B23B 31/20

Zariadenie na polohovo definované upnutie obrobku v pracovnej oblasti obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 287157

Dátum: 08.01.2010

Autori: Lüscher Marcel, Freis Karl

MPK: B23Q 16/00, B23B 31/20

Značky: obrábacieho, stroja, definované, polohovo, obrobků, oblastí, zariadenie, pracovnej, upnutie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na polohovo definované upnutie obrobku v pracovnej oblasti obrábacieho stroja je vybavené skľučovadlom (1) na upevnenie v pracovnej oblasti obrábacieho stroja, nosičom (25) obrobku, nasaditeľným na skľučovadlo (1) a pevne na ňom upnuteľným, prvými polohovacími prostriedkami na skľučovadle (1) a druhými polohovacími prostriedkami na nosiči (25) obrobku, na spoločné pôsobenie v pároch ako smerovacie elementy na nastavenie nosiča (25)...

Zabezpečenie nástrojov proti vytiahnutiu z nástrojových držiakov nástrojovým upínačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10239

Dátum: 05.04.2007

Autor: Haimer Franz

MPK: B23B 31/117, B23B 31/20, B23B 31/107...

Značky: nástrojov, nástrojových, nástrojovým, upínačom, držiakov, proti, zabezpečenie, vytiahnutiu

Text:

...napokon pritom uskutočnené vzhľadom na šírku drážky ako rozšírené.2, aby umožnili ľahšie vsadenie nástroja do0009 Vjednom obzvlášť výhodnom uskutočnení má nástrojový držiak najmenej dve otočne uložené gulôčky, pričom na strane rotačného nástroja spolupracujú tvarovým stykom aspoň dve uzamykacie drážky, zodpovedajúce gulôčkam. Obe uzamykacie drážky sú pritom usporiadané výhodne vo forme závitu na valcovej stopke nástroja, so začiatkom na...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260363

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: klieštinový, upínač

Text:

...nie je klieštinovy upinač odtrhávaný od vretena. Orientácia upínacicłi sil je priaznivejšie i z hľadiska tuhosti upnu 4iia. Navyše nie je potrebné veko, čím sa zmenšuje jednak stavebná výška klieštinového upínača a otvára sa možnosť zmenšenia priemeru základného telesa voči stávajúcim riešeniam, Klieštinové puzdro je blokované voči základnemu telesu a teda sa pri upinaní nepohybuje. Pri aplikácii rýchlorozpojiteľnej spojovacej väzby medzi...

Pomocné vreteno s klieštinovým upínačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278914

Dátum: 14.05.1991

Autori: Kudělka Jan, Sovička Oldřich

MPK: B23B 15/00, B23B 31/20, B23B 7/06...

Značky: pomocné, upínačom, klieštinovým, vřeteno

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocné vreteno s klieštinovým upínačom, ktoré má v hlavnom telese (1) upevnenom na jednom z bokov nástrojovej hlavy (3) osadené na predpätých guľkových ložiskách (4) a ihlách (6) vreteno (7), na konci vretena (7) je upevnený náhonový pastorok (10) a v dutine vretena (7) sú osadené tanierové pružiny (11), ktoré tlačia na kužeľovú objímku (12), situovanú v prednej časti dutiny vretena (7), do ktorej je vložená klieština (13). Vnútri dutiny...

Kleštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 273672

Dátum: 12.03.1991

Autor: Zedek Miloslav

MPK: B23B 31/20

Značky: upínač, kleštinový

Upínací kleština

Načítavanie...

Číslo patentu: 268419

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zvěřina Pavel

MPK: B23B 31/20

Značky: kleština, upínací

Text:

...výhody řešení upínací kleätiny podle tohoto vynálezu apočívají v ton, že je odstraněna ovalita atruženého otvoru n umožňuje celé stružení,.například konutárorů, plně znechanizovat.Na výkreau je na obr. 1 znázorněna v řezu upínací kleätina a na obr. 2 je upínací kleština v čelnín pohledu ze strany stružení.ho konce opatřené průchozía otvoren koluýnlna podćlnou osu tčlesa ł. V každé průchozl otvoru je uníatčna pružná opěrka 3, která vnitřní...

Složená klieština

Načítavanie...

