B22D 11/124

Spôsob odlievania roztaveného kovu do telesa, ktoré si samo udržiava svoj tvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 287267

Dátum: 24.03.2010

Autor: Wagstaff Robert Bruce

MPK: B22D 11/08, B22D 11/04, B22D 11/07...

Značky: roztaveného, odlievania, udržiava, tělesa, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa zavádza roztavený kov do prstencovej formy (2) vymedzujúcej formovú dutinu (4) s otvoreným koncom, majúcej vstupnú koncovú časť, výstupný koncový otvor (10, 10´), os (12) prebiehajúcu medzi výstupným koncovým otvorom a vstupnou koncovou časťou dutiny a lejací prstenec (24, 56) s definovaným obrysom, ktorý vymedzuje roztavený kov, keď kov tuhne do telesa (48) samo si udržiavajúceho svoj tvar a z telesa samo si udržiavajúceho svoj...

Spôsob odlievania roztaveného kovu do telesa, ktoré si samo udržiava svoj tvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 287266

Dátum: 24.03.2010

Autor: Wagstaff Robert Bruce

MPK: B22D 11/08, B22D 11/07, B22D 11/04...

Značky: tělesa, roztaveného, udržiava, spôsob, odlievania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa zavádza roztavený kov do prstencovej formy (2) vymedzujúcej formovú dutinu (4) s otvoreným koncom, majúcej vstupnú koncovú časť, výstupný koncový otvor (10, 10´) a lejací prstenec (24, 56), ktorý vymedzuje roztavený kov, keď kov tuhne do telesa (48) samo si udržiavajúceho svoj tvar. Z telesa samo si udržiavajúceho svoj tvar sa odoberá okolo telesa prostredníctvom lejacieho prstenca teplo. Ďalšie odoberanie tepla z telesa samo si...

Spôsob a zariadenie na odlievanie roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287265

Dátum: 24.03.2010

Autor: Wagstaff Robert Bruce

MPK: B22D 11/04, B22D 11/08, B22D 11/07...

Značky: roztaveného, odlievanie, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie sa týkajú odlievania roztaveného kovu do kovového telesa samo si udržiavajúceho svoj tvar, pri ktorom sa núti kov prechádzať dutinou (4) formy (2) s otvoreným koncom. Po vložení telesa (70) štartovacieho materiálu do dutiny (4) medzi štartovacím blokom (60) a prvou prierezovou rovinou (72) dutiny, priečnou k jej osi (12), sa začne štartovací blok pohybovať axiálne pozdĺž osi a teleso štartovacieho materiálu sa začne...

Zariadenie na kontinuálne vodorovné odlievanie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286872

Dátum: 05.06.2009

Autori: Stromsvag Age, Johansen Inge, Maeland Geir

MPK: B22D 11/04, B22D 11/124

Značky: vodorovné, odlievanie, zariadenie, kontinuálně

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne vodorovné odlievanie kovu, najmä hliníka, zahrnuje izolovaný rezervoár alebo nádrž (2) na kvapalný kov a formu (3) oddeliteľne upravenú s nádržou (2), pričom nádrž (2) zahrnuje izolačnú platňu (19) s otvormi (25, 26) na prepojenie s formou (3), ktorá zahrnuje výhodne kruhovú dutinu (17) s prstencom (12, 13) z priepustného materiálu na dodávanie oleja a/alebo plynu, ktorá poskytuje primárne chladenie kovu, ktorý sa...

Spôsob plynulého liatia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2557

Dátum: 24.02.2004

Autori: Sommerhofer Peter, Sommerhofer Hubert

MPK: B22D 11/124, B22D 11/01

Značky: spôsob, liatia, plynulého

Text:

...k dodatočným nákladom. jedným prístupom na obmedzenie hrúbky podpovrchovej vrstvy je aplikácia mazivá. Bolo už vyvinutých veľa rôznych mazacích systémov aplíkujúcich mazivo, ale taktiež zmesi mazivá/plynu, na obmedzenie trenia a odvádzanie tepla vo forme, ale úplná eliminácia podpovrchovej vrstvy nebola možná. Ďalším prístupom je obmedziť dĺžku formy, aby sa zmenšila hrúbka podpovrchovej vrstvy, čo ale vyžaduje lepší a teda nákladnejší...

