B22C 9/02

Spôsob výroby kovových odliatkov a forma na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7050

Dátum: 03.03.2015

Autor: Nadhajský Kamil

MPK: B22C 9/10, B22C 9/02

Značky: kovových, spôsob, výroby, odliatkov, forma, výrobu

Text:

...Pri klasickom spôsobe formovania sa fonnovacia zmes zhutňuje na model, ktorý sa potom musí od formy oddeliť . vyberanie modelu z formy je prvým zdrojom nepresnosti odliatku. Forma sa následne skladá z dvoch častí, čo je V podstate druhým zdrojom nepresnosti.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spôsob výroby odliatkov liatím tekutého kovu do pieskovej formy, ktorého podstata spočíva v tom, že tekutý kov sa leje priamo na model...

Spôsob zhodnotenia pieskových odlievacích foriem a jadier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5081

Dátum: 05.02.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: B22C 9/02, B22C 5/00, B22C 9/00...

Značky: zhodnotenia, pieskových, odlievacích, spôsob, foriem, jadier

Text:

...obsahom Si od 40 do 60 objemových s využitím ako vitriíikačné činidlo na vitrifikáciu ťaž 10kých kovov, nasledujúci kontajner s obsahom Si od 60 do 70 objemových s využitím ako prídavok do protichernických podlahových systémov, alebo ako surovina pri výrobe syntetického pieskovca.Ostané využitie zvyškového materiálu bez rozdelenia obsahu Si je najmä pri príprave prídavku do výroby líatych podláh, prídavku do výroby izolačnej minerálnej vlny,...

Formovacia hmota, zmes formovacej hmoty na odlievanie a spôsob na výrobu formy alebo výlisku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7234

Dátum: 19.07.2007

Autor: Gerlach Ralf-joachim

MPK: B22C 9/02, B22C 1/16, B22C 9/10...

Značky: formovacia, formovacej, výrobu, spôsob, výlisků, hmota, formy, hmoty, odlievanie

Text:

...schopnosti tečenia. V prípade aditív podobných doštičkám sa musia prípravky a spracovanie zmesi formovacej hmoty, v zhode so stavom techniky,prispôsobiť v komplexných testovacích sériách, aby sa produkovali také výlisky, ako pieskové jadro.0007 Pieskové jadrá, ktoré sa vyžadujú vzlievarenstve, sa vyrábajú vjadrových lisovacích strojoch. Formovacia hmota obsahujúca jadrový piesok,spojovacie činidio a prímesi sa pri vysokej rýchlosti...

Forma alebo výlisok, zmes formovacej hmoty na odlievanie a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7233

Dátum: 08.03.2007

Autor: Weith Martin

MPK: B22C 9/02, B22D 29/00, B22C 1/16...

Značky: odlievanie, formovacej, forma, hmoty, výroby, výlisok, spôsob

Text:

...ako homogénnu suspenziu.0010 Pri zmesi formovacej hmoty by sa mal zvláštny dôraz brat na formy alebo odliatky na zlievarenské účely vyrobené po odliatí v priebehu operácie odlievania. Pozorovalo sa, že kvalita odliatkov, predovšetkým ich povrchov, by sa mala podstatne zlepšit pridaním podľa vynálezu. Na základe detailných výskumov vynálezcovia konštatujú, že zlepšenie povrchov je spôsobené na jednej strane lepšími charakteristikami pri...

Lejacia forma na výrobu odliatku pri použití základného formovacieho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 29

Dátum: 28.03.2003

Autori: Flesch Andreas, Schreiner Jens

MPK: B22C 9/02, B22C 9/06

Značky: lejacia, základného, formovacieho, výrobu, odliatku, forma, materiálů, použití

Text:

...nízkych teplôt liatia pre neželezné kovy akceptovateľné. Liatina a oceľ môžu byť síce V zásade odlievané aj v trvalých formách, avšak S tým spojenénáklady na výrobu a údržbu sú v dôsledku použitýchzákladných formovacích. materiálov (napríklad grafitu,slinovaných kovov, keramických Hmteriálov) veľmi vysoké. Trvalé formy vhodné na liatie liatinovýchmateriálov a ocele sú preto veľmi drahé a V dôsledku trhlín vznikajúcich sčasti z vysokého...