Číslo patentu: 266144

Dátum: 14.11.1989

Autor: Majerčík Anton

MPK: B23B 31/20

Značky: klieština, složená

Text:

...nákladov na dalšiu výrobu klieštin pre plynulú prevádzku.Uvedené nedostatky odstraňuje montovaná klieština podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že upinacie čeľuste a vodiaci krúžok sú spojené rozoberateľne s plochými ramenami v jeden tuhý celok.Výhoda montovanej klíeštiny podľa vynálezu spočíva v tom, že upinacie čeľuste a pružné ramená sú po opotrebovaní vymeniteľné. Ďalej pružné ramená majú ohdlžnikový prierez, ktorý je...

Klieštinový upínač a automatickou výmenou klieštiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264971

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: automatickou, klieštiny, klieštinový, výměnou, upínač

Text:

...zariadenia je v plnej miere realizovaná na uchopenie snimateľného veka, čim sa zvyšuje presnosť a spoľahlivosť držania snímateľneho veka.Klieštinový upínač podľa vynálezu dalej umožňuje jednak pri použití viacerých snímateľ ných viek spevnít požadované klieštiny V jednotlivých suimateľných vekách už dopredu, a manipulačné zariadenie uskutočňuje len jednoduchú výmenu snimateľného veka s jednou klieštinou za snimateľné veko s druhou klieštinou...

Klieštinové sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264843

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10, B23B 31/20

Značky: klieštinové, skľučovadlo

Text:

...toho vytvorené vybrania łgg, ktoré obsahujú dvojicu rovnobežných funkčných polôh lg s uhlovým sklonom °ä. základné čeľuste łgg spojené s upínacími čelustmi łgg Iubovoľnou známou spojovacou väzbou,ktoré sú svojimi klopnými vedeniami lil radiálne vedené v klopných vedeniach łgł snimatelného veka łgg majú na strmeni liłvytvorené dve rovnobežne ovládacie plochy lg odpovedajúce tvarom i rozmermi funkčným plcchám łgg vybrania łgg v silovom...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264842

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10, B23B 31/20

Značky: zariadenie, upínacie

Text:

...základnou čeľusćou ggg pomocou spojovacích prvkov gjg a z pružného prstence ggg usporiadaného v drážke ggg snimateľného veka ggg a spoluzaberajúci so základnými čeľustami ggg cez vybrania § 55 a svojim predpätim pritláča základné čeľuste ggg k blokovacim prvkom ggł. Na obr. 2 je znázornený iný priklad prevedenia polohovacieho zariadenia ggg. kde medzi každou základnou čelustou ggg samostatne a snimateľným vekom ggg je usporiadaný pružný prvok...

Bubnový zásobník klieštin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259242

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20, B23Q 7/10

Značky: klieštin, bubnový, zásobník

Text:

...spojovaciemu ukončeniu lg. Na obr. 1 je znázornený jednoduchý príklad,kde všetky uchytávacie prvky łg majú vytvorené jednotné závitové ukončenie łi a buhnový zásobník łł má vytvorené jednotné závitové hniezda lg. Na obr. 2 je iný príklad, kde uchytevacie prvky lg majú kužeľové ukončenie lg a bubnový zásobník ll má vytvorené kužeľové hniezda łl. V prvom príklade je spoj gg zaietený závitom a v druhom samosvorným trecím spojením.Na...

Odkladacie zariadenie pre klieštiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259240

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20, B23Q 7/10

Značky: zariadenie, klieštiny, odkladacie

Text:

...uskutočňuje v súčinnosti s ietiacim zariadením 22 a sflovým mechanizmom łł nasledovneBubnový zásobník gps sa po napolohovaní pred klieštinový upinač gg natočí voči nemu tak, aby prázdny držiak gł smeroval do klieštinového upinača gg, v ktorom je klieština gł dräaná istiacim zariadením gg. Klieštinový upínač gg pôsobením silového mechanizmu ll vykoná upnutie, čím sa klieština gł radiálne v smere upínania pružne zdefcrmuje, čim jej...

Spevňovacie zariadenie veka klieštinového upínača

Načítavanie...

Číslo patentu: 257840

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kollárik Dušan, Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/20

Značky: spevňovacie, klieštinového, upínača, zariadenie

Text:

...łgg ovládajúceho prostrednictvom vodiacej drážky lg blokovaci segment łgg, ktorý je v nej vedený svojim vodiacim koncom jgg. V axiálnej vzdialenosti od čela ggg šmýkadla łgg je dostredivý silou vodiacej drážky łgł prerušený odľahčením § 33, ktoré je rovnobežne s vonkajším obvodom łłł základného telesa łlg. Vodiaci koniec 333 blokovacieho segmentu łgg je uspôsobený zrazenim łâg pre presúvanie sa vo vodiacej drážke łgł s odľahčenĺm łgł....

