B22D 17/22

Integrovaný predhrievací a chladiaci systém na odlievacie formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18432

Dátum: 23.11.2011

Autori: Penocchio Camillo, Bonvicini Paolo

MPK: B29C 35/00, B22D 17/22, B22C 9/06...

Značky: systém, integrovaný, predhrievací, odlievacie, chladiaci, formy

Text:

...skombinované a integrované, najmä tam, kde sú formy na tlakové liatie, formy na odlievanie dokokíl a podobne, pracujúce pri relatívne vysokých teplotách.0011 Tieto ciele sú podľa vynálezu dosiahnuté pomocou termoregulačného systému podľa úvodnej časti nároku 1, charakteristického tým, že systém ďalej integruje prostriedky na predhrievanie vody a hydraulický okruh na predhrievanie formy alebo kokily pomocou horúcej vody prichádzajúcej z...

Liaty diel a spôsob výroby liateho dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12561

Dátum: 03.12.2008

Autor: Aichberger Thomas

MPK: B22D 17/22, B22C 23/00, B22D 19/00...

Značky: výroby, liateho, spôsob, liaty, dielů

Text:

...ahrubú identifikáciu, takže lejacie dáta nie sú väčšinou priradenéindividuálne každému jednotlivému liatemu telesu, protože sú priradené iba podľa vsádzky.Ďalšia nevýhoda spočíva vtom, že na základe identifikácie podľa lejacej značky nemôžu byť automaticky zaznamenané podrobné výrobné dáta a uložené do ústrojenstva na0010 Za účelom odstránenia tejto nevýhody bolo navrhnuté opatrovať lejacie jadro negatívnym obrazom jedinečného reťazca...

Nosič trvalých licích forem s dvoustranným vyhazováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 269266

Dátum: 11.04.1990

Autori: Schiebl Antonín, Sitta Jaroslav, Ston Jiří, Mazurka Miroslav

MPK: B22D 15/00, B22D 17/22, B22C 9/06...

Značky: dvoustranným, trvalých, vyhazováním, licích, nosič, forem

Text:

...1 a spojenými čtyřmi pevnými vodicími tyčemi g na jedné straně pevné uloženými, uprostřed spojuje kloubldvojdílné vzpêry 31 druhou nosnou desku 19 a druhou rámovou deská 8 kloub 1 dvojdílné vzpěry a spojuje druhou nosnou desku la a konzolu j. s čepyrdruhé rámové desky § dohromady s dvojici horních klik j, dlouhých spojovacie) ojnic 5 a krátkymi spqjovacími ojni. cemi 6. přičemž v druhé rámové desce g je uloženo první pouzdro g uvnitř s...

Vertikální licí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268966

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brož Rudolf, Frank Jan, Petr Oldřich, Vyjídáček Květoslav, Karásek Richard, Jeništa Václav, Pospíchal Zdeněk, Novák František

MPK: B22D 17/12, B22D 17/22

Značky: stroj, vertikální, licí

Text:

...Ag, manipulační jednotky g a opatřen průchodem gg jejího dolniho koše gg, ovládaného dolním tahačem łg prostřednictvím hydraulického válce gg, upevněného k základní desce 31, vertikál ního liciho stroje ł. vertikální licí stroj ł je uzpúsoben pro nesení 3 ovládání manipulační jednotkyg vícedílné trvale licí formy Q. Po vložení, ustavení a upnutí manipulační jednotky 3a nahřátou vícedílnou trvalou licí formou 3 na stůl łg vertikálního liciho...

Zařízení k chlazení zvláště licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264921

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kaláb František

MPK: B22D 17/22, B22D 27/04

Značky: zařízení, chlazení, zvláště, forem, licích

Text:

...neohraničeného prostoru a intenzivnější chlazení formy V místě vstřiku Chladicĺho média, než v místě jeho výstupu 2 formy.Cílem vynálezu je vytvoření chladicího systému pro licí formy umožñujiciho účinné chlazení formy v závislosti na tepelném namáháni jednotlivých míst a docílit tak rovnoměrnějši rozložení teploty formy.Podstata vynálczu spcčivá v tor, že tryska je svou výstupní částí uspořádána uvnitř nonÓho tělesn, ktere je...

Manipulátor pro vyjímání odlitků z formy stroje pro tlakové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 263997

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šmiga Slavomír, Kornucík Ján

MPK: B22D 29/00, B22D 17/22

Značky: formy, lití, vyjímání, odlitků, tlakově, stroje, manipulátor

Text:

...Na výstup-ním hřídeli pohonné jednotky 2 rotace je pevné u-chyceno lozubené kolo 3, které zabíré do ozubeného vénoe 4,pevné spojeného s jedním koncem ramena 5. Na druhém konci ramena 5 je uchycena zvedací pohonná jednotka 10, kterou tvoří motor 11, na jehož výstupu je uchycena páka 12 a na ní je otočné uchycený kamen 13, posuvné uložený na zvedacím ramenu 14. Zvedací rameno 14 je otočné ulože-no na čepu 16. Ke zvedacímu ramenu 14 je...

