B22C 23/00

Liaty diel a spôsob výroby liateho dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12561

Dátum: 03.12.2008

Autor: Aichberger Thomas

MPK: B22D 17/22, B22C 23/00, B22D 19/00...

Značky: liaty, dielů, spôsob, liateho, výroby

Text:

...ahrubú identifikáciu, takže lejacie dáta nie sú väčšinou priradenéindividuálne každému jednotlivému liatemu telesu, protože sú priradené iba podľa vsádzky.Ďalšia nevýhoda spočíva vtom, že na základe identifikácie podľa lejacej značky nemôžu byť automaticky zaznamenané podrobné výrobné dáta a uložené do ústrojenstva na0010 Za účelom odstránenia tejto nevýhody bolo navrhnuté opatrovať lejacie jadro negatívnym obrazom jedinečného reťazca...

Zařízení pro upínání a plnění forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259721

Dátum: 17.10.1988

Autori: Procházka Jan, Míšek František

MPK: B22C 23/00

Značky: zařízení, upínání, plnění, forem

Text:

...12 odpruženým vodícím čepem 18 a je na svém pracovním konci opatřena přidržova 4čem 16 formy 17. Zásobník 1, je opatřen aretačním prvkem 6 pro zakotvení zásobníku 1 na nosném rámu 2. Konzola 4 má mezi pístem a čelem své přímočaré pohonné jednotky 7 uspořádánu pružinu 1 D. Konzola 4 je uložena v nosněm rámu 2 na kladkách 8.lPuo najetí formy 17 na základnu 21 zůstává zásobník 1 zaaretován aretačním prvkem B na nosném rámu 2. Přímočará...

Zařízení pro současné vrtání několika vtokových kanálů a nebo nálitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251911

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ende Eberhard, Schneider Wolfgang

MPK: B22C 9/08, B22C 23/00

Značky: vtokových, zařízení, nálitků, kanálu, současné, několika, vrtání

Text:

...xowppoä Ha paccronnmu onaoro xona ysna qopmenb-unnąnną9 pacnonoxeum na cnycKaeMmx u nounnaebmx upunonou 5 cT 0 na 4. Cwonm 4 upenoxpaneuu or npoxpyunnauua H onpoknmnana no ornomeuum K KEPETKE 6 HaupaB~ mmmmnliHa cwonax aaxpenneum, HanpuMepwpH npnmammuecn noxpyr aepruxanbuoü ocn ono» pm 10. Dna appewnpoaxu Bpamaenocrn npenycMnTpen nepaoe 3 amnMuoe ycTpoůcT~ ao ll. Onopu l 0 upouuaaum ropusouranbuo c BOSMOKHOCTEM nepeMemeHnn KOHCOHH MM 3,...

Železobetónové nástroje s plastovaným povrchom pre plošné tvárnenie veľkorozmerových súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239177

Dátum: 15.05.1987

Autori: Polák Karol, Polák Juraj, Šulová Viera

MPK: B22C 23/00

Značky: velkorozměrových, železobetónové, nástroje, plošné, plastovaným, súčastí, povrchom, tvárnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka železobetónových nástrojov s plastovaným povrchom pre plošné tvárnenie veľkorozmerových súčiastok najmä výbuchom, ktoré sú konštrukčne prevedené vo forme laminovaného kompozitu, pozostávajúceho z prvej vrstvy z epoxidovej živice, nanesenej na základný sadrový model potretý separátorom, na ktorú je nanesená ďalšia vrstva kompozitu na báze epoxidovej živice s obsahom 50 % koloidného prášku Al2O3 rozptýleného v základnej zložke,...

Kartáč na čištění slévárenských formovacích rámů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250097

Dátum: 15.04.1987

Autor: Václavík Miloslav

MPK: B22C 23/00, B22C 21/12

Značky: formovacích, čištění, slévárenských, rámu, kartáč

Text:

...uloženého prostřednictvím vodítek v nosném rámu kartače. Na vodicím svorníku jsou uložený šroubovitě válcové zkrutové pružiny s volnými rameny podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vodicí svorník se zkrutovými pružinami je ulo 4žen ve žlabuovité opěrné liště jejíž oba konce jsou z vnitřní strany zešikmeny.Hlavní výhodou kartáče .podle vynálezu je jeho vysoká ela-stičnost, trvanlivost,oboustranná funkčnost a dokonalá...