B22D 41/00

Protinárazová vložka medzipanvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288043

Dátum: 28.01.2013

Autori: Dorricott James, Heaslip Lawrence, Xu Dong

MPK: B22D 41/00, B22D 41/08

Značky: protinárazová, medzipanvy, vložka

Zhrnutie / Anotácia:

Protinárazová vložka (2) medzipanvy (1) sa využíva pri kontinuálnom liatí roztaveného kovu a obsahuje základovú dosku (21) s nárazovým povrchom (7) a bočnú stenu (18), ktorú vymedzuje množstvo priechodov obklopených oblúkovou stupňovitou štruktúrou na jej vnútornom povrchu a upravených na umožnenie výstupu aspoň časti odchýleného prúdu roztaveného kovu.

Kryštalizátor plazmovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5641

Dátum: 04.02.2011

Autori: Demian Svetozár, Hrnčiar Viliam

MPK: C22C 21/00, B22D 21/00, B22D 41/00...

Značky: plazmovej, kryštalizátor

Text:

...iba s vrstvou tuhej zliatiny Ti-Al, čim je eliminovaná možnosť akejkoľvek difúzie nežiaducich prvkov zo stien nádoby. Ďalej, otáčaním ingotu, ktorého horný koniec sa nachádza v tavenine Ti-Al, dochádza k jej premiešavaniu a tým k potrebnej homogenizácii celého objemu taveniny. Postupným tavením ingotu Ti-Al sa naplní objem kryštalizátora až na úroveň bočného priechodného otvoru na odvod taveniny Ti-Al, ktorá sa vyleje po odlievacovom žľabe...

Žiaruvzdorná keramická nádoba na tlmenie rázov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13512

Dátum: 19.07.2010

Autori: Janko Wilhelm, Hackl Gernot, Sorger Robert, Trummer Bernd

MPK: B22D 41/00

Značky: nádoba, rázov, tlmenie, žiaruvzdorná, keramická

Text:

...jejdna. Prostredníctvom tohto profilu prúdenia je obmedzený vznik turbulencií v mieste vstupu kovovej taveninydo vlastnej metalurgíckej nádoby.0019 Tým sa umožní zníženie erózie žiaruvzdomého materiálu nádoby na tlmenie rázov, najmä potom v oblasti postranných (ohraničujúcich) plôch otvoru vjej bočnej stene. Odpovedajúcim spôsobom je znížené i množstvo nečistôt (cudzorodých látok), ktoré sa dostávajú do kovovej taveníny nachádzajúcej...

Nárazová podložka odlievacej panvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286467

Dátum: 09.10.2008

Autori: Morales Rodolfo, Lopez-ramirez Simon, Palafox-ramos Jorge

MPK: B22D 41/00, B22D 11/10

Značky: odlievacej, nárazová, podložka, panvy

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazová podložka (1) odlievacej panvy zo žiaruvzdorného materiálu sa skladá zo základne (3), ktorej nárazový povrch (5) pri používaní smeruje nahor a prúdi naň roztavený kov, ktorý sa leje na nárazovú podložku, a zo steny (7), ktorá aspoň na časti obvodu tohto povrchu tiež smeruje nahor. Na stene je tiež previs (9), ktorý prečnieva cez obvodovú časť (11) nárazového povrchu (5) pričom tento previs (9) má niekoľko výčnelkov (13), ktoré...

Hutnícka nárazová podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15456

Dátum: 03.10.2008

Autori: Zacharias Donald, Morris John, Nitzl Gerald

MPK: B22D 41/00

Značky: podložka, nárazová, hutnícka

Text:

...že aspoň jeden kanálik mánulovú hĺbku na svojom druhom konci.0008 Výraz nádrž je tu používaný vo všeobecnom zmysle, pričom znamená usporiadanie, schopné obsahovať aspoň časť privádzaného roztaveného kovu. Najmä bočná stena nemusínezbytne byť kontinuálna alebo úplne obklopovať základňu.0009 Je úplne pochopiteľne, že tu uvádzaný aspoň jeden kanálik môže byť tvorený drážkou, ktorá je vyrezaná v bočnej stene alebo môže byť vytvorený nepriamo,...

