B23K 11/30

Bodové zváracie zariadenie, predovšetkým na využitie vo výrobe karosérií automobilového priemyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16544

Dátum: 16.11.2012

Autori: Tünkers André, Tünkers Olaf

MPK: B23K 11/31, B23K 11/30, B23K 11/11...

Značky: zváracie, predovšetkým, výrobe, karoserií, bodové, zariadenie, priemyslu, využitie, automobilového

Text:

...na hliníkové zvarové spoje aveľkého počtu ocele na oceľové odporové elektródové zvarové spoje s použitím toho istého zváracieho prístroja, ktorá zahŕňa. že sa predpokladá prístroj na odporové bodové zváranie s párom zváracích elektród, ktoré majú plošný polomer krivosti clektród od 20 milimetrov do 40 milimetrov a plocha elektród je Štruktúrované s drsnosťou od 2 mikrometrov do 50 mikrometrov naj skôrje vytvorený rad hliník na hliníkových...

Odporové zváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19775

Dátum: 05.06.2012

Autori: Martin Gonzalez Ignacio, Molina Mesa Ricardo

MPK: B23K 11/30, B23K 11/00, B23K 11/14...

Značky: zváracie, odporové, zariadenie

Text:

...umiestnených v zásobníku, pričom je namontovaný zadržovací prvok so schopnosťou pohybovať sa vzhľadom na smer radu komponentov-3 vo vnútri zásobníka a tak, že vždy bude vyvíjať axiálny tlak na posledný komponent, bez ohľadu na jeho polohu vo vnútri zásobníka.0022 Prostriedok spájajúci uvedený zásobník s vnútrom dutej hlavy výhodne obsahuje vodiaci prvok spájajúci vonkajšok zásobníka s polohovacím mechanizmom na umiestňovanie komponentov...

Frézovacia hlava pre dve elektródy na bodové zváranie zváracích klieští

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12107

Dátum: 25.11.2010

Autor: Schmidt Harald

MPK: B23B 5/16, B23K 11/30

Značky: frézovacia, hlava, zváranie, bodové, klieští, zváracích, elektrody

Text:

...hlave nazhromaždené triesky môžu viesť k tomu, že je bránené tvoreniu novej triesky. Taktiež tým môže byť ovplyvňovaný frézovaci proces.0008 Pri upchatí môže dôjsť k tomu, že centrálna oblasť a/alebo bočná oblasť už nie je frézovaná čisto. Centrálna oblasť je označovaná taktiež ako šošovka alebo činná plocha. Ostria sú často označované tiež ako nože.0009 Tu sa teraz uplatní vynález. vynález si vzal za úlohu, ďalej rozvinúť frézovaciu...

Zariadenie na opracovanie elektród na bodové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18826

Dátum: 21.01.2010

Autor: Fahnenstich Stefan

MPK: B23K 11/30, B23B 5/16

Značky: bodové, zariadenie, opracovanie, zváranie, elektrod

Text:

...spracovávať elektródy na bodové zváranie,respektíve zhluky elektród na bodové zváranie s rôznymi priemermi.0015 Vodiace zariadenie je možné s frézovacou hlavou spojiť takým spôsobom, že menované vodiace zariadenie počas frézovania rotuje okolo elektródy na bodové zváranie, respektíve zhluku elektród na bodové zváranie, alebo vodiace zariadenie môže byť alternatívne namontované tak, že vodiace zariadenie počas frézovania nerotuje okolo...

Rezná hrana na opracovanie bodových elektród, frézovacie nástroje a frézy na čiapočky zváracích elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12524

Dátum: 29.01.2009

Autor: Lutz Peter

MPK: B23B 5/16, B23K 11/30

Značky: hrana, opracovanie, rezná, bodových, nástroje, čiapočky, zváracích, frézovacie, frézy, elektrod

Text:

...Takéto povrchové úpravy môžu slúžiť ako ochrana pred opotrebením, a to tak, že zlepšenou tepelnou vodivosťou a/alebo znížením trenia sa zabraňuje lokálnemu nárastu teploty.0019 Ďalej môžu mať zariadenia na odvádzanie priehlbinu napr. v tvare korýtka alebo3 žliabku, ktorá umožňuje jednoduchšie odstraňovanie odfrézovaného materiálu z bodových elektród. Podľa vynálezu je povrch zariadenia na odvádzanie V jednom smere rovný(nevykazuje...

