B23B 41/00

Prídavný nadstavec na vŕtačku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286009

Dátum: 19.12.2007

Autor: Záhorec Milan

MPK: B23B 41/00, B23B 45/00

Značky: vrtáčků, přídavný, nadstavec

Zhrnutie / Anotácia:

Nadstavec pozostáva z vonkajšieho dutého telesa (1), v ktorom je umiestnené vnútorné puzdro (2) s kalibrovaným otvorom (3), pričom nasúvacia časť (4) vonkajšieho dutého telesa (1) je vybavená sťahovacím úchytom (5) a násuvným čelným otvorom (6). Vsúvacia časť (7) vonkajšieho dutého telesa (1) je vybavená výstupným čelným otvorom (8). Obvodové steny vonkajšieho dutého telesa (1) sú vybavené manipulačnými vybraniami (9).

Způsob opracování rotačních vydutých zakřivených ploch s souprava vrtáků k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240801

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kováeik Peter, Pilát Jozef

MPK: B23B 41/00

Značky: způsob, opracování, provádění, souprava, tohoto, zakřivených, rotačních, ploch, vydutých, vrtáků, způsobu

Text:

...vrtáku.Způsob je dále popsán v aplikaci na výrobu lůžka se zakřivenou plochou, kterou tvoří část kulové plochy, jejíž největší vnější průměr měřeny na obvodu je označen D. V základním materiálu se nejdříve známým šroubovitým vrtákem předvrtá otvor o průměru alespoň 0,2 D. Předvrtaný otvor se v druhé fázi rozšíří kopinatým vrtákem známého provedení s přímočarýmíbřityàa s průměrem alespoň 0,8 D. V třetí fázi se tento otvor rozšíří...

Vrtací stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: 241871

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hodináo Václav

MPK: B28D 1/14, B23B 41/00

Značky: vrtací, stojan

Text:

...nesunuté na obou, vodicích trubkách jsou vzáj emně spoj eny suportovou apojkou. Přední sloupek a/nebo zadní sloupky mohou být opatřeny pojezdovým kolem s brzdoü a mohou být výškově nastaveny zašroubovaným sloupkovým nástavcem.Výhodou vrtacího stojanu podle vynálezu je jeho skladnost. Po skončení práce lze sklopením předního sloupku i zadních sloupků k lafetě docílit velmi skladného kompaktního ňtvan o malé hmotnosti, který může pojíždět...

Kombinovaný nástroj pro zhotovování přesných otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253357

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vehovský Miroslav, Koudelka Karel, Dostál Jiří, Soldát Aleš

MPK: B23B 41/00

Značky: přesných, otvorů, zhotovování, nástroj, kombinovaný

Text:

...rovinu břitu hrubovaciho nože.Hlavní předností kombinovaného nástroje podle vynálezu je vyšší provozní spolehlivost, zejména při opracováni polotovarů z oceli vyšších pevnosti, Dojde-li k destrukci břitové destičky hrubovaciho nože, vstoupi do záběru pojistný hrubovau ci nůž. Obdobně při porušení břitové destičky dokončovaciho nože vstoupí do záběru pojistný dokončovaoí nůž. Porucha je přitom indikována akusticky, popřípadě ampérmetrem. To...

Zařízení pro třískové zahlubování otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251174

Dátum: 11.06.1987

Autori: Němeček Rudolf, Melichar Rudolf, Kolouch Stanislav

MPK: B23B 41/00

Značky: třískové, zahlubování, zařízení, otvorů

Text:

...Q dvěma protilehlými výstupky gg - viz obr. 4, 5. Zapadají do dna vybrání gg provedeného napříč upínacím trnem 1, přes jeho čelní, střednía vnitřní vybrání 5, 6, 7 - viz obr. 2, 3. Proti axiálnímu posu sovu je vnější kroužek § zajištěn šroubem gg uloženým ve stěně upínacího trnu ł proti střednímu vybrání 6 a na vnější kroužek §dosedajícím. Vnitřní kroužek łg se opírá o dorazový kolík gg procházející kolmo hřídelem 2 a z obou stran...

Vyvrtávací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 232206

Dátum: 01.03.1987

Autori: Minárik Jozef, Böhm Ľudovít, Hollý Marian, Nižňanský Anton

MPK: B23B 41/00

Značky: vyvrtávací, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Provedení vyvrtávací hlavy podle vynálezu řeší přívod oleje přímo k řezným destičkám za účelem jejich zdokonaleného chlazení a tím zvýšení životnosti. Vynález se týká oboru strojírenské technologie. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že mazací olej je od čerpadla veden potrubím do komory, která je vytvořena na vřetenu nástroje, ze které je pak olej veden kanálem ve vřetenu do obráběcího nástroje, ve kterém je pak dalšími kanály...

Vyvrtávací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248183

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dostál Jiří, Vehovský Miroslav, Koudelka Karel, Soldát Aleš

MPK: B23B 41/00

Značky: nástroj, vyvrtávací

Text:

...je zjednodušene znázorněn příklad prove dení vyvrtávacího nástroje podle vynálezu.Na obr. 1 je čelní pohled na nástroj ve směru jeho osy, na obr. 2 je ve stejném pohledu,ale ve větším měřítku vodítko, obr. 3 je půdorys vodítka. Na obr. 4 je řez nástrojem rovinou A-A z obr. 1, v němž není zakreslen druhý nožový držák.Vyvrtávaoí nástroj podle vynálezu sestává z tělesa l, prvního nožového držáku g, druhého nožového držáku Q, třetího nožového...

Zařízení k obrábění materiálu s prachovým odpadem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235704

Dátum: 01.12.1986

Autori: Trombik Karel, Cienciala Emil, Prokeš Jiří, Bonczek Tadeáš

MPK: B23B 41/00

Značky: zařízení, obrábění, materiálů, prachovým, odpadem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k obrábění materiálu s prachovým odpadem, zvláště grafitu, je uzpůsobeno k současnému odsávání prachových a sypkých podílů přímo od místa vzniku, t.j. z místa řezu. Zařízení se skládá z nože uloženého v těle a z krytu umístěného rovněž na těle zařízení. Po obvodě mezi krytem a obráběným základním materiálem je štěrbina pro nasávání vzduchu z ovzduší. Vnitřní prostor zařízení slouží k odsávání nasátého vzduchu společně se vznikajícím...