Kontinuálne odlievanie využívajúce dýzu na distribúciu dutého prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7931

Dátum: 03.09.2007

Autori: Damasse Jean-michel, Naveau Paul

MPK: B22D 41/00

Značky: kontinuálně, využívajúce, distribúciu, prúdu, dutého, dýzu, odlievanie

Text:

...napríklad závitovka. Uvedený dokument sa však o tomto spôsobe vyhotovenia nezmieňuje o umiestnení a technických charakteristikách závitovkového dopravnika, ani o tom, ako sa neoxidujúci plyn potrebný na vytvorenie dutého prúdu a na ochranu odlievaného kovu V súvislosti so vstrekovanímminiatúrnych častíc privádza do dýzy.0007 Mnohé priemyselné skúšky vykonávané týmto zariadením poukázali na značné praktické obmedzenia na vykonávanie spôsobu...

Zátková tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7686

Dátum: 13.03.2006

Autor: Payne Mark

MPK: B22D 41/00

Značky: zátková

Text:

...na uvedenom tesniacom povrchu, povrch a tesnenia sú výhodne prstencovité. 0010 Výhodne obsahujú zádržné prostriedky podložku, proti ktorej sa zapoja roztiahnuteľné prostriedky, a matku, ktorá je naskrutkovaná na závitoch nosnej tyče a pri použití utiahnutá,aby došlo k zapojeniu podložky s uvedenými roztiahnuteľnými0011 Teraz bude vynález opísaný ako príklad s odkazmi naObrázok 1 je schematický ćiastkový prierez horným koncom zátkovej...

Dýza na privádzanie roztaveného kovu do kokily na kontinuálne liatie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284778

Dátum: 21.10.2005

Autori: Goncalvez Bernard, Orihel Fabienne, Richaud Johan, Gacher Laurent, Descaves Frédéric

MPK: B22D 11/00, B22D 41/00

Značky: privádzanie, kovov, kokily, roztaveného, kontinuálně, dýza, liatie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná dýza (1) na privádzanie roztaveného kovu do kokily na kontinuálne liatie kovov, zahŕňajúca trubicovú prvú časť (2), ktorej jeden koniec je určený na spojenie s nádobou obsahujúcou roztavený kov a ktorej druhý koniec ústi do dutej druhej časti (4). Tá má pozdĺžny tvar, pričom aspoň jedna časť jej vnútorného priestoru (3) je orientovaná približne kolmo na uvedenú trubicovú prvú časť (2). Táto druhá časť (4) dýzy (1) má na každom zo...

Odlievacia naberačka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5430

Dátum: 03.09.2004

Autor: Vincent Mark

MPK: B22D 41/00, B22D 41/02

Značky: naberačka, odlievacia

Text:

...sú v porovnaní so železným kovom veľmi ľahké a preto sa s naberačkami vyrobenými z tohto materiálu ľahšie zaobchádza ako s kovovými naberačkami. Toto umožňuje použitie menej výkonných zariadení a/alebopoužitie väčších množstiev prepraveného tekutého kovu. Majú taktiež veľmi nízkutepelnú vodivosť a tekutý kov sa preto ochladzuje podstatne pomalšie ako pri železnej kovovej naberačke. Toto umožňuje redukciu teploty v peci, čo vedie k...

Vložené teleso na ochranu nárazovej plochy liatej ocele v metalurgickej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2090

Dátum: 08.10.2003

Autori: Fechner Robert, Fechner Richard

MPK: B22D 41/00, B22D 11/103

Značky: ochranu, nádobě, liatej, metalurgickej, ocele, těleso, plochy, nárazovej, vložené

Text:

...nároku 1vyplývajú zo znakov závislých vedľajších nárokov.0008 Myšlienka, ktorá je základom vynálezu, spočíva v tom, že vložené teleso má uzavretý kryt, ktorý sa až dopadajúcou Iiatou oceľou čiastočne ničí,pripadne otvára, takže sa liata ocel môže dostat do vloženého telesa. Týmto opatrením sa môže prúd liatej ocele dostat principiálne na ľubovolné miesto krytu vloženého telesa, takže sa nemusia uskutočňovať žiadne zvláštneopatrenia na...

