B23B 39/14

Zariadenie na uskutočnenie prác v hutníckej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11420

Dátum: 05.05.2010

Autori: Riegelnegg Helmut, Schober Christian, Scheiber Thomas, Rumpler Heinz

MPK: C21C 5/44, B23B 39/14, B22D 41/02...

Značky: nádobě, zariadenie, hutníckej, uskutočnenie, prác

Text:

...si za cieľ vytvoriť zariadenie na začiatku uvedeného typu, ktoré pri nepatrnej potrebe miesta môže s početnými variantmi riešenia nosného zariadenia riadene vykonávať množstvo prác v hutníckej nádobe.0013 Tento ciel sa dosiahne pomocou zariadenia podľa patentového nároku 1. 0014 Výhody dosahované prostredníctvom tohto vynálezu treba vidieť predovšetkým v tom, že pomocou jediného nosného zariadenia sa môže vykonávaťrad požadovaných...

Zařízení na děrování válcových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252314

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jakubíček Jiří

MPK: B23B 39/14

Značky: děrování, profilů, válcových, zařízení

Text:

...strany stojiny děrovaného íhelníku á upevněna opěrná kladka g se svislou osou otáčení tím .způsobem, že vzdálenost mezi osou střižníku děrovacího lisu | a přilehlým povrchem opěrné kladky 5 odpovídá teoretické vzdálenosti osy otvoru od příruby děrovanáho úhelníku. V ose opěrná kladky 3 je z vnitřní strany stojiny děrovaného úhelníku 6 upevněn na boku děrova cího lisu | pneumatický válec i tím způsobem, že jeho oss je vodorovné a pístnice...

Uvolňovacie zariadenie nástrojových hláv

Načítavanie...

Číslo patentu: 249912

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kurinec Ferdinand

MPK: B23B 39/14

Značky: zariadenie, hláv, nástrojových, uvoľňovacie

Text:

...na zobrazenie pootočenia d-orazovej tyče okolo jej osi o 90 °, V spojitosti s prechodom jej dorazovej hlavy oválnym prie 4bežným otvorom v čelnej stene posuvového valca.Uvoľňovacie zariadenie nástrojových hláv je upevnené v hornej časti príruby 1 hydnaulickej dvojpinolovej obrábacej, napríklad vŕtacej jednotky a pozostáva z puzdra 2,opatreného vnútorným závitom pre závitovú vložku 3. V jej axiálnom otvore je uložená dorazova tyč 4,...