B22D 7/00

Spôsob plynulého liatia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5440

Dátum: 07.05.2010

Autor: Kováč Peter

MPK: B22D 41/50, B22D 7/00

Značky: plynulého, spôsob, liatia

Text:

...homogénnosť núteného toku taveniny vo vnútri fonny a konečného odliatku.Technické riešenie ďalej navrhuje ochranný štít na použitie jedným vyššie opísaným spôsobom, zahŕňajúci prepážku na prienik oproti sebe ležiacirni kanálikrni dýzy a takto namontovanie ochranného štítu o dýzu. Po vložení prepážky cez dýzu sa ochranný štít veľmi jednoduchým spôsobom pevne pripevní o dýzu.Vo výhodnom uskutočnení technického riešenia prepážka má rúrkový tvar...

Izolačný odlievací vtok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4767

Dátum: 02.06.2006

Autori: Stöcklein Rolf, Mekus Eckhard, Lanver Ulrich, Kuhlgatz Carsten

MPK: B22D 7/00, B22C 9/00

Značky: odlievací, izolačný, výroby, spôsob

Text:

...ich transparentnosti prestup tepla tepelnýmžiarením keramické duté guľôčky sú však pomerne netransparentné a znižujú tak tento efekt.0011 Prekvapivo sa pritom ukázalo, že izolačný odlievací vtok podľa vynálezu, ktorý je pre proces liatia zapustený vo formovacom piesku, je možné po odliatí zvlášť ľahko a aspoň v podstate bezo zvyšku opät oddeliť od formovacieho piesku. Toto zistenie je zrejme v priamej súvislosti so zvýšenou pevnosťou...

Puzdro, spôsob jeho výroby a zmes na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2368

Dátum: 09.09.2002

Autor: Prat Urreiztieta Jaime

MPK: B22C 9/00, B22D 7/00

Značky: výroby, puzdro, spôsob, výrobu

Text:

...známe exotermické puzdrá na báze piesku,široko využívané v zlievarňach tvárnej zliatiny. Zmes pre tieto puzdrá na báze piesku s vysokou. hustotou obsahuje väčšie množstvo hliníka, a to tak, aby množstvo produkovaného tepla bolo veľmi vysoké. Toto teplo je nevyhnutné na zvýšenie teploty puzdra na báze piesku pred výhodným ovplyvňovaním0007 V roku 1997 bola vyvinutá technológia bez vláknitých puzdier, prinášajúca novú alternatívuPatentová...

Vodná suspenze pro výrobu izolačního tvarového obkladu nálitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270662

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lehner Jan, Felt Petr, Bella Ľubomír, Elbel Tomáš

MPK: B22D 7/00, B22D 27/06

Značky: obkladu, izolačního, tvarového, vodná, nálitků, suspenze, výrobu

Text:

...komponenty a někdy i přídavnými korekčními prísadami. Klasifikační teploty těchto vláken jsou 1 zoo °c nebo 1 500 °c.Pro ojcní žárovzdorných vláken so pouzivaji pojlva různých typů. Je známo pojlvo na bázi koloidního oxidu kremičitého a škrohu nebo škrobového mazu. Škrob zvyšuje mechanickou a manipulační pevnost vláken za studena a kololdní oxid křemičitý zvyšuje mechanickou pevnost za vysokých teplot a přispivá ke zvýšení povrchových vazeh...

Licí forma pro odlévání ocelových bramových ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270019

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šmrha Lubomír, Brábník Josef, Motloch Zdeněk, Jelínek Petr, Saip Jiří

MPK: B22D 7/00, B22D 7/06

Značky: odlévání, bramových, ingotu, forma, oceľových, licí

Text:

...zvýšený odvod teple ee nedoctli doetetečnł ueelrnlnehe tuhnuti ve vertiktlnin eněru což ee ze neeledek výekyt eekroeegregoci v eietech nevýhodných pre jekoet breey což je epujeno ee eniženýe využitia kovu.uvedene nedoetetky řeii lici foree pro horizantllni odlóváni branových ingcto, tvořeno tepelnö vodivou epodni deekou e tepelnč izolovonýui bočnini etlneei podle vynolezu,jehož podetete epočive v ton že epodni deeke je před litie ochlezene...

Způsob odlévání a chlazení dutých předlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269391

Dátum: 11.04.1990

Autori: Motloch Zdeněk, Jelínek Petr, Saip Jiří

MPK: B22D 7/00, B22D 7/04

Značky: odlévání, chlazení, dutých, způsob, předlitků

Text:

...předlitků podle vynálezu, jehož podstatou je, že během tuhnutí se předlítek V dutině ochlazuje tekutým dusíkem.Výhodou způsobu výroby dutých předlitků podle vynálezu je zaručení jejich vysoké chemické i atrukturní homogeníty jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru, potlačení výraznoatí segregaeí a vysoké využití kovu. V důsledku použití tekutého duaíku se dosáhne řádově stejného odvodu tepla z tuhnoucího předlitku z vnějšího a z...

Licí prostředek pro ošetření hladiny odlévané oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 259730

Dátum: 17.10.1988

Autori: Engel Oleg, Svárovský Vratislav, Křečan Miloslav, Kouřil Vratislav, Kregl František

MPK: B22D 11/00, B22D 7/00, B22D 27/18...

Značky: prostředek, ošetření, licí, oceli, odlévané, hladiny

Text:

...v přechodové zóně prostředek - n-altavená struska. Pro některé druhy ocelí je uhlík v licím pros-tředku nepřípustný, nebol by mohl přecházet do ocelí a měnit jejich chemické složení. Uhlík je tedy v licim prostředku spotřebný, na druhé straně ale škodlivý.Uvedené nevýhody dosud známých licích prostředků jsou odstraněny licím prostředkem podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že vedle kysličníků křemíku, hliníku, vápníku, alkälii,...

Způsob tepelného zpracování litých polotovarů, zejména ingotů z jemnozrnné konstrukční oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 249285

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lapčíková Jiřina, Strakoš Martin, Uherek Jan, Borák František, Turek Jiří

MPK: B22D 7/00, C21D 1/26

Značky: konstrukční, způsob, tepelného, polotovarů, zpracování, zejména, oceli, jemnozrnné, litých, ingotu

Text:

...nebo spodem do čtvercových kokil. Podstatou vynálezu je, že lité polotovary, jejichž ocel má součet obsahu hliníku a dusíku V množství podle hmotnosti V rozmezí od 0,021 do 0,100a obsah dusíku v rozmezí od 0,005 do 0,020 2 se po odliti odstaví na dobu od 0,75 do 2,50 ha s ještě neztuhlým jádrem se usadí do ohřívací pece s následným ohřevem v ohřívací peci na teplotu 1 270 až 1 330 OC, zahrnujícím v průběhu ohřevu izotermickou prodlevu s...

Kusová desoxidační přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 232471

Dátum: 15.06.1986

Autor: Urbanec Milan

MPK: B22D 27/20, B22D 7/00

Značky: kusová, prísada, desoxidační

Zhrnutie / Anotácia:

Desoxidační přísada je tvořena ferosilíciem, hliníkem apod., přičemž podle vynálezu má geometrický tvar, např. rotačního elipsoidu, u něhož přechod jedné povrchové plochy v druhou je tvořen rádiusem 1 až 200 mm.