Žiaruvzdorný keramický konštrukčný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 507

Dátum: 01.08.2003

Autori: Longin Bernhard, Retschnig Alexander, Pirkner Dieter

MPK: B22D 11/103, B22D 35/00, B22D 41/00...

Značky: konštrukčný, prvok, keramický, žiaruvzdorný

Text:

...vyvoláva určitý druh zužovania medzi koncom na strane dna (teda tam, kam pri nalievaní dopadá kovová tavenina) a protiľahlým otvoreným koncom (teda tam, kde kovová tavenina vyteká). Toto zúženie vedie ku konštrukčnémua funkčnému členeniu konštrukčných prvkov.Voblasti medzi dnom azúženim dochádza kúčinnému odbúravaniu kinetickej energie taveniny. Okrem toho sa zabraňuje nekontrolovanému rozstrekovaniuVoblasti medzi zúžením a (homým)...

Metalurgická nárazuvzdorná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1301

Dátum: 27.03.2003

Autori: Wotsch Eric, Morris John, Zacharias Donald Richard

MPK: B22D 41/00

Značky: vložka, metalurgická, nárazuvzdorná

Text:

...zošikmenia alebo zakrivenia.Spodný povrch presahu môže byt napríklad zakrivený bud nahor a (alebo) nadol vsmere vnútorného obvodu steny, pričom takto vytvára klenuté alebo čiastočne klenuté časti striešky, a (alebo) môže obsahovat jednu alebo viacero priamkovo zošlkmených častí Striešky. Okrem definovaných zošikmených alebo zakrlvenýchčastí môže spodný povrch presahu obsahovat aj jednu alebo viac vodorovných častí.Priemerný sklon...

Dno lejacej panvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 640

Dátum: 31.01.2003

Autori: Richaud Johan, Dorricott James, Heaslip Lawrence

MPK: B22D 41/00, B22D 43/00

Značky: lejacej, panvy

Text:

...kov znižuje výťažok, čo jenákladné a neefetívne, avšak súčasne nevyhnutné pre účelyzníženia kontaminácie kovu struskou.0005 Na zisťovanie prítomnosti strusky V lejacej panve alebo vo výtokovom prúde z lejacej panvy existujecelý rad spôsobov a výrobkov.Tito spôsoby veľmi často vyžadujú zásah obsluhy,pričom zahrnujú elektronické a zvukové detekčné zariadenia, ktoré sú umiestnené vo vnútri alebo na vonkuNapríklad detektor, umiestnený V lejacej...

Medzioperačná nádoba so žiaruvzdornou vymurovkou na výrobu kovovej taveniny s vysokou čistotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 617

Dátum: 04.12.2002

Autori: Mörwald Karl, Hödl Heinz, Brummayer Markus, Eckerstorfer Gerald, Hohenbichler Gerald

MPK: B22D 41/00

Značky: vymurovkou, medzioperačná, čistotou, taveniny, vysokou, kovovej, nádoba, výrobu, žiaruvzdornou

Text:

...avyplachujú sa pri prevedení kovovej taveniny zlejacej panvy do medzioperačnej nádoby. Tiež sa zanášajú do kovovej taveniny cudzie látky taktiež v medzioperačnej nádobe samej. Tieto majú pôvod zmateriálu žiaruvzdornej vymurovky medzioperačnej nádoby,prípadne znajviac použivanej trosky na zakrytie tekutej ocele, a uvoľňujú a vyplavujú sa mechanickou eróziou zdôvodu šmykových napätí steny alebo chemickou eróziou zdôvodu reoxidačných procesov....

