B22F 1/00

Reakčná nádoba na výrobu flegmatizovaných kovových práškov alebo práškov zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15885

Dátum: 08.01.2009

Autor: Baudis Ulrich Gerhard

MPK: B22F 9/20, C22B 34/10, B22F 1/00...

Značky: nádoba, práškov, výrobu, zliatin, reakčná, kovových, flegmatizovaných

Text:

...energie zvonka. Počiatočné vznietenie môže byť vyvolané chemicky, elektricky (žeravým drôtom alebo indukciou), alebo jednoducho silným ohriatím čiastkových oblastí zmesíkov/oxid kovu DE PS 96317. Preto sa tiež hovorí o vznietení hot - spot.Ako redukčné pece sa hodia plynom vykurované téglikové pece alebo elektricky vykurované pece. Inak hrá druh konštrukcie redukčnej pece len podradnú úlohu, teoreticky by mohla byť reakcia spustená...

Termoplastické hmoty obsahujúce spojivá na výrobu kovových tvarovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12071

Dátum: 05.07.2007

Autori: Wohlfromm Hans, Maat Johan Herman Hendrik Ter, Blömacher Martin, Assmann Jens

MPK: C08L 59/00, B22F 1/00, B22F 3/10...

Značky: hmoty, tvarovaných, obsahujúce, kovových, výrobu, výrobkov, spojiva, termoplastické

Text:

...formy.Úloha bola podľa vynálezu vyriešená spojivom B) pre práškové kovy alebo zliatiny kovov alebo ich zmesi, obsahujúcim zmes zB 1) od 50 do 96 hmotn. jedného alebo viacerých polyoxymetylénhomo- aleboB 2) od 2 do 35 hmotn. jedného alebo viacerých polyoleflnov B 3) od 2 do 40 hmotn. poly-1,3-dioxepánu alebo poly-1,3-dioxolánu alebo ichzmesi,pričom súčet hmotnostných dielov zložiek B 1, B 2 a B je rovný 100 .Podla vynálezu bolo nájdené, že...

Kompozície uvoľňujúce ortuť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6379

Dátum: 07.07.2005

Autori: Porro Mario, Gallitognotta Alessandro, Coda Alberto, Corazza Alessio, Toia Luca, Massaro Vincenzo

MPK: B22F 1/00, C22C 7/00, C22C 30/00...

Značky: uvoľňujúce, kompozície, ortuť

Text:

...tieto zlúčeniny, ako i kontrola rovnomerného nanesenia ortuti (lineárneho vprípade pásikových alebo drôtených zariadeni, na každé zariadenie v prípade diskrétnych kontajnerov) vyžaduje rozomletie uvedených zlúčenín na prášok, tieto ťažkosti s mletim v skutočnosti zabránili priemyselnému využitiu týchto zlúčenín.0008 US patenty číslo 5,520,560, 5,830,026 a 5,876,205 opisujú kombinácie práškov zo zlúčeniny St. 505 spromótorom výťažku ortuti...

Kompozície uvoľňujúce ortuť a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4539

Dátum: 07.07.2005

Autori: Coda Alberto, Porro Mario, Gallitognotta Alessandro, Corazza Alessio, Toia Luca, Massaro Vincenzo

MPK: B22F 1/00, C22C 7/00, C22C 30/00...

Značky: spôsob, ortuť, kompozície, výroby, uvoľňujúce

Text:

...na vzduchu až do približne 500 C, zatiaľ čo pri zahriati na 800 až 900 °C uvoľňujú viac ako 80 alebo dokonca až 90 množstva ortuti. Avšak tieto materiály sú charakteristické určitým stupňom plasticity, čo sťažuje ich mletie. Pretože výroba zariadeni obsahujúcich tieto zlúčeniny, ako i kontrola rovnomerného nanesenia ortuti (lineárneho v prípade pásikových alebo drôtených zariadení, na každé zariadenie v prípade diskrétnych kontajnerov)...

Železný prášok, použitie ako potravinová prísada, potravinová prísada a spôsob výroby železného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3957

Dátum: 25.11.2004

Autori: Hu Bo, Eklund Fredrik, Persson Fredrik, Jonsson Nils

MPK: B22F 1/00, B22F 9/16, A23L 1/304...

Značky: železný, prášok, prášků, spôsob, výroby, potravinová, použitie, prísada, železného

Text:

...práškov. Preto by čistý redukovaný železný prášok, ktorý by mal vysokú biodostupnosť a ktorý by bol vyrobený ekonomicky priaznivým spôsobom, bol veľmi atraktívnym produktom, pričom takýto prášok tvorí predmet vynálezu.0009 Vyhodnotenie biodostupnosti sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi, akými sú napríklad štúdie in vitro, štúdie na zvieratách alebo štúdie s ľudskými jcdincami. Biodostupnosť železných práškov, ako aj ďalších zlúčenín železa...