Klieštinový upínač s automatizovaným spevnením veka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257839

Dátum: 15.06.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: spevnením, klieštinový, automatizovaným, upínač

Text:

...do odkrytého klieštinového upinača, na obr. 4 je iný priklad prevedenia základného telesa v čiastočnom reze a na obr. 5 je znázornený iný príklad prevedenia bajonetového čapu a spevňovaciho otvoru V reze.Klieštinový upinač łgg s automatickým spevnenim veka łgg pozostáva zo základného telesa 119, na ktorého čele lll sú .usporiadané bajonetové čapy 113. V základnom telese 113 je posuvne uložené šmýkadlo łgg, na ktorého čelnej ploche łgl je...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257838

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kollárik Dušan, Csemez Imrich, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/20

Značky: upínač, klieštinový

Text:

...sú vytvorené spojovacie výstupky 133 a spojovacie zahlbenia läg. spojovacie výstupky lg resp. spevňovacie výstupky lgl sú axiálne presúvateľné cez spevňovacie zahlbenia lág resp. spojovacie zahlbenia lgâ.V čelnej prírube lgg je za spojovacou častou vytvorená spojovacie drážka łgg, v ktorejsú spevňovacie výstupky lži spevňovacíeho prstence l§gnatcčiteIné. V spevňovacim prstenciłgg je vytvorená lomená drážka lg pre ovládací kolik 125, ktorej...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257371

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jakab Vojtech, Kollárik Dušan, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/20

Značky: upínač, klieštinový

Text:

...radiálne vybrania 111, v ktorých sú v radiálnom smere presuvne usporiadané blokovacie segmenty 140. Šmýkadlo 120 má V axiálnom smere na vonkajšom povrchu 123 vytvorené T-drážky 121 klesajúce do stredu šmýkadla 120 smerom k jeho -čełnému .koncu 122. V týchto T-dražkach 121 sú vedené blokovacie segmenty 140 svojimi T-hlavami 142,takže axiájlnym pohybom šmýkadla 120 je Vyvodený radiélny pohyb blokovacich segmentov 140, ktoré sú svojimi...

Klieštinový upínač pre automatizované pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 257354

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: upínač, pracovisko, klieštinový, automatizované

Text:

...pre spoluzáber so skosenou plochou 213 zamykacieho prstenca 210 a z dostredivej strany majú vytvorenú opernú plochu 218 pre zaistenie klieštiny 203 V axiálnom sme 4re. Vedenie segmentov 223 je tvorené z jednej strany telesom 201 klieštinového upínača 200 a z druhej strany prirubou 209 uchytenou na teleso 201 skrutkami 206. Otvor 224 na prirube 209 je taký, aby umožnil vkladanie a vyberanie klieštiny 203 z dutiny 21.9, v ktorej je V axiąlnom...

Zariadenie na upínanie rotačných súčiastok za vnútornú alebo vonkajšiju valcovú plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253402

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gajdoš Ivan, Kodčík Vincent

MPK: B23B 31/24, B23B 31/20

Značky: zariadenie, vnútornú, vonkajšiju, súčiastok, plochu, rotačných, valcovú, upínanie

Text:

...sú vyrobené z nizkouhlíkove cementačnej ocele. Usporiadanie upinacích elementov v telese upínača umožňuje po skompletovaní upinač namontovať na sústruh a funkčné upínacie časti upínacích elementov opracovat priamo na sústruhu pomocou prídavnej brúsnej fortúny. Toto dokončenie na vlastnom stroji zabezpečí vysokú presnosť obrábanie upínaných súčiastok.Na pripojenom obrázku 1 je znázornený rez zariadením na upínanie rotačných súčiastok za...

