B22D 41/06

Zařízení pro naklápění ocelárenské pánve s horní výlevkou při shrabování strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270778

Dátum: 12.07.1990

Autor: Baroš Lubomír

MPK: B22D 43/00, B22D 41/06

Značky: ocelárenské, výlevkou, naklápění, pánve, strusky, zařízení, shrabování, horní

Text:

...celku. Také nevýhodou je, že u stávajících manipulačních stojanu není možné provádět 1 vertikální nastavování ocelárenských pánví, kterým se udržuje optimální úroveň výšky hladiny kovu, která je nutná pro shrabování strusky.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro naklápění ocelárenských pânví při shrabování strusky, podle vynálezu, sestávající ze dvou nosných sloupú.Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je tvořeno dvěmi...

Zařízení pro naklápění nádoby, zejména pojízdných mísičů surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 269475

Dátum: 11.04.1990

Autor: Návrat Otto

MPK: B22D 41/12, B22D 41/06

Značky: zejména, nádoby, pojízdných, železa, zařízení, surového, naklápění, mísičů

Text:

...při nsklápění nádoby je možno s ní vykoná 2 CS 259 475 B 1vat bezpečně jąkýkoliv rotační pohyb kolem její horizontální osy z výchozí do konečné polohy podle potřeby i v tom případě, kdy vlivem nárůstu stranky v prostoru hrdla nádoby a neustále změny těžištä, dochází k destabilizaoi nádoby. Další výhodou je možnost natočení nádoby míeičo do výchozí polohy i tehdy, kdy čepová tření v öepeoh nádoby dosahuje vyšších hodnot a pro msnipuleoi s...

Štítová ochrana do ocelářské licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 268611

Dátum: 14.03.1990

Autori: Andla Václav, Chromčák Jaroslav, Burda Karel

MPK: B22D 41/06, B22D 41/00

Značky: ocelářské, ochrana, licí, pánve, štítová

Text:

...usadí, a který se spolu s pánví sklopí okolo do vodorovné polohy tak, že je umožněn vstup do límce pánve z pecní plošiny. Zařízení vyžaduje ovšem problematický šikmý tah jeřábového prostředku a po sklopení pánve neposkytuje obsluze žádnou ochranu proti uvolňování slitků z límce a výlevky pánve.Uvedené nedostatky odstraňuje štítová ochrana pro ocelářskou licí pánev podle vyná~ lezu, která se skládá ze štítové plošiny, k jejíž boční hraně jsou...

Zařízení k ustavení hořákové stěny při vodorovném ohřevu licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 262285

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hýl Miroslav

MPK: B22D 41/00, B22D 41/06

Značky: hořákové, stěny, ustavení, pánve, ohřevu, zařízení, licí, vodorovném

Text:

...ve kterých je svislými čepy uložen 1 »m,opatřený na bočnĺch částech vodorovnými čepy, jimiž je uložen v ložiskách, upevněuýchvně stojanu ustaveném na plošině.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že umožňuje naklopení stěny ve všech směrech a tim její přizpůsobenĺ povrchu límce pánve bez možnosti vzniku škvĺry 5 následnjh přisávánim vzduchu a tím ochlazování vyzdívky pánve.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení...

Transportné zariadenie pre výškové prevýšenie s automatickým vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 260756

Dátum: 12.01.1989

Autori: Frischer Peter, Vlčko Miroslav, Švída Marián

MPK: B22D 41/06, B22C 5/16

Značky: prevýšenie, výškově, zariadenie, automatickým, výprazdňováním, transportné

Text:

...odstraňuje transportné zariadenie pre výškové prevýšenia s automatickým vyprázdňovaním podľa v-ynalezu,ktorého podstata spočíva v tom, že z pevného vedenia, ktoré vedie vozík skipu, je odklonená odvaiovacia kladičková dráha, .ktorá umožňuje plynulé otváranie a zatváranie oďklápaciehvo dna vozíka skipu, pohybujúceho sa medzi miestom prísuénu materiálu a jeho odsunu pomocou kladkostroja.Hlavné výhody trnansportneho zariadenia xpre výškové...

Licí zařízení, zejména konvertor k přelévání a/nebo k dodatečné úpravě roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236499

Dátum: 16.03.1987

Autori: Mutschlechner Herman, Platzer Herbert, Pavlovsky Rudolf

MPK: C21C 5/50, B22D 41/06

Značky: konvertor, přelévání, zejména, roztaveného, zařízení, licí, úpravě, dodatečné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je opatřeno sklápěcím mechanismem. Sklápěcí rameno je uloženo ne méně na dvou otočných nebo sklápěcích osách. Oblouky vodicího segmentu u sklápěcího ramene mají vzhledem k příslušné ose sklápěcího ramena rozdílné poloměry. Vodicí segment je poháněn motorem a je obepnut nejméně jedním řetězem.

Zařízení pro klopení struskových pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 234499

Dátum: 01.01.1987

Autori: Burda Karel, Pekař Břetislav

MPK: B22D 41/06, C21B 3/10

Značky: klopení, zařízení, struskových, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které řeší klopení struskových pánví na odvalu v případě poruchy mechanického ústrojí klopení nebo v případě přerušení dodávky stlačeného vzduchu ovládajícího toto ústrojí. Ke čtveřici třmenů (2), jimiž je strusková pánev (l) ve své spodní části opatřena, jsou pomocí čepů (7) připevněny stojiny (6) vidlicového rámu (3), který je na svém spojujícím příčníku (5) opatřen záchytným nosem (8).