B21J 5/00

Spôsob výroby kovaných obrobkov z ľahkej zliatiny s plným a dutým prierezom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17106

Dátum: 05.04.2011

Autori: Epale Romain, Bouvier Véronique, Di Serio Emile Thomas

MPK: B22D 31/00, B21K 21/00, B21J 5/00...

Značky: prierezom, výroby, spôsob, dutým, ľahkej, kovaných, plným, zliatiny, obrobkov

Text:

...odvádzania plynov slúžiaceho na zaistenie polohy jadra pomocou uzatváracieho prvku. Každé potrubie odvádzania plynov je tiež uzavreté zosilňovacím prvkom v tvare kovovej tyče alebo čapu.0011 Podľa tohto patentu a ako je uvedené v opise, známky jadra sú umiestnené v zónach na opracovanie. Na odvedenie jadra a uvedených združených vedení vyžaduje spôsob opísaný v tomto patente, aby sa na vybratie jadra kus navŕtal a vytvorený kus...

Intenzívne plastické deformácie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13532

Dátum: 21.03.2006

Autor: Rosochowski Andrzej

MPK: B21J 5/00, B21C 23/01

Značky: intenzívně, plastické, kovov, deformácie

Text:

...Y. Saito, N. Tsují, H. Utsunomiya, T. Sakai,RG Hong v script Mater, 39 (1998) č. 9, 1221-1227. V tomto prípade je plech valcovaný za tepla narezaný, vyčistený a znovu za tepla valcovaný, ako je zobrazené na obrázku 4. Táto sekvencia sa opakuje niekoľkokrát až do dosiahnutia požadovanej deformácie. Pretože súčasťou ARB je celý rad operácií, nejedná sa o skutočný kontinuálny proces. Navyše jeobmedzený spracovateľnou veľkosťou plechu. Úspech...

Spôsob výroby bezšvovej, za tepla zhotovenej oceľovej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5350

Dátum: 25.10.2005

Autori: Prasser Christoph, Lefebvre Pierre, Wieser Rupert, Wiedenmaier Stefan, Koppensteiner Robert, Kümmerling Rolf

MPK: B21J 5/00, B21B 23/00, B21J 13/00...

Značky: zhotovenej, bezšvovej, spôsob, výroby, rúrky, oceľovej, tepla

Text:

...zdvihu naprázdno kovacich čeľustíotáča a axiálne presúva. Podľa druhu riadenia sa môže otáčanie a axiálnyposuv dutého bloku uskutočňovať súčasne alebo časovo posunuto.0011 Navrhnutý spôsob má tu výhodu, že sú optimálne vyrobiteľné aj hrubostenné rúrky a časy na prestavenie sú nepatrné. Podobne pri valcovaní rúrok na pútnickej stolici sa pri preťahovacom procese kovaním aj pri veľmi hrubostenných rúrkach dosahuje ešte veľké pretiahnutie....

Spôsob výroby kaleného profilového konštrukčného dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18084

Dátum: 09.06.2004

Autori: Fleischanderl Martin, Eibensteiner Herbert, Landl Gerald, Raab Anna Elisabeth, Kolberger Siegfried, Brandstätter Werner, Faderl Josef

MPK: B21D 22/04, B21J 5/00, B21D 22/00...

Značky: konštrukčného, dielů, spôsob, profilového, výroby, kaleného

Text:

...opotrebovaniu nástroja.0019 W 0 03/035922 Al a EP 1439240 Al ozrejmujú postup na výrobu kaleného proŕilového konštrukčnćho dielu z ocele s katodickou ochranou proti korózii, pričom sa galvanizovaný oceľový plech zahreje, následne sa rozhorúči na austenitizačnú teplotu a následne sa vytvaruje lisovaním za horúca. Tavenina Zn vytvárajúca vrstvy môže obsahovať prvky ako 0,08 - 0,4 Al.0020 US 6,564,604 B 2 má za cieľ poskytnúť oceľové plechy,...

