B22C 9/06

Integrovaný predhrievací a chladiaci systém na odlievacie formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18432

Dátum: 23.11.2011

Autori: Bonvicini Paolo, Penocchio Camillo

MPK: B22D 17/22, B22C 9/06, B29C 35/00...

Značky: formy, integrovaný, odlievacie, systém, predhrievací, chladiaci

Text:

...skombinované a integrované, najmä tam, kde sú formy na tlakové liatie, formy na odlievanie dokokíl a podobne, pracujúce pri relatívne vysokých teplotách.0011 Tieto ciele sú podľa vynálezu dosiahnuté pomocou termoregulačného systému podľa úvodnej časti nároku 1, charakteristického tým, že systém ďalej integruje prostriedky na predhrievanie vody a hydraulický okruh na predhrievanie formy alebo kokily pomocou horúcej vody prichádzajúcej z...

Odlievacia forma a spôsob odlievania odliatkov pomocou tejto odlievacej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285698

Dátum: 28.05.2007

Autori: Bohn Horst, Willfort Peter

MPK: B22C 9/10, B22C 9/06, B22D 23/00...

Značky: odliatkov, spôsob, formy, pomocou, odlievacia, tejto, forma, odlievacej, odlievania

Zhrnutie / Anotácia:

Odlievacia forma pozostáva z vonkajších častí formy, vnútorných jadier (15) z formovacieho materiálu vložených do vonkajších častí formy, a z krycieho jadra (16) z formovacieho materiálu. Povrchy vonkajších častí formy a povrchy vnútorných jadier (15) a krycieho jadra (16) spoločne tvoria formovací dutý priestor. Vnútorné jadrá (15) sú na seba vzájomne nastohované vo viacerých vrstvách a sú upnuté priebežným priebehom síl medzi vonkajšími...

Chladiaca kokila na odlievanie lejacích materiálov z ľahkých kovov a použitie takej kokily a lejacieho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6365

Dátum: 27.01.2006

Autori: Trümper Jürgen, Smetan Herbert

MPK: B22C 9/06, B22D 21/00

Značky: chladiaca, odlievanie, použitie, lejacieho, ľahkých, lejacích, takej, materiálů, kovov, materiálov, kokila, kokily

Text:

...a/alebo niklom, nastaviť jeho tepelnú rozťažnosť tak, aby z neho vyrobené chladiace kokily vykazovali pri nasadení do zliavárenskej fonny, najmä pieskovej zliavárenskej formy, optimálne vlastnosti z hľaediska požadovaných vlastností odliatku. To nebolo možne predvídať, pretože v známom stave techniky stáli vždy vo vzťahu k očakávanej funkčnosti vpopredi základné mechanické a štrukturálne vlastnosti známeho liatinového materiálu. Naproti tomu...

Spôsob odlievania na výrobu odliatku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1606

Dátum: 03.11.2004

Autori: Flesch Andreas, Wagner Ingo, Schreiner Jens

MPK: B22C 9/06, B22D 29/00

Značky: výrobu, odliatku, spôsob, odlievania

Text:

...l. U vynálezu sa uvolñujúce sa skupenské teplo tuhnutia práve odliateho odliatku využíva na spálenie spojivavšetkej základnej formovacej hmoty, nachádzajúcejsa V lejacej forme, takže sa následne získajú voľné, sypké a spojivom už vzájomne nespojené častice formovacej hmoty. V svojej podstate jeteda zdržanie odliatku vyrobeného podľa vynálezu dlhšie, než by bolo z hľadiska techniky výroby pre odliatok v skutočnosti nutné. Z hľadiska techniky...

Lejacia forma na výrobu odliatku pri použití základného formovacieho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 29

Dátum: 28.03.2003

Autori: Flesch Andreas, Schreiner Jens

MPK: B22C 9/02, B22C 9/06

Značky: formovacieho, odliatku, základného, materiálů, použití, lejacia, výrobu, forma

Text:

...nízkych teplôt liatia pre neželezné kovy akceptovateľné. Liatina a oceľ môžu byť síce V zásade odlievané aj v trvalých formách, avšak S tým spojenénáklady na výrobu a údržbu sú v dôsledku použitýchzákladných formovacích. materiálov (napríklad grafitu,slinovaných kovov, keramických Hmteriálov) veľmi vysoké. Trvalé formy vhodné na liatie liatinovýchmateriálov a ocele sú preto veľmi drahé a V dôsledku trhlín vznikajúcich sčasti z vysokého...

Nosič trvalých licích forem s dvoustranným vyhazováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 269266

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ston Jiří, Schiebl Antonín, Sitta Jaroslav, Mazurka Miroslav

MPK: B22C 9/06, B22D 17/22, B22D 15/00...