Elektródový frézovací nástroj s frézovými hranami prerušovanými výrezmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12306

Dátum: 10.12.2008

Autor: Lutz Peter Stefan

MPK: B23K 11/30, B23B 5/16

Značky: výrezmi, frézovými, prerušovanými, elektródový, frézovací, hranami, nástroj

Text:

...korálok sa dá rozoznať, kedy je elektróda bodového zvárania úplne opotrebovaná a musi byť preto vymenená.0013 V preferovanom prevedení vynálezu je šírka ako aj hĺbka výrezov 30 m až 110 m alebo maximálne 0,5, 1,0 alebo 1,5 mm. V závislosti od počtu výrezov na jednej frézovacej hrane sú však možné aj väčšie alebo menšie rozmery. Okrem toho nemusia byť frézovacie hrany na jednej alebo viacerých frézovacích hranách rovnaké, ale môžu mať...

Menič klobúčikov na bodové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3868

Dátum: 19.07.2006

Autor: Kaeseler Werner

MPK: B23K 11/30, B23Q 3/155

Značky: bodové, měnič, zváranie, klobúčikov

Text:

...sú vždy na koncovej strane čeľustíotvorené a teda prístupne pre klobúčik. Čeľuste ho uchopia priamov dôsledku menšej veľkosti svojho odstupu a klobúčik uvoľnia už pri pootočení o uhol asi 30 - 60 °. Tým je umožnená výmena klobúčikov aj za najviac stiesnených priestorových pomerov. Pretože obidva uchopovače sú orientované v opačnom smere, je vždy jeden z nich použiteľný na prístup z rôznych strán pri natočení doprava, takže nie je potrebné...

Zariadenie na opracovanie obrobkov s rotačnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5180

Dátum: 03.02.2004

Autor: Bräuer Andreas

MPK: B23B 5/00, B23K 11/30, B21D 22/00...

Značky: opracovanie, rotačnými, obrobkov, plochami, zariadenie

Text:

...tvarovaných oblastísú premenlive podľa usporiadania a vytvorenia tvarovacích valcov a doštičky s ostrím, resp.0010 Jedno usporiadanie spočíva V tom, že do obrábacej hlavy sa integrujú okrem doštičky s ostrím dva tvarovacie valce a tieto tri prvky sa usporiadajú vzájomne s presadením vždy o 1200011 Aby bolo možné zachytiť aj oblast vlastnej špičky, spočíva ďalšie usporiadanie v tom,že doštička s ostrím sa vyhotoví ako kompletný nôž, ktorý...

Hnacie zariadenie pre zváracie kliešte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1042

Dátum: 05.02.2003

Autori: Hartmann Robert, Schmitt-walter Stefan

MPK: B23K 11/11, B23K 11/30, B23K 11/25...

Značky: zváracie, zariadenie, hnacie, kliešte

Text:

...prvkom a spodkom koncovej dosky.US-A-S 321 225 sa týka elektrického ovládacieho zariadenia pre rameno zváracích klieští. Elektrické ovládacie zariadenie zahrnuje stator a rotor. Rotor jespojený s rotačnou maticou závitového pohonu, pričom otáčaním rotačnej matice sadá zodpovedajúce vreteno prestavovat v pozdlžnom smere. Rotačná matica je pevne spojená s rotorom a cezen je Liložená otočne.Vynález má za úlohu zlepšiť hnacie zariadenie v úvode...

Vodivá podložka pro výměnné a výškově stavitelné elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 270701

Dátum: 12.07.1990

Autori: Fidranský Zdeněk, Voborník Vojtěch, Šilhavý Lexa, Běhounek Josef

MPK: B23K 11/30

Značky: výměnné, vodivá, výškově, podložka, elektrody, stavitelné

Text:

...podložky. Další podstatou vynálezu je. že v drážce pro jednu výměnnou stavitelnou eiektrodu pätuěí jedna stranová upínací lišta průřezu prdvoúlzlého lichoběžnlka. V dráäce pro dvě výměnné stavitelné elektrody přísluší jedne etředová upínaci lišta průřezu rovnoramenného lichoběžníka.Výhody doeažené vynálezem epočivají zejména v tom. že není nutno tak často odetrañovat vtlsky, protože nerovnosti lze vyrovnáva etavltelnýml ĺrouby. Dále. že zcela...

Obkročná tvarová zváracia elektróda odporového bodového zvárania a spojov natupo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261683

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bilský Milan, Ruža Viliam

MPK: B23K 11/30

Značky: bodového, zváracia, zvárania, odporového, spojov, natupo, tvarová, obkročná, elektroda

Text:

...elektrický zvárací pirúd preteká len dvomi kontaktovacími plochami zváracích elektród priamo do jedinej vrstvy zvarku, a metalurgický tok pri premiešaní nataveného kovu má orientáciu hlavne v smere quázikolmou na smer toku elektrického zvárlacieho prúdu,a nie v smere quázisúh-lasnom, ako pri klasickom odporovom bodovom zváraní preplátovaných spojov. Fixačné »odporové bo 4dové zvarové spoje pritom môžu plniť viacero funkcii. jednou z nich...