Spôsob a rám na odlievanie kovov na zníženie emisií škodlivín v zlievárenských prevádzkach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 71

Dátum: 13.08.2002

Autor: Dierssen Gustav

MPK: B22C 1/02, B22C 9/02, B22C 1/00...

Značky: škodlivin, spôsob, zlievárenských, prevádzkach, zníženie, kovov, odlievanie, emisií

Text:

...pozostávajú vo všeobecnosti z najmenejdvoch dielov, výhodne z dvoch polovic lejacej formy. Prinajmenšom jedna z3 týchto dvoch polovíc lejacej formy obklopuje formovaciu zmes, ktorou môže byt napríklad s použitím prísad a tlaku zlisovaný pórovitý pieskový materiál. Tvar formovacej zmesi určuje vonkajší obrys neskoršieho odliateho výrobku. Volitelne sa do lejaoieho priestoru môžu pridať jedno alebo viaceré jadrá formy, ktoré potom určujú...

Forma, zejména pro strojní výrobu odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269339

Dátum: 11.04.1990

Autor: Moravec Jiří

MPK: B22C 9/02, B22C 9/08

Značky: strojní, zejména, odlitků, forma, výrobu

Text:

...tevenim k odlitkn, ale podílí eo i na přímém dosazování tsveniny do odlitkn. Takto vytvořeneu soustava-u je získán nálitek nejvyšší učinnosti se značným metelostatickým tlakom, ooä příznivě omezuje možnost vzniku nehomogenit ve vlastním odlitku.Pol-nad se při odlěvání použije ve vtokovóm kůlu jádro, působí po odlití jádro jako izoleoe, zabraňuje taveninł v 113 m obeeženć ztuhnout e. tsveninn ve vtokovćm kůlu zůstává tekuté i po zatubnutí...

Způsob výroby licí formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264106

Dátum: 13.06.1989

Autor: Müller-späth Gerhard

MPK: B22C 9/02, B22C 9/00

Značky: licí, formy, způsob, výroby

Text:

...část formovací hmoty, která nebyla příliš ovlivněna, se ve formě ponechá a užije se, za součaaného doplnění štěrbiny další formovaní hmotou, k výrobě další licí formy.Podle zvláště výhodného provedení způsobu podle vynálezu se k vyplnění Formy, po odstranění tepelně změněného podílu formovací hmoty, s výhodou bez použití mechanickýchnástrojů, užije tatáž formovací hmota.Mimoto je možno tepelné změněný podíl formovaní hmoty po vynětí z...

Bentonitová forma pro výrobu mlecích koulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263113

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matějka Miroslav, Pokorný Karel, Bělohlávek Jaroslav, Šetek Jaroslav, Michňová Marcela

MPK: B22C 9/08, B22C 9/02

Značky: výrobu, bentonitová, koulí, mlecích, forma

Text:

...vyrobit použivanou bezrámovou formu. Kromě toho zůstávají na koulích po jejich oddělení dva zbytky po propojení odlitků, což zhoršuje jejich tvarovou kvalitu.Uvedené nevýhody odstraňuje bentonitová forma pro vyrobu mlecioh kouligübg vynálezu. Jeña podstata spočívá V tom, že kulové dutiny jsou rovnomčrně rozloženy kolem uzavřeného nálitku, s nimž jsou propojeny vtokovgmi záŕezy tvaru komoleho kuželes menši základnou ke kulovjm dutinám. ~ podle...

Slévárenská písková forma

Načítavanie...

Číslo patentu: 258936

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mahďák Václav, Mores Antonín, Rech Lubomír

MPK: B22C 9/02, B22C 9/08

Značky: forma, písková, slévárenská

Text:

...vynálezu je zobrazen na výkresoch, kde obr. 1 představuje průřez slévárenskou formou známého provedení, na obr. 2 je průřez slěvárenskouformou podle vynálezu při začátku lití, na obr. 4 v průběhu odlévání a na obr. 4 po skončení odlévání.Slěvárenská písková forma l sestává z vtokověho kůlu g, se kterým je spojen rozvod kovu Q, směřujíoí do prostoru pro složitý tenkostěnný odlítek § s jeho nálitky 1 a do prostoru pro druhý odlitek 3 s jeho...

