B23C 5/00

Stopková fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5714

Dátum: 05.04.2011

Autor: Diviš Václav

MPK: B23C 5/00

Značky: stopková, fréza

Text:

...ako zmysel otáčania reznej časti, potom sú triesky zatláčané späť do miesta obrábania. Tým je zabraňované akémukoľvek kontaktu vonkajšieho priemeru priemeru skrutkovice s bočnou stenou frézovanej dutiny a tým aj následnému nežiaducemu mechanickému namáhaniu v ohybe od bočných sil pri kontakte nalepenej triesky s bočnou plochou opracovávaného obrobku. Takéto vyhotovenie nástroja je vhodné, ak je nástroj určený na frézovanie otvorených dutín,...

Nástroj s telesom a so sústavou vrstiev a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287473

Dátum: 11.10.2010

Autori: Shima Nobuhiko, Braendle Hans

MPK: C23C 14/00, B23C 5/00

Značky: výroby, spôsob, vrstiev, telesom, sústavou, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je nástroj s telesom a sústavou vrstiev, odolnou proti opotrebeniu, ktorá obsahuje aspoň jednu vrstvu MeX, pričom Me obsahuje titán a hliník a X je aspoň jeden z prvkov zo skupiny dusík a uhlík. Vrstva má hodnotu QI, pre ktorú platí QI => 1,5, pričom QI je definované ako pomer difrakčnej intenzity I(200) k I(111) pridružené príslušne k rovinám (200) a (111) pri röntgenovej difrakcii materiálu s využitím postupu théta -...

Výkonná čelná fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 287347

Dátum: 24.06.2010

Autor: Vasilko Karol

MPK: B23C 5/00

Značky: fréza, výkonná, čelná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná výkonná čelná fréza na súčasné hrubovanie a dokončovanie povrchu, v ktorej rotačnom telese je radiálne umiestnený hrubovací rezný klin (1) na polomere rh a súčasne dokončovací rezný klin (2) s veľkým polomerom hrotu repsilon na polomere telesa rd menšom ako rh, ktorý je súčasne axiálne posunutý o hodnotu dokončovacej hĺbky rezu apd. Výhodou riešenia je možnosť dosiahnuť predpísanú kvalitu obrobeného povrchu pri výrazne vyššom posuve...

Nosič ostria a frézovacia nožová hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5948

Dátum: 11.04.2007

Autori: Klein Helmut, Klötzer Ralf, Heinloth Markus

MPK: B23C 5/16, B23C 5/00

Značky: hlava, nosič, frézovacia, nožová, ostria

Text:

...pravouhlého rotačného ŕrézovania sú opísané napríklad v spise DE 10 2004 022 360 A 1. Pravouhlé rotačné frézovanie s excentrickým. nastavením nástroja bez axiálneho posuvu má však rozhodujúcu nevýhodu. Na základeskutočnosti, že pri tomto spôsobe vykonávaostrie nástroja svoju činnosť pri poklese, prejaví sa aj najmenšia závada ostria, resp. opotrebe nia nástroja okamžite negatívne na dosiahnutom tvarea kvalite povrchu. Predovšetkým vedie...