Spôsob výroby kalených konštrukčných dielov z oceľového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8114

Dátum: 09.06.2004

Autori: Vehof Robert, Kolnberger Siegfried, Stall Wolfgang, Landl Gerald, Brandstätter Werner, Faderl Josef, Raab Anna Elisabeth, Fleischanderl Martin

MPK: B21D 22/04, C21D 1/02, B21J 5/00...

Značky: ocelového, kalených, spôsob, konštrukčných, výroby, plechů, dielov

Text:

...prieťahu naEP 1 651 789 B 1 konštrukčnom dieli. Tento môže negatívne vplývať na ďalšie výrobné operácie, kvôli čomusa vytvárajú referenčné body na plechovom profile.0011 ZDE 197 23 655 Al je známy postup na výrobu výrobkov zoceľového plechu,pričom sa výrobok z oceľového plechu tvaruje v páre chladených nástrojov, pokiaľ je horúci anevytvrdne do martenzitickej štruktúry, zatial čo sa ešte stále nachádza V nástroji, takže nástroje slúžia...

Konštrukčný diel z oceľového plechu s galvanizovanou ochrannou vrstvou proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14764

Dátum: 09.06.2004

Autori: Vehof Robert, Brandstaetter Werner, Raab Anna Elisabeth, Kolnberger Siegfried, Fleischanderl Martin, Stall Wolfgang, Landl Gerald, Faderl Josef

MPK: B21J 5/00, B21D 22/04, C21D 1/02...

Značky: galvanizovanou, ochrannou, proti, konštrukčný, plechů, vrstvou, korózii, ocelového

Text:

...sú potrebné dodatočné pracovné kroky. Na uskutočnenie je naplánované, že potom, čo boloceľový kus zahriaty na teplotu, ktorá mu privodí jeho austenitický stav, sa oceľový kus vloží medzi pár súčinných tvarovacích prvkov, na čo sa kus vylisuje a súčasne sa od kusu do výliskov rýchlo odvádza teplo. Výlisky sú počas celého procesu udržiavaná na teplote chladenia, takže na kus pôsobí účinok prudkćho ochladenia za pôsobenia tvámiaceho...

Prosazovací nůž

Načítavanie...

Číslo patentu: 274875

Dátum: 12.11.1991

Autor: Strejc Josef

MPK: B21J 5/00, B21K 5/00

Značky: nůž, prosazovací

Způsob kování dutých součástí s vnitřním výronkem ze špalíku na klikovém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265667

Dátum: 14.11.1989

Autor: Malůšek Antonín

MPK: B21J 5/00

Značky: výronkem, dutých, klikovém, kovaní, součástí, způsob, špalíků, vnitřním

Text:

...že k výtoku celkově nebo jen místně přebytečného materiáludo výronkové štěrbiny dochází při nižším napětí než při původ~ Vním způsobu. Tato skutečnost se odráží v nižší kovecí síle a energií, v menším vlivu přebytku materiálu na napětí v zápust. . - 3 - ce, v kretším čelním zátoku, užší toleranci výšky výkovku e de 1 äíživotnosti zápustky.A Příklady způsobu kování dutých součástí s vnitřním výronkem jsou na pripojenych výkresoch, kde obr. 1,...

Způsob kování podlouhlých profilovaných výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265019

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jílek Ladislav, Otrava

MPK: B21J 5/00

Značky: výkovků, podlouhlých, profilovaných, způsob, kovaní

Text:

...a druhého polotovaru, znàuwněných na obr. 6 a 7 a obr. 9,je hotový výkovek průřezu U po provedení dokončovací operace.K bližšímu osvětlení vynálezuůàe dále uvádějí tyto příklady kování podlouhlých profilovaných výkovků způsobem podle vynález. Příklad 1Při výrobě podlouhléhoevýkovkulâ průřezu.L se nejprve V první operací vykove ooozený polotovar A o délco l odpovídajícíířce § hotového výkovku Q s osazením, kde délka łl osazené ásti odpovídá...

