B23B 33/00

Čelný unášač s automatickým uvolnením z vretena

Načítavanie...

Číslo patentu: 260360

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: uvolnením, automatickým, unášač, vřetena, čelný

Text:

...vo vretene, na obr. 3 je V bočnom pohľade čelný unášač uvoľnený vymieňacím prostriedkom, obr. 4 je priečny rez čelným unášačom.Čelný unášač 100 s automatickým uvoľnenim z vretena 150 pozostáva zo základného telesa 110 s kužeľovou stopkou 115, 4unášacích hrotov 111 rozmiestnených synietricky okolo strediaceho hrotu 112 uloženého odpružene v základnom telese 110. Na základnom telese 110 je s axiálnou vôlou a uložený axiálne posuvne...

Nožový unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260356

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zsigó Zoltán, Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: unášač, nožový

Text:

...hrotov 103 a s axiálnym vedením 104 strediaceho hrotu 102. Strediaci hrot 102 podobne ako unášacie hroty 103 sú vytvorené ako plastiky posuv 4né vo vedeniach 105, respektive v axiálnom vedení 104. Uzavretá dutina 106 je zaplnená tlakovým médiom 108, napríklad olejom. V tomto pripade (obr. l je nutné medzi zadným telesom 111 a základným telesom 101 usporiadať tesnenie 113 a na Lmášacich hrotoch 103 ako i strediaconi hrote 102 umiestniť...

Čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260355

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zsigó Zoltán, Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: unášač, čelný

Text:

...guľôčky a vyrovnavacej plochy unášacieho hrotu zviera s osou unášacieho hrotu uhol u 9 m.Riešením čelného unášača podľa vynálezu sa odstraňuje nerovnomerné zaťaženie unášacích hrotov.Na pripojenom výkrese sú príklady prevedenia vynálezu, kde na obr. 1 je čelný unášač v osovom reze a na obr. 2 a obr. 3 sú príklady vytvorenia vyrovnávajücej plochy unášacieho hrotu pre styk s gulôčkami.Čelný unášač 10 pozostáva zo základného telesa 11, známym...

Radiálne prestavovacie zariadenie polohovacích resp. unášacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260354

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: zariadenie, polohovacích, radiálně, prestavovacie, unášacích, resp, prvkov

Text:

...v čiastočnom priečnom reze.Radiálne prestavovacie zariadenie 100 polohovacich, respektive uuašacích prvkov 110 pozostáva z radiálnych drážok 105 uspo 4riadených symetricky okolo strediaceho hrotu 104, respektíve medzi vedeniami 103 upínacich čelustí 102 a zo samotných polohovacích, respektive unášacíoh prvkov 1.1.0,ktorých funkčná čast 111 prečnieva axiálne nad čelnú rovinu 101 upínacíeho, respektíve unášacieho mechanizmu 120 a spevñovacia...

Radiálne prestavovacie zariadenie unášacích prípadne polohovacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260353

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: prvkov, případně, zariadenie, polohovacích, prestavovacie, radiálně, unášacích

Text:

...unášacích, prípadne polohovacich prvkov je znázornená na pripojených výkresoch, kde naobr. 1, 2, 3 a 4 je vidieť rôzne príklady vyhotovenia prestavovacieho zariadenia v čiastočnom reze, na obr. 5 je V priečnom reze vidieť spevnený unäšací, prípadne polohovací prvok v radiálnej drážke a na obr. B je v pričenom reze spevnený unášecí, pripadne polohovací prvok medzi opernou plochou drážky a čelom upínacieho, prípadne unášacieho...

Zariadenie na pohon dvojkolesia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1415

Dátum: 05.03.1997

Autor: Trčka Josef

MPK: B23B 33/00

Značky: dvojkolesia, zariadenie, pohon

Text:

...kinematické pomery prenosu obvodovej sily z kladky na koleso zaistia kladky s kužeľovým povrchom a pripadúelemináciu nežiaducich vedľajších silových účinkov ďalej kladky3 s povrchom mierne vypuklého tvaru.Spoľahlovosť prenosu obvodovej sily s vylúčením preklzu ďalej kladky s povrchom opatreným výstupkami.Je výhodné, ked skrine sú oproti rámu usporiadané prestaviteľne do strany, čo eliminuje nežiaduce Silové pôsobenie vyvodené...

