B22F

Strana 3

Způsob výroby kovových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245487

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kodd Jan, Bystrický 1ubor, Tesao Václav

MPK: B22F 1/00

Značky: kovových, vláken, způsob, výroby

Text:

...Koq-opoñ z ws ix Hanpaaaxeua crmay BBepX. Cxopocn npamerma omąoro na Jzetbopmnpynunx enemenTOB, Haupannexme nepwmcannnoü cocwammuueñ cmm KOHTBKTHero rperma Ha óoqne ROTOpOPO B 3 on 9 KOHTGRTH qacmuu c neqxnpmupynmzmn anemenramn connanaew c Hanpasueanem uepe- MemeHI/LH qacmu om nonamero ycTpoücTBa, panna V 4 . CxoPOCTB Bpameiłnñ JIPYPOrO netýopmnpymsero SJIGMGHTB, HanpaaJxezme Bepmzcaimaoü cocrammozueñ own KOHTEKTHOPO rpenmn Ha óorme...

Způsob hromadné výroby tělísek z tvrdých práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243900

Dátum: 15.06.1987

Autori: Maloušek Antonín, Vymital Jan, Málek Karel, Langhans Jioí, Vaníeek Miloš

MPK: B22F 3/08

Značky: práškových, způsob, tělísek, tvrdých, materiálů, výroby, hromadné

Text:

...vyšší než 0,5. V jediné výbuchové operací lze takto vyrobit několik desítek až stovek výlisků, které mohou mít různý geometrický tvar.Na výkresu jsou na obr. 1 a obr. 2 příklady dvou použitých způsobů výroby tělísek z tvrdých práškových materiálů.Na obr. 1 je základní těleso (lisovnice) l tvořeno válcem z konstrukční uhlíkové oceli,na jehož čelní ploše je souose vypracována válcová dutina. Do dutiny je vložen větší počet tenkostěnných kovových...

Zařízení na výrobu kovových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251237

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mojsinovič Ljudmila, Isajevič Leonid, Stěpaněnko Alexandr

MPK: B22F 3/18

Značky: výrobu, kovových, zařízení, vláken

Text:

...caepxy BHH 3,6 onaMe CKODOCTH npoHnHpoBaHHoro Ban~~ Ka 2. Ba cqew roro, uro Ha nemopuupyeym uacwnuy 3 (nr. 2) npn Bxoe ee 5 oqarcropoam, ona Haqnuaew oöxawunarbcx noKpyr cnoeň ocą. Barnrnnanue ee 5 aasop H anbneümee nepeMemeHHe mb oqary ne®opMauMM 6 yeT npoHcxoMTb scnecrane Toro,uro cKopocTbV, Banka I, Bepwnxanbuan cocwaunammaa cunm KOHTGKTHOTO TpeHHH Ha öoqxe KOTODOTO neňcTnyeT no Hanpasnenum nmxona roroaoro usnenna né oqara nemop~...

Zařízení pro výrobu kovových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251235

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mojsinovič Ljudmila, Isajevič Leonid, Stěpaněnko Alexandr

MPK: B22F 1/00, B22F 3/18

Značky: kovových, vláken, zařízení, výrobu

Text:

...1 - nnnua Bonoxua). Ecnn nonaąarn H 3 narapenn öonee 10 uacwuu, sro Tpeöosaune He coönwaerca. nuz nonaqn yxasauúoro KonnqecTnauacrnu nHaMeTp nuTaTeha~nonmeH őmrb He öonbme 4 d.Mnunuanbnoe Konuqecrno noanaenmx qacruu HHqeM ae pernaneuwuponauo u 3 aBHť caw Tonbxo or namewpa nocnennnx Hoswouy ymeubmenue nuaMeTpa xanana no cpąnueHmm c yxaaanuuu 3 HaqeHneM nouyćruuo, Ho Heuenecoo 6 pa 3 Ho,.raK KBK aďo npnnonnr K cuneaum npousnonwenbuocwu...

