B22D 41/22

Monitorovacie zariadenie pre posuvný uzáver, menič liatych rúr alebo iný uzatvárací člen na metalurgickej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18152

Dátum: 17.02.2011

Autori: Infanger Ivo, Truttmann Urs

MPK: B22D 41/22, B22D 41/46, B22D 45/00...

Značky: nádobě, metalurgickej, uzatvárací, liatych, měnič, monitorovacie, uzáver, zariadenie, posuvný, člen

Text:

...chránená proti rušivému vplyvu z okolia.0008 Táto úloha je podľa tohto vynálezu riešená tak, že elektronika je vstavaná aspoň vjednej samostatnej jednotke pripevnitelnej na nádobu, na posuvný uzáver, na menič Iiatych rúr alebo podobne, ktorá zabezpečuje ochrannú funkciu elektroniky.0009 Týmto spôsobom je zabezpečené, že elektronika môže pracovat vždy pri laboratórnej teplote, ktorá je pre ňu vhodná, a ktorá je vo vnútornom priestore jednotky...

Zariadenie na odmeriavanie prietoku pri kontinuálnom liatí roztaveného kovu a spôsob odmeriavania prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287454

Dátum: 16.09.2010

Autori: Dorricott James, Heaslip Lawrence, Xu Dong

MPK: B22D 41/22

Značky: odmeriavania, kontinuálnom, spôsob, zariadenie, liatí, prietoku, odmeriavanie, roztaveného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odmeriavanie prietoku pri kontinuálnom liatí roztaveného kovu obsahuje odmeriavací posúvač (1010, 2010, 3010), ktorý obsahuje hornú dosku (1030, 2030, 3030), vybavenú prvým prietokovým kanálovým otvorom (1032, 2032, 3032) so vstupom, majúcim vstupnú os (1033, 2033, 3033) a s výstupom (1038), majúcim výstupnú os (1035, 2035, 3035), a škrtiacu dosku (1040, 2040, 3040), posuvne sa dotýkajúcu hornej dosky (1030, 2030, 3030) a...

Pec na medené anódy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17745

Dátum: 04.09.2009

Autori: Handle Bernd, Gamweger Klaus, Amsler Heinrich, Ackermann Kurt

MPK: C22B 15/14, B22D 41/22, C22B 9/00...

Značky: měděné, anody

Text:

...plniaci otvor 5 naplní tavenina medi s95 - 98 Cu, pričom sa plní maximálne 60 objemu bubna pece. Tavenina medi sa v bubne 2 pece čistí pomocou žiarovej rañnácie známym, a preto bližšie neopísaným,postupom na anódovú med s 99 Cu. Pritom nastáva najprv oxidácia nežiaducich sprievodných prvkov (najmä síry) a následne sa v redukčnej fáze na základe oxidácie opät zníži silno zvýšený obsah kyslíka.0013 Bubon 2 pece je na svojom obvode opatrený...

Posúvačový uzáver na liatie kovovej taveniny na tlakové lejacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286971

Dátum: 22.07.2009

Autori: Amsler Harry, Bock Ralf, Müller Wolfgang, Plattner Werner

MPK: B22D 41/22, B22D 18/04

Značky: taveniny, lejacie, zariadenie, liatie, posúvačový, kovovej, uzáver, tlakově

Zhrnutie / Anotácia:

Posúvačový uzáver na liatie kovovej taveniny na tlakové lejacie zariadenie je realizovaný aspoň jedným stacionárnym dielom (21), ktorý je pripojiteľný k lejacej forme (15) alebo podobne tlakového lejacieho zariadenia, a proti stacionárnemu dielu (21) pohyblivou posuvnou doskou (24), ktorá je pripojiteľná k stúpacej rúrke (11, 12) lejacej pece (61) tlakového lejacieho zariadenia. Táto posuvná doska (24) a tento aspoň jeden stacionárny diel (21)...

Žiaruvzdorná doska posúvača

Načítavanie...

Číslo patentu: 286622

Dátum: 21.01.2009

Autori: Rothfuss Hans, Boisdequin Vincent

MPK: B22D 41/22

Značky: doska, posúvača, žiaruvzdorná

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná doska (1) posúvača, opísaná pozdĺžnym obdĺžnikom (R) majúcim dve strany rovnobežné so smerom jeho dlhších strán, je vybavená lejacím otvorom (3) umiestneným excentricky v strede medzi rovnobežnými stranami obdĺžnika (R) a opísaným kružnicou (C) so stredom (4), pričom obdĺžnik (R) je rozdelený na štyri kvadranty pomocou dvoch kolmých priamok (5, 6) pretínajúcich sa v strede (4) kružnice (C), pričom jedna priamka (6) z týchto priamok...