Způsob tváření podélných výkovků plného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265014

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bosman Josef, Fryček Václav, Skála Josef, Bystřický Josef

MPK: B21J 5/00

Značky: průřezu, tváření, výkovků, způsob, plného, podélných

Text:

...je velké výrobní riziko, spočívající V exíeteuoi ehćogennĺch vměsiků na rozhraní inçotu a elekr trostruskově nateveného kovu. Nevýhodou elektrostruskověho přetavování jsou výsoké investiční a tím í výrobní náklady.Při vakuové uhlíkové desoxidaci nelze odstranit beze zbytku nepříznivé vlivy, vznikajioí při tuhnutí oceli. Spoleoným nedostatkem těchto způsobu je nízká výtěžnost ingotů, která so v průměru pohybuje mezi 50 až 65 .Uvedené...

Spôsob hydrodynamického kalibrovania dutín a otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264152

Dátum: 13.06.1989

Autori: Polák Karol, Kulíšek Jaroslav

MPK: B21J 5/00

Značky: hydrodynamického, kalibrovania, dutin, otvorov, spôsob

Text:

...či čistoplastickej hmoty sa pôsobí mechanickým razom pri zvýšených rýchlostiach rázu väčších než 0,3 ms 1 s nastavením požadovanej výšky hydraulického stĺpca.Predmetom vynálezu je aj zariadenie naprevedenie spôsobu, ktoré obsahuje základné konštrukčné pnvky s konštrukčným prevedením pre zmenu a výmenu tvárniacich nástrojov alko aj s doplnením konštrukčného prvku pre nastavovanie výšky hydraulického stĺpca.Výhodou spôsobu podľa...

Způsob tváření výkovků kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263237

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bosman Josef, Bystřický Josef, Bozděch Karel, Plzeň, Perlík Jiří

MPK: B21J 5/00

Značky: tváření, způsob, kotoučů, výkovků

Text:

...v důsledku pěchovacího procesu.Tato oblast, obsahující středové segregace z kovářekého ingotą vykazuje obvykle defekty značného rozsahu, které jsou odhalovány při ultrazvuková kontrole. vnější oblast má relativně stejný, stupeň deformace a nejsou s ní v zásadě žádné problémy. Relativně nejlepší výsledky jsou dosahovány u výkovků kotoučů vyráběných z elektrostruskově přetavených slitků, ale vysoké inves 263 237 tiční a výrobní náklady brání...

Způsob výroby polotovaru pro výrobu bezešvých nádobových den a podobných výlisků lisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256653

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jílek Ladislav, Velísek Jiří, Král Jiří, Burda Svatopluk, Drápal Otakar

MPK: B21J 5/00

Značky: bezešvých, podobných, lisováním, výlisků, výroby, způsob, výrobu, nádobových, polotovarů

Text:

...že manipulace s těmito polotovary je obtížná a stejněje spojeno s obtížemi přesné usazování těchto polotovarů mezi pracovní nástroje lisu.Rovněž je znám způsob výroby nádobových den a podobných výlisků lisováním 2 předehnutých desek žlabovitého tvaru, jehož dva protější okraje jsou ohnuty a střed desky tvoří rovnou plochu, načež se tato plocha vylisuje do tvaru dna. Žlab přitom může být vytvořen svařením dvou částí rovným svarem ve střední...

Způsob výroby rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 255537

Dátum: 15.03.1988

Autor: Olenin Leonid

MPK: B21J 5/00

Značky: rotačních, výroby, těles, způsob

Text:

...ocymecmanamw nooqepenno BHTGCHHH Marepnax za raesna nepnoü HOĽyMaTpHHH,npH Henonammuoü ornocnmenmao aarowosxu BTOp 0 ü nonwmawpmuu, a sarem na rnesna Bwopoñ Honwmawpnuu npm HBHOĽBMXHOĚ nepnoñ noJrymawpme. 4Ha ®nr.I noxasana onepauna qmxcaunm sarorosxn B rnesne onnoñ na nonymawpnnz Ha ®Mr.2 - onouqanue BHnasnusaams Marépnana na raeana nepsoñ nonymarpnumYcranannnnamr aaroroaxy I (HŕI) onnn KOHHOM 2 B rnesnp 3 nepsoü noawmawpnuu 4,...