Východiskový materiál na výrobu anorganických slinovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279055

Dátum: 16.12.1992

Autori: Bayer Michael, Nagl Iris

MPK: B22F 1/00, C04B 35/00

Značky: výrobkov, slinovaných, anorganických, výrobu, materiál, východiskový

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa keramický alebo práškovo metalurgický východiskový materiál, obsahujúci vosk ako spojivo, v ktorom vedie prísada epoxidovej živice k zlepšeniu pevnosti v ohybe za sucha a ku zlepšeniu spracovateľnosti obrábaním tvarových telies v surovom stave vyrobených z nej.

Spôsob výroby legovaného prášku priamo pri redukcii oxidov železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280861

Dátum: 12.08.1992

Autori: Dudrová Eva, Kabátová Margita, Kabát Milan

MPK: B22F 9/00, B22F 1/00, B22F 9/02...

Značky: železa, výroby, legovaného, redukcii, spôsob, oxidov, prášků, priamo

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby legovaného prášku priamo pri redukcii oxidov železa, kde k práškovým oxidom železa sa pridajú práškové leganty nikel a meď v množstve 1 až 4 % hmotn. a práškový legant molybdén v množstve od 0,5 do 1 % hmotn. Zmes sa homogenizuje alebo homogenizuje a melie, výhodne v guľovom mlyne. Potom sa zmes žíha pri teplote 400 °C a následne redukuje pri teplote 1200 až 1280 °C počas 30 až 120 minút v redukčnej atmosfére vodíka alebo zmesi...

Způsob ochrany polotovaru z práškových kovů před oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270005

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jadrníček Vladimír, Smrčka Jaroslav

MPK: B22F 1/00

Značky: způsob, oxidací, před, ochrany, práškových, polotovarů, kovů

Text:

...eeteriolu.uvedene nevýhody odetreňuje zpneob oohreny předlieovených polotovero z prełkových kovů při Jajioh zhutřevůni kovenie za tepla podle vynllezu. Podetete zpdeobu epočive v too. že předlieovený a předelinutý polotover preikovýoh kovů e huetotl niłii nez huetote teoretické ee před ohřevee ne kovooi teplotu neeyti látkou e teplotu veru nižüi, než je koveci teplote která ee při níelodujicie kovúni dokonale hezb zbytku odpeři nebo rozloži...

Zařízení pro tepelné zpracování práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260009

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jagud Eduard, Šamujlov Boris, Gorškov Nikolaj, Karpov Anatolij, Těljatnikov Garri, Kaim German, Ljachov Viktor

MPK: F27B 15/00, B22F 1/00

Značky: zpracování, zařízení, práškových, tepelně, materiálů

Text:

...cnoa. Banbmennue npoyxŕu rapeHHH npoxoaw Ha Kunnmu cnoeu qepes nepwnxanbaym mena 10 B nawpyőox 3, saxpýqgaamwca no ero nepnuewpy H B TaKÓM anna nxonnw n Hnxumm qacrs maxwnoroerHnpaTnpoBaHHüú MaTepnan no Mepe Haxonnennn 5 maxrnom Tennooóuenänxe 2 nponannnaercn B HHHDD qacwb narpyőxa 3 H nocrynaew qepea nee B neqb 4 Kannnero cnon, qro oöecneuunaew uenpepmnuym unpxynauum Mawepnanau Memny maxwnuml rennooömennnxom 2 H neunm 4 Knnnméro chon H...

Kovografitový materiál s leštiacou schopnosťou filmu na 12 V spúšťačoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 259258

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hodál Emil, Ondro Peter, Ondrová Eva, Krcho Stanislav, Šimon Ferdinand, Petrík Emil

MPK: B22F 1/00

Značky: kovografitový, leštiacou, materiál, spúšťačoch, filmu, schopnosťou

Text:

...ako 6-7 0/0. Nevýhodou doteraz používaného materiálu je malá tvrdost a pevnosť vzhľadom na použitie velkého množstva kovu a vločkových kryštalických zŕn prirodneho graľitu.Uvedené nedostatky odstraňuje kovografitový materiál s leštiacou schopnosťou filmu na 12 V spúštačoch podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že materiál pozostáva z 55 až 70 0/0 medi, 6-12 olova, 0,5-3 0/0koksovacieho zvyšku a obsahuje 15-385 0/0 grafltu s obsahom popola nad...

