B22D 17/00

Zariadenie a spôsob na odstredivé odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19499

Dátum: 07.11.2012

Autori: Marino Michele, Feroleto Mauro

MPK: B22D 13/04, B22D 13/10, B22D 17/00...

Značky: spôsob, zariadenie, odstředivé, odlievanie

Text:

...na uskutočnenie postupov odstredivého odlievania obsahuje(obrázok 1) dolnú poloformu 10 namontovanú na nosiči 12, ktorý je vybavený hnacím prostriedkom na otáčanie okolo v podstate zvislej stredovej osi 14, hornú poloformu 16 priliehajúcu k dolnej poloforme 10, a prostriedok spôsobujúci axiálny pohyb poloforiem 10, 16 medzi kontiguráciou otvorenej formy a kontiguráciou uzavretej formy.Vyššie uvedená všeobecná štruktúra zariadenia...

Spôsob výroby tlakových odliatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14508

Dátum: 19.08.2010

Autor: Franke Rüdiger

MPK: B22D 25/00, B22D 17/10, B22D 17/00...

Značky: odliatkov, tlakových, výroby, spôsob

Text:

...len na vysvetlenie a nie je možné ich považovat za obmedzujúce. Zobrazenia schematicky zobrazujú naObr. 1 pozdĺžny rez strojom na odlievanie pod tlakom s predradeným miešacím a miesiacim strojomObr. 2 pozdĺžny rez časťou miešacieho a miesiaceho stroja Obr. 3 priečny rez miešacím a miesiacim strojom z obrázku 1Obr.4 charakteristické strihové adilatačné prúdové polia vproduktovej hmote, vyvolané prostrednictvom hnetacej Iopatky pohyblivej...

Spôsob a zariadenie na výrobu tixotropnej kovovej zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5624

Dátum: 02.12.2003

Autor: Schärer Mirko

MPK: B22D 17/00, B22D 25/00

Značky: zariadenie, výrobu, zliatiny, tixotrópnej, spôsob, kovovej

Text:

...V ďalšom pomocou výkresu bližšie opíšeme príklad uskutočnenia vynálezu.Obr. 1 schematizované zobrazenie zvisle orientovaného zariadenia na výrobu hliníkovej zliatiny, Obr. 2 pozdĺžny rez koncom tyčového miešača, tvoriacim menič štruktúry,zariadenia znázorneného na obr. 1, vo zväčšenej mierke, aObr. 3 priečny rez pozdĺž čiary Ill-lll z obr. 2. 0015 Zariadenie na výrobu hliníkovej zliatiny triedy AISiMg, ktoré je vidieť na obr. 1 a...

Spôsob a zariadenie na spracovanie taveniny zliatiny pre proces odlievania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3859

Dátum: 21.02.2003

Autor: Sterling Evgenij

MPK: B22D 1/00, C22C 1/00, B22D 17/00...

Značky: spôsob, proces, taveniny, spracovanie, zliatiny, odlievania, zariadenie

Text:

...peci 10 sa udržiava tavenina 11 zliatiny kovov, napríklad AISi 9, na teplote, ktorá je vyššia ako teplota topenia tejto zliatiny. Pec 10 je vakuovo-tesne uzatvorená a pomocou odsávanía 12 je v nej udržiavané vákuum.Pec 10 je pomocou odlievacieho potrubia 13 spojená s kryštalizačným zásobníkom 14. Kryštalizačný zásobník 14 pozostáva z valca 15 z elektricky nevodivého materiálu, ktorý má tepelnú vodivosť od 0,2 D do 1,5 Wlmk. Valec 15 je...

Mechanismus lisování pro stroje na Iití kovů pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244228

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bartoš Jioí, Janů Karel

MPK: B22D 17/00, B22D 17/32

Značky: kovů, tlakem, mechanismus, stroje, iití, lisování

Text:

...dvoupolohový rozvaděč JQ, který v klidové poloze propojuje druhé potrubí QQ s druhým odpadním potrubím jl.Při sepnutí třetího elektromagnetu zg se druhý dvoupolohový rozváděč 1 § přestaví do polohy, ve které spojí druhé potrubí 39 s potrubím média pro chod vzad 12.Výchozí poloha mechanísmu lísování je znázorněna na přiloženém výkrosu.Po nalití roztaveného kovu do plnicí komory 11 se druhým elektromagentem gz přestaví třípolohový rozvaděč...

Způsob tlakového lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 235980

Dátum: 15.12.1986

Autor: Nikolov Ivan Dimov

MPK: B22D 17/00

Značky: tlakového, způsob, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tlakového lití, při němž se po vyplnění licí formy roztaveným kovem do stanovené výšky, v nevyplněné dutině licí formy nebo v jedné z nezaplněných dutin licí formy vytvoří přídavný tlak plynu, který je vyšší než okamžitý tlak plynu v licí formě a současně se přídavně vytvořený tlak plynu vyrovnává tlakem plynu působícím na druhé straně licí formy.