B22D 11/103

Vložené teleso na ochranu nárazovej plochy liatej ocele v metalurgickej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2090

Dátum: 08.10.2003

Autori: Fechner Richard, Fechner Robert

MPK: B22D 41/00, B22D 11/103

Značky: ocele, liatej, nárazovej, nádobě, vložené, plochy, metalurgickej, těleso, ochranu

Text:

...nároku 1vyplývajú zo znakov závislých vedľajších nárokov.0008 Myšlienka, ktorá je základom vynálezu, spočíva v tom, že vložené teleso má uzavretý kryt, ktorý sa až dopadajúcou Iiatou oceľou čiastočne ničí,pripadne otvára, takže sa liata ocel môže dostat do vloženého telesa. Týmto opatrením sa môže prúd liatej ocele dostat principiálne na ľubovolné miesto krytu vloženého telesa, takže sa nemusia uskutočňovať žiadne zvláštneopatrenia na...

Žiaruvzdorný keramický konštrukčný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 507

Dátum: 01.08.2003

Autori: Longin Bernhard, Pirkner Dieter, Retschnig Alexander

MPK: B22D 41/00, B22D 11/103, B22D 35/00...

Značky: keramický, konštrukčný, žiaruvzdorný, prvok

Text:

...vyvoláva určitý druh zužovania medzi koncom na strane dna (teda tam, kam pri nalievaní dopadá kovová tavenina) a protiľahlým otvoreným koncom (teda tam, kde kovová tavenina vyteká). Toto zúženie vedie ku konštrukčnémua funkčnému členeniu konštrukčných prvkov.Voblasti medzi dnom azúženim dochádza kúčinnému odbúravaniu kinetickej energie taveniny. Okrem toho sa zabraňuje nekontrolovanému rozstrekovaniuVoblasti medzi zúžením a (homým)...

Odlievací systém a spôsob odlievania neželezných kovových tavenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 476

Dátum: 01.08.2003

Autor: Cloostermans Leon Raphael Lucienne

MPK: B22D 11/06, B22D 11/00, B22D 11/103...

Značky: odlievací, spôsob, systém, neželezných, kovových, odlievania, tavenín

Text:

...sa nachádza v rozdeľova cej nádobe, popr. medzipanve, prúdi do nižšie položenej kokily výhodne šikmo smerom nadol.Uhol odlievania môže byť v rozsahu 2 ° až 90 °. V čelnej stene rozdeľovacej nádoby, ktorá je privrátená k smeru odvádzania taveniny, je usporiadaná najmenej jedna ponomá rúrka,ktorá prebieha pod zvoleným uhlom odlievania šikmo smerom nadol. Na odlievanie plochých produktov s väčšou šírkou, ktorá je väčšia alebo rovná 1,5 H, kde H...

Dýzy na prívod tekutého kovu do formy a zariadenie na plynulé odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282201

Dátum: 08.10.2001

Autori: Gacher Laurent, Damasse Jean-michel, Raisson Gerard

MPK: B22D 11/10, B22D 11/06, B22D 11/103...

Značky: tekutého, plynule, zariadenie, formy, přívod, dýzy, odlievanie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná dýza (15, 19) na prívod tekutého kovu (5) do formy na plynulé odlievanie plochého kovového výrobku, ktorá má dve veľké steny (2, 2'), dve bočné steny (3, 3') a na svojom spodnom konci dva výstupné otvory (10, 10'), vytvorené na bočných stenách vzájomne proti sebe a určené na smerovanie tekutého kovu (5) na bočné steny (3, 3') formy a najmenej dva otvory (16, 16', 18, 18', 29 - 35, 29' - 35') vytvorené na dne spodného konca. Prvá...

Dýza na prívod kvapalného kovu do formy na plynulé liatie kovových výrobkov a zariadenie na plynulé liatie kovových výrobkov vybavené touto dýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281997

Dátum: 26.07.2001

Autori: Barbé Jacques, Damasse Jean-michel

MPK: B22D 11/103, B22D 11/10, B22D 41/50...

Značky: kvapalného, dýza, zariadenie, vybavené, přívod, dýzou, plynule, liatie, výrobkov, kovových, touto, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Dýza (3, 39, 50) na prívod kvapalného kovu do formy (10) na plynulé liatie kovových výrobkov, ktorá zahrnuje komín (4), ktorého horný koniec je pripevnený upevňovacím prostriedkom (6, 7) k výstupnému hrdlu (1) nádoby, ktorá obsahuje uvedený kvapalný kov, a ktorého dolný koniec je pripevnený ku koncovej časti dýzy (3, 39, 50) vybavenej výstupmi (19, 20, 20', 21, 41, 42, 42', 43, 43', 44, 44', 45, 45', 46, 46'), ktorými sa uvedený kvapalný kov...