B23H 7/26

Elektrický výbojový texturovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12704

Dátum: 12.04.2007

Autori: Mccrea Keith, Noble Craig

MPK: B23H 7/26, B23H 1/04

Značky: stroj, texturovací, výbojový, elektricky

Text:

...osi smerom k a preč od valca na ovládanie úbytku napätia a podľa toho aj procesu elektrickej ionizácie. V niektorých EDT strojoch sú elektródy umiestnené až približne 15 ° pod strednou osou valca na jednej strane a až približne 15 ° nad strednou osou druhej strany, takže môžu byť vymrštené von z cesty, keď do nich povrch valca narazí počas otáčania.-3 0006 Polohovadlá elektród (alebo servá elektród) zabezpečujú, že každá elektróda je správne...

Upínacie zariadenie pre upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5661

Dátum: 16.08.2006

Autor: Troxler Ferdinand

MPK: B23H 7/26, B23Q 16/00

Značky: upínacie, obrobkov, upínanie, zariadenie

Text:

...Toto schématicky znázornená upínacie zariadenie l pozostáva z upínacieho telesa 2, ktoré je prostredníctvom skrutiek 3 zafixované na základnom telese 4. Základné teleso 4 je opatrené upínacím čapom 5,pomocou ktorého môže byť upnuté v skľúčidle (neznázornenom). Základné teleso 4 je ďalej opatrené podpernými nohami 6, ako aj centrovacími elementmi (neznázornenými), pomocou ktorých je umožnené presné ustaveníe základného telesa 4, a teda i...

Upínacie zariadenie s upínacím skľučovadlom a s paletou na ňom rozoberateľne fixovateľnou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3520

Dátum: 08.03.2005

Autor: Nie Peter

MPK: B23Q 16/00, B23Q 1/00, B23H 7/26...

Značky: rozoberateľné, zariadenie, paletou, fixovateľnou, skľučovadlom, upínacie, upínacím

Text:

...ktorý je určený na záber s vybraníma/alebo vyvýšením príslušného centrovacieho čapu, aby bolo možnetento centrovací čap ako zatiahnut V smere Z do centrovacej drážky, tak aj prítlačiť k druhému boku drážky upravenému na centrovanie.Výhodné formy uskutočnenia a ďalšie vytvorenia predmetuvynálezu sú opísané v závislých nárokoch 2 ~ 11.V nasledujúcom je s odkazom na pripojené výkresy bližšie objasnené príkladné uskutočnenie upinaeieho zariadenia...

Upínacie zariadenie s prvým spojovacím mechanizmom a k nemu s rozoberateľne fixovateľným druhým spojovacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 746

Dátum: 20.10.2004

Autor: Greber Erich

MPK: B23H 7/26, B23Q 1/00, B23Q 16/00...

Značky: druhým, rozoberateľné, zariadenie, upínacie, fixovateľným, prvým, spojovacím, mechanizmom

Text:

...líšt dosadajúcich na chlopne sa držiak elektródy nastaví do správnej polohy voči skľučovadlu pri upínaní v smere X asmere Y, ako aj do správnej polohy voči ose Z.Zo spisu US-A-3,380,267 je známa spojka tvorená dvoma valcovými polovicanú. spojky, ktoré sú vybavené vždy jedným ozubeným vencom, ktorého zuby sa rozkladajú v axiálnom smere. Jedna polovica spojky pozostáva z materiálu s väčšou elastičnosťou ako druhá polovica spojky. Zatiaľ čo...

Upínač pre automatickú výmenu nástrojových alektród najmä u elektroiskrových obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267355

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kunc Jozef, Nemec Ján

MPK: B23H 7/26

Značky: výměnu, nástrojových, strojov, obrábacích, elektroiskrových, automatickú, najmä, upínač, alektród

Text:

...pri náhodilom výpadku prúdu v rozvodovej sieti. Výhodou je tiež, že zariadenie je konštrukčne a výrobne jednoduché a nenákladHC.Upínač pre automatickú výmenu nástrojových elektród u elektroiskrových obrábacích strojov je prikladne znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený upínač v náryse v reze, na obr. 2 je nakreslený pohľad v smere P z obr. 1 a na obr. 3 je nakreslený pohľad v smere S z obr. 2.Upínač pre...