B22D 13/10

Zariadenie a spôsob na odstredivé odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19499

Dátum: 07.11.2012

Autori: Feroleto Mauro, Marino Michele

MPK: B22D 17/00, B22D 13/04, B22D 13/10...

Značky: spôsob, zariadenie, odstředivé, odlievanie

Text:

...na uskutočnenie postupov odstredivého odlievania obsahuje(obrázok 1) dolnú poloformu 10 namontovanú na nosiči 12, ktorý je vybavený hnacím prostriedkom na otáčanie okolo v podstate zvislej stredovej osi 14, hornú poloformu 16 priliehajúcu k dolnej poloforme 10, a prostriedok spôsobujúci axiálny pohyb poloforiem 10, 16 medzi kontiguráciou otvorenej formy a kontiguráciou uzavretej formy.Vyššie uvedená všeobecná štruktúra zariadenia...

Kontrolní přípravek pro zjišťování prodyšnosti odvzdušňovacích šroubů forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263134

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jandera Jiří, Kadlec Jiří

MPK: B22D 2/00, B22D 13/10

Značky: zjišťování, forem, šroubu, odvzdušňovacích, kontrolní, prodyšnosti, přípravek

Text:

...šroubu, takže se průchodnost plynů postupně snižuje. Než dojde k úplnému ucpání odvzdušňovacích šroubů, musí být tyto včas vyměněny. Jinak dojde k vadám odlitku, způsobeným nedostatočným odvodem plynů, které si pak razí cestu přes tuhnoucí odlítek do jeho vnítŕního prostoru. Je proto nutná pravidelná kontrola prodyšnosti odvzdušňovacích šroubů.Dosud se kontrola prodyšnosti odvzdušňovacích šroubů provádí na odvzdušňovacích šroubech,...

Odvzdušňovací šroub pro odvod plynů z forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262291

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jandera Jiří, Kadlec Jiří

MPK: B22D 13/10, B22C 9/00

Značky: šroub, odvod, plynů, forem, odvzdušňovací

Text:

...prodyšnost odvzdušñovacího šroubu až na nulu, což pak vede ke vzniku vad na odlitcích. odvzduäňovací šrouby je pak nutno nahradit novými, což je velmi pracné a vede ke zvýšení provozních nákladů a nároku na údržbu a kontrolu. Zdlouhavé a pracné je rovněž plnění odzvdušñovacích šroubů pískem.Tyto nevýhody jsou odstraněny odvzdušňovacím šroubem, který má osový otvor procházející tělesem hlavy a dříku šroubu, podle vynálezu, jehož podstata...

Licí soustava pro stroj na odstředivé lití trubkových těles z litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261205

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pierrel Michel

MPK: B22D 13/10

Značky: stroj, litiny, odstředivé, lití, trubkových, soustava, těles, licí

Text:

...hubička gg licího žlábku gg je uvnitř hrdlového konce ll kokíly 1, která se uvádí do rotace kolem podélné osy kg. V tomto okamžiku se kapalná tavenina vyleje do hrdlového konce ll licí pánví lg a začne téci do kokíly 1. vozík g počne se nyní pohybovat v obráceném smyslu(šípka g), takže licí hubička gg prejde po celé délce kokily 1, až vystoupí z jejího rovného konce.Po dobu celého tohoto zpětného pohybu je možné podle potřeby měnit naklonění...

Exotermická směs pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 258599

Dátum: 16.08.1988

Autori: Nebeský František, Šustek Alois

MPK: B22D 13/10, B22D 27/06

Značky: směs, odstředivé, exotermická, lití

Text:

...směs dále s výhodou obsahuje od 2 do 35 hmot. katalyzátoru, například kazivec, kryolit apod. Pro odlévání tlustostěnných nebo velkorozměrných dílcu exotermická směs s výhodou obsahuje od 2 do 50 E hmot. anorganických izolačních látek, například expandevaný perlit nebo mikrokrystalický kysličník křemičitý.Exotermická směs podle vynálezu výrazně upravuje teplotní pole ve stěně odstředivěodlěvaněho polotovaru, a to bez ohledu na typ formy, tj....

Zařízení pro vhánění tlakového vzduchu do rotující kokily

Načítavanie...