Způsob výroby kovových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251216

Dátum: 11.06.1987

Autori: Stěpaněnko Alexandr, Vojtov Vladimir

MPK: B22F 1/00, B21C 1/16

Značky: kovových, zařízení, tohoto, výroby, způsobu, provádění, vláken, způsob

Text:

...B aanpaaneHHH~nepeMemeHHn Hacrn nopomxa. Kon KoneöawensHo~ ro inanmennn S W-d/Z ocymecrannewcx 0 npnnona, sxnmqammero n ceöx anexwpoanrawenb 8 nocwonnuoro roka, sxcuearpux 9 c 3 KCueHTpHCHTeTOM e H B 08 BpaTHHenpymnnu 10. . B npquecce paőoru uacrnuu cmepnuecxoü mapu co cpenHHM nHaMeTpoM uacrnu dhonamr Ha nenwy 3 H nepememamr B 3 oHy neůopuannn, rnçąeopMnpymwcH Merannnqecě.xHe HHTH uunuunpnqecxoň ůopuu nyrem Henpepmnnoňgoaąpagngýnocwynarenbuoň...

Způsob výroby kovových prášků a granulí plazmovým tavením a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251107

Dátum: 11.06.1987

Autori: Splítek Rudolf, Dembrovský Vladimír, Mazanec Karel Akademik, Komárek Vladimír, Kopa Luboš

MPK: B22F 9/10

Značky: způsob, tavením, provádění, prášků, kovových, plazmovým, způsobu, zařízení, granulí, tohoto, výroby

Text:

...apod.V tomto případě hraje düležitou úlohu polaríta na výchozím materiálu, začleněnémdo elektrického obvodu plazmových hořáků.Předmětem vynálezu je dále zařízení k provádění tohoto způsobu, které sestává 2 dvoudílné pracovní nádoby, v jejichž nahoru sbíhajících se stěnách horního dílu je umístěn jeden nebo více plazmových hořákú, pohybové ústrojí pro podávání Výchozíhomateriálu a otáčecí ústrojí pro zajištění rotace svislé zavěšeného...

Dosoušecí pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242769

Dátum: 15.05.1987

Autor: Petr3k Juraj

MPK: B22F 1/00

Značky: dosoušecí, pojivo

Text:

...směsi převedené do sypkého stavu dosušením a stabilizací zâkladního pojivového filmu na zrnech brousicí směsi na bázi fenolformaldehydových pryskyřic nebo hybridního pojiva. základem je vytvoření další homogenní vrstvičky na řádně již obaleném brousicím zrnu v lisovací směsi, která v závislosti na použitých typech práškové pryskyřice a plniv v dosoušecím pojivu obsažených má specifické finální vlastnosti důležité nejen pro...

Způsob urychlování tuhnutí kapek roztavené hmoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238359

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hellman Per, Josefsson Erik Anders Ăke

MPK: B22D 23/00, B22F 9/08

Značky: urychlování, kapek, způsobu, způsob, tuhnutí, hmoty, roztavené, provádění, tohoto, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu urychlováni tuhnutí kapek roztavené hmoty, vytvořených při výrobě prášku rozstřikováním proudu roztavené hmoty nejméně jedním fluidním paprskem, při němž se podle vynálezu chladicí inertní plyn přivádí do místa křížení proudu roztavené hmoty s nejméně jedním fluidním paprskem, kde se jím proud chladicího inertního plynu urychlí a usměrní do směru pohybu rozstřiknutých kapek roztavené hmoty, které obklopí a souběžně s...

Způsob slinování vrstev z keramiky na bázi Pb (Zr, Ti) 03

Načítavanie...

Číslo patentu: 250452

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nejezchleb Karel, Kala Tomáš, Havlasová Iva, Dřevíkovský Milan

MPK: B22F 7/04

Značky: slinování, keramiky, vrstev, způsob, bázi

Text:

...se značnou plochou, aniž by došlo k poškození V důsledku sm-rštění slinované vrstvy. Vrstvy práškového materiálu, mezi kterými sllnované vrstvy spočívají, usnadňují relativní pohyb slinovaných vrstev jak vůči nosné, tak i krycí podložce. Vrstvy práškového materiálu tak zamezují pevnému spojování slinovaných vrstev s podložkami.Tent-o způsob slinováni vyžaduje podstatně méně anebo žádné platinové konstrukční díly a je tedy ekonomičtější než...

