B23D 33/00

Spôsob a zariadenie na orezávanie okrajov kovového odliatku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6661

Dátum: 07.07.2004

Autori: De Kock Peter, Kretschmer Matthias, Behrens Holger, Sohl Ralf-hartmut

MPK: B23D 33/00

Značky: odliatku, spôsob, zariadenie, okrajov, kovového, orezávanie

Text:

...aby orezaný kovový odliatok nemal žiadny ostrapok.0014 Riešenie tejto úlohy vynálezom sa podľa spôsobu vyznačuje tým, že sa v smere dopravy za nožnicami na ostrihávanie uskutočňuje krátkodobý silný ohrev okrajovej oblasti kovového odliatku pomocou elektrického indukčnéhoprvku a že sa v smere dopravy za elektrickým indukčným prvkom uskutočňuje hladenie (hladiace valcovanie) kovového odliatku.0015 Pritom je výhodne navrhnuté, že sa ohrievanie...

Zařízení pro zakrytování stavěcího mechanismu podávacích válců zejména příčných dělicích nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264451

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krofta Jaroslav, Rauner Jan

MPK: B23D 33/00

Značky: zakrytování, nůžek, příčných, mechanismu, zejména, válců, dělicích, zařízení, stavěcího, podávacích

Text:

...znázorněno na obr. 1 a 2 připojeného výkresu. Obr. 1 je nárysný pohled na celkové uspořádání zařízení podle vynálezu mezi dvojioemi podávacích váleů a obr. 2 půdorysný pohled na přední část spodního žlabového krytu s podélným vybráním.Zařízení podle vynálezu ssatává ze dvou nad sebou uspořádanýeh a částečně se překryvajících krytů Lg, łg, z nichž horní kryt gg, uspořádaný nad podélnym vybráním gg spodního žlabového krytu łg, je závěsnym...

Vykládací pojízdný stůl k řezačce papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244481

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mudrochová Helena

MPK: B23D 33/00

Značky: stůl, řezačce, pojízdný, vykládací, papíru

Text:

...jí zabudovaný v řezeěce papíru. Pro posun výklddacího stolu ve smâru horízontàlním se využívd podvozku, k jeho celu je výklddací stůl zaviäen a kolejníce tvaru U, kterd pojízdnd kola podvozku vedou a ktori úroveň eloulí k zachycení klopnćho momentu pr jeho jednostrannóm zetíäení. Kolejnioe leží volně nosení a lze je operativnł preetavovat.Podvozek má před sebou nn svó Eelní stené výěkove stavítelnou vodorovnou nosnou plo 3 244481sinu....

Předlisovací zařízení nůžek na úpravu kovového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250745

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jaitner Albín, Sýkora Miroslav

MPK: B23D 33/00

Značky: nůžek, kovového, úpravu, předlisovací, zařízení, odpadů

Text:

...uloženy, je pohyblivý, což znamená nebezpečí prcsaků při jeho opotřebení nebo při jeho porušení od zaváženého kovového odpadu. Za nevýhodu třetího uvedeného způsobu je možno považovat složitější konstrukční uspořádání v souvislosti s umístěním táhel v prostoru čelistí a vodítek.Uvedené nevýhody odstraňuje předlisovací zařízení podle vynálezu,sestávající ze žlabu pevně spojeného s pevnými rameny opatřenými hydraulickými válci, vodítek a...

Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248140

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lipocký Juraj, Markovich Peter

MPK: B23D 33/00

Značky: letmých, zariadenie, nožníc, suportů, najmä, roviny, strižnej, automatickú, reguláciu

Text:

...no .prevádzzkouvarn-ých limkěnch, pričom so využívajú prvky tejto sekunlcliýrrnjej jregujiálcie na -rovlnjakej báze, t. j. prevážoe hydrouwiické.Přľĺkĺľdid ujszlswiočneniją zariawdennia podle vytnjájlezu je znázornený na priloženom. výkrese so schemajtickým rozmziewstzientírm hyd« reujiických psrv~kjo~v ta. rozvodov s vyzťiajčenim linky .a, letimýnoh nąožlnąíac.Zariadenie V pôvotdnlom vybavení pozostávvla. z plrialmiočijarreho...

Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248139

Dátum: 15.01.1987

Autori: Markovich Peter, Lipocký Juraj

MPK: B23D 33/00

Značky: zariadenie, suportů, automatickú, najmä, strižnej, roviny, reguláciu, letmých, nožníc

Text:

...z priamoačialrehwo» hydromlotora. D 0to-hilo Výsŕnuvphehuo prcrirlubia sú paralehe vmdené raj jesdltilosnmerlný Velĺlltĺl spätného» Chao du rsuplcxriu a nasltzlvitelný ventil pracolvnéłro Chrcldu .suprontLLVýhody vvnállezul sú hiavne V zabezpečelľlĺ Splolľialhüili/Bj synxchsrcnrizácie rýuhloosltii letmýclh Inložlriic nlaljumiěl V rsrrižnej rlovine s rýlch,lbeťlouu pláslu Šłtĺľĺhleĺľlłéłhrĺ) .plechu .a tým aj zabezpnelčenąie utoleuialhcie...

Zařízení k třídění a odběru zkušebních vzorků a konců vývalků za letmými nůžkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229587

Dátum: 15.09.1986

Autori: Reichl Josef, Hucl Vladimír, Floriánová Stanislava

MPK: B23D 33/00

Značky: zařízení, zkušebních, konců, nůžkami, vzorků, třídění, vývalků, letmými, odběru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno jak k odbavování odpadových odstřižků, tak i odebírání a třídění zkušebních vzorků z materiálu, například tyčí, bloků apod., stříhaného letmými nůžkami za pohybu. Zajištění tohoto požadavku se dosáhne tím, že ve dně šikmého skluzu, uspořádaného pod letmými nůžkami, je vytvořen propad, opatřený výklopnou uzavírací deskou, jehož, přední okraj je vzdálen od odrazové desky ve směru dopravovaného materiálu o míru x...