Značky: licích, vyhazováním, trvalých, forem, nosič, dvoustranným

Text:

...1 a spojenými čtyřmi pevnými vodicími tyčemi g na jedné straně pevné uloženými, uprostřed spojuje kloubldvojdílné vzpêry 31 druhou nosnou desku 19 a druhou rámovou deská 8 kloub 1 dvojdílné vzpěry a spojuje druhou nosnou desku la a konzolu j. s čepyrdruhé rámové desky § dohromady s dvojici horních klik j, dlouhých spojovacie) ojnic 5 a krátkymi spqjovacími ojni. cemi 6. přičemž v druhé rámové desce g je uloženo první pouzdro g uvnitř s...

Kovová forma pro odlévání litinových odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267554

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sedlák Josef, Klaban Jiří, Kubza Jaromír, Merc Vladimír

MPK: B22C 9/08, B22C 9/06

Značky: forma, kovová, litinových, odlévání, odlitků

Text:

...nebo dne tepelné izolační vložky ze slevârenake rornovací sněsi.V kovové forač je lilo dutinu, tvarující tuveninu do tvaru odlitku vytvořen dilatační prostor, který je spojen s dutinou tvarující odlitek tak, aby přebytek litiny,vznikající bčhea tuhnutí, byl do tohoto prostoru vytlačovdn. Dilntační prostor je propojen s nejpozdčji tuhnoucí čistí odlitku. Je proto výhodná, že dilntační prostor je opatřen tspelně izolnčnín obkladen, by v něn...

Kokila pro výrobu vzorku litiny, určeného pro spektrometrickou analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265180

Dátum: 13.10.1989

Autori: Provazníková Katarina, Bičovský Karel, Staňková Oldřiška

MPK: B22C 9/06, B22C 9/00

Značky: určeného, kokila, litiny, spektrometrickou, analýzu, výrobu, vzorků

Text:

...pro spektrometrickou analýzu, tvořená základním tělesem, zhotoveným z elektrovodné mědi, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že horní plocha základního tělesa, tvořící dělicí rovinu kokily,svírá s vodorovnou rovinou úhel 35 až 55 °, a na ní je zarážkou uchycena horní část, zhotovená z oceli, v níž je vytvořena dutina pro odlévaný vzorek a vzorky pro analyzátory uhlíku a síry a část vtoku, proti níž je na základním tělese upevněna...

Ochranná vrstva, najmä dosák kryštalizátorov plynulého odlievania ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 254220

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čomaj Milan, Stračár Slavomír, Krupa Jan, Čomajová Mária

MPK: B22C 3/00, B22C 9/06, B22D 11/00...

Značky: kryštalizátorov, plynulého, dosák, vrstva, ochranná, najmä, odlievania, ocele

Text:

...nikelalumídov z drôtu o zložení 4 .až 20 0/0 hmot. hliníka a 80 až 96 hmot. niklu.Výhody ochrannej vrstvy vytvorenej podľa vynálezu sú V tom, že touto kombináciou tvorby povlaku. sa zabezpečuje najmenej 2 až 2,4 nasobná životnost dosák kryštalizátorov pri rovnocennej tepelnej vodivosti po celej ploche kryštalizátora a pri rpodstatnom znížení difúzie níateriálu dosáIk do ovdlievanej bramy, znížení pnutia v jej rohoch a v neposlednej miere s...

Horizontálna rotačná kokila pre odstredivé odlievanie.

Načítavanie...

Číslo patentu: 246413

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tóth Imrich, Szegheo Mikuláš

MPK: B22D 13/10, B22C 9/06

Značky: odstředivé, horizontálna, kokila, odlievanie, rotačná

Text:

...predného víka pri odlievaní odliatkov s malým vonkajším priemerom, napríklad s vonkajším priemerom menším ako 2/3 vnútorného priemeru .kokilového plášta. To znamená, že aj pri odlievaní oidlit-kov s malým vonkajším priemerom je potrebné používat predné víko najväčšieho vonkajšieho priemeru.Nedostatky doteraz známych horizontál.nycih rotačných kokíl odstraňuje horizontálna rotačná kokila, pozostávajúca zo zadného víka, kolkilového plášte,...

Kotevní deska pro výrobu slévárenských keramických forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 246235

Dátum: 15.09.1987

Autor: Rogov Alexadd Vladimírovie

MPK: B22C 21/04, B22C 9/06

Značky: keramických, výrobu, forem, kotevní, slévárenských, deska, jader

Text:

...straně dotykových ploch 5 součástí je krycí rám Ž, který je v úrovni podélné a příčné dělici roviny přesného trvalého modelu opatřen pohyhlivými lištami lg dosedajícími na nefunkční venkovní rozměry li trvalého modelu, dále drážkou ll umístěnou osově shodně s největšími obvodovými rozměry základního tělesa l, vodicími hranamí lj vytvořenými na kolmici k příčné a podélné dělicí rovině pŕesného funkčního tvaru 3 trvalého modelu a dvěma vy...