Spôsob úpravy zrnitosti sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237127

Dátum: 15.03.1987

Autor: Makovník Ján

MPK: B22F 1/00

Značky: spôsob, sypkého, zrnitosti, materiálů, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu úpravy zrnitosti sypkého materiálu za účelom zlepšenia jeho zhustiteľnosti, ktorého podstatou je, že sypký materiál sa triedi na frakcie, ktorých zrnenie je vymedzené veľkosťami zrna vyjadrenými geometrickou postupnosťou d1max · k2, d2max · k3, d3max · k4, d4max . k5, kde dmax je veľkosť najväčšieho zrna použitej frakcie a hodnota kvocienta k, jednotlivých členov postupnosti je volená z intervalu v rozmedzí 0,51 až 0,57,...

Zariadenie na indukčné naváranie práškových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234466

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sečkár Pavol Csc, Cíbik Jozef

MPK: B22F 7/04

Značky: indukčne, naváranie, práškových, zariadenie, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru zariadení pre metalurgiu a rieši zariadenie na indukčné naváranie práškových materiálov. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z priestorového paralelogramu, pripevneného kĺbovo na zdroj indukčného prúdu a na paralelogram je pripevnený práškový zásobník, majúci štrbinu pre navrstvenie prášku stieraného na konštantnú hrúbku stieracím hrebeňom a práškom je roztavený induktorom, ktorý spolu so zásobníkom a štrbinou a...

Způsob výroby kovových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248285

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vojtov Vladimir, Zverev Anatolij, Stěpaněnko Alexandr

MPK: B22F 1/00

Značky: způsobu, výroby, provádění, tohoto, kovových, způsob, zařízení, vláken

Text:

...T 0 npH nepeKaTuBaHHH Bonoxna npoHcxonHT cBHr ero nonepequux cnoes (3 aKpyHHsaHHe). KpoMe TOFO, sa cqeT noBopoTa qcn Banxa 1 OTHOCHTGHBHO panHyca nHcKa 2 na yron 0 M 90 °, BBKTOPH cxopocreň V 1 H VL (ÓHF. 5) oöpasymw Memy coőoň Hexoropuñ yron, qro npHBoHT K no 3 HHKHo 5 eHm ononnurenbnoň peaynhwnpymmeň cKopocTHV, (ÓHT. 5), Hanpangennoů Bnonb Bonoxua. Tax Kax pasnocŕb cKopocTeň (V 2-V.)(V 1-V.) T 0 H V 3 V 3, TO HpHBOHT K Bo 3 HHKHoBeHHm...

Zařízení pro výrobu kovových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 248284

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vojtov Vladimir, Zverev Anatolij, Stěpaněnko Alexandr

MPK: B22F 3/18

Značky: vláken, zařízení, kovových, výrobu

Text:

...OTHOCHTGHBHO npyra na Hekoropym nenuqnny, wo ECTB qroóu BHyTpeHHga uoaepxnocwb 6 amMaKa 2 H HapyxHaa n 0 BepXHOCTb Banxa 1 őunu.pacnonomenu He Konuenwpuqno, a sxcuenrpnuuo. Bennqnna sworo cmemenus sanncnw OT coornomenna uaMeTpoB Banka 1 H BHyTpeHHeň paőoqeñ nosepxnocru öamnaxa 2, a Taxme or creneun nemopmaunn 3 a.npoxon, or nHaMeTpa HbHYaeMX BGHQ KOH. . HPOTHXGHHOCTB Kannöpymmeň somu onpenennewcs, B nepnym oqepenb, coornomennem pasmepos...

Způsob výroby kovových váken a zařízení k jeho provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248283

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vojtov Vladimir, Zverev Anatolij, Stěpaněnko Alexandr

MPK: B22F 3/18

Značky: kovových, způsob, váken, provedení, výroby, zařízení

Text:

...oöpasymmeň nahxa K ero ocu.B npouecce paöoru xuHeMaTHuecKoü cxeMM no ®Kr.4 càepnqecxaa uacwuua ucxouoro uaMeTpa d, Taxxe sa cuew apameanx BaHKOB l,2 c paccornaconanueM H npenmmeuun oxpymuoü cxqpocrn V, nonammero Banka (®ur.5 H mnr.6) sararnnaeTcn B soay emopmaunu, a sa cqer Hannqun oxpymnoň cxopocwn V, nanxa l, Menbmeů no aemmme, qeM V, (Le. V. V,), nonyltaer Epamawenbnoe nnmxeHe. qucno oöxawuaauuü 3 aroroBKunpn nepeuemenuu uepes sony...