Spôsob a zariadenie na odsávanie odpadovej vody vo vnútornom oblúku odlievacieho stroja pre východiskový profil nosníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 737

Dátum: 11.03.2003

Autori: Zajber Adolf-gustav, Letzel Dirk, Kockentied Josef, Friedrich Jürgen, Fest Thomas

MPK: B22D 11/124

Značky: odsávanie, východiskový, spôsob, profil, zariadenie, odpadovej, vnútornom, stroja, oblúku, odlievacieho, nosníka

Text:

...zariadenie, ktoré majú splnit nasledujúce kritéria- Pokial možno úplné zhromažďovanie a zachytávanie odpadovej vody v trvalej prevádzke za podmienok odlievania predliatku z ocele, rovnako ako odvádzanie odpadovej vody, bez toho aby sa negatívne ovplyvňovala kvalita- zabránenie kolízii odlievaného predliatku so zariadeniami na vedenie vody.- Nekomplikovaná, priestor šetriaca konštrukcia a nízke náklady na inštaláciuv zariadení na odlievanie...

Spôsob kontinuálneho odlievania oceľového pásu na elektrotechnické účely s riadeným sprchovým ochladzovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 719

Dátum: 13.09.2002

Autori: Schoen Jerry, Williams Robert, Huppi Glenn

MPK: C21D 8/12, B22D 11/124

Značky: odlievania, ocelového, pásu, ochladzovaním, sprchovým, účely, kontinuálneho, elektrotechnické, riadeným, spôsob

Text:

...zníženia tvorby povrchových okovin na minimum vkomore volitelne použitá neoxidačná atmosféra, čo napomáha udržiavaniu nízkej povrchovej sálavosti a čomôže ďalej znižovať rýchlosť počiatoćného sekundárneho ochladzovanie predchádzajúceho rýchlemu sekundárnemu ochladzovaniu podľa predloženého vynálezu. Vynález dovoľuje uskutočňovať rýchle sekundárne ochladzovanie stuhnutého pásu vo v podstate väčšej vzdialenosti od stroja na odlievanie...

Spôsob odlievania kovového pásu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282371

Dátum: 10.12.2001

Autori: Damasse Jean-michel, Raisson Gerard, Vendeville Luc, Delassus Pierre

MPK: B22D 11/124, B22D 11/22, B22D 11/06...

Značky: kovového, zariadenie, spôsob, odlievania, pásu, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob odlievania kovového pásu, najmä z ocele, pri ktorom sa tuhnutie uvedeného pásu uskutočňuje zavádzaním tekutého kovu medzi dva valce s horizontálnymi osami. Valce sa otáčajú v opačných smeroch, chladia sa vnútornou cirkuláciou chladiacej kvapaliny, definujú medzi sebou odlievací priestor a ich vonkajšie povrchy vykazujú drsnosť. Odlievací priestor sa inertizuje vháňaním stanoveného množstva plynu alebo zmesi plynov cez kryt...

Spôsob výroby pásu zo semi-feritickej nehrdzavejúcej ocele plynulým odlievaním roztaveného kovu a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281891

Dátum: 25.06.2001

Autori: Demarez Philippe, Hauser Jean-michel

MPK: B22D 11/06, B22D 11/124

Značky: spôsob, nehrdzavejúcej, zariadenie, pásu, odlievaním, vykonávanie, výroby, plynulým, roztaveného, ocele, spôsobu, semi-feritickej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby pásu (3) zo semiferitickej nehrdzavejúcej ocele plynulým odlievaním roztaveného kovu v kryštalizátore tvorenom dvoma chladenými valcami (2), sa odoberá stuhnutý pás (3) z kryštalizátora s následným ochladzovaním pásu priamo pod kryštalizátorom, rýchlosťou minimálne 300 °C/s aspoň na teplotu 500 °C tak, že ochladzovanie je dostatočne rýchle a zároveň dostatočne dlhé na zabránenie tvorby austenitu. Zariadenie obsahuje...

Chladič katalyzátoru pro plynulé odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264889

Dátum: 12.09.1989

Autori: Panacis Vasil, Ekrt Vladimír

MPK: B22D 11/08, B22D 11/124

Značky: kovů, chladič, katalyzátoru, odlévání, plynule

Text:

...chladičem krystalizátcru pro plynulé odlévání kovů,který sestává z vnějšího a vnitřního pláště, předního a zadního čela a přívodní a odváděcí trubky chladicího média podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že přívodní trubka chladicího média a odváděcí trubka ohladicího média jsou zaústěny do vnitřního prostoru ohladiče tanqenciálně k vnitřnímu povrchu vnějšího pláště.Výhodou řešení podle vynálezu je, že chladící médium je vlivem...

