B21J 13/08

Prevádzacie ústrojenstvo strojov s plynulým formovaním výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278693

Dátum: 13.08.1991

Autor: Gödtner Werner

MPK: B21J 13/08

Značky: formovaním, výrobkov, strojov, ústrojenstvo, plynulým, prevádzacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené aspoň jedným prevádzacím nosníkom (2), čeľusťami chápadla (9, 10 11, 12 13, 14), prvou podperou (16, 17 18, 19 20,21) čeľustí chápadla (9, 10 11, 12 13, 14), pružinou (43), riadiacim orgánom, druhou podperou (22, 23 24, 25 26, 27) čeľustí chápadla (9, 10 11, 12 13, 14) a vodiacimi prostriedkami. Prevádzací nosník (2) je usporiadaný vratne pohyblivo medzi upínacou polohou (3, 4, 5) a odovzdávacou polohou (59), čeľuste...

Oddělovací zásobník objemových polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268747

Dátum: 11.04.1990

Autor: Sekanina Milan

MPK: B21J 13/08

Značky: oddeľovací, zásobník, polotovarů, objemových

Text:

...znázoměn svislé řez zásobníkem ve výchozí poloze, na obr. 2 je částečný řez ve fázi, kdy je nejspocłnějšipolotover připraven k odebrání, na obr. 5 je příčný řez v místě klade) a na obr. i je příčný řez dolní části zásobníku.stojánek l zásobníku je upevněn prvními šrouby 2 k základní desce 1 umistěné v rovine podávání polotovarů a druhými šrouby g k rámu 5 upeyněnému neznázornenýnzi šrouby rovněž k základní desce 1. V horní části stojánku l...

Zařízení pro zvedání kovacího nářadí, zejména u vertikálních kovacích lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265299

Dátum: 13.10.1989

Autori: Schiffner Jaroslav, Křiščin Zdeněk

MPK: B21J 13/08

Značky: vertikálních, zvedání, kovacího, nářadí, kovacích, lisů, zejména, zařízení

Text:

...uložený àuvně na vodících sloupech, upevněných k přírubě ovládacího ústrojí.2 265299 Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že s přírubou ovládacího ústrojí je pevně spojen držák s volně otočné uloženou vod(udadkou uspořádanou kolmo a tečně k volně otočným kladkám pohyblivého držáku, se kterým je propojena zvedacím řetězem, jehož jeden konec je upevněn k přírubě ovládacího ústrojí.Pokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočívá v...

Zařízení pro pootáčení výkovku mezi kovadly lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263798

Dátum: 11.04.1989

Autor: Strejc Josef

MPK: B21J 13/08

Značky: pootáčení, kovadly, zařízení, výkovků

Text:

...kovadly lisu podle vynálezu je znázoruěn na přiložených výkresoch obr. 1 a obr. 2.zařízení pro pootáčení výkovku mezi kovadly lisu 5 a 3 je tvořeno podélnými vedeními g, tvořenými párem lišt gł, na kterých jsou prestavitelné uložena płíčná vedení 3 s pojízdnými závěsy g. Mezi příčnými vedeními A e jednou z líšt gł jsou včleněny zvedací elemtny §.Popsané zařízení pracuje tak, že při tisku kovadel g a gł na výkovek 1 jsou háky gł pojízdného...

Zariadenie pre medzioperačnú manipuláciu s výliskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261510

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sabanoš Lubomír, Kačír Viktor, Rybánsky Pavel

MPK: B21J 13/08

Značky: medzioperačnú, zariadenie, výliskami, manipuláciu

Text:

...doske vybavenej snímačom, zasahujúcim činnou časťou do priestoru výlisku. Vymenitelným uložením a upnutim pracovnej dosky s nábehovými elementami na nosnej doske sa docieli podstat- né skrátenie časov pri prezoradovaní medzi plošiny na iný druh výlisku, nakoľko umožňuje na spoločnej nosnej doske vymieňať pracovné dosky s raz zoradenými nábehovými elementami.Na pripojených výkresoch sú znázornená dva príklady prevedenia vynáiezu, kde na...