Zařízení pro výrobu kovových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 248282

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vojtov Vladimir, Zverev Anatolij, Stěpaněnko Alexandr

MPK: B22F 3/18

Značky: výrobu, vláken, zařízení, kovových

Text:

...pyroň~cTopoHm (B aHHoM cnyuae Meupme), T 0 npu nepeKaTHBaHHH Bonoxua nponcxonng canr ero n 0 nepeHHmx cnoes (saxpyqnsauue), qro oöecneqnsaem nonmemueOrnuqne ycrpoůcrna (mHr.1) or ycTpoňcrsa (®nr.4) cocronr B TOM, qro usmeuenue pa 3 HOCTH oxpymnmx cKopocTeň (V, - V 4) no nune 3 oHm emopmauun Konnqecxoro Banka Menbme, qeM no nnune sonu neàopuaunu uunnnnpuqecxoro Banxa, uro Bamno npn o 6 paö 0 TKe MaTepHaHOB pasnnqnoň nnacrnqnocwn B cnasn c BO 3...

Sposob výroby súčiastok z práškovej ocele zvýšenej odolnosti voči únavovému namáhaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248112

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 3/16

Značky: spôsob, zvýšenej, odolností, voči, súčiastok, ocele, výroby, namáhaniu, únavovému, práškovej

Text:

...svojej štruktúry nezmonšujfí nepriaznivý vplyv. jestvujúcej zvyškovej okrajovej pć-ro-vitosti a dv-ojrozmeron vých plošných půrov, vzniklých pri kovaní pfvrovitého polovýrobku iba stlačením ZUXIdovaných povrchov častíc práškov a ďalej oxiditrkých vtrúsenín, na húževoatosťné a najmä na únavové vlastnosti ocele.Uvedené nedostatky sú odstránené sposobom výroby súčiastok z práškovej kovanej ocele podľa vynálezu, ktorého podstatou je,že k práškovej...

Krúžky gulkového a valčekového axiálneho ložiska vyrobené postupmi práškovej metalurgie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248062

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 5/00

Značky: ložiska, metalurgie, valčekového, axiálneho, gulkového, krúžky, postupmi, práškovej, vyrobené

Text:

...krúžkov axiálnych ložísk podľa vynálezu je, že bez nutnosti dodatočného opracovania priamo pri ich výrobe kovaním praškových materiálov na potrebny tvar a rozmery, sa vytvorí v jednom výrobnom .p 0 stupe uvedené vylbranie, poprípade aj s rebrami. Tým sa zmenší spotreba materiálu na výrobu krúžka bez ďalšej výrobnej operácie. Súčasne sa stáva krúžok lahším. Takéto krúžky možno s výhodou vyrábať 1-baRiešenie sa týka krúžkov...

Spôsob skompaktňovania nástrojových materiálov z disperzných častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 234979

Dátum: 15.01.1987

Autori: Križan Ladislav, Čaplovič Ľubomír, Grgač Peter, Stanček Ladislav, Adamka Jozef

MPK: B22F 3/12

Značky: skompaktňovania, disperzných, materiálov, částic, nástrojových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti spracovania zliatin železa s obsahom uhlíka väčším ako 2 % hmotnosti a celkovým obsahom legujúcich prvkov väčším ako 20 % hmotnosti. Účelom vynálezu je zvýšenie hustoty nástrojových materiálov uvedeného zloženia v tvare disperzných častíc, ktorých vlastnosti neumožňovali doteraz efektívne využiť predlisovanie za studena. Polotovary takto vyrobené dosahujú hustotu väčšiu ako 99 percent hustoty odliateho materiálu....

Nástroj pre trieskové a beztrieskové obrábanie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234955

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gajdoš František, Fedor Bohumil, Hlisnikovský Stanislav, Čajka Augustín

MPK: B22F 7/06

Značky: výroby, nástroj, spôsob, beztrieskové, trieskové, obrábanie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že nástroj, zvlášť pre trieskové a beztrieskové obrábanie, ktorého nosné teleso je opatrené vrstvou, alebo niekoľkými vrstvami z nástrojovej ocele sa vyrába lisovaním za studena v kovovej forme, alebo za použitia studeného izostatického lisovania v plastickej forme a nasledovným spekaním a kovaním.

