B21D 7/02

Ohýbacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2980

Dátum: 23.01.2006

Autori: Giorgio Mario, Caporusso Alessandro

MPK: B21D 7/02

Značky: zariadenie, ohýbacie

Text:

...časti protikusu matrice.Ďalej, cieľom vynálezu je zaistenie funkčných častí formy schopnej zaistiť prevenciu tvorby zvrásnenia, ktoré môžu byťTakéto ciele sú dosiahnuté ohýbacím zariadením pre ohýbací strojpodľa patentoveho nároku l.0007 Predložený vynález bude opísaný s odkazmi na jeho preferovane uskutočnenie V súvislosti s priloženými výkresmi, naObrázok 1 V axonometrickom pohľade znázorňuje prvéuskutočnenie ohýbacieho zariadenia podľa...

Zariadenie pre pohon ohýbacej konzoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 268577

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gröne Jozef, Gröne Emil

MPK: B21D 7/02

Značky: pohon, konzoly, ohýbacej, zariadenie

Text:

...kvapaliny na Jednu nlobo druhú atrmm pioutn an hydraulický vuloo vo vodoniach Vysúva a pootĺnčn ohýbncou lconzolou. Pomorom plâch piostu u piustnioo Jo dnnć, že rýchlosĺ návratu ohýbacoJ ČOĺlISÝ-U jo väčšin ako xýchlosľ pracovná. Pri. rovnakom prioxuero prlmuočiuroho hydromotora Jo vyvodanl ohýbuciu silu väčšiu. Odstrćmonim roľnzu sa dosiułme tuhé bozvolovć spojenie pohonuohýbacoJ konzoly, odstráni aa lunitanio pohonu n odatrĺmi sa prenos sil...

Zariadenie pre ohýbanie rúriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258718

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kaliský Vladimír

MPK: B21D 7/02

Značky: rúriek, ohýbanie, zariadenie

Text:

...na obidvoch koncoćh držiakmi sa navlieka na vonkajší priemer rúrky do miesta budúceho ohybu. otáčaním jedného konca pružiny s držiakom, okolo osi pružiny a rúrky v zmysle vinutia pružiny sa dosiahne potrebného zovretia rúrky pružinou, u ktorej sa zväčší počet závltov a zmenši priemer, ,Druhý držiak pružiny je pri úkone nehybný. Rúrku je pótommmožné V mieste zovretia pružinou ohnúť okolo tŕňa,ktorého povrch môže mat rôzny tvar.Zariadenie...

Zařízení pro ruční ohýbání trubek z kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257893

Dátum: 15.06.1988

Autori: Baloun Václav, Zahrádka Ladislav

MPK: B21D 7/02

Značky: ruční, ohýbání, zařízení, kovových, materiálů, trubek

Text:

...aby postavení obvodové drážky segmentu k opěrce odpovídalo průměru ohýbané trubky.Zařízení umožňuje vytvářet snadno přenosné sestavy pro ruční ohýbání trubek z kovových materiálů, různých průměrů a různých poloměrů chybu.zařízení je znázorněno na přiloženýoh výkresech, kde na obr. 1 je tvarovací segment, na obr. 2 je tělo tvsrovacího segmentu, na obr. 3 je čep pro připevnění tvsrovací vidlice. na obr. 4 je čep pro připevnění tvsrovacího...

Ohýbačka trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 256034

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čubr Jaromír, Zábranský Václav, Kubák Jiří

MPK: B21D 7/02

Značky: ohýbačka

Text:

...provedení ručních ohybaček trub podle vynálezu jsou znúmrñäny na přiloženém vykresu. Na obr. l je znázorněn osovy řez a na obr. 2 půdorys ruční ohýbačky trub s převodovkou,spojenou prostřednictvñm skříně s opěrou trubky výetupnim hřídelem s tvarovou šablonou. Na obr. 5 je znázorněn osový řez a na obr. 4 půdorys obdobné ohýbačky podle vynálezu, kde převodovka je spojene skříní e tvarovou šablonou a výstupnim hřídelem s opěrou...

Přenosná ruční ohýbačka plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255833

Dátum: 15.03.1988

Autori: Micka František, Ikráth Jiří

MPK: B21D 7/02

Značky: plechů, ruční, ohýbačka, prenosná

Text:

...námahy a zvýšení produktivity při nižších nákladech. Její využití je výhodné všude tam, kde seOhýbačka podlegvynálezu je schematicky znázorněna na přiložených výkresech, kde obr. 1 je axonometrický pohled na ohýbačku, obr. 2 je příčný řez ohýbačkou a obr. 3 je boční pohled na ohýbačku.Přenosná ruční ohýbačka plechu je vytvořena tak, že sestává z ležatého, základního, jobdélníkového rámu l opatřeného na ktatších stranách odebratelně...

Zařízení na výrobu uzavřených třmínků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255756

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šindelář Ladislav, Křížek Antonín

MPK: B21D 7/02

Značky: uzavřených, výrobu, zařízení, třmínků

Text:

...šroubů a opatřeny drážkou. Drážky tvoří vedení, ve kterém jsou na každé polovině stoluľ ueazeny držáky g.Po 1 ohs držáku 3 je stabilizována pomocí svěrnáho spoje. Jedna polovina stolu ł je opatřena přestavítelným dorazem 3, vymezujícím ustavení prutu před ohnutím. Oba držáky 3 jsou opatřeny čepy, na kterých jsou kyvněuloženy páky 3 o nostejněndélce ramen. Ramena jsou v koncich opatřena kladkami Í. V prostoru mezi kladkami 5 jsou...

Ohýbací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237146

Dátum: 15.03.1987

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 7/02

Značky: nástroj, ohýbací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti tvárniacich nástrojov na spracovanie plechu ohýbaním. Účelom vynálezu je riešenie ohýbacieho nástroja na ohýbanie koncov rozmerného plechového polovýrobku, pričom prečnievajúci rovný koniec plechu väčšej dĺžky počas ohýbania v nástroji zostáva v horizontálnej rovine. Uvedeného účelu sