pri zváraní vodičov väčších prierezov, sú často väčšie než prierezy riadiacich vedení, takže vdôsledku toho môžu pri tejtokombinácii vznikať poruchy, ktoré nie sú vrámci monitorovaniaÚlohou predloženého vynálezu je ďalej vylepšiť spôsob uvedený vúvode tak, že sa vpožadovanom rozsahu môže spojiť prvý vodič...

Lis na nábytkové diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4468

Dátum: 10.05.2006

Autor: Tönnigs Bodo

MPK: B27M 3/18, B23K 20/10

Značky: nábytkové, diely

Text:

...požiadavkypevnosti a trvanlivosti, ako tradičné lepené telesá. 0011 Zariadenie na ultrazvukové zváranie môže byť v rámcipredloženého vynálezu rozličným spôsobom rozpracované. Podľa ďalšieho stvárnenia predloženého vynálezu sa však uvažuje s tým,že zariadenie na ultrazvukové zváranie má najmenej jednu elektródu, to znamená zvárací nástroj, ktorý je potrebné uviesť do lisovacieho kontaktu s predmetmi, ktoré je potrebné spojiť. Hoci možno...

Ultrazvukové zváracie zariadenie s kompresným priestorom ohraničeným protiľahlými zváracími a bočnými plochami a nástroj pre takéto ultrazvukové zváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6412

Dátum: 01.02.2006

Autori: Stroh Heiko, Eberbach Jost, Stroh Dieter, Dieterle Horst

MPK: B29C 65/08, B23K 20/10

Značky: zariadenie, ohraničeným, kompresným, priestorom, takéto, nástroj, bočnými, plochami, zváracími, ultrazvukové, protiľahlými, zváracie

Text:

...plôch, s výhodou obe bočné ohraničujúce plochy, sú aspoň čiastočne štruktúrované. Pritom je štruktúrovanie zvolené tak, že prebieha v podstate naprieč k pozdĺžnej osi kompresného priestoru, teda k pozdĺžnej osi zváraných vodičov, čím môže byt zamedzené pozdĺžnemu pohybu vodiča, takže sa zvára pri bežných alebo zvýšených energiách a tlakoch, bez toho aby bola negatívneovplyvnená kvalita zváraného spoja.Predovšetkým je navrhnuté, že...

Spôsob vytvorenia zvarového spoja medzi elektrickými lankami s nosičom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5829

Dátum: 20.07.2005

Autori: Stroh Dieter, Thoms Enno, Steiner Ernst

MPK: H01R 4/02, H01R 43/02, B23K 20/10...

Značky: spoja, zvarového, spôsob, vytvorenia, medzi, lankami, elektrickými, nosičom

Text:

...na ultrazvuková zvarovanie vytvorených špeciálne pre tento účel. Pre vytvorenie priechodzích alebo koncových uzlov laniek nie sú tieto zariadenia na zvarovanie ultrazvukom vhodné. Tento problém vzniká najmä pri konečnej montáži na zväzok kabelov, špecifický podľa zákazníka, upnutývmontážnom zariadeni, u ktorého sú použité rôzne kombinácielaniek, ako aj pripojovacích elementov s rôznymi plochými nosičmi. U spôsobov podľa stavu techniky...

Usporiadanie na zváranie súčastí prostredníctvom ultrazvukového zváracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6505

Dátum: 07.07.2005

Autori: Stroh Heiko, Steiner Ernst, Dieterle Horst, Wagner Peter, Stroh Dieter

MPK: B23K 20/10, H01R 43/02

Značky: zariadenia, zváranie, usporiadanie, ultrazvukového, súčastí, zváracieho, prostredníctvom

Text:

...ohraničujúcej plochyohraničujúceho prvku, pričom vzdialenosť vodiaceho úsekuvodiaceho prvku od prvej ohraničujúcej plochy je nenšia než vzdialenosť medzi nim a druhou ohraničujúcou plochou posuvného prvku pri otvorenom kompresnom priestore. Podľa alternativneho riešenia je vkladací priestor ohraničený dvoma ramenami vodiaceho prvku alebo ich úsekmi, ktoré sa rozkladajú aspoň čiastočne pozdĺž alebo zhruba rovnobežne ako s prvou ohraničujúcou...

Použitie sonotródy ultrazvukového zváracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16478

Dátum: 17.02.2005

Autori: Dieterle Horst, Wagenbach Udo, Stroh Dieter

MPK: B23K 20/10

Značky: zariadenia, použitie, zváracieho, sonotródy, ultrazvukového

Text:

...od uvedeného známeho stavu techniky obsahuje ultrazvuková zváracie zariadenie jeden nástroj, najmä jednu sonotródu, ktorý prípadne ktorá sa otáča nielen okolo pozdĺžnej osi,ale aj okolo svojej priečnej osi prebíehajúccj voči nej kolmo. Tým nastane optimálne využitie pracovných plôch, pričom jedna pracovnáplocha kvázi vykonáva funkciu dvoch pracovných plôch.Optimálne využitie každej pracovnej plochy sa dosiahne tým, že tieto pracovné plochy...