Zařízení pro předběžný ohřev práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258425

Dátum: 16.08.1988

Autori: Jagud Eduard, Ljachov Viktor, Sokolov Pavel, Teljatnikov Garrij, Kain German, Kaufman Vladimir

MPK: B22F 1/00

Značky: předběžný, práškového, zařízení, ohrev, materiálů

Text:

...K xonycy c yrnon, paanmn nanaMmuecxouy yrny ecTecTBeHnoro~orKoca, Kowopmü sanucnw OT cnoñcwn Marepuana,weuuepawypu Marepnana H rasa, Bnamnocwu Mawepuana H cxopocwu noroxa cunammnx raaon. Hpu arom nnomanb sasopa Memny oöpasonaamnucn as Mawepuana KOHY com H~CTeHKaMM nawpyöka 4 ymenbmaercn no pasMepa, npn KOTODOM yaenuqnsmancn CKOpOCTb rasoa Hcxnmuaew nposan Marepnanaa neub qepes rasoxon 2.Hposan Mawepnana B neuh Bmsuaaer xeoőxonmocwb B...

Kovografitový materiál pre krúžky elektrických motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258225

Dátum: 15.07.1988

Autori: Krcho Stanislav, Ondro Peter, Ondrová Eva, Šimon Ferdinand

MPK: B22F 1/00

Značky: materiál, krúžky, elektrických, kovografitový, motorov

Text:

...krúžkov elektrických motorov.Uvedené nedostatky odstraňuje kovografitový materiál pre kefy na bronzové krúžky elektrických motorov a spôsob jeho prípravy. Podstata grafitového materiálu pre dosiahnutie lepších filmotvorných vlastností a zníženie vztahu k rýhovaniu spočíva v použití vhodného druhu grafitu v optimálnom zložení komponentov a výbere vhodnej technológie. Toto možno docieliť zmiešaním 55 až 65 I práškovej medi, 28 až 41 grafitu...

Práškový pórovitý kovový polovýrobok na výrobu súčiastok tvárnením za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255355

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 1/00

Značky: pórovitý, práškový, tepla, kovový, výrobu, súčiastok, polovýrobok, tvárnením

Text:

...i vertikálnych induktoroch bez vplyvu veľkosti a hmotnosti polovýrobku. To umožňuje rýchlo a efektívne ohrievat indukčne práškové polovýrobky s vnútorným otvorom i bez neho na výrobu súčiastok napr. kovaníln alebo pretlačovaním. Popísanými polovýrobkami sa dosiahne velký a bezporuchový Výkon celého výrobného cyklu bez nutnosti ich individuálnej orientácie pred ohrevom. Ďalšou výhodou týchto polovýrobkov je, že pri prerušovaných...

Způsob výroby kovových vláken a zařízení k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246585

Dátum: 20.08.1987

Autori: Turecko, Kohoušek Stanislav, Šulc Vladimír

MPK: B22F 1/00, B21B 1/16

Značky: zařízení, vláken, výroby, způsobu, způsob, kovových, provedení

Text:

...nonyuaemóro Bonoxua. Oxpyxnan CKODOCTB Bpamenua nanxa 2 onpeenena H 3 supameHnñ V J 25 gaíną re g - ycxopeune csoőonnoro nanenna. Ycwpoücwso paöowaer cnenymmnM oöpasoM. V Oopouue no pa 3 MepaM cůepuqecxne uacwnuu nopomxa na nuTaTenn 1 nocTynamw Ha HQBBDXHOCTB nnocxoro 3 neMeHTa 3, ycwauonneunoro non yrnom K ro sa dshs 1,3 dpnsonwann, H CKaTHBamTCñ B sony 05 KaTKH (B sasop Memy nanKoM 2 H aneuen TOM 3). Hpn apamenuu Banka 2 uacrnuu uauuuaww...

Způsob výroby kovových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245487

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bystrický 1ubor, Kodd Jan, Tesao Václav

MPK: B22F 1/00

Značky: vláken, výroby, způsob, kovových

Text:

...Koq-opoñ z ws ix Hanpaaaxeua crmay BBepX. Cxopocn npamerma omąoro na Jzetbopmnpynunx enemenTOB, Haupannexme nepwmcannnoü cocwammuueñ cmm KOHTBKTHero rperma Ha óoqne ROTOpOPO B 3 on 9 KOHTGRTH qacmuu c neqxnpmupynmzmn anemenramn connanaew c Hanpasueanem uepe- MemeHI/LH qacmu om nonamero ycTpoücTBa, panna V 4 . CxoPOCTB Bpameiłnñ JIPYPOrO netýopmnpymsero SJIGMGHTB, HanpaaJxezme Bepmzcaimaoü cocrammozueñ own KOHTEKTHOPO rpenmn Ha óorme...