Způsob výroby zmrazených licích forem nebo jader z předchlazeného zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257755

Dátum: 15.06.1988

Autori: Singh Bakshi, Jespersen Emil

MPK: B22C 9/02, B22C 1/00

Značky: výroby, forem, materiálů, způsob, zrnitého, zmrazených, jader, předchlazeného, licích

Text:

...kov může lít do formy bezprostředně po skončení formovaní. Tím se dosáhne tak velké výrobní rychlosti,že je tent-o způsob použitelný u rychle pra 4cujících automatických strojů pro výrobu slévárenských forem s jádry nebo bez nich,například typu, popsaného v. dánském patentovém spise č. 87 462, kde se bere v úvahu vysoká provozní rychlost těchto strojů. Předem zmrazené pojivo je ve formovací směsi přítomno v podobě jemných...

Způsob výroby atmosférického výstupku uzavřeného nálitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257007

Dátum: 15.04.1988

Autor: Urbášek Jan

MPK: B22C 9/02, B22C 9/08

Značky: výstupků, atmosférického, způsob, výroby, nálitků, uzavřeného

Text:

...tvaru ze spalitelněho nebo roztavitelného materiáluÄ Výhody způsobu výroby atmosférického výstupku uzavřeného nálitku podle vynálezu spočívají v tom, že atmosférický výstupek je při současněm formovaní oddělen do vybraní v modelu nálitku vložkou, čímž je zabráněno jeho porušení při rozebirání formy. Další výhodou,oproti samostatné vyráběným atmosférickým jaděrkům, je úspora nákladů na materiál, energií a pracnost na jejich výrobu a...

Spôsob výroby zlievárenskej formy spevňovanej podtlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 244558

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vašina Petr

MPK: B22C 9/02, B22C 15/22

Značky: výroby, formy, spôsob, podtlakom, zlievárenskej, spevňovanej

Text:

...mieste vyústenia adsávacieho kanállka Ipri lejacej jamke 13 otvor. Na obr. z je v spodnej časti vrchný diel 12 formy so zaformovanými modelmi, otočený deliacou plochou hore. Na vrchnom diele 4 modelu odliatku je priloženy spodný diel 14 modelu odliatku, tvarujúci dutinu v spodnom diele 19 formy, uloženom na vrchnom diele 12 formy. Spodný diel 19 formy má v deliacej ploche modelovú fóliu 16 spodného dielu 19 formy,ktorá kopíruje tvar spodného...

Forma pro výrobu drobných odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250253

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hendrych Jiří, Novák Karel

MPK: B22C 9/20, B22C 9/02

Značky: forma, drobných, odlitků, výrobu

Text:

...skorepinovýct desek.Hlavní výhoda formy pro výrobu drobných odlitků podle vynálezu spočívá v tom, že obě strany ploché skorepinove desky maji odlitkové dutiny, z nichž jedna plocha tvoří rnb a opačná plocha lic formy, ktere je pak možno skládat do potrebne vrstvy vhodné pro üdléVánĺ, aniž by bylo nutné jednotlivé skorepinové desky obalovat jinou slévárenskou směsi. Tim je Limožněna několikerá návratnost skorepinove směsi po její vhodné...

Forma pro odlévání lopatkových kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 234415

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pálenský Jan, Raab Jaroslav, Velecký Svatopluk

MPK: B22D 25/02, B22C 9/02

Značky: forma, lopatkových, odlévání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formy a způsobu výroby formy pro odlévání lopatkových kol, jehož podstatou je, bez ohledu na počet lopatek, pouze dvoudílný radiálně dělený prvek, který tvoří samostatnou formu nebo alespoň částečně vymezuje dutinu formy. Dvoudílný prvek se skládá ze dvou segmentů s radiální dělicí rovinou vedenou prostorově mezi náběhovou a výtokovou stranou lopatkového kola. Vynález se týká zvláště lopatkových kol se zakřivenými lopatkami...