Otočná rýchlospojka automatického napojenia prívodu inertného plynu na panvu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2301

Dátum: 08.10.1999

Autor: Vašíček Miroslav

MPK: B22D 41/00, B22D 41/42

Značky: otočná, přívodů, inertného, rýchlospojka, automatického, panvu, napojenia, plynů

Text:

...jePríklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa technického riešenia podľa príkladov technického riešenia pozostáva z upevňovacej dosky 1 stojana panvy, ktorá je prostredníctvom skrutiek spojená so staviteľnou základnou doskou g, opatrenou horným ložiskovým telesom g a dolnýmložiskovým telesom g. Vložiskových telesách 3, tl je uložené pneumatické otočné rameno Q, ktoré je napojené na pneumatický pohon Q. Na konci pneumatického...

Priamočiara rýchlospojka automatického napojenia prívodu inertného plynu na panvu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2300

Dátum: 08.10.1999

Autor: Vašíček Miroslav

MPK: B22D 41/00, B22D 41/42

Značky: panvu, plynů, napojenia, inertného, přívodů, rýchlospojka, automatického, priamočiara

Text:

...v reze.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa technického riešenia podľa príkladov technického riešenia pozostáva zo základného oceľového rámu 1, vo vnútri ktorého je uložený prostredníctvom dvoch tyčí g s držiakmi g priečne posuvný rám g, centrovateľný v strednej polohe štyrmi staviteľnými pružinami 5. Na posuvnom ráme g je pružne pripevnená vodiaca lišta §, opatrená jednak vozíkom Z a jednak nosnou rúrkou g, ktorá je...

Způsob vytavování ocelových slitků z licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 269073

Dátum: 11.04.1990

Autori: Doseděl Miroslav, Lasota Jan

MPK: B22D 41/00, B22D 43/00

Značky: vytavování, oceľových, slitků, způsob, panví, licích

Text:

...se o teplotě 900 až I 400 °C vlije surové železo o chemickém hmotnostním složení 4,0 až 4,7 uhlíku, 0,3 až 1,3 manganu, 0,3 až 1,2 š křemíku,0,04 až 0,25 fosforu, 0,01 až 0,10 síry, zbytek železo, v množství odpovídajícím 70 jímavosti lící pánve, lázeň se po dobu 15 až 40 minut probublá ínertním plynem, potom se slítina surového železa obohacená kovem z roztaveného ocelového slitku přelije do nalévaci pánve.Výhody způsobu podle...

Štítová ochrana do ocelářské licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 268611

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chromčák Jaroslav, Burda Karel, Andla Václav

MPK: B22D 41/06, B22D 41/00

Značky: pánve, ocelářské, licí, štítová, ochrana

Text:

...usadí, a který se spolu s pánví sklopí okolo do vodorovné polohy tak, že je umožněn vstup do límce pánve z pecní plošiny. Zařízení vyžaduje ovšem problematický šikmý tah jeřábového prostředku a po sklopení pánve neposkytuje obsluze žádnou ochranu proti uvolňování slitků z límce a výlevky pánve.Uvedené nedostatky odstraňuje štítová ochrana pro ocelářskou licí pánev podle vyná~ lezu, která se skládá ze štítové plošiny, k jejíž boční hraně jsou...

Strusková výlevka pánví a nádob pro jímání a přepravu tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266766

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hanas Michal, Slavík Vladimír

MPK: B22D 41/12, B22D 41/00

Značky: tekutého, výlevka, jímání, panví, strusková, nádob, prepravu

Text:

...struska ve výlevce působí jako hráz a v pánvi zůstává větší množství strusky, než je technologicky žádoucí. Při naklopení pánve je nedostatočná stabilita vyzdívky častou příčinou předčesněho vyřezení pánve z provozu e kromě toho uvolněné horké šsmotově tvarovky pádom ohrcžují bezpečnost obsluhy, pracující v bezprostředním okolí pánve i dalších pracovníků při přepravě a manipuleci s pánví.Výše uvedené nedostatky odstraňuje strusková výlevka...