Zařízení pro posuv součástek vyráběných lisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255431

Dátum: 15.03.1988

Autor: Malý Miroslav

MPK: B21J 13/08

Značky: posuv, součástek, vyráběných, zařízení, lisováním

Text:

...obr. 5 podélný bokorysný řez v rovině A-A dle obr. 2, sestavenou horní a střední část zařízení spolu s vespod k základně zařízení připevněnou polohovací kostkou, obr. 6 představuje příčný řez v rovině B-B dle obr. 2, sestavenou horní a střední část zařízení spolu s vespod k základné zařízení připevněnou polohovací kostkou. Na obr.1-6 je na nenaznačeném lisu na stole lisu umístěna s ním spojena základní deska zařízení.Na obr. 1 je znázorněno...

Zařízení pro manipulaci s tyčovým materiálem při kování na vodorovných kovacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 254360

Dátum: 15.01.1988

Autor: Krmášek Ludvík

MPK: B21J 13/08

Značky: vodorovných, manipulaci, zařízení, kovaní, kovacích, tyčovým, materiálem, strojích

Text:

...lg. Pevné prisma 1 je prostřednictvím neznázorněné konzoly lg upevněnok rámu kovacího stroje lg. Ke konzole łg je uchycenn přivařením podpěra łä na níž je uložen třetí ovládací válec 8.Kovaci nástroj łł sestává 2 pevné čelisti łg, posuvné čeĺisti il a razníku łg. V obou čelistech łg a iz jsou vytvořeny přidržovací dutiny łg a gg pro uložení tyčového materiálu gł. Pevná čelist łg je opatřena dvěma pružné uloženými upínkami gg tyčového...

Zařízení pro přívod podlouhlého polotovaru do nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245570

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uhlío Miroslav, Doubek Rudolf, Dvooáková Jaroslava

MPK: B21J 13/08

Značky: polotovarů, podlouhlého, přívod, nástroje, zařízení

Text:

...se skládá ze tří funkčních jednotek, ze kterých první ve smyslu pohybu tvářence je pásový dopravník l se skluzem 2, znázorněný V pohledu shora v obr. 2. Skluz 3 je připojen k dopravníku l V pokračování směru pohybu jeho větve łâ a je tvořen dvoudílnou trubkou, která má sklon dolů a je zakotvena šikmo položeným otvorem 33, tvořícim ústí trubky, kterým tvářenec É opouští trubku a vstupuje do další funkční jednotky. Touto jednotkou je...

Zařízení pro upínání součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245360

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gass Karl, Schurter Rolf, Pissiotas Georg, Töpfl Werner

MPK: B21J 13/08

Značky: upínání, součástí, zařízení

Text:

...ke tváření. vnější plocha dna polotovsru §dosed 6 na podložku lg spojenou s vyhazovací tyčí 3. Vyhszovecí tyč 2 je pripojene na hnací ústrojí pro vyvození otočneho pohybu, nezávisle na pohybu posuvném.V průběhu pracovního s zpětného zdvihu lisu jsou stfídavě v činnosti ústrojí 3 stŕedění a upínání a ústrojí 5 mezioperačního otáčení. Po vložení polotovaru 3 do dutiny § se uvede v činnost ústrojí g stfedění a upínání. Koncové části 1...

Prekladač súčiastok s mechanickou väzbou prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252002

Dátum: 13.08.1987

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B21J 13/08

Značky: mechanickou, súčiastok, vazbou, prekladač, prvkov

Text:

...smere. Váhadlo 14 je ďalej stabilizované voči základovému rámu 1 prednou pružinou 17 a zadnou pružinou 18 s možnosťou nezávislého nastavenia predpätia prvou maticou 24 a druhou stavacou maticou 25. Medzi váhadlo 14 a druhé rameno 6 je vložené dorazové teleso 19 opatrené prvou dorazovou skrutkou zn a druhou dorazovou skrutkou 21.Na základovom ráme 1 je v mieste východzieho bodu A uložené nakladacie lôžko 22 súčiastok 23, ktoré je výškové...

Hydromechanický vyhazovač zejména pro klikový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 251873

Dátum: 13.08.1987

Autori: Holfeuer Karel, Vinklát Václav, Hlaváček Ivan

MPK: B21J 13/08

Značky: hydromechanický, klikový, vyhazovač, zejména

Text:

...začátek výhazováiíí se nemení. Spodní VYhHZOVIćlCÍ kiolíky jsou »ovládaný spodrnímí pákami od hydnomotoru s rakiímulátorem, ventílovým blokem a hýdno-gelíeráborem, přičemž nastavitelnou Iľlílľlxĺpľllâčľlĺ rovilnu spodních výhlazovacích kolíků zajišťuje brzda s pneumotorem pro návrat spodních výhaz-ovacích kolíků do výchozí polohy.Hýdromechaiíický vyhazovač podle vynálezu llľľľúvžĺĺllĺe v průběhu výhazwování vý~ kvovlm stabilízoívání...