Způsob výroby lamel

Načítavanie...

Číslo patentu: 233119

Dátum: 01.01.1987

Autor: Driemer Vladimír

MPK: B22F 7/08

Značky: výroby, lamel, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby lamel s kovokeramickým obložením s drážkami i bez drážek lisováním a slinováním vsázky. Podstatou vynálezu je, že se v průběhu slinování přeruší tlak na kovokeramické obložení a přenese na ocelové nosiče, potom se vsázka doslinuje.

Spôsob výroby dlhých predmetov z kovových práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233098

Dátum: 01.01.1987

Autor: Juráška Ondrej

MPK: B22F 5/00

Značky: predmetov, práškov, výroby, dlhých, spôsob, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby dlhých predmetov z kovových práškov v kovových lisovacích formách v dvoch etapách. V prvej etape sa najprv zhotoví výlisok, ktorého dĺžka je rovná polovici celkovej dĺžky predmetu, zväčšenej približne o 30 % tejto polovičnej dĺžky, pričom sa zároveň vylisujú upraveným čelom razníka vyhĺbenia na jednom výlisku. V druhej etape se spoja tieto polovičné výlisky s lisovaním v zápustke na požadovanú dĺžku.

Způsob výroby nástrojů z rychlořezné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 231938

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jadrníček Vladimír, Čajka Augustín, Smrčka Jaroslav

MPK: B22F 3/16

Značky: způsob, rychlořezné, výroby, nástrojů, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nástrojů z rychlořezné oceli zápustkovým kováním, například řezných destiček soustružnických nožů z polotovaru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejprve neslinutý výlisek zhotovený z prášků rychlořezné oceli ohřeje v peci s ochrannou neutrální atmosférou na kovací teplotu od 900 do 1 200 °C. V zápustce se potom výlisek vykove do požadovaného tvaru.

Způsob rozstřikování taveniny, zejména roztaveného kovu při výrobě kovového prášku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231153

Dátum: 15.06.1986

Autori: Backström Sven Hjalmar, Hellman Per

MPK: B22F 9/08

Značky: provádění, výrobe, způsob, způsobu, tohoto, kovového, roztaveného, prášků, zařízení, zejména, rozstřikování, taveniny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob rozstřikování taveniny, zejména roztaveného kovu při výrobě kovového prášku, při kterém se vylévaný proud roztaveného kovu rozstřikuje nejméně dvěma fluidními paprsky, například paprsky plynů, kapalin nebo směsi plynů a kapalin, vstřikovanými pod tlakem do proudu roztaveného kovu a rozstříknuté kapky kovu se ochlazují, se podle vynálezu provádí tak, že se do proudu roztaveného kovu vstřikuje nejprve první fluidní paprsek, který svírá se...

Způsob výroby nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230787

Dátum: 01.04.1986

Autori: Jadrníček Vladimír, Smrčka Jaroslav

MPK: B22F 7/08

Značky: nástroje, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby řezného a tvářecího nástroje, který je složen z vrstvy činné zhotovené z vysokolegované nástrojové oceli a vrstvy nosné, vyrobené z nástrojové uhlíkové oceli. Na nosnou vrstvu se nanese v tenké vrstvě od O,2 až 1 mm spojovací vrstva práškové nízkouhlíkové oceli, na kterou se položí činná vrstva nástroje. Takto sestavený komplet se ohřívá v ochranné atmosféře argonu na kovací teplotu a potom se kove v zápustce ve tvaru...

Zariadenie na výrobu pórovitých súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 229127

Dátum: 01.02.1986

Autori: Ďurišin Juraj, Besterci Michal, Zajak Jozef

MPK: B22F 3/06

Značky: pórovitých, súčiastok, zariadenie, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru práškovej metalurgie. Účelom vynálezu je výroba pórovitých súčiastok z práškových kovov, alebo zliatin naspekaných na vnútornú stenu formy, alebo iného osovo symetrického telesa. Zariadenie umožňuje nahradiť tri samostatné operácie a to redukciu, lisovanie a spekanie jednou operáciou spekania za rotácie súčiastky. Zariadenie môže nájsť široké priemyselné využitie pre výrobu tepelných trubíc v chladiarenskej technike,...