B22D 17/20

Piest pre zápustkové liatie pod tlakom do chladenej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14227

Dátum: 18.01.2010

Autor: Brondolin Davide

MPK: B22D 17/20

Značky: tlakom, komory, piest, liatie, chladenej, zápustkové

Text:

...toto riešenie nie je použiteľné V existujúcich zariadeniach zápustkového liatia pod tlakom,ktoré by sa inak muselo nahradiť, čo by znamenalo vysoké náklady.0011 Technický problém na základe predloženého vynálezu je preto zlepšiť vyššie opísaný stav techniky.0012 Inými slovami, problémom je poskytnúť piest pre zápustkové liatie pod tlakom, ktorý je chladený s väčšou účinnosťou, ako je to možné prostredníctvom doterajšieho stavu0013 Piest,...

Zostava piesta pre liatie pod tlakom a krúžku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14181

Dátum: 18.01.2010

Autor: Brondolin Davide

MPK: B22D 17/20

Značky: krúžku, piesta, zostava, tlakom, liatie

Text:

...bolo uvedené vyššie, je tu labyrintové tesnenie medzi krúžkom samotným a piestom, ktoré na rozdiel od predchádzajúceho prípadu, bráni prenikaniu roztaveného kovu. Ale pri tomto riešení krúžok trpí problémami s uhlovou stabilitou polohy v dôsledku nedostatku systému schopného brániť mu proti otočeniu voči piestu vplyvom pôsobeniasíl vznikajúcich počas procesu tlakového liatia. Dokument W 02007/116426 A 1 objavuje piest a tesniaci krúžok pre...

Bloková jednotka vtoku, vtokový systém a riadiace zariadenie pre tlakový odlievací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18372

Dátum: 24.05.2007

Autori: Gerwig Dietmar, Erhard Norbert, Trebes Herbert

MPK: B22D 17/20, B22D 35/06

Značky: odlievací, riadiace, stroj, vtoku, bloková, tlakový, systém, jednotka, zariadenie, vtokový

Text:

...mierne zakrivený ohyb s veľkosťou v podstate 90 °,ktorý je orientovaný od vstupu na vonkajšom povrchu, ktorý je orientovaný na jednu z odbočiek priechodu pre taveninu v rozvádzačitaveniny, k výstupu na prednej ploche, ktorý je orientovaný na otvorpre taveninu odpovedajúcej hubice. Pritom je každý priečny otvorrovnako tak ako vonkajší povrch každej vložky valcový.Zverejňovací spis W 0 03/018236 A 1 obsahuje spôsob výroby odliatkov z horčíku...

Stroj na liatie pod tlakom so studenou komorou so zariadením na ukotvenie odlievaciehjo puzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4771

Dátum: 13.10.2006

Autori: Apollonio Claudio, Mancini Diego

MPK: B22D 17/20, B22D 17/08

Značky: studenou, odlievaciehjo, stroj, zariadením, ukotvenie, tlakom, liatie, komorou, puzdra

Text:

...odliatku.0010 Predmetom prekladaného vynálezu je teda poskytnut stroj na liatie pod tlakom so studenou komorou, ktorý prekoná uvedené nedostatky. Tento predmet je dosiahnutý pomocou stroja vybaveného zaisťovaoími prostriedkamipre puzdro na jeho ukotvenie na pevnej doske lisu aj v neprítomnosti formy. Inévýhodné znaky predkladaného stroja sú opisané vzávislých patentových0011 Hlavná výhoda tohto stroja je, že vstrekovacie a udržiavacia sila...

Hydraulické zariadenie na čerpanie roztaveného kovu a/alebo riadenie prietoku roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 218

Dátum: 18.12.2002

Autor: Baumgartner Heinrich Georg

MPK: B22D 17/30, B22D 17/20, B22D 18/04...

Značky: zariadenie, hydraulické, čerpanie, prietoku, riadenie, roztaveného

Text:

...je umiestnený tesniaci prvok 24 na vytvorenie tesnenia sValcová časť 20 je vybavená vonkajším plášťom 25, ktorý je V podstate kališkovitého tvam a je zhotovený z keramického materiálu uvedený plášť je naplnený izolačným tmelom 26, takým ako je napríklad tmel komerčne známy pod obchodným názvom INSURAL, a jepripevnený ku kotúčovitej časti 19 prostredníctvom priečnych zarážok 27.Plášť 11 zahmuje prvú časť 28, ktorá normálne obsahuje kov 15 a je...

Plnicí komora pro tlakové lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241694

Dátum: 15.09.1987

Autori: Liška Josef, Koenek Arnošt, Janda Jioí

MPK: B22D 17/20, B22D 17/08

Značky: plnicí, lití, komora, tlakově, kovů

Text:

...a vnitřní plocha vnějšího pouzdra,ohraničující vakuovou dutinu, jsou opatřenylesklým povrchem. Podle jiné alternatívy jetepelně izolační dutina vyplněna sypaným,tepelně izolačnim materiálem.Plnící komora pro tlakové lití podle vynálezu zajišťuje podstatně pomalejší ochlazováni taveniny v plnicí komore, než jiná známá provedení a umožňuje dodatečnê metalurglcké zpracování částečnott krystalizací v plnicí komore.Na pripojených výkresoch...

Zařízení na změnu polohy rámu stroje, zejména stroje pro lití kovů pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238220

Dátum: 01.06.1987

Autori: Micenko Štefan, Pčola Pavol

MPK: B22D 17/20

Značky: lití, rámu, stroje, zařízení, zejména, polohy, tlakem, kovů, změnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na změnu polohy rámu stroje, zejména stroje pro lití kovů pod tlakem, při výškovém přestavování rámu stroje vůči trysce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že rám stroje je na vedeních uložen vodorovně posuvně a vedení jsou umístěna v konzolách, které jsou upevněné k frémě stroje. S vedením jsou spojeny čepy se zajišťovacími maticemi, které procházejí konzolami a zapadají do zalomených drážek vytvořených ve vedeních. Na...

Žárovzdorná součást pro nádoby obsahující taveninu kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237308

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fehling Hans Reinhard, Hase Horst

MPK: B22D 17/20

Značky: taveninu, součást, žárovzdorná, obsahující, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Žárovzdorná součást, zejména šoupátková deska šoupátkového uzávěru nebo objímka výtokového kamene metalurgické nádoby, opatřená nejméně jedním průtokovým otvorem pro taveninu je zhotovena ze žárovzorného betonu, v němž je vytvořen alespoň jeden kanál pro oběh pracovního média nebo je opatřena pórovitou vložkou propouštějící plyn anebo kovovou výztuž.

Zařízení pro ohřev trysky a nástavce trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238680

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pohl František, Micenko Štefan, Pčola Pavol

MPK: B22D 17/02, B22D 17/20

Značky: ohrev, trysky, zařízení, nástavce

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro slévárenské stroje na lití kovů pod tlakem a řeší problém udržování teploty taveniny na stálé úrovni při jejím průtoku stoupacím kanálem a nástavcem trysky z teplé lisovací komory do trysky. Kolem stoupacího kanálu je vytvořena soustava kanálů, která je propojena s dutinou, vytvořenou pláštěm kolem nástavce trysky a dutina i soustava kanálů jsou vyplněny teplonosnou látkou, přenášející teplo získané přestupem z taveniny v...