Zařízení pro automatickou manipulaci polotovarů při ohřevu v neprůchozím induktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251639

Dátum: 16.07.1987

Autori: Škoch Václav, Šalak Andrej, Černík Bohumil, Teska Jan

MPK: B21J 13/08

Značky: polotovarů, ohřevu, zařízení, automatickou, manipulaci, neprůchozím, induktoru

Text:

...na výši teploty jednitlivých polotovarů se mění 1 jejich šířkový rozměr a tím je celkovú délka sloupce polotovarů v ihduktoru prouěnnú.Změnu délky sloupce v induktoru navíc způsobují výrobní tolerauce šířky polotovaru a stykov( nepřesnost mozi jednotlivými polotovary. Změuou délky sloupàe polotovarů by dochizolo při konetantní dělce podíviní k posuvu ohŕätých polotovarů směrem k propadovánu otvoru, kde by nastalo překlopení a...

Zariadenie na odstrihávanie koncov tyčí pri kovaní krúžkov za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238888

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vitkovič Alexander

MPK: B21J 13/08

Značky: odstrihávanie, tyčí, kovaní, zariadenie, krúžkov, tepla, koncov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odstrihávanie koncov tyčí pri kovaní krúžkov za tepla je určené k automatickým kovacím strojom, aby nevznikol dvojdielný výkovok, alebo výkovok s neúplným obsahom materiálu. Zariadenie pozostáva z podávacieho stojanu so šikmou nábehovou plochou. Pred prídržnou a podávacou kladkou je kĺbovo upevnená dvojramenná páka, jedným ramenom sa dotýka a registruje konce spracovávaných tyčí, druhým ramenom cez spínač dáva impulz...

Zařízení k zakládání výkovku do střižnice otočného stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249017

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nováček Petr, Jelínek Václav

MPK: B21J 13/08

Značky: zařízení, výkovků, zakládání, otočného, střižnice, stolu

Text:

...dříkem.§g na spodní straně přípravné plošiny g dvojícemi kladek Q a zatížený tlumicí pružinou 1. Přípravná plošina g je pohyblivá pomocí neznázorněného pohybového ústrojí ve vodorovném směru ze znázorněné polohy, kdy se nachází nad střižnicí pohybem dozadu, do výhybné polohy, čímž uvolňuje prostor nad střižnicí lg.Výkovek dospěje určitou rychlostí ze skluzu na přípravnou plošinu g, kde nejprve narazí na odpružený tlumicí doraz 5 a poté na...

Zařízení pro posouvání profilového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234773

Dátum: 15.01.1987

Autori: Volný Jaromír, Volný Bořivoj, Havránek Milan

MPK: B21J 13/08

Značky: posouvání, materiálů, zařízení, profilového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru obráběcích a tvářecích strojů. Společným znakem dosavadních konstrukčních řešení je, že pohyb obrobku je mechanicky odvozen od pohybu beranu lisu, což při delších posuvových krocích může způsobovat značnou součtovou chybu. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že motor je kinematicky spojen s převodovkou přes třecí spojku výstupní hřídele převodovky jsou přes klouby a tyčky spojeny s hřídeli, pevně spojenými s...

Přenášecí zařízení, zejména pro víceoperační postupové automaty k objemovému tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 231431

Dátum: 15.06.1986

Autori: Malá Milada, Novák Pavel

MPK: B21J 13/08

Značky: zejména, tváření, objemovému, víceoperační, zařízení, přenášecí, automaty, postupové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je ochrana vlastního pohybového mechanismu přenášecího zařízení a současně i nástrojů a některých strojních součástí tvářecího stroje proti poškození. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukčním řešením dvojic konstrukčních kleštin jejichž podstata spočívá v tom, že alespoň jedna kleština z každé dvojice kleštin, je výkyvně uložena na polohově fixovaném čepu přenášecího ramena prostřednictvím pružného elementu, například pružiny.