B23F 23/02

Pákový upínač dílců s vyhazovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268087

Dátum: 14.03.1990

Autori: Daďa Josef, Anděl Miroslav, Piňos Miloš, Goda František

MPK: B23F 23/02

Značky: dílců, vyhazovačem, upínač, pákový

Text:

...l je znázornčno celé zařízení v poloze upnuto, na obr. 2 je poloha vypnuto - výměna díloe, na obr. 3 je tm s váloovým středčním. ~ , zarízení se skládá za dvou pák 1. g otočnä spojených čepem la s táhl Q. Oběv páky l, g jsou stlačovány pružinou ž. ráhlo § prochází tělesem g s obsahuje středioí čep 5 a vyhazovač z. rěleso g je matloí 19 piipojeno k upínaoímu stolu stroje. Připojení táhla § k přímočarému otoru umožňuje spojka g.Uvedený...

Upínač, zejména pro středění a upínání ozubených kol za ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263687

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nečas František

MPK: B23F 23/02

Značky: středění, upínání, ozubení, ozubených, upínač, zejména

Text:

...uloäen upínaoí váleöek 5, spojený alespoň jedním přidršovacím prvkom Q se základním tělesem 3. Odvalovacĺ plochy 5 základních tälee g jsou vytvoreny jako části plúště myšleněho válce, jehož osa je shodná s osou upínání. spojení upínncího válečku A se základním těleeem g lze provést několikaJeden možný způsob je spojení pomocí pružín Q, které jsou svými prvními konci přlchyceny k čelním stěnám 1 upínacího válečku 3 A svými druhými konci k...

Zařízení pro automatické upínání obrobků na trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 246251

Dátum: 15.12.1987

Autori: Borrmann Frank, Addejeva Anna Vasiljevna, Pugaeev Alexadd Fedorovie

MPK: B25J 15/02, B23F 23/02

Značky: obrobků, upínání, zařízení, automatické

Text:

...5. Pevný hrot 9 je bežnými prostředky pevně spojen se stojanem 3. Otočné rameno 2 vyjede prostřednictvím hydraulicky ovládaného pístu 11 hřídele 4 do své horní polohy. Obě krajní polohy pístu 11 hřídele 4 jsou signalizavány koncovými spínači. Hřeben 12 pohonu natočí prostřednictvím ozubeného kola 13 otočné rameno 2 s podávačem 1 do polohy C. Konstrukce natáčení otočného ramena 2 je provedena tak, že se sestává z hydraulicky ovládaněho...

Zařízení na vkládání a vyjímání ozubených kol mezi hroty brusek s brousicím šnekovým kotoučem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252254

Dátum: 13.08.1987

Autori: Trkal Jiří, Smrž Jan, Pražský Bořivoj

MPK: B23F 23/02

Značky: vyjímání, brusek, zařízení, hroty, ozubených, brousicím, vkládání, šnekovým, kotoučem

Text:

...e k otočení nosníku É o 1800 a pravé rameno § se napolohuje tak, že osa gg pravého ramene § je proti oee gg otvoru ggg V ÍÉLÚ poloze se vysune pravé rameno § tak, že osa gg upínecího trnu gł je v podélné ose upínacího stolu stroje, Při vysouváni pravého ramena § dochází zároveň k napolohováni zubové mezery obrobku lg, aby nedošlo k poškození brusného kotouče, To se provádí tak, že při vyeouváni např. levého ramena Z se jedenz...