B23K 11/36

Hlava pre elektrické bodové zváranie pre viacosový priemyselný robot a robot obsahujúci túto hlavu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18551

Dátum: 15.05.2012

Autori: Ferrero Fulvio, Mauletti Enrico

MPK: B23K 11/36, B23K 11/11, B23K 11/31...

Značky: túto, elektrické, zváranie, hlava, bodové, viacosový, hlavu, obsahujúci, robot, priemyselný

Text:

...zo zadnej steny 107.0018 S odkazom na obrázky 2 a 3 zváracia hlava 100 obsahuje nosnú konštrukciu 110 zahŕňajúcu dve oceľové platne 111, ktoré sú rovnobežne a vzdialené od seba, natuho navzájom spojené a rovnobežne so všeobecnou rovinou definovanou dvomi elektródy držiacimi ramenami 103 a 104, ktoré sú namontované medzi týmito dvomi platňami. Konštrukcia elektródu držiaceho ramena 104 je natuho pripojená skrutkami na pár držiakov 112...

Zařízení pro posuv deskových součástí v mnohabodové svářečce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269180

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šilhavý Lexa, Fidranský Zdeněk, Kout Jaroslav, Běhounek Josef

MPK: B23K 11/36

Značky: zařízení, mnohabodové, součástí, svářečce, posuv, deskových

Text:

...na rozteč zubů oznbeního poeuvnelio hřebene, kde v nezeře mezi zuby Je hlavní odpruženú zůpadka vozíku, na které Je vytvořena draka pro ponoenou odpruženou západku, uaírtěnou na vozíka. la rámu Je uní atěn doraz. vozík je spřažen s ístrodín pro návrat vozíka do výchozí polohy. Počet zubů oznbeneho posuvnóho hřebene je alespoň roven požadovanézn počtu řad avarovýoh bodů na deakove součástí Poslední zub ozubeneho posuvneho hřebene Je vyssi...

Silnoprúdový ohybný prívod, hlavne pre odporové zváracie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242521

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hrušková Vira

MPK: B23K 11/36

Značky: ohybný, stroje, hlavne, přívod, odporové, zváracie, silnoprúdový

Text:

...na pomerne malú hrúbku plechov 0,1 mm, frézovanie je časovo náročná operacia.Uvedené nevýhody v súčasnosti známeho konštrukčného riešenia silnoprúdových o 4hybných privodov sú v podstatnej miere odstránené silnoprúdovým ohybným prívodom podľa predloženého vynálezu.Podstatou vynálezu je, že silnoprúdový ohybný prívod pozostáva z jedného pása plechu, u ktorého začiatok je vyhotovený v tvare stredovej čiary chybného prívodu a okolo...

Výsuvný zvárací prípravok na výstupkové odporové zváranie rozmernejších členitých predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251500

Dátum: 16.07.1987

Autori: Mucha Miroslav, Korbaš Ivan, Sasák Ján

MPK: B23K 11/36

Značky: zvárací, odporové, rozmernejších, zváranie, výstupkové, prípravok, členitých, predmetov, výsuvný

Text:

...po ustavení zvarku v pracovnom priestore lísu zasunie do zváracieho miesta. Použitím pripravku podľa vynálezu je možné celý pracovný Cyklus automatizovať. Pohyblivá čeľusť zváracieho prípravku sa vysüva do pracovného priestoru lísu len V dobe zvárania a počas presúvania zvarkov uvoľňuje potrebný priestor tým, že sa odsúva mimo pra 4covný priestor lisu pomocou pneumatického valca. Pohyblivá čeľust je konštruovaná tak, že okrem výsuvného...