Viacvrstvový keramický výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286223

Dátum: 07.05.2008

Autor: Hanse Eric

MPK: B32B 18/00, B22D 41/14, B22D 41/22...

Značky: spôsob, viacvrstvový, výroby, keramický, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Viacvrstvový keramický výrobok obsahuje množinu vrstiev prvej fázy (2), obsahujúcej tavený a/alebo uhlíkom viazaný časticový keramický materiál, pričom ďalej obsahuje medzi priliehajúcimi vrstvami prvej fázy (2) umiestnenú vrstvu mechanicky alebo chemicky odlišnej druhej fázy (3). Spôsob výroby viacvrstvového keramického výrobku obsahuje lisovanie množiny vrstiev na vytvorenie súčasti a vypaľovanie súčasti pri teplote postačujúcej na tavenie...

Lejacia výlevka, prítlačné ústrojenstvo pre lejaciu výlevku a lejacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 741

Dátum: 19.01.2004

Autori: Taburiaux Stéphane, Hanse Eric

MPK: B22D 41/50, B22D 41/22

Značky: lejaciu, zariadenie, lejacia, lejacie, výlevka, přítlačné, výlevku, ústrojenstvo

Text:

...019, ktoré má lejaciu výlevku, posúvajúcu sa do vedenia, schopných prenášaťpritlačnú silu smerom hore (prítlačne ústrojenstvo).Táto prítlačná sila je vyvodzovaná prostredníctvom pružín, usporiadaných V určitej vzdialenosti od lejacieho otvoru a ovládajúcich páky alebo kyvné podpery. Tie prenášajú prítlačnú silu na rovinné páky dosky lejacejTáto smerom hore zameraná prítlačná sila pritláča pomerne tesne dosku lejacej výlevky na žiaruvzdorný...

Spôsob udržiavania voľného priechodu škrteným prietokovým kanálom v posúvačovom uzávere pri plynulom odlievaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 281170

Dátum: 16.12.1992

Autor: Vetterli Walter

MPK: B22D 11/16, B22D 41/22

Značky: škrteným, odlievaní, spôsob, udržiavania, prietokovým, kanálom, uzávere, plynulom, volného, priechodu, posúvačovom

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe plynulého odlievania, hlavne oceľovej taveniny, z medzipanvy (1) do kryštalizátora (9) sa udržiava hladina (12) taveniny v kryštalizátore (9) na v podstate konštantnej úrovni presúvaním pohyblivej posúvačovej dosky (5) posúvačového uzáveru (3) na reguláciu prietoku posúvačovým uzáverom, pri ktorom sa pohyblivá posúvačová doska (5) plynulo presúva do kompenzovanej škrtiacej polohy s menej škrteným prierezom prietokového kanálu kvôli...

Uzavierateľné zariadenie na liatie zo železiarskeho alebo hutníckeho kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 277851

Dátum: 18.03.1992

Autor: Szadkowski Stan

MPK: B22D 41/38, B22D 41/22

Značky: zariadenie, železiarskeho, kontajnera, uzavierateľné, hutnického, liatie

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver vo forme pohyblivej dosky (22) je upravený tak, že posunom po spodnej strane pevnej dosky (21) umožňuje prechod taveniny kovu z kontajnera, alebo sa ním môže tok taveniny uzavrieť, pričom zariadenie ďalej pozostáva z pevnej referenčnej dosky (23) namontovanej proti spodnej strane pohyblivej dosky (22), pričom spodná strana referenčnej dosky (23) je umiestnená proti hornej strane základovej dosky (24) a referenčná doska (23) je prevŕtaná...

Posúvačový uzáver výtokového otvoru na dne lejacej panvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281048

Dátum: 15.09.1991

Autori: Osborg-schmitz Jürgen, Schönbrenner Wolfgang, Lothmann Josef

MPK: B22D 41/22, B22D 41/38

Značky: lejacej, panvy, uzáver, posúvačový, výtokového, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Posúvačový uzáver výtokového otvoru na dne lejacej panvy je tvorený montážnou doskou (10), pripevnenou na dno lejacej panvy, ku ktorej prilieha čelná doska (13) vybavená otvorom (11) na výtok taveniny a posúvačovou doskou (12), pritlačovanou pružne k čelnej doske (10) a posuvnou s nosným telesom (15) v ráme (16), uloženom otočne v nosnom strmeni (17) okolo prvej osi (18) natáčania. Strmeň (17) je spojený s montážnou doskou (10) otočne okolo...