B22D 2/00

Těleso pro určování hloubky tekuté fáze v plynule odlitém ocelovém odlitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260422

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mrázek Libor, Hons Jaromír

MPK: B22D 2/00, B22D 11/16

Značky: odlitém, těleso, odlitků, určování, fáze, hloubky, ocelovém, plynule, tekuté

Text:

...gama. jde o hodnotu hrubou, orientační. Přesný tvar a rozměr vrcholu tekuté täze podává autoradiogram radioaktivně značeného olova, zatečeného do vrcholu, tedy dále než určila poloha zachyceného bodového zářiče. Tato vzdálenost,zjištěná proměřením autoradiogramu, se k původní orlentačně stanovené hloubce připočte.Výhoda popsaného tělesa podle vynálezu spočíva v urychlení pohybu bodového záři 5če objemem tekutého kovu v krystalizátoru i pod...

Zátka na metalurgickú lejaciu nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280801

Dátum: 08.05.1996

Autori: Hermann Lax, Andreas Au

MPK: B22D 2/00, B22D 41/18

Značky: nádobu, lejaciu, metalurgickú, zátka

Zhrnutie / Anotácia:

Zátka (5) z ohňovzdorného materiálu v tvare tyče so stredovým axiálnym kanálom (5b) je ďalej vybavená výstredne umiestneným axiálnym kanálom (5d), ústiacim pred hlavicou (5a) zátky (5), ktorý sa axiálne rozkladá v rebre (5c) vytvarovanom na zátke (5) a končiacim pred hlavicou (5a). V axiálnom kanáli (5d) je umiestnený termoelektrický článok (6) so svojimi meracími vedeniami.

Optický zaměřovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269489

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kaiser Miloš, Brázda Hynek

MPK: B22D 2/00, B22D 11/18

Značky: opticky, zaměřovač

Text:

...podle vynálezu umožnuje zaměřování krystalizátorů í ve vodorovném směru, při kterém se dají ustavit krystalizátory do jedné přímky tak, že jejich osy proudů jsou souhlasné s osami výlevek mezipánve.Příklad konkrétního provedení optického zaměřovače podle vynálezu je znázorněn na vŕkresech, kde obr. 1 znázorňuje optický zaměřovač v podélněm řezu a obr. 2 znázoršuje optický zaměřovač v podélném řezu a obr. 2 znázorňuje kolmŕ řez optickým...

Zařízení pro snímání teploty tekutého kovu termočlánkem v licí pánvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268612

Dátum: 14.03.1990

Autori: Adamec Karel, Burda Karel

MPK: B22D 2/00

Značky: zařízení, licí, snímání, panví, teploty, termočlánkem, tekutého

Text:

...služby v tepelně velmi exponovaném prostoru. Při předem pevné nastavené poloze licí pánve umožňuje toto zařízení, aby termočlánek byl zasouvén ve stejném místě a se stejnou hloubkou ponoru. Získané údaje o teplotách jsou pak souměřítelné, nezatížené subjektivním lidským faktorem a přispívají k objektivízaci technologického procesu.Zařízení podle vynálezu je v praktickém příkladu provedení schematicky znázorněno ne připojeném výkresu,...

Zařízení na stanovení hmotnosti tekutého surového železa v pojízdném kolejovém mísiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 268469

Dátum: 14.03.1990

Autori: Syrovátko Pavel, Souček Václav

MPK: B22D 2/00, B22D 41/12, G01G 19/04...

Značky: železa, stanovení, surového, mísicí, kolejovém, zařízení, hmotnosti, pojízdném, tekutého

Text:

...přetvoření pásnic vahadel. které je úměrné hmotnosti tekutého surového železa, jsou navzájom propojeny a Jsou napodeny prostřednictvím kabeláže ukončené konektorom na zesilovač s vnější vyhodnooovací Jednotkou.Jednoduchá instalace zařízení na stávající pojízdné mísiče a značná citlivost zařízení při stanovení hmotnosti a možnost operativního odečítání množství surovéhc železa při odpichu v pojízdných mísičích podle vynálezu jsou hlavními...

Dutinoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 265597

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kozel Josef

MPK: B22D 11/16, B22D 2/00

Značky: dutinoměr

Text:

...nosníku. Přestavitelné opěry zajiščují ustavení dutinoměru v potřebné hloubce od horního okraje otvoru, což přináší výhody zejména při měření dutiny krystalizátoru. Nastavením přestavitelných opěr je umožněno měření dutiny krystalizátoru, který je opatřen krycím rámečkem. Při měření dutinoměrem podle vynálezu není nutno krycí rámeček demontovat,což zkracuje čas pctřebný k provedení měření, přičemž se celý proces měření könicity a...