Mechanická ochrana hutnické pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266758

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rada Josef, Kovařík Oskar, Jakeš František, Jakeš Jan

MPK: B22D 1/00, B22D 41/00

Značky: ochrana, mechanická, pánve, hutnické

Text:

...provedení oodle vynále 2 u.je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je podelný řez průzařnou hutnickou oánví s ochranným pláštěm a na obr. 2 je příčný řez v rovtně A - A touto pánví s ochranným pláštěm.Průzařná hutnická pánev oozůstává z vlastní nádoby Š, obr. 1, tvorené keramickou vyzdívkou, opatřenou kovovými žebry 1, mezi kterými jsou keramická vložky 1, obr. 2. Vlastni nàdobag, které má ve své horní části připevněny závesné...

Způsob odstraňování nánosu strusky ze stěny struskové pánve a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265740

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žáček Vladimír, Mikula Vítězslav

MPK: B22D 41/00, B22D 43/00

Značky: nástroj, pánve, odstraňování, způsob, stěny, provádění, nánosu, strusky, způsobu, tohoto, struskové

Text:

...jsou vystavení zdraví škodlivému hluku.Uvedené nevýhody známého stavu techniky se odstraní způsobem odstraňování nánosu strusky se stěny struskové pánve a nástrojem k provádění tohoto způsobu za použití motorového rypadla dstata spočívá v tom, že odstraňovaní nánosu struskys vyložníkem podle vynálezu, jehož po ím po povrchové přímce stěny strusko se stěny struskové pánve se provádí jeho podélným rozpojenvé pánve nástrojem, tvořeným ocelovou...

Otočný licí stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: 264543

Dátum: 14.08.1989

Autor: Thiel Hugo

MPK: B22D 11/10, B22D 41/00

Značky: otočný, stojan, licí

Text:

...kruhovou ucpávku ani pohyblivé přívody tlakovými hadicemi. Čerpadlo je možno situovat úplně mimo stojan. Použití stojanu je vhodné i v klimatícky velmi náročných oblastech, protože hydromotor je možno v uzavřeném prostoru otočného prstence snadno tepelně zaizolovat a rovněž opětné tepelné rozehřívání hydraulického obvodu, po odstavce za mrazu, je rychlé a konstrukčně i provozně nenaročné.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné...

Zařízení k ustavení hořákové stěny při vodorovném ohřevu licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 262285

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hýl Miroslav

MPK: B22D 41/06, B22D 41/00

Značky: ustavení, zařízení, pánve, hořákové, vodorovném, stěny, ohřevu, licí

Text:

...ve kterých je svislými čepy uložen 1 »m,opatřený na bočnĺch částech vodorovnými čepy, jimiž je uložen v ložiskách, upevněuýchvně stojanu ustaveném na plošině.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že umožňuje naklopení stěny ve všech směrech a tim její přizpůsobenĺ povrchu límce pánve bez možnosti vzniku škvĺry 5 následnjh přisávánim vzduchu a tím ochlazování vyzdívky pánve.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení...

Zařízení pro sušení a ohřev vyzdívky násosky vakuovací nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261021

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ondřej Jaroslav

MPK: B22D 18/06, C21C 7/10, B22D 41/00...

Značky: vyzdívky, sušení, ohrev, nádoby, násosky, vakuovací, zařízení

Text:

...komoře, která má regulovaný spodní odtah spalín a je v ní souose s hořákem umístěna násoska vakuovací nádoby a případně termočlánek, podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom,že ohřívací komora je dále spojena odtahovými otvory, rozmístěnýmí po jejím obvodu, s kruhovým spalinovým kanálem, ze kterého vyúsřuje boční odtah spalín.Výhodou zařízení podle vynálezu je zejména to, že lze sušit a ohřívat vyzdívku násosky řízeně podle stanovené...

Víko nádob na tekutý kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261273

Dátum: 12.01.1989

Autor: Maryniok Řehoř

MPK: B22D 41/00

Značky: víko, tekutý, nádob

Text:

...na tekutý kov pod 1 e.vynálezu vykazuje menší časové nároky na výrobu vzhledem k jednoduchosti rovinných dílů víka, je méně náročné na strojní zařízení i kvalifikací pracovníků při jeho výrobě, což v souhrnu značí výrazné snížení výrobních nákladů a zvýšení produktivity práce. Při místním opotřebení či poškození víka je možno příslušný rovínný díl víka, díky jeho rovinnému tvaru, jednoduše a rychle vyměnit za jiný.Příklad provedení víka nádob...

