B22D 17/26

Hydraulický uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: 260338

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kravec Ján, Pavlov Ladislav, Pračko Ján

MPK: B22D 17/26, B29C 33/24

Značky: hydraulický, uzáver

Text:

...vytlačí časť tlakovej kvapaliny z pracovného medzipriestoru B a tým sa odsunie zadná časť piestnice 15 od závor 4. Posun je veľmi malý. Delená závora 4,t. j. jej polovica sa pomocou dvojčinných hydromotorov 5 od seba vzdialia a úplne odkryjú otvor D v zadnom strmeni (l. Uzatvorí sa odvod tlakovej kvapaliny z medziepriestoru B medzi piestami 2, 3 cez otvor d alebo pripoj 13. Spojí sa prvý pracovný priestor A cez otvor b s odpadom. Do druhého...

Uzavírací mechanismus s automatickým vytahováním horních sloupců

Načítavanie...

Číslo patentu: 270480

Dátum: 13.06.1990

Autori: Stejskal Miroslav, Šantroch Jiří

MPK: B22D 17/26, B29C 45/67

Značky: uzavírací, horních, vytahováním, sloupců, automatickým, mechanismus

Text:

...válci Q vytahovaní sloupů Q. Mezi pevnou upínaoí doskou 3 a pohyblivou upínaoí deekou 5 je umietěna pevná beat 3 a pohyblivd oaat 2 formy. Z čalního pohladu na uzavírací mechanismus na obr. 2 a 3 vyplýva rozložení eloupú 1 n dalaí vybavení uzavíracího maohanlamu, jim je pohon lg pfaatavoveoího zarízení a atradní ozubaná kolo lg. Detailní provedení přední horní delené metioe l e ovládáním je na obr. A, S v razu rovinou Q, Q - Q, Q z...

Mechanismus pro zavírání u stroje pro lití pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268756

Dátum: 11.04.1990

Autori: Elsner Lothar, Scholz Volker, Füller Klaus, Wabbels Klaus

MPK: B22D 17/26

Značky: lití, stroje, mechanismus, zavírání, tlakem

Text:

...Tnyannpuumn 8 Hanopmoň nmnocTM B uMMHua paanuxunmm 7 coenMHmaTca na auaopy MAM npnno c uMaMHnpon 3 anMpaHM 9 14 MAM me C renmpaTouM Hananncra nuTmKa 3 npM noMUmM KaMnneKTa xonunux Knananoa 11. 9, 1 M wapen Tpyamnpmuond 2. H. 1 U. 12. 13.Hanmpuaa nunocrb 17 MnMHnpa 3 aMuKanMn 4 no uudopy čoenmnnercn MAM nanes Tyounpnnunu 22, lľm 2 M KUMHAGKT xonasux KnanaH 0 a 9. 1 npänú c reHepaTmpnn Hanouúro nauneHMm 3. MMM me Hepes Tpyaonpmmunu 19...

Manipulační jednotka trvalé licí formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267626

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jeništa Václav, Vyjídáček Květoslav, Pospíchal Zdeněk, Brož Rudolf, Novák František, Frank Jan, Karásek Richard

MPK: B22D 17/32, B22D 17/26

Značky: manipulační, jednotka, formy, trvale, licí

Text:

...n hnotnčjäíoh odlitků do trvalých lioíoh fore.Příklad provedení nnnipuleční Jednotky víoedílnó trvalé lioí formy podle vynllszu je znâzorněn na připojonýoh výkresoch, kde nn obr. l je její částečný řez v núryse o na obr. 2 jo její zvötšsnýpoloviění půdorys.Mnnipulsční jednotke łł víeedílne trvalé lioí formy 2 sestivá ze stslu É, opatřenóho llespon dvěma vodíoíni pouzdry łá vodítek 13 dolního koše lg A horního koše lg,opatřenýoh díly...

Lisovací mechanismus tlakových licích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265435

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šantroch Jiří, Malý Jiří, Stejskal Miroslav

MPK: B22D 17/26, B22D 17/32

Značky: mechanismus, lisovací, licích, tlakových, strojů

Text:

...minimální časový úsek a při zajištění spolehlivého odvzdušnění.Příklad provedení lisovacího nechanismu tlakových licích strojů je schematicky znázorněnLisovací mechanismus s horizontální studenou komorou je tvořen plnicím pístem 3 zasahujícím do plnicího válce l s držákem g lisovacího pístu Q lisovaciho válce l, dále multiplíká-V torem ll s pístem ll a se vstupním prostorem 3 multiplikátoru ll, který je připojen přes díferenční prostor lg a...

Zařízení pro uzavírání a otevírání formy stroje pro tlakové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 257448

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krupa Jozef, Harmanský Absolón, Škuba Andrej, Tocík Pavol

MPK: B22D 17/26

Značky: otevírání, lití, formy, zařízení, tlakově, stroje, uzavírání

Text:

...otevírání formy přes pístnice pomocných hydraulických válcg a to silou, která je větší než odsunová síla pomocných hydraulických válců.Příkladné provedení zařízení pro uzavírání a otevírání formy podle vynálezu je znázorněno na výkrese a to V zavřené poloze.Pevný přední třmen 1 a pevný zadní třmen l spolu se sloupy lg tvoří rám zařízení pro uzavírání a otevírání formy stroje pro tlakové lití. K přednímu třmenu 1 je pevně uchycen...