Kontrolní přípravek pro zjišťování prodyšnosti odvzdušňovacích šroubů forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263134

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kadlec Jiří, Jandera Jiří

MPK: B22D 2/00, B22D 13/10

Značky: zjišťování, kontrolní, odvzdušňovacích, prodyšnosti, forem, šroubu, přípravek

Text:

...šroubu, takže se průchodnost plynů postupně snižuje. Než dojde k úplnému ucpání odvzdušňovacích šroubů, musí být tyto včas vyměněny. Jinak dojde k vadám odlitku, způsobeným nedostatočným odvodem plynů, které si pak razí cestu přes tuhnoucí odlítek do jeho vnítŕního prostoru. Je proto nutná pravidelná kontrola prodyšnosti odvzdušňovacích šroubů.Dosud se kontrola prodyšnosti odvzdušňovacích šroubů provádí na odvzdušňovacích šroubech,...

Zariadenie k snímaniu tlaku taveniny v dutine liacej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259205

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kostura Michal, Bolf Juraj, Jurík Štefan

MPK: B22D 17/32, B22D 17/22, B22D 2/00...

Značky: taveniny, formy, liacej, tlaku, zariadenie, snímaniu, dutině

Text:

...plášta §, ktorý ohraničuje dutinu É deformačného členu Q. Na pŕúžnom deformačnom plášti É sú pripevnené snímače 1, 1 deformácie, spojené vedením g, prechádzajúcim otvorom V základni 5, s nenakresleným vyhodnocovacím zariadením tlaku taveniny.K základni A deformačného členu Q je pripevnený reflexný tieňaci kryt g, napr. vysoko lesklá hliníková ,fóha a pod., ktorý obklopuje pružný deformačný plášť § a tlačnú hlavicu 3 a obmezu je sálavý...

Paletizační držák výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245921

Dátum: 01.07.1988

Autori: Melguj Michail Alexaddovie, Korjakovcev Vladimir Petrovie

MPK: B22D 2/00

Značky: výrobků, paletizační, držák

Text:

...pružiny ohnuté do tvaru U, které se volným středem opírají o kontrolované vložené výrobky.Paletizační držák podle vynálezu umožňuje podstatné zrychlení i zkvalitnění sériové nedestruktivní kontroly strojních součástí. Zkoušené součástí jsou v paletizačních držácíoh jednotné polohovány, orientovány pri zachování rovnoměrných mezer. Rovněž konečné hodnocení nálezü při vizuální prohlídce se děje skupinové, najednou pro všechny odlitky v jednom...

Zapojenie pre snímanie rýchlosti tekutého kovu v priebehu plnenia dutiny formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243947

Dátum: 15.11.1987

Autori: Neužil Lubomír, Mocek Karel, Lippert Erich

MPK: B22D 2/00, B22D 17/32

Značky: plnenia, tekutého, dutiny, snímanie, rychlostí, zapojenie, priebehu, formy

Text:

...sústavy. Takto je možné získať dostatočne presné paítarrietre rýchlosti tekutého kovu a ovplyvniť tak kvalitu odliatkov.Hlavné výhody zapojenia pre snímanie rýchlosti tekutého kovu v priebeh-uv plnenia dutiny formy spočívajú v jednoduchej konštrukcii a nízkej poruchovostąi.Príklady zapojenia pre snímanie rýchlosti tekutého kovu v priebehu plnenia du 243947tiny formy sú na obr. 1 a na obr. 2. Zapojenie na obr. 1 má oproti zapojenia na obr....

Způsob sériové nedestruktivní kontroly přesných odlitků a zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252666

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bízek Václav, Duben Lubomír

MPK: G01N 23/02, B22D 2/00, B22D 46/00...

Značky: kontroly, zařízení, způsob, odlitků, nedestruktivní, přesných, sériové

Text:

...způsobu podle vynálezu sestává ze základní desky, na níž je umístěna kazeta s filmem a prczařovanými odlitky, a nad ní je uložena nejméně jedna nepropustná clona a zdroj záření. řodstata vynálezu spočívá v tom,že základní deska je opatřena vodicími kolejnicemi a vymezovaoími dorazy, mezi nimi je uložena kazeta s filmem. Prozařované odlitky jsou umístěny ve dvou řadách ve dvou paletizačních rámečcich umístěných nad kazetou s filmem. Mezi...