Keramická hmota na výrobu pomůcek pro odlévání hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259627

Dátum: 17.10.1988

Autori: Havelka Otakar, Břoušek Jiří, Staněk Josef, Vaněk Mojmír

MPK: B22D 21/04, B22D 41/00

Značky: odlévání, hmota, pomůcek, slitin, keramická, hliníku, výrobu

Text:

...°C a snižená tepelná vodivost při zachování běžné nesmáčivosti hlinikovými slltinami.Příkladné složení keramické hmoty podle vynálezu je zřejmě následujících příkladů.Při lití čepů z hliníkové slitiny o hmotnosti 500 kg byly použity plováky o složeníhlínitanový cement 18 koloidní sol oxidu křemičitehoPlováky byly vyrobeny zvibrováním hmoty ve formě. Výdržnost byla 30 odlevů.Při lití čepů podle příkladu 1 byly použity plováky ze hmoty o...

Rekuperační zařízení pro vodorovný ohřev pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 256139

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bernátek Bohuslav, Pindur Josef

MPK: B22D 41/00

Značky: zařízení, ohrev, rekuperační, vodorovný, panví

Text:

...labyrint, který bráni přisávání falešného studeného vzduchu do pánve. Umístěním vzduchověho rekuperátoru nad ohřivaci stěnou se odebere teplo odcházejicích spalín a vytvořenim těsniciho labyrinñu ve Spodní části obvodu hrdla pánve se zabráni vnikání falešného, studeného vzduchu do pánve.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení zařízení podle vynálezu, s přík 1 ad~ ným použitím kazetového rekuperátoru, a to V podélném řezu...

Přenosná licí pánev pro metalurgii a indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238494

Dátum: 01.10.1987

Autori: Láncoš Jozef, Říha Antonín, Strung Ladislav, Rada Josef

MPK: B22D 1/00, B22D 41/00

Značky: pánev, metalurgii, licí, indukčním, ohřevem, prenosná

Zhrnutie / Anotácia:

Pánev je určena ke zpracování tavenin a jejich rafinaci v hutnictví, zejména lze ji využít při výrobě nerezavějících ocelí a slitin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že indukční systém je umístěn uvnitř licí pánve a je tvořen nejméně jednou ohřívací cívkou obklopenou transformátorovými plechy, přičemž cívka, plásť i dno pánve jsou odděleny od tekuté lázně žáruvzdorným materiálem a cívka je od tranformátoru, plechu i žáruvzdorného materiálu...

Licí pánev ustavená na plášti vakuovacího kesonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249152

Dátum: 12.03.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/00, B22D 41/08

Značky: ustavená, licí, kesonu, plášti, pánev, vakuovacího

Text:

...kesonu, podle vynálezu, kreslenn v částečném podélném řezu.Licí pánev ustavená na plášti vakuovacího kesonu podle příkladného provedení sestává z čepového uzávěru l, jehož hlava g tvąru kulového vrchlíku je uložena ze spodu v dutině výlevkového sedla 1 výlevkového kamene 5, který je zasazen ve dně Ž lioí pánve. Hlava g je spojena závitovým spojem se svislou vodicí tyčí §,opątřenou výlevkovým pouzdrem, pevně spojenou na druhém konci se...

Zařízení licího stojanu pro plynulé odlévání oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 248421

Dátum: 12.02.1987

Autor: Baroš Lubomír

MPK: B22D 41/00, B22D 11/10

Značky: licího, oceli, stojanu, plynule, odlévání, zařízení

Text:

...plnou pánví v poloze blízko krystalizátorů částečně naplnit zevěšenou mezipánev a takto ji pak přemístit při výměně nad krystalizátory a okamžitě zahájit plnění krystalizátorů. Další výhodou je to, že z licí plošiny je odstraněno složité zařízení,které překáží obsluze a může být zničeno při polití tekutou ocelí.Na přiložených výkresoch je znázorněno příkladné provedení zařízení licího stojanu podle vynálezu, kde na obr. 1 je jeho nárys, na...