Šroubový chladník tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262522

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tomis Antonín, Lukáš Josef

MPK: B22D 11/128, B22D 11/124

Značky: tyčového, materiálů, šroubový, chladník

Text:

...a obr. 2 je podélný řez.Sroubový chladník tyčového materiálu, podle příkladného provedení, aestává z rámu ł hnacího ústrojí, tvořeného elektromotorem g, jehož hřídel je řemenovým převodem napojen na vstupní hřídel rozvodové skříně g, jejíž oboustranné výstupní hřídele jsou spojkami spojeny s převodovými skříněmi 5, jež jsou řetězovými převody § a É napojený na dopravní šrouby 1 a g, které jsou svým jedním koncem uloženy v ložískách g,...

Chladič kokily pro plynulé lití kovů a kovových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254639

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/08, B22D 11/124

Značky: kokily, kovů, kovových, slitin, chladič, plynule, lití

Text:

...chladící vody a součinitele přestupu tepla do chladící vody. Přsdepsané stoupání spirály zajištuje rovnoměrný odvod tepla v aktivně chlazeně zóně chladiče a nízkou pracovní teplotu tělesa chladiče. Umístění nátrubků shora umožňuje snadnou montáž a získání většího chladicího účinku shora, což u slitín 5 malým objemovým smrštěním vede k eliminaci nesoustřednosti tekutého jádra.Tím, že přívodní a odváděcí nátrubek jsou zaústěny shora ve...

Zařízení pro odtok vody z pásma sekundárního chlazení stroje nepřetržitého lití odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245726

Dátum: 15.07.1987

Autori: Kiwitt Klaus, Böttner Horst, Langer Richard, Noack Gerhard, Neumann Bertram

MPK: B22D 11/124

Značky: lití, stroje, zařízení, sekundárního, pásma, chlazení, odtok, nepřetržitého, odlitků

Text:

...mnmcoro Merama. Ono oocmonw na nopoHKn 4, Hmm Topnenaa IaCTb 5 Koropoñ BnnoJmena n mne Kocoro cpeaa, csemioro .na 6 Bopomm, rrpencramnnmero coóoñ II-oópasmañ JKBJIOÓ, npnvzem ero óoxconne crenm oxnawunaxow Bopomcy cnapyzm (CM. (IMIuZ), n Kopoóa 7 co cJmBaoñ Tpydoñ 8. Topueaaa uacTL 9 Kopoda co cmopoan,odpamenaoň x noponxce 4, nunoameaa oncpuroiLn 86.1106 15 x 0,um BHyTpL Kopoóa (cm. (hurá) . Hon Boponxon 4 pacnomxena aBapuñHaH emcocrs IO mm...

Vychlazovací nádoba žhavých kovových tyčí, zejména ocelových

Načítavanie...

Číslo patentu: 233186

Dátum: 01.12.1986

Autor: Tučník Drahomír

MPK: B22D 11/124, C21D 9/663

Značky: nádoba, vychlazovací, žhavých, zejména, tyčí, kovových, oceľových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení zmetkovitosti tyčí odpružením a vyměnitelností nosných lišt, které současně zmenšují i přenos tepla do vychlazovací nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vychlazovací nádobou podle vynálezu, sestávající z rámu (1), na kterém jsou připevněny v řadě vedle sebe pevné roštnice (2), přičemž jeho spodní část je opatřena pružinami (3), ve kterých jsou uloženy nejméně dvě svislé podpěry (4) každé nosné lišty (5) kovových tyčí...

Rošt chladicího lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 229743

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kopec Svatopluk

MPK: C21D 1/84, B22D 11/124

Značky: lože, chladicího, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení uchycení nástavců, které tvoří pracovní část roštnic stykající se s horkým materiálem, k nosné časti roštnic. Toto uchycení je provedeno bez použití spojovacích elementů. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením roštu z příčných nosníků, na nichž jsou uloženy roštnice. Na dosedacích deskách 2 nosných částí 1 každé roštnice jsou uloženy nástavce 3, které mají na spodní části vytvořen ozub 4. Tyto ozuby 4 zapadají do...