Číslo patentu: 255849

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jandera Jiří, Hošek Jiří

MPK: B22D 13/10

Značky: rotující, kokily, zařízení, tlakového, vhánění, vzduchu

Text:

...píst poháněcího válce, přičemž Výkyvné rameno je kyvně uloženo na čepu V konzole připevněné na licím stroji.Odklopehím výkyvného ramene, po ukončení vhánění tlakového vzduchu do rotující kokily,nedochází při pokračujícím odstředivém odlévání k ucpání nebo utavení trysky, což snižuje nároky na údržbu, popřípadě výrobu nové trysky a její montáž.Příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen na připojeném výkresu.Zařízení dle vynálezu...

Způsob odstředivého lití dutých válcových těles a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255687

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jandera Jiří

MPK: B22D 13/10, B22D 13/02

Značky: způsob, lití, provádění, válcových, zařízení, odstředivého, dutých, těles

Text:

...ventilem a je připevněn vně licího žlábku u kinematické pánve.výhodou řešení podle vynálezu je, že zabraňuje rozstřiku rcztaveného kovu v okamžikustyku s rotující stěnou kokily a zajiščuje vynášení strusky 1 veškerých vměstků do vnitŕního prostoru kokily, kde zatuhnou na vnitřním povrchu odlité trouby, odkud se odstraní následnou úpravárenskou technologií, která se běžně dosud používá. Řešením podle vynálezu je odstraněno znehodnocování...

Forma pro odstředivé odlévání válcových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 253877

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kadlec Jiří, Klein Jiří

MPK: B22D 13/10

Značky: těles, válcových, odstředivé, forma, odlévání

Text:

...komolého kužele,jehož větší základna je, při uložení formy na stroji pro odstředivé lití, výše, než menší základna tohoto komolého kužele.Uspořádáním formy podle vynálezu se docílí pronikavého snížení nebo i plné odstranění výskytu podélných trhlin odstředivě litých rotačních těles, nebot smrštující se odlitek, působením vlastní tíhy, klesá do kuželovité kokily, takže stále znovu získává s kokilou kontakt a tím jak pevnostní oporu, tak také...

Horizontálna rotačná kokila pre odstredivé odlievanie.

Načítavanie...

Číslo patentu: 246413

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tóth Imrich, Szegheo Mikuláš

MPK: B22C 9/06, B22D 13/10

Značky: kokila, rotačná, odstředivé, horizontálna, odlievanie

Text:

...predného víka pri odlievaní odliatkov s malým vonkajším priemerom, napríklad s vonkajším priemerom menším ako 2/3 vnútorného priemeru .kokilového plášta. To znamená, že aj pri odlievaní oidlit-kov s malým vonkajším priemerom je potrebné používat predné víko najväčšieho vonkajšieho priemeru.Nedostatky doteraz známych horizontál.nycih rotačných kokíl odstraňuje horizontálna rotačná kokila, pozostávajúca zo zadného víka, kolkilového plášte,...

Vertikální stroj pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 247103

Dátum: 28.09.1987

Autori: Pavílek Stanislav, Lecnar Josef, Hutla Petr, Pavel

MPK: B22D 13/10, B22D 13/04

Značky: vertikální, stroj, lití, odstředivé

Text:

...Kpaünem Hnmnem nonoxennu.Mexannsuu 7 nan pacxpmwàa H opneuwauuu mopu 17 pacnonomeum nan nuwanxumawenanm u aaxpénnenm Ha cwannne Tax, qro ux POHHKH 32, ycrauonnenume na nnacruue 33, 3 ncxouou uonomeunn pacnonaramrcn c-aasopom Ha BHHTOBHMH nonepxnocrxnn BTYHOK 34 mapu 17. 4Honroroaxa K paöowe BGDTHKBHBHOŘ Mamnm uns ueurpoöexnoro HHTBH ocymecwsnzercn cneymmuu oöpasom. AB Tnrenb 3 sanunaewcn pacnnaañennuü Mewann H nonaercs nuranne uns nonnepmauma...

Horizontálna rotačná kokila pre odstredivé odlievanie venca na náboj šnekového kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 250898

Dátum: 14.05.1987

Autori: Schmiedt Peter, Rácz František

MPK: B22D 13/04, B22D 13/10

Značky: odstředivé, odlievanie, náboj, kokila, rotačná, šnekového, kolesa, horizontálna, venca

Text:

...na »čistotu použitého» tekutého kovu.Uvedené nedłostzriky sú odstránené vynáiezom, ktorý sa týzka horizontálne rotatčnej kokily pre otllievanie venca na náboj šnetkového telesa, porzostávajúcej zo zadného veka, plášte, .predného velka a liaeeho ná 4stavca, ktorá sa vyznačuje tým, že na zadnom veku .kokily je vytvorený zachytávawč nečistôt V tvare kruhovej dutiny, do ktorej sú v priebehu nalievania vyjplavené nečistoty, ktoré obsahuje...