Spôsob upínania predmetov čelným unášačom a čelný unášač na uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267758

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 33/00

Značky: upínania, tohoto, spôsob, uskutočnenie, unášač, predmetov, unášačom, čelným, čelný, spôsobu

Text:

...pracovných komôr môže bytuzavretá i nàmyni meozivložkami /piestikmi/ o které sa unàšacieł glass vedené axialne po suvne v teleso 110 opierajú. V priklade podla obr. 3 a obr. 4 je vyrovnavaeia komora 122 tvorená uzavretou dutinou telesa 120. uvedene komory 122, 123 ako i prepojovacie kanály 124resp. prepojovaci otvor 717 sú naplnené tlakovým mědiom napriklad olejom.Blokovanie zariadenie 113 je tvorené uzavieracim vent 1 Lom 111, v priklade...

Zařízení pro automatické upínání rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262854

Dátum: 11.04.1989

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: B23B 23/00, B23B 33/00

Značky: rotačních, automatické, upínání, součástí, zařízení

Text:

...velívého ložiska 1 e pouzdra § vůčizadní desce 2 otočně uložena. V zadní desce 2 jsou provedeny otvory pro rozvod kapalného média nejméně do jednoho hydraulíckého válečku 1 o, pevně spojeného se zadní deskou 2. Čelo pístu ll se styká s kladkou la, která je spojovacím dílem L 1 otočně přípevněna k víku l 4. Spojovacími šrouby li je víko pevné spojene s čelní deskou á. Mezi čelní tdeskou Q a obvodem zadní desky g je připevněna nejméně jedna...

Čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260800

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: čelný, unášač

Text:

...200, v ktorom je umiestnený .nožovýjuçngášač 300, ktorý nahrádza sní-matelné veko 201 aklieštinu 202 a je s nimi zamgniteľnný. Nožový mnášač 300má vo svojom telese 301 usporiadaný .axiál.ne posuvne strediaci hrot 302, ktorý je znamym spôsobom odpružený pomocou tanierových pružin 303 zaistených V telesa 301 závit-ovým vekom 304. Teleso 301 nožoveho unášača 300 má-na sebe. vytvorenú zábero v-ú plochu 305, napríklad, závitovú pre...

Unášacie zariadenie pre automatizované technologické pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260779

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: unášacie, automatizované, technologické, zariadenie, pracovisko

Text:

...v nich p-osuvne ulo istiace koliky 250 i s nimi v sérii zaradené pružné prvky 250.Každé radiálne Vedenie 227 je z obvodu uzavreté skrutkou 225, ktorá zabezpečuje istiaci kolik 250 a pružný prvok 260 proti Vypadnutiu a zároveň sa ňou nastavuje potrebné »predpätie medzi istiacim kolikom 250 a telesom hlavice 225. V dutine 225 telesa hlavice 225 Vyčnievajú istiace koliky 25 d V takej dĺžke, ktorá je potrebná na bezpečné zaistenie hlavice 220 na...

Zariadenie pre automatické uvolnenie čelného unášača

Načítavanie...

Číslo patentu: 260778

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: automatické, zariadenie, uvolnenie, čelného, unášača

Text:

...kužeľovej dutiny vretena 110 je zasunutý čelný unášač 300 svojou kužeľovou stopkou a samosvornou silou je drža 4. ný vo vretene 110 obrábacieho stroja 100.Čelný unášač 300 je riešený tak, že je na ňom umiestnený ,prstenec 320, ktorý je svojou prednou čelnou plochou 322 v styku s telesom unášača 350 a svojou zadnou ČBLHOII plochou. 321, na ktorej je vytvorené ozubenie 370, je v. zábere s ozubenim 230 vytvoreným na čelnej ploche 220 držiaka...

Výmenné zariadenie pre výmenu čelného unášača z čela

Načítavanie...

Číslo patentu: 259241

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10, B23B 33/00

Značky: zariadenie, unášača, výměnné, čelného, výměnu, čela

Text:

...z axiálneho ramena ggg otvoreného z čela gg čelného unášača gł a zo zalomenáho ramena ggg. čelný unášač gł má vytvorené v axiálnom odstupe r od svojho čela gg stykové osadenie 3 pre záber s čelnou rovinou 35 uohytávaoieho prvku gł. Pre samosvorné spevnenie čelného unášača gł v uohytávacom prvku gł je vhodné, ked zalomené rameno ggp blokovacej drážky 35 zviera so stykovým osadením gg samosvorný uhol §lg čelný unášač gł má vytvorené za...