Zařízení na regulaci teploty kapalinou chlazeného kovového pracovního nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263140

Dátum: 11.04.1989

Autori: Harmanský Absolón, Škuba Andrej, Tocík Pavol

MPK: B22D 27/04, B22D 17/22

Značky: nástroje, regulaci, chlazeného, zařízení, kovového, teploty, pracovního, kapalinou

Text:

...v tom, že kombinovaným ovládáním elektromagnetických ventilů různého průtoku je řízen průtok chladící kapaliny v chladicích kanálech pracovního nástroje, například kovové formy 3 tím je udržována optimální teplota. Nemůže nastat přehřátí ani podnhlazení kovové formy. Zařízení podle vynálezu není náročné na výrobu, ener gií a materiál. Po nastavení regulačního ventilu průtoku chla dící kapaliny, zařízení na regulaci teploty kovzové...

Vertikální licí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262573

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jeništa Václav, Karásek Richard

MPK: B22D 17/22, B22D 15/04

Značky: vertikální, stroj, licí

Text:

...vertikálního licího strojel je uzpdsobsn pro uložení stolu lg manipulační jednotky 3 a opatřen průchodem gg jejího dolního koše gg ovládsného dvojicí hydraulických válců gg, upevněných v horní desce lg, jejichž pístnice ll jsou spojený s vodicími sloupy 3 vedenými v pouzdrech gł a ukotvenýmiv nábojích gg dolního koše 3 manipulační jednotky g vícedílné trvalé licí formy 3.vertikální licí stroj l je uzpůsoben pro nesení a ovládání vícedílné...

Zariadenie k snímaniu tlaku taveniny v dutine liacej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259205

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bolf Juraj, Kostura Michal, Jurík Štefan

MPK: B22D 17/22, B22D 17/32, B22D 2/00...

Značky: tlaku, dutině, zariadenie, taveniny, formy, liacej, snímaniu

Text:

...plášta §, ktorý ohraničuje dutinu É deformačného členu Q. Na pŕúžnom deformačnom plášti É sú pripevnené snímače 1, 1 deformácie, spojené vedením g, prechádzajúcim otvorom V základni 5, s nenakresleným vyhodnocovacím zariadením tlaku taveniny.K základni A deformačného členu Q je pripevnený reflexný tieňaci kryt g, napr. vysoko lesklá hliníková ,fóha a pod., ktorý obklopuje pružný deformačný plášť § a tlačnú hlavicu 3 a obmezu je sálavý...

Zařízení pro čištění trvalých licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256232

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schiebl Antonín, Sitta Jaroslav

MPK: B22D 17/22, B22D 15/04

Značky: forem, zařízení, trvalých, licích, čištění

Text:

...vzduchu.Na pŕiloženém výkresu je znázorněno zapojení zařízení pro čištění trvalých licích forem.Přívod É tlakového vzduchu je napojen na akumulační tlakovou nádobu § s elektroventilem A a výstupním potrubím Q velkého průřezu, připojeným na těleso gs čistícími ohebnými tryskami l.Výše uvedené zařízení pro čištění trvalých licích fcrem umožňuje přiveáení velkého množství tlakového vzduchu V kŕátkém okamžiku, což zajišťuje ohebným čisticím...

Zařízení pro lití kovů pod tlakem s vakuováním nebo profukováním formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255614

Dátum: 15.03.1988

Autori: Karaščák Zdenek, Pčola Pavol

MPK: B22D 17/14, B22D 17/22

Značky: vakuováním, zařízení, kovů, lití, profukováním, tlakem, formy

Text:

...vytvořen jako vinutá tlačná pružina.výhodou zařízení podle vynálezu je konstrukění jednoduchoet a univerzálnost, neboč na tomto zařízení lze provádět obě pokrokové technologie tlakového lití, tj. lítí 5 vakuováním nebo profukováním formy.Na připojeném výkrese je nakreslen příklad Zařízení podle vynálezu.Do studené vertikální lisovací komory lg vchází se shore lisovací píst łł fespoda pak píst 3 pro vyrážení zbytku kovu z lisovací komory...

Zařízení na rozprašováni mazacích a dělicích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240620

Dátum: 15.09.1987

Autori: Georgiev Georgi Atanassov, Choung Un Kim

MPK: B22C 23/02, B22D 17/22

Značky: dělicích, mazacích, zařízení, rozprašování, prostředků

Text:

...druhým koncem V axiálním zahloubení seřiditelné šroubové zátky 1. Seřízením šroubově zátky 1 lze jednak nastavit Otevírací sílu uzaviracího ventilu 33 a jednak omezovat zdvih zdvihátkem Q uzavíracího ventilu 23 až na nulu, tj. zcela uzavřit průchod tlakového a mazacího prostředku z tlakové mazací komory 2Ve vzduchové tlakové komore 3 je axiálně posuvně uložen větší průměr 35 diferenciálního pístu, který tvoří její pohyblivou stěnu a jehož...

