B23B 9/00

Viacvretenový a viacpolohový rotor s náhonom pracovných vretien

Načítavanie...

Číslo patentu: 270164

Dátum: 13.06.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 9/00

Značky: viacvretenový, pracovných, rotor, vretien, náhonom, viacpolohový

Text:

...na výkresoch na ktorých obr. l predstavuje nérys-v ný rez rotoro a obr. 2 echemetický p 3 doryený rez v rovine A-A z obr. 1.Hlavná časti rotore podlh vynélezu sú rotorová teleso li vybavené pracovnými vrste nani 3 a néhonovým ústrojenetvom vretisn 3. Teleso ł je pomocou križového ložiska 3otočne uložená na hornom dieli 3 etojona. Medzi horným dielom 3 e dolným dielom 5 sto jana je umiestnený pevný krúžok Q križového ložiska 3. V hornom dieli...

Viacvretenový postupový automat s otočným bubnom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259370

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 9/00, B23B 39/22

Značky: bubnom, viacvretenový, automat, postupový, otočným

Text:

...27 bubna 12 a polohovacie zariadenie 33. V prírubách 3,21 je pomocou radiálnych a axiálnych ložísk otočne uložený centrálny hriadel 10, na ktorom sú po oboch stranách otočného bubna 12 dalej posuvne uložené viacvretenové posuvové vreteníky 9, 29, ktorých pracovné valce 6 a puzdra náhonového hriadela 5 s ozubeným prevodom 22 sú upevnené na prírubách 3, 21. Vodiace konzola 36, upevnená. na obvodovej časti viacvretenového posuvo vého vreteníka...

Zariadenie pre dvojité závitovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243940

Dátum: 15.11.1987

Autor: Mach Jaroslav

MPK: B23B 9/00

Značky: zariadenie, dvojité, závitovanie

Text:

...nárys v reze, na obr. 2 rez podľa čiary A-A, a na obr. 3 rez podľa čiary B-B z obr. 1.Hlavné časti zariadenia pre dv-ojité závitovanle sú pinola 11, hlavné závitové vreteno 3, pomocné závitové vreteno 25, vodiace matica 21 a záv-itové puzdro 9. Hlavné zá 243940-vitové vreteno 3, vybavené na. vnútornom konci závitom 12 a na vonkajšom konci zámkom 2 pre upevnenie držiaka 1 závitnice 13 je opatrené priebežnou drážkou 7 a valcovým otvorom 4, v...

Zařízení pro přetáčení a polohování vřetenového bubnu vícevřetenového automatického soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232008

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kesl Lubomír, Gančarčík Bohumil, Vanžura Jaromír

MPK: B23B 9/00

Značky: soustruhů, vícevřetenového, bubnu, vřetenového, automatického, polohování, přetáčení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro přetáčení a polohování vřetenového bubnu vícevřetenových automatických soustruhů jednoduché tuhé konstrukce, umožňující dosažení co nejkratších neproduktivních časů při vysoké přesností polohování. Podstatou vynálezu je zařízeni pro přetáčení a polohování vřetenového bubnu rotačním hydromotorem řízeným šoupátkovým rozváděčem s reverzačním soupátkem spojeným jednak s přetáčením ústrojím a jednak s...