Nástroj pro rozvinování pláště dutého tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 244240

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vykydal František, Novotný Vladimír, Vystreil Jioí, Vašíeek Vladimír, Kuda Vladimír

MPK: B21J 13/06, B21J 5/00

Značky: rozvinování, pláště, dutého, nástroj, tělesa

Text:

...podstatou vynálezu je, že delší základna průřezu pracovního tělesa je vydutá.Na přlloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení nástroje podle Vynálezu, kde na obr.l je jeho půdorys 5 naznačeným profilem, na obr. 2 jeho nárys, na obr. 3 je bokorys prvé operace rozvinování při použití tohoto nástroje a na obr. 4 je nárys druhé operaceVýhodou nástroje podle vynalezu je, že umožňuje výrobu větších desek, poněvadž z jednoho tělesa se...

Způsob výroby kovaných bram s niobem stabilizové dvoufázové nerezavějící oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236388

Dátum: 01.11.1987

Autori: Koutník Ladislav, Dědek Vladimír, Bořuta Josef

MPK: B21B 3/00, B21J 5/00

Značky: způsob, niobem, nerezavějící, dvoufázové, kovaných, stabilizové, oceli, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout způsob výroby kovaných bram s niobem stabilizované dvoufázové nerezavějící oceli o chemickém složení v procentech hmotnostních uhlík od 0, 005 do 0, 030 %, křemík od 0, 02 do 1 %, mangan od 1 do 2,5 %, chrom od 20,0 do 26 %, nikl od 10 do 15 %, niob od 0,3 do 1,5 %, fosfor od 0,005 do 0,030 %, síra od 0,001 do 0,020 %, zbytek železo a obvyklé doprovodné prvky s obsahem objemového podílu feritu v astenické struktuře...

Způsob kování bram pro výrobu plechů válcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 243002

Dátum: 15.05.1987

Autor: Skalický Jioí

MPK: B21J 5/00

Značky: způsob, valcovaním, výrobu, plechů, kovaní

Text:

...z poloviny kovářkého ingotu.Výhodouzpůsobu kování bram podle vynálezu je, že podhlavové a patní nečistoty těla ĺ-SOW JSOU souetředěny v základních plochách bremy, přičemž její boční a čelní plochy jsou vytvoreny z původnich velmi čistých obvodových ploch těla ingotu, takže při vzájemném svařování jednotlivých plechových dílů, kde plechy jsou vyrobeny válcováním z těchto bram,nevznikají nekvalitní every.Další jeho výhodou je, že z kovářskčho...

Spôsob komulatívneho povrchového tepelného tvárnenia a zariadenie na vykonávanie spôsoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 230137

Dátum: 01.05.1986

Autori: Podolský Michal, Polák Jozef, Polák Karol, Adamka Jozef

MPK: B21J 5/00

Značky: komulatívneho, spôsoba, tepelného, zariadenie, povrchového, spôsob, tvárnenia, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kumulatívneho povrchového tepelného tvárnenia predohriatych vrstiev povrchu polovýrobku vyznačujúci sa tým, že po postupnom tvarovo diferencovanom ohreve polovýrobku /4/ sa najprv predhreje nízkofrekvenčným ohrevom tvarový termopevný kaliber /2/ a potom induktorom /l/ sa ohreje povrchová vrstva /3/ polovýrobku /4/, pričom sa súčasne ohrieva tvarový termopevný kaliber /2/ a potom povrchová vrstva /3/ polovýrobku /4/ sa tvaruje...