Forma pro lití pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251693

Dátum: 16.07.1987

Autori: Čurko Nikolaj, Paškovič Grigorij

MPK: B22D 17/22

Značky: forma, tlakem, lití

Text:

...2) oraepcrne 11 (ůnr. 1) H caoeü Topuonoä uacwbm omopmnammuw yrnyöneúne .12(ůur. 3) n nepxueü cweuxe ornnmxn 10. B nyaucone 3 (ůnr. 1) co croponm, HDOTH Bonqnomnoň Qopmooöpasymmemy scryny 8 Bmwanxnaawena 7, ýcwanoanen ononHnTenL~ Hmü ycxopammnň BMTBHKHBETEHB 13, Bsammoeňcwsymmnü c nonopowaum pmuarom 14,ycrauonhennuw Ha ocn 15 KDOHWTGŘHH 16, saxpenneanoro 5 Buwanxnmammeň nnuwe 5. Ha nnHTe 4 nyaucoua 3 yCTaHOBneH ynop 17 nuz Bsanoeñcrnnx c...

Manipulační zařízení pro ošetřování kovových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240642

Dátum: 15.07.1987

Autori: Orth Dietmar, Zára Erzsébet, Deák Gyula, Leweke Willi, Nichols Jeffrey

MPK: B22D 17/22

Značky: kovových, forem, zařízení, manipulační, ošetřování

Text:

...hřídeli 31 pohyboveho neohsmismu g jej uloženo otočná rameno 53, sestłvející z nosného telesa si e svěrąeino tu. g.Vnosném tělesu ji je vytvořen podélný otvor Q, opatřený šroubem 11, čímž je vytvo~ řen svěrný spoj, kterým se zajistí upevnění otočného ramene 33 na výstupním hřídeli 11. V nosném tělesu j je uložený šnek 32, zabírající se šnekovým kolem 46. Šnekové kolo AQ je pevné spojené s přestavovacím šroubem 51, otočně uloženým v...

Zariadenie k zisťovaniu tlaku kovu v dutine formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233219

Dátum: 17.04.1987

Autori: Kostura Michal, Jurík Štefan, Bolf Juraj

MPK: B22D 17/32, B22D 17/22

Značky: formy, zariadenie, dutině, tlaku, zisťovaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši požiadavku merania tlaku v procese tlakového odlievania, napríklad farebných kovov. Problém je vyriešený tak, že tlak z dutiny formy je prenášan pružným prostredím mimo formu na snímač tlaku. R prenosu tlaku je využitý vyhadzovací kolík a vyhadzovacia doska, v ktorej je vytvorená dutina vyplnená kvapalinou a uzatvorená pružným prvkom. K pružnému prvku je pripevnený vyhadzovací kolík. Do dutiny je zaustený snímač tlaku, ktorý...

Vyhazovací a přidržovací mechanismus rozevírací dělené formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231879

Dátum: 15.12.1986

Autor: Jakubec Jaromír

MPK: B22D 17/22, B22C 13/16

Značky: rozevírací, vyhazovací, mechanismus, přidržovací, dělené, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zabezpečení vytlačení hotového výrobku z jedné poloviny formy do druhé, ve které dochází k jeho vyjmutí. Uvedeného účelu se dosáhne vyhazovacím a přidržovacím mechanismem dělených forem, kde vyhazovací kolíky jsou spojeny pomoci lišty se stavitelným čepem, který je spojen s válečkem. Čelo válečku tvoří hlavice bajonetového uzávěru, zapadající za zarážku dvéřové části formy. Pouzdro je opatřeno drážkami, do kterých zapadají...

Forma pro tlakové lití polotovarů, zejména klecí rotorů a statorů elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 228973

Dátum: 01.02.1986

Autori: Nemec Ľubomír, Andrések Miloš

MPK: B22D 17/22

Značky: strojů, polotovarů, rotoru, forma, točivých, lití, elektrických, tlakově, statoru, klecí, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Forma je určena pro tlakové lití polotovarů, zejména klecí rotorů a statorů elektrických strojů točivých. Účelem vynálezu je takové usporádání formy, u něhož dochází mimo vlastní vstříknutí i k oddělení vtokové části, vylisování středicích trnů, k volnému uložení členu pro zajištění polohy a kompaktnosti polotovaru na vyhazovači polotovaru a k volnému uložení středicích trnů a polotovarů na kolících, čímž je umožněno jejich postupné odebírání.