Licí žlábek pro odstředivé lití odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234496

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kudrna Rudolf

MPK: B22D 13/10

Značky: žlábek, odlitků, odstředivé, lití, licí

Zhrnutie / Anotácia:

Licí žlábek pro odstředivé lité odlitků podle vynálezu umožňuje odlévat taveninu bez nebezpečí vzniku vířivých proudů a bez vad, které v důsledku vířivého proudění vznikají v odlitku. Licí žlábek je tvořen nálevkou, která ve své dolní části přechází v licí žlábek, který je tvořen licí trubkou. Konec licí trubky je zaslepen a v místě před zaslepeným koncem je na ni napojena výlevka. Výlevka je napojena tak, aby její osa byla v horizontální...

Ochranná vložka do kokil pro odstředivé lití krátkým vtokem nebo žlábkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247712

Dátum: 15.01.1987

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 13/10, B22D 7/06

Značky: žlábkem, krátkým, ochranná, kokil, odstředivé, vtokem, lití, vložka

Text:

...být těsně uzaVřen-a, čehož se dosáhne Vytvořením Vůle zámku na ostatních jeho styčných plochách. Samločinněho uzavírání zámku při provozních teplotách kokil se dosáhne vytvořením přesnhu ochranné vložky proti čelu kokily a tlakem hradicího knoužku na ochrannou vložku. Tento přesah nesmí být tak Veliký, aby do spáry mezi čelo ochranné vložky a h-radicí kroužek Vnikal te-kutý kov, který by brzdil smvršťování odlitku a způsoąboval potiže při...

Zařízení pro odstředivé lití trubkových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 231963

Dátum: 15.12.1986

Autor: Fort Pierre

MPK: B22D 13/10

Značky: odstředivé, trubkových, těles, zařízení, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odstředivé lití trubkových těles, jehož podpěra je pohyblivá kolmo na osu otáčení kokily a je tvořena jednou stranou kloubového rovnoběžníku, jehož protější strana je kolmá na osu otáčení kokily a připevněná k odstředivému stroji, a dále je opatřena ústrojím pro příčný posuv, synchronizovaným s posuvným ústrojím, např. válcem příčného vozíku.

Kokila pro odstředivé odlévání dutých rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 232521

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bystroň Josef, Dokoupil Oldřich, Petr Emil

MPK: B22D 13/10

Značky: těles, odstředivé, rotačních, dutých, kokila, odlévání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odstředivého odlévání dutých rotačních součástí, kde jsou zvýšené požadavky na homogenitu v části vnitřního průměru a kde není zajištěno přesné dávkování litého kovu. Podstatou vynálezu je kokile pro odstředivé odlévání dutých rotačních těles, která se skládá z pracovní části a z přepadové části kokily, přičemž obě části jsou spojeny přírubou pro přepad kovu.

Forma pro odstředivé odlévání profilových rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 229982

Dátum: 01.02.1986

Autori: Štěpánek Jiří, Magnusek Jiří, Kaňák Jan, Adámek Petr

MPK: B22D 19/16, B22D 13/10

Značky: odlévání, rotačních, odstředivé, profilových, těles, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formy pro odstředivé lití rotačních těles jedno nebo vícevrstvých s vnějším profilovaným povrchem, zejména hutních válců pro tváření kovů. Forma sestává z pláště se zadní stěnou, odnímatelného předního víka a uvnitř s kovovou vložkou. Kovová vložka Je složena nejméně ze dvou segmentů a její vnitřní povrch má tvar vnějšího povrchu odlitku a na straně přilehlé zadní stěně formy dosedá na osazení na vnitřním povrchu pláště....

Forma pre odstředivé lití zdvihátek ventilů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228607

Dátum: 01.01.1986

Autor: Zeman Vladimír

MPK: B22D 13/10

Značky: zdvihátek, ventilu, forma, spalovacích, odstředivé, motorů, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduché formy pro odstředivé liti zdvihátek ventilu nebo jiných drobných dílů, u kterých je vyžadována vysoká tvrdost jedné s funkčních ploch v litém stavu. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že forma pro odstředivé liti, tvořená dvojitým válcovým pláštěm, opatřeným regulací chladicí kapaliny a jádrem, má v jádru vytvarované dutiny, jichž vnější stěna je tvořena vnitřní plochou válcového pláště.