B22D 13/04

Zariadenie a spôsob na odstredivé odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19499

Dátum: 07.11.2012

Autori: Feroleto Mauro, Marino Michele

MPK: B22D 13/10, B22D 17/00, B22D 13/04...

Značky: spôsob, odstředivé, zariadenie, odlievanie

Text:

...na uskutočnenie postupov odstredivého odlievania obsahuje(obrázok 1) dolnú poloformu 10 namontovanú na nosiči 12, ktorý je vybavený hnacím prostriedkom na otáčanie okolo v podstate zvislej stredovej osi 14, hornú poloformu 16 priliehajúcu k dolnej poloforme 10, a prostriedok spôsobujúci axiálny pohyb poloforiem 10, 16 medzi kontiguráciou otvorenej formy a kontiguráciou uzavretej formy.Vyššie uvedená všeobecná štruktúra zariadenia...

Vertikální stroj pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 247103

Dátum: 28.09.1987

Autori: Lecnar Josef, Pavel, Pavílek Stanislav, Hutla Petr

MPK: B22D 13/04, B22D 13/10

Značky: vertikální, odstředivé, lití, stroj

Text:

...Kpaünem Hnmnem nonoxennu.Mexannsuu 7 nan pacxpmwàa H opneuwauuu mopu 17 pacnonomeum nan nuwanxumawenanm u aaxpénnenm Ha cwannne Tax, qro ux POHHKH 32, ycrauonnenume na nnacruue 33, 3 ncxouou uonomeunn pacnonaramrcn c-aasopom Ha BHHTOBHMH nonepxnocrxnn BTYHOK 34 mapu 17. 4Honroroaxa K paöowe BGDTHKBHBHOŘ Mamnm uns ueurpoöexnoro HHTBH ocymecwsnzercn cneymmuu oöpasom. AB Tnrenb 3 sanunaewcn pacnnaañennuü Mewann H nonaercs nuranne uns nonnepmauma...

Horizontálna rotačná kokila pre odstredivé odlievanie venca na náboj šnekového kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 250898

Dátum: 14.05.1987

Autori: Rácz František, Schmiedt Peter

MPK: B22D 13/04, B22D 13/10

Značky: horizontálna, náboj, kolesa, venca, rotačná, odstředivé, šnekového, kokila, odlievanie

Text:

...na »čistotu použitého» tekutého kovu.Uvedené nedłostzriky sú odstránené vynáiezom, ktorý sa týzka horizontálne rotatčnej kokily pre otllievanie venca na náboj šnetkového telesa, porzostávajúcej zo zadného veka, plášte, .predného velka a liaeeho ná 4stavca, ktorá sa vyznačuje tým, že na zadnom veku .kokily je vytvorený zachytávawč nečistôt V tvare kruhovej dutiny, do ktorej sú v priebehu nalievania vyjplavené nečistoty, ktoré obsahuje...

Zařízení pro přívod taveniny do odstředivé formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244510

Dátum: 10.02.1987

Autori: Hampel Martin, Kudela Tomáš, Podhorský Miloslav, Jamrychová Vira

MPK: B22D 13/04

Značky: odstředivé, přívod, formy, zařízení, taveniny

Text:

...uenwpanb ąaum omaepcwnem n ynpomeune xoHcrpyKunM,ycTpoñcTBa.Hocmaanenuaa uens nocmnraercx TGM, WTO B ycwpoñcwse Lua uexrpoóexuoro nnrsa pacnnasoaaóopnux Bunoxnea B BMĽG Bnuwonúm BHOTYHOB, pacnonomennux no nepnmempy ornepcwna Qopmu, npuqem Hanpanmenme Haxnona nucrynon connanaem c Hanpaeneumem Bpameaa mopmu. AHa mur. I cxemarnqecnn noxasano npennaraemoe ycrpoñ crBo nan uenmpoóemnoro AMTLH, paapea Ha Qur. 2 - pacno noxenme Bnnwooöpasnx nucmynos...

Zařízení pro odlévání taveniny do formy při odstředivém lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 241964

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hermecz István, Johnson Michael Ross

MPK: B22D 13/04

Značky: taveniny, odlévání, odstředivém, zařízení, lití, formy

Text:

...xnanarenmom 3, norpyxaemca B Tnrens c pacunanom. Horpyxenne Qopmu I B pacnnan ocymecmnmnewca no MOMeHTa conpnxoonoeenna ee Hmxuero Topua c noaepxaocmsm pacnnaaa. Bnäwooöpaaaan nxacwnna 2, sanonaeanaa xnąnareaTOM 3, Buorynammas sa npenea Hnmaero Topua ®opMH. oqmmaew pacnnas OT muaxa H saópacuaaew ero B ® 0 pM. Hu ewom padoqaa Temneparypa nonepxaocmn Meranxoaaóopanxa cmaónnnsąpyerca xnanarenwom, Temnepawypa nnannenna Koroporo Hnme...