Zařízení ke snímání rychlosti pístu, zvláště plnicího pístu tlakového licího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241693

Dátum: 15.09.1987

Autori: Strakoš Ladislav, Novák Karel, Svoboda Pavel

MPK: B22D 17/32, B22D 2/00

Značky: pístů, plnicího, zařízení, rychlostí, snímání, stroje, tlakového, licího, zvláště

Text:

...jehož podstata spočíva V tom, že ve válci pro kapalinu je mezi souose umístěným prvým dutým pístem, se středovým otvorení v čínne ploše, a druhým pístem, uzavírajícíín válec a spojeným mechanickým členem s plnicím pístem, čidlo tlakového snímače, na jehož výstup je připojen náso bič.Hlavní výhody uspořádání zařízení ke snímaní rychlosti pístu, zvláště plnícího pístu tlakového licího stroje podle vynálezu spočívají v tom, že toto zařízení...

Zařízení k dávkování práškového očkovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239548

Dátum: 01.06.1987

Autor: Dolanský Vladimír

MPK: B22D 2/00

Značky: práškového, dávkování, zařízení, očkovadla

Text:

...očkovadlą do proudu tekutého kovu, sestávající z fluidního žlabu,opatřeného fluidním roštem a vrhací trubice podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že boční stěny fluidního žlabu jsou naťunkčním.k 0 nci zkoseny pod úhlem od.10 do 35 ° a opatřeny posuvným víkem.Výhody zařízení podle vynálezu spoóívaji zejména v tom. že seříznutý konec bočních stěm fluidníhl žlabu, jejichž úhel seříznutí je menší. než sypný úhel práškového očkovedla,...

Zařízení pro měření doby plnění dutiny formy tekutým kovem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248544

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ragan Emil, Žinčák Ján, Vozár Miroslav

MPK: B22D 17/32, B22D 2/00

Značky: zařízení, formy, měření, tekutým, dutiny, kovem, plnění

Text:

...znázorněno na přiloženém výkrese.Zařízení seetává ze dvou vyhazovacích kolíků 1, 3, uložených ve atěně formy v teflonových pouzdrech 2, 4, kterými jsou vůči formě elektricky odizolovány. Vyhazovací kolíky 1, 3, jsou elektricky napojeny přes měrný obvod 2 na výmdnmmnuň obvod § a přes měrný obvod 5 na obvod logikyZ elektronických stopek a na elektronické etopky§, celé zařízení je napájené z napájecího zdroje goPři plnění dutiny formy tekutým...

Zařízení pro snímání výšky hladiny oceli v kokile

Načítavanie...

Číslo patentu: 232576

Dátum: 01.01.1987

Autori: Molínek Jiří, Zdeněk Zdenko, Tyl Jiří, Dolejší Zdeněk, Jurečka Pavel

MPK: B22D 2/00, B22D 11/16

Značky: snímání, výšky, oceli, hladiny, kokile, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro snímání výšky hladiny (3) oceli v kokile (4), sestávající z první termoelektrody (1), umístěné pod hladinou (3) oceli, a z druhé termoelektrody (2), umístěné nad hladinou (3) oceli. První termoelektroda (1) a druhá termoelektroda (2) jsou uloženy v podstatě na vnitřním povrchu kokily (4) ve vývrtech, provedených z vnější strany svislé stěny kokily (4). První termoelektroda (1) a druhá termoelektroda (2) jsou...

Kokilka k odběru tavbových vzorků z tavenin slitin mědi a cínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232489

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kolařík Jan, Bělohlávek Václav, Červený Vladimír, Vaňourek Josef, Novák Miloš, Mareček Jaromír, Bejček Jaroslav

MPK: B22D 2/00

Značky: odběru, tavbových, mědi, kokilka, cínu, slitin, vzorků, tavenín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rovnoměrnější rozložení cínu v tavbových vzorcích slitin mědi a cínu v rozptylu 0,1 - 0,25 %. Podstatou vynálezu je kokilka k odběru tavbových vzorků z těchto slitin. Kokilka se skládá z kovového těla, opatřeného dutinou ve tvaru odebíraného vzorku které je uzavřené keramickým dnem. Využití vynálezu je možné ve všech organizacích, kde se vyrábějí slitiny mědi a cínu a kde je třeba, aby pro analýzu, kupříkladu kvantometrickou byl...