B22F 3/12

Koncová doska pre nádobu izostatického lisovania za tepla, kontajner izostatického lisovania za tepla a spôsob izostatického lisovania za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20856

Dátum: 12.11.2012

Autori: Lipetzky Peter, Kosol Edward, Thomas Jean-philippe, Perez Joseph

MPK: B22F 3/12, B22F 3/15

Značky: tepla, doska, spôsob, lisovania, kontajner, izostatického, nádobu, koncová

Text:

...plnenia kontajneru a zvýšeniu účinnosti odplyňovania. Začlenenie ďalších plniacich trubiek však zvyšuje náklady,predstavuje ďalšie body možnej poruchy kontajneru behom hipovania a typicky predstavuje iba minimálny efekt pre zvyšovanie účinnosti odplyňovania. Zvary zaisťujúce plniace trubky cez koncové dosky (a zaistenie koncových dosiek k telu kontajneru) sú pod silným tlakom behom lisovania hipovaním z dôvodu lokálne vysokej distorzie...

Spôsob úpravy brúsneho kalu s obsahom ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 277874

Dátum: 15.10.1991

Autori: Macíček Stanislav, Mísař Jaromír

MPK: B22F 3/00, B22F 3/12

Značky: spôsob, obsahom, ocele, úpravy, brusného

Zhrnutie / Anotácia:

Brúsne kaly znečistené olejom a emulziou sa plnia do kovového obalu v tvare valca s dnom. Následným zhutnením sa zníži 70 % obsahu tekutej zložky. Čelo obalu sa uzavrie zlisovaním a takto vytvorené teleso sa následne zahrieva na teplotu 400 až 600 st. C. Pred plnením a pred zhutnením sa k brúsnym kalom môže výhodne primiešať až 50 % hmotn. kovových triesok s veľkosťou zrna do 5 mm.

Spôsob výroby prstencových telies z kovových práškov tvaru krúžkov valivých ložísk s prehĺbenou obežnou dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267948

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 3/12

Značky: ložísk, prstencových, výroby, telies, kovových, prehĺbenou, práškov, spôsob, krúžkov, dráhou, valivých, oběžnou, tvaru

Text:

...podla obr. 3 s valoovaoou kladkou v polohe pred začiatkom valcovania za studena. Na obr. 5 je znázornený spŠsob upnutia krúžku z práškového materiálu s .vyvaloovanou obežnou drúhou za studena, s vymeöenou lokálne zhutnenou vrstvou materiâlu, s veloovou kledkou v konečnej polohe valoovania a sposob upnutia na otéöavon tŕni. Na. obr. 6 sú znázornená polohy 3 valoovaoíoh kladiek vo vztahu k tolesu, na ktorom treba vyvaloovnř obežná dráhu.Obr. 1...

Způsob výroby slinutého karbidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257582

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bielik Anton

MPK: B22F 3/12

Značky: slinutého, karbidu, výroby, způsob

Text:

...nástrojů k obrábění dřeva, konglomerovaných dřevovláknitých, dřevopilinových a jiných těžkoobrobitelných materiálů, užívaných V dřevařském, nábytkářském a v jiných průmyslových odvětvích, zpracovávajícich převážně nekovové materiály, majíciho výslednou hodnotu koercitivní intenzity magnetického pole 12 až 14,90 kAm-l podstata spočívá v tom, že jako výchozi materiál pro výrobu karbidu wolframu se použije wolfra a hodnotu měrné nasycené...

Spôsob skompaktňovania práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251462

Dátum: 16.07.1987

Autori: Adamka Jozef, Styk Ján

MPK: B22F 3/12

Značky: skompaktňovania, spôsob, práškov

Text:

...ultrazvuku V impulznom režime je doba trvania impulzu 1 až 200 s a frekvencia opakovania lmpulzov 1 až 1000 Hz.spôsobom skompaktňovania práškov podla vynálezu sa zlepšuje usporiadanie prášku do hutnejšieho stavu, čim sa zmenšujú,alebo úplne odstraňujú defekty typu pórov,dutín, bublín a iných necelistvostí. Zlepšía sa podmienky pre difúziu a tým aj mecha 4nické a fyzikálne Vlastnosti výrobku. Hustota materiálu výrobkov získaných týmto...

Spôsob skompaktňovania nástrojových materiálov z disperzných častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 234979

Dátum: 15.01.1987

Autori: Adamka Jozef, Grgač Peter, Čaplovič Ľubomír, Stanček Ladislav, Križan Ladislav

MPK: B22F 3/12

Značky: skompaktňovania, nástrojových, disperzných, materiálov, částic, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti spracovania zliatin železa s obsahom uhlíka väčším ako 2 % hmotnosti a celkovým obsahom legujúcich prvkov väčším ako 20 % hmotnosti. Účelom vynálezu je zvýšenie hustoty nástrojových materiálov uvedeného zloženia v tvare disperzných častíc, ktorých vlastnosti neumožňovali doteraz efektívne využiť predlisovanie za studena. Polotovary takto vyrobené dosahujú hustotu väčšiu ako 99 percent hustoty odliateho materiálu....