B23C 9/00

Dvojitá frézka s centrálnym pracovným mostíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14971

Dátum: 23.01.2012

Autor: Maier Franz

MPK: B23C 9/00, B23C 1/00, B23C 1/12...

Značky: pracovným, môstikom, dvojitá, frézka, centrálnym

Text:

...obrábania do vodorovného smeru obrábania a späť.0008 Ak sú stykové plochy na vretenníkoch frézovacích strojov otočné a možno ich riadiť do ľubovoľných uhlových polôh a v nich udržiavať, vznikne ako zvláštna výhoda možnosť použiť pracovné vreteno na pracovnom mostíku aj pre vodorovné obrábacie procesy, pokým sa obrobok nachádza na kruhovom stole, na všetkých stranách obrobku. Tým sa môže vo vhodných prípadoch upustiť od toho, aby sa pre...

Nasadzovacia bezpečnostná kľuka na prichytenie a pevné upnutie nástroja, najmä na zvislej frézke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3171

Dátum: 04.04.2002

Autor: Goemann Martin

MPK: B23C 9/00, B66D 1/06, B23Q 3/10...

Značky: najmä, upnutie, prichytenie, zvislej, frézke, pevně, kľuka, bezpečnostná, nasadzovacia, nástroja

Text:

...štvorhranom. Tieto bezpečnostné kľuky sa nasadia na vreteno zvislej frézky, aby bolo možné nástroj upnúť a uvoľniť. Vreteno je vybavené štvorhranom, na ktorý sa kľuka nasadí a fréza sa povolí alebo utiahne. Často sa zabúda táto normálna upínacia kľuka z vretena odobrať, takže pri zapnutí stroja sa táto bezpečnostná kľuka uvedie do pohybu. Nevýhodou u tohoto riešenia je, že bezpečnostná kľuka, ktorá sa otáča spolu s vretenom, sa naraz...

Způsob seřizování polohy frézy na frézovacím trnu frézovacího jednoúčelového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268418

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jambor Zdeněk, Srba Miroslav, Pavelka Jiří

MPK: B23C 9/00

Značky: frézovacím, frézovacího, seřizování, stroje, polohy, jednoúčelového, způsob, frézy

Text:

...frézy na frézovacía trnu a na obr. 2 je zachyceno schenatícky ustavovéní frézy prostřednictvím operačního nčřídla.Rotační součést A je upnuta na frézovacín jednoúčelovén otrojí V polozc s vodorovnou osou otáčsnl pro frézování rovných drážek §. K rotační součástí ł jsou příblíženy dvě frézy łg, samostatné upnuté na dvou frézovacích trnech gg, příčně uatavených k rotační součásti ł. Každý frézovací trn gg je upnutý letao jednía koncen do kuželc...

Mechanismus pro nastavení rozjezdu příčného suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246728

Dátum: 15.12.1987

Autor: Malypetr Antonan

MPK: B23C 9/00

Značky: nastavení, rozjezdu, suportů, příčného, mechanismus

Text:

...2 opatřen svislým vřeteníkem B, ve kterém je upnut řezný nástroj 7, kupříkladu stopková fréza. Na protílehlé straně je příčný suport 5 opatřen mechanlsmem 8 pro rozjezd příčného suportu 5. Tento mechanísmus 8 je tvořen jednak hydraulíckým válcem 9, spojeným pevně s příčným suportem 5 a opatřenýní dorazovými čepy 10, a jednak stavěcím klínem 11, uloženým kolmo na podélnou osu hydraulického válce 9. Prodloužena pístnice 12 hydraulického válce...

Zařízení pro výměnu frézy frézovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245664

Dátum: 15.09.1987

Autori: Drbal Oldoich, Bahno Jozef

MPK: B23C 9/00

Značky: výměnu, frézy, zařízení, frézovacího, stroje

Text:

...operná pouzdro O Je v demontúłní poloee (obr. l) opŕeno o vnitřní plochu hlavy 3 deaoatíłního zařízení l, ktere Je nasmutn na valcoee čdetí kułeloveho pouzdra j, předního vyJínatelneho loeioła 1 frézy ž. Blava g deuontdeního ad-není 1 Je opatřena Jednak eaaíeíovecíaí kolílv 1, odpruzeąhí prušínani § a Jednak raz-dlhou 33, ktere Je v denontdlní poloee v trvale dotyku a kledhní 31 pdk gg,upevneąých na kohoích exoentríckeho epu n, ktorý Je...

Zariadenie na upínanie ložiskovej klietky pri frézovaní čapov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228983

Dátum: 01.02.1986

Autor: Horňák Jozef

MPK: B23C 9/00

Značky: upínanie, zariadenie, ložiskovej, čapov, frézování, klietky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie produktivity práce a kvality pri frézovaní čapov ložiskovej klietky. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením pozostávajúcim zo zakladnej dosky, na ktorú je pripevnené teleso, v ktorom je uložený kotúč pre uloženie ložiskovej klietky. V telese je upravený hydraulický valec, na ktorom je uložená prítlačná doska, opatrená púzdrom pre vodiaci kolík, upravený v telese a otočnou podložkou pre uchytenie piesta hydraulického...