Zařízení pro výrobu kovových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251235

Dátum: 11.06.1987

Autori: Stěpaněnko Alexandr, Isajevič Leonid, Mojsinovič Ljudmila

MPK: B22F 1/00, B22F 3/18

Značky: zařízení, kovových, výrobu, vláken

Text:

...1 - nnnua Bonoxua). Ecnn nonaąarn H 3 narapenn öonee 10 uacwuu, sro Tpeöosaune He coönwaerca. nuz nonaqn yxasauúoro KonnqecTnauacrnu nHaMeTp nuTaTeha~nonmeH őmrb He öonbme 4 d.Mnunuanbnoe Konuqecrno noanaenmx qacruu HHqeM ae pernaneuwuponauo u 3 aBHť caw Tonbxo or namewpa nocnennnx Hoswouy ymeubmenue nuaMeTpa xanana no cpąnueHmm c yxaaanuuu 3 HaqeHneM nouyćruuo, Ho Heuenecoo 6 pa 3 Ho,.raK KBK aďo npnnonnr K cuneaum npousnonwenbuocwu...

Způsob výroby kovových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251216

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vojtov Vladimir, Stěpaněnko Alexandr

MPK: B22F 1/00, B21C 1/16

Značky: způsobu, způsob, provádění, zařízení, vláken, kovových, tohoto, výroby

Text:

...B aanpaaneHHH~nepeMemeHHn Hacrn nopomxa. Kon KoneöawensHo~ ro inanmennn S W-d/Z ocymecrannewcx 0 npnnona, sxnmqammero n ceöx anexwpoanrawenb 8 nocwonnuoro roka, sxcuearpux 9 c 3 KCueHTpHCHTeTOM e H B 08 BpaTHHenpymnnu 10. . B npquecce paőoru uacrnuu cmepnuecxoü mapu co cpenHHM nHaMeTpoM uacrnu dhonamr Ha nenwy 3 H nepememamr B 3 oHy neůopuannn, rnçąeopMnpymwcH Merannnqecě.xHe HHTH uunuunpnqecxoň ůopuu nyrem Henpepmnnoňgoaąpagngýnocwynarenbuoň...

Dosoušecí pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242769

Dátum: 15.05.1987

Autor: Petr3k Juraj

MPK: B22F 1/00

Značky: dosoušecí, pojivo

Text:

...směsi převedené do sypkého stavu dosušením a stabilizací zâkladního pojivového filmu na zrnech brousicí směsi na bázi fenolformaldehydových pryskyřic nebo hybridního pojiva. základem je vytvoření další homogenní vrstvičky na řádně již obaleném brousicím zrnu v lisovací směsi, která v závislosti na použitých typech práškové pryskyřice a plniv v dosoušecím pojivu obsažených má specifické finální vlastnosti důležité nejen pro...

Spôsob úpravy zrnitosti sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237127

Dátum: 15.03.1987

Autor: Makovník Ján

MPK: B22F 1/00

Značky: materiálů, sypkého, zrnitosti, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu úpravy zrnitosti sypkého materiálu za účelom zlepšenia jeho zhustiteľnosti, ktorého podstatou je, že sypký materiál sa triedi na frakcie, ktorých zrnenie je vymedzené veľkosťami zrna vyjadrenými geometrickou postupnosťou d1max · k2, d2max · k3, d3max · k4, d4max . k5, kde dmax je veľkosť najväčšieho zrna použitej frakcie a hodnota kvocienta k, jednotlivých členov postupnosti je volená z intervalu v rozmedzí 0,51 až 0,57,...

Způsob výroby kovových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248285

Dátum: 12.02.1987

Autori: Stěpaněnko Alexandr, Zverev Anatolij, Vojtov Vladimir

MPK: B22F 1/00

Značky: výroby, provádění, zařízení, tohoto, vláken, způsobu, způsob, kovových

Text:

...T 0 npH nepeKaTuBaHHH Bonoxna npoHcxonHT cBHr ero nonepequux cnoes (3 aKpyHHsaHHe). KpoMe TOFO, sa cqeT noBopoTa qcn Banxa 1 OTHOCHTGHBHO panHyca nHcKa 2 na yron 0 M 90 °, BBKTOPH cxopocreň V 1 H VL (ÓHF. 5) oöpasymw Memy coőoň Hexoropuñ yron, qro npHBoHT K no 3 HHKHo 5 eHm ononnurenbnoň peaynhwnpymmeň cKopocTHV, (ÓHT. 5), Hanpangennoů Bnonb Bonoxua. Tax Kax pasnocŕb cKopocTeň (V 2-V.)(V 1-V.) T 0 H V 3 V 3, TO HpHBOHT K Bo 3 HHKHoBeHHm...