B23C 1/04

Obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 283765

Dátum: 11.12.2003

Autori: Schneider Reinhard, Kölblin Rolf, Fein Horst, Müller Werner

MPK: B23B 39/02, B23Q 3/157, B23C 1/04...

Značky: obrábací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Obrábací stroj obsahuje stojan (10), na ktorom sú usporiadané dva vretenníky (16, 17), pohyblivé nezávisle od seba na zvislých vedeniach (14). Každý vretenník (16, 17) je navyše pohyblivý vo svojom pozdĺžnom smere na stojane (10) vodorovne. Na stojane (10) je usporiadaný spoločný zásobník (24) nástrojov pre obidva vretenníky (16, 17), ktorý je uskutočnený ako obežný zásobník tvorený obežným nekonečným dopravným prostriedkom. Každý vretenník...

Trojosová pracovná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278051

Dátum: 08.11.1995

Autori: Borský Václav, Dokoupil Vladimír

MPK: B23Q 1/25, B23C 1/04, B23Q 1/70...

Značky: pracovná, trojosová, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vretenník (7) je upevnený na priečnom stole (4), ktorý je posuvne uložený na pozdĺžnom stole (2). Teleso (11) vretenníka (7) má dutý čap (10), na ktorom je otočne uložený nosič (9) vretenovej hlavy (8), ktorý je súčasne uložený v kruhovom vybraní (12) vytvorenom na čele telesa (11). Čelo telesa (11) je uzavreté uzavieracou medzikruhovou doskou (13), ktorá má spevňovacie prvky polohy nosiča (9), v ktorom je excentricky umiestnená vretenová hlava...

Stavebnicová frézovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265811

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dráždil Josef, Kotek Miloš, Čtverák Jaroslav, Dokoupil Vladimír

MPK: B23C 1/04

Značky: stanice, frézovací, stavebnicová

Text:

...a polohou frézovací stanice vzhledem k ose pohybu dopravního systému. Příkladné provedení stavebnicové frézovací stanice je schematioky znázorněno na připojených výkresoch, kde je na obr. 1 celkové uspořádání stanice v nárysném pohledu, obr. 2 představuje bokorysný pohled, obr. 3 půdorysný pohled.Na základní posuvové sestavě l, představované ložem stroje je upraveno podélné vodorovné vedení lg, skládající se 2 ploché a prizmatické...