Dělené upínací pouzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 239004

Dátum: 01.11.1987

Autori: Sukup Jaroslav, Štěpánek Jan

MPK: B23B 31/20

Značky: dělené, upínací, pouzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Dělené upínací pouzdro. Vynález řeší rychlé a snadné upínání při obrábění součástí vyžadujících svým provedením upínání do dělených, nebo kleštinových pouzder s možností použití méně kvalitních materiálů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je pevná polovina pouzdra opatřena držákem s čepem otáčení, na kterém se odklápí odklopný díl děleného upínacího pouzdra, přičemž obě poloviny jsou opatřeny upínacím kulatým, závitovým nebo jinak vhodně...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 252748

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zsigó Zoltán, Csemez Imrich

MPK: B23B 31/20

Značky: upínač, klieštinový

Text:

...sú známym spôsobom pripevnenék príslušnému ukončeniu obrábacieho stroja, napriklad k vretenu. Axiálny zdvih ovládace jednotky je prenášaný na upinač pomocou ťažnej rúry 30, ktorá je spojená s unášačom 40 známym spôsobom. Spoj osadenej časti 41 unášača 40 a držiaka 60 je vytvorený napríklad pomocou závitu s veľkým stúpaním tak, aby axiálne posunutie unášača 40 vyvolalo pootočenie držiaka 60.Na držiak 60 s vôlou uloženého v telese 10 sú...

Priebežný klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 252031

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 31/20

Značky: priebežný, klieštinový, upínač

Text:

...3 U a dvojstranná klieštine 24. Teleso 15 upínača,upevnené na kotúči 16 otočného bubna či stola v osadenom otvore 1 je z jednej strany opatrené centrovacím otvorom 2 so závitom 3 a z druhej strany upevňovacím závitom 31 a dalším centrovacím otvorom 14. V centrovacom otvore 2 so závitom 3 je otočne a posuvne vložený ovládací závitový krúžok 4 so spojkovým ozubením 5, v ďalšom centrovacom otvore 14 je vložená pevná príruba 22 s kužeľovým...

Trojčel’usťové vrtačkové sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250867

Dátum: 14.05.1987

Autor: Košický Jozef

MPK: B23B 31/20

Značky: vrtačkové, trojčel'usťové, skľučovadlo

Text:

...vnútornou plochou venca a -bočnou plochou venca.Vyhotovenĺm skiľučovadla .podľa vynálezu umožňuje s výhodou lp-oužit na bežné, ale aj na príklepové Vŕtanie, nakollko tesniacielement vymedzuje nutne tolerancie uloženia ozwb-eného venca v zápi-chu telesa, čím zamedzuje jeho axiálny pohyb spôsobený osovými kimitmi priklepto-vej vŕtalčky.Navrhované slklwčovadl-o dosiahne menšej obvodov-ej háłďzavostti nástroja a vyššej životnosti, nakolko...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 250865

Dátum: 14.05.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 31/20

Značky: upínač, klieštinový

Text:

...je v televse 3 upinawča priradlený raudiárlny otvor 21.Do jednotlivých iprieibežných otvorov 11.sú z oboch .strán telesa 3 upínalča vložené a k telesu 3 pripevnemé osadené príruby 12, 0865ktoré majú v ich valcovývch duitinách 17 otočné a posuvné uložené dvojstranné matice 19, opatrené centrioky uspoariziłdainýim obvodovým ozubenim 2 pre ozubený hrebeň 10, .POSUVIIG uložený v radiálnom otvore 21 telesa 3 unpínača.Ozulbený hrebeň ll je na svojom...

Upínací kleština

Načítavanie...

Číslo patentu: 247681

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šimeček František, Lexa Stanislav

MPK: B23B 31/20

Značky: kleština, upínací

Text:

...łg. V dutině kleštiny g je mezi víkem lg a osazením válcového vedení posuvné uložen mąašeč 5 s válcovým osazením. Unašeč i je opatřen na svém válcovém povrchu dvěma nebo více drážkami g pro dvě nebo více čelistí 2, které jsou po obvodu unašeče i rovnoměrně rozložené. Čelisti g jsou spojené s unašečem A kloubovou opěrou 5 ve tvaru lmliček, uložených v lůžkách unašeče A a čelistí 2. Čelisti g jsou odtlačované do rozevřené polohy pružinami 1,...

Dělené upínací pouzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 239268

Dátum: 15.05.1985

Autori: Malina Vladimír, Ševeík Evžen

MPK: B23B 31/20

Značky: pouzdro, upínací, dělené

Text:

...3 je znázorněno v podélnám řezu dělené upínací pouzdro v alternativním provedení s kuličkami a na obr. 4 je znázorněno dělené upínací pouzdro v řezu vedeném rovinou A-ADělené upínací pouzdro podle vynálezu sestává ze spodního dílu l a z horního dilu 1. Uvnitř na jednom konci dolního dílu ł a horního dilu 3 jsou vytvořena válcovd lůžka, ve kterých je uložen válcový kolik 3.Na konci apodního dílu l a horního dílu 3 jsou vedle sebe vytvoreny...