Bezpečnostní unašeč pro krytí unášecího srdce při soustružení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259110

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trčálek Milan

MPK: B23B 33/00

Značky: bezpečnostní, srdce, unášeč, krytí, soustružení, unášecího

Text:

...brání úrazuobs 1 uhujícho soustružnika.Řešení bezpečnostního unašeče dle vynálezu zajištuje jednoduchým způsobemúplnou bezpečnost soustružníků před úrazempři používání unášecích srdcí.Příkladnàprovedení je zobrazeno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 znázorňuje bokorys s částečným řezem a obr. 2 půdorysBezpečnostní unašeč je tvořen kuželovým čepem g s osovým kruhovým otvorem se závitem, přecházejícím do tvaru válcové příruby ł...

Nožový unašeč

Načítavanie...

Číslo patentu: 253977

Dátum: 17.12.1987

Autori: Schiebl Antonín, Bruštík Josef, Hrbek Pavel, Rychlý Josef

MPK: B23B 33/00

Značky: nožový, unášeč

Text:

...vnějšími kolíky lg, a pružinami lg, v jehož ose je pružně posuvně uložen hrot l s malým těsnícím kroužkem.§ a mazací drážkou li, unášecích nožů g uložených symetrioky rovnoběžně kolem hrotu l v kleci §, tělese 2,pleti ll a kryoím.plechu lg, dvou vrstev kuliček 1 jež jsou ve styku v úhlu A umístěných v misoe A opatřené vnitřními kolíky 5.Nožový unašeč pracuje na principu rozložení sil a deformací obrobku pomocí kuličkového meohanismm na...

Zařízení pro automatickou výměnu hrotu s čelním unášečem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238560

Dátum: 01.12.1987

Autor: Zeman Svatopluk

MPK: B23B 33/00

Značky: čelním, automatickou, výměnu, hrotu, unášečem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení umožňuje automatickou výměnu hrotu s čelním unášečem u obráběcích strojů na hřídelové obrobky, upínané do hrotů za středicí důlky. Podstatou je umístění hrotu s čelním unášečem v držáku, který umožňuje automatické upínání do vřetene stroje a automatickou výměnu mezi vřetemen stroje a zásobníkem. Obráběcí stroj je vybaven zařízením pro automatické upínání držáku s hrotem ve vřeteni, zásobníkem pro skladování hrotů s unášečem různých...

Unášecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245396

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jale Pavol

MPK: B23B 33/00

Značky: zařízení, unášecí

Text:

...kroužku 2 lze vzhledem k tělesu 3 srdce jednoduše zajistit tvarovým řešením sousedících dílců, jak např. ukazují obr. 2, 5 a 7.V jednom konkrétním provedení unášeciho srdce (obr. 4 a 5) je těleso srdce Vytvořeno ve tvaru prstence, do něhož zapadá další prstenec stejné tlouštky, tvořici kroužek g a oba prstence jsou obepínány upinacími čelistmi §, které maji tvar písmene U, plnou částí tvořící upínací plochy součástí g.Raménko lg je pak...

Samosvorný unášeč

Načítavanie...

Číslo patentu: 239717

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bruthans Václav

MPK: B23B 33/00

Značky: unášeč, samosvorný

Text:

...odpovídejioích vyhráni prveho pouzdra na jeho obvodu jsou vytvoreny likmá drełlqr, do kterých eepadeji lrouby,uložení v tčlese.Výhody unsäeče podle vynslesu spočivsjí v odstranění fyzicke námahy e zkrácení čeeu pro upinení o uvolňovlní obrobku proti mechanickým anáčečüm s ve zvýšení životnosti e sniBení nákladů ne opravy oproti hydraulický unňhčúm.Príklad provedení semosvornćho uneleče podle vynálezu je znázornön ne pripojených výkresech, kde...

Zařízení k renovaci truhlářského ztužidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231816

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ryšavý Ladislav, Pavliš Petr

MPK: B23B 33/00

Značky: renovaci, ztužidla, truhlářského, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení k renovaci truhlářského ztužidla. Podstata zařízení k renovaci truhlářského ztužidla spočívá v tom, že zařízení je vytvořeno z vodicí vidlice ze spodního i horního držáku a ze seřizovacího šroubu. Ve vybrání spodního i horního držáku je otočně uloženo vroubkovací kolečko. Do spodního i horního držáku je otočně na krytých ložiskách uložena klika, která prochází ve vybrání i vroubkovacím kolečkem, se kterým je pevně...