Spôsob zvarovania vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7002

Dátum: 28.10.2004

Autor: Eberbach Jost

MPK: B23K 20/10, H01R 43/02

Značky: zvarovania, spôsob, vodičov

Text:

...pri postupu zvárania. Pri zmene znamienka druhej časovej deriváciesignálu dráhy sa postup zvárania ukončí.V spise DE-A-2 149 748 sú opísané spôsoby,zariadení a systém pre výrobu spojenia do integrovaných obvodov. Aby sa dosiahli vylepšené spoje, riadi sa prenos síl na nástroj, avšak i energia do neho privádzaná, deformáciouspojovaných dielov zistovanou senzorom dráhy.Regulácia postupu zvárania prostredníctvom ultrazvuku je známa zo spisu...

Nástroj pre ultrazvukové zváracie zariadenie so spevnením k redukcii vychylovania nástrojovej pracovnej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2055

Dátum: 21.10.2004

Autori: Stroh Dieter, Dieterle Horst

MPK: B06B 3/00, B23K 20/10

Značky: plochy, nástroj, spevnením, vychylovania, ultrazvukové, zariadenie, zváracie, nástrojovej, redukcii, pracovnej

Text:

...štrbina.sonotróda zhora uvedeného druhu je známa 2 W 0-A-O 2/43915.Aby bolo možné pracovné plochy vymeniť, predstavujú tietoúseky, ktoré sú so sonotródou rozoberateľne spojené.Z FR-A-1 464 551 je známe ultrazvukové zváracie zariadenie, s ktorým sú vytvárané piezoelektrické kmity. Za tým účelom prebieha piezoelektrický prvok, na konci ktoréhooscilačnému prvku, na ktorý sú bezprostredne prenášanéK rozprašovaniu kvapalín uvádza US-A-4 074 152...

Zváracie zariadenie a spôsob zvárania súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4360

Dátum: 02.07.2004

Autori: Wagner Peter, Dieterle Horst

MPK: B23K 20/10, H01R 43/02

Značky: súčastí, zvárania, zariadenie, zváracie, spôsob

Text:

...40 860. Pritom pozostávajú prvky ohraničujúce kompresný priestor, ako posúvač a pevný dotyk, zásadne z viac časti, ktoré sú vzájomne silovo spojené prostredníctvom skrutiek.Vysokofrekvenčný rezonátor podľa DE-A-38 O 7 154 je prostredníctvom skrutkového spojenia spojený s busterom aleboOhraničujúce prvky kompresného priestoru ultrazvukového zváracieho zariadenia pozostávajúce 2 nosnej časti a pracovnej časti sú známe 2 DE-U-200 20 525....

Spôsob zhutnenia a následné zvarenie elektrických vodičov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283882

Dátum: 03.03.2004

Autori: Steiner Ernst, Götz Heinz, Stroh Dieter

MPK: B23K 20/10, H01R 43/02

Značky: vodičov, vykonávanie, spôsobu, zvarenie, spôsob, tohto, zhutnenia, elektrických, následné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie na zhutnenie a následné zvarenie elektrických vodičov, predovšetkým na výrobu prechodových a koncových uzlov prameňov vodičov pomocou ultrazvuku v zhutňovacej komore (10), ktorá je prispôsobená vodičom a má prestaviteľnú výšku (h) a šírku (b), pričom najprv dochádza ku zhutneniu (skompaktneniu) a potom ku zvareniu príslušných vodičov. Pre zhutňovaciu komoru možno pritom nezávisle od prierezu zváraných vodičov vopred nastaviť...

Spôsob kovového spojenia tyčí oscilujúcim trecím zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2505

Dátum: 24.09.2003

Autor: Pfeiler Hans

MPK: E01B 11/00, B23K 20/10, B23K 20/12...

Značky: spojenia, kovového, třecím, zváraním, spôsob, oscilujúcim, tyčí

Text:

...a oneskorenia, ktoré vznikajú pri lineárnom oscilujúcom pohybe koncov koľajníc. Orbitálnym pohybom sa zvýši prísun energie do oblasti blízkych plôch prierezu koľajníc, pretože nevznikajú negatívne zrýchlenía azastavenia trecích plôch v oscilačnom0012 Koľajnice sa zafixujú v držiakoch V kľude, ich konce sa pomocou pohybového zariadenia oproti sebe ohnú aorbitálne pohybujú stou istou uhlovou rýchlosťou, čím sa dosiahnu vysoko kvalitne...

Způsob ultrazvukového spojování komponent systémů žárovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263208

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pospíšil Jaromír, Miklánek Laco, Švehla Štefan, Klepáč Lubomír, Kuzmann Rudolf, Vítek Juraj, Haluza Jaroslav

MPK: B23K 20/10

Značky: spojování, ultrazvukového, žárovek, způsob, komponent, systému

Text:

...a na obr. 3 je v řezu znázorněn ultrazvukový spoj sevřené vtlačované komponenty sPříkladem konkrétního provedení ultrazvukového spoje komponent systémů žárovek H 4/12 Vlznázorněného na výkresuije spoj W dálkově spirály jako vtlačované komponenty l.a M 081 držáku jako přijímající komponenty 2 Vtlačovaná komponenta l spolus komponentou gtje sevřena mezi nákovkou 4 a hrotem 5 a pocelou dobu realizování ultrazvukového spoje je mezi hrotem 5...

Spôsob zvárania rúrkových bimetalov tlakom za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 261099

Dátum: 12.01.1989

Autori: Turňa Milan, Vítek Juraj, Ryban Dušan, Ševca Peter

MPK: B23K 20/10

Značky: tlakom, studena, rúrkových, zvárania, spôsob, bimetalov

Text:

...voči otvoru v Cu-puzdre.Samďné vytvorenie zvarového spoja sa realizuje pritlačenim pretláčacieho nástroja V smere pozdlžnej osi zväraných súčiastok upnutých s prípravku. Takto vyhotovené zvarové spoje vykazujú určité nedostatky z hľadiska naviazania zváraných materiálov, čo obmedzuje ich použitie na prípady, kde nie sú dôležité elektrické parametre zvaro-vého spoja.Uvedené nedostatky podstatne odstraňuje spôsob zvárania rúrkových...

Zapojenie automatickej regulácie ultrazvukového generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 257383

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tučka Fedor

MPK: B23K 20/10

Značky: ultrazvukového, automatickej, generátora, zapojenie, regulácie

Text:

...2 je pripojený na vstup výkonového zosilňovača 4. Výstup výkonového zosilňovače 4 je cez snímač napätia 5 pripojený na ultrazvukovú hlavicu li. Druhý výstup snímača napätia 5 je pripojený na vstup detektora 7. Výstup detektora 7 je cez derivačný zosilňovač 8 pripojený na vstup tvarovacieho obvodu 9, ktorého výstup je pripojený na nulovací vstup bistabilného klopného obvodu 1.Pri kontaktovani prepojovacích vodičov zo zlata, hliníka a podobne...

Spôsob odstraňovania zvyškových napätí vo zvarkoch pôsobením ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237834

Dátum: 15.03.1987

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

MPK: B23K 20/10

Značky: pôsobením, spôsob, zvyškových, odstraňovania, napätí, zvarkoch, ultrazvuku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania zvyškových napätí vo zvarkoch pôsobením ultrazvuku, kde na celú sústavu podložka - oba zvárané diely - prídavný kov - tavný kúpeľ sa v priebehu procesu zvárania pôsobí ultrazvukom. Predmetom vynálezu je, že sa ultrazvukom pôsobí v impulznom režime, volenom s impulzami v opakovanej frekvencii 10 až 1000 Hz, s dobou trvania impulzu 1 až 100 (s.

Spôsob odstraňovania zvyškových napätí vo zvarkoch pôsobením ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237813

Dátum: 15.03.1987

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

MPK: B23K 20/10

Značky: zvyškových, napätí, zvarkoch, pôsobením, ultrazvuku, spôsob, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania zvyškových napätí vo zvarkoch pôsobením ultrazvuku, kde na celú sústavu, menovite na podložku, oba zvárané diely, prídavný kov a tavný kúpeľ sa v priebehu procesu zvárania aktívne pôsobí ultrazvukom v rozsahu frekvencií 17 až 213 kHz.

Zdroj pro ultraakustická svařovací a bodovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248841

Dátum: 12.02.1987

Autori: Krajíček Vlastimil, Provazník Josef

MPK: B23K 20/10

Značky: svařovací, ultraakustická, bodovací, zařízení, zdroj

Text:

...větví, ale ustálené kmity nestanou jedině, je-li připojena předzátěž 1. Je tomu tak proto, že při malém počátečním proudu příčnou větví dochází jen k malému vybuzení budicího derivačního transformátoru Ž a výsledná frekvence je vždy vyšš V závislosti na velikosti předzátěže 1, než by odpovídale ve 1 ikosti rezonančních prvků, tedy rezonančního kondenzátor ga rezonanční indukčnosti Ž. Teprve při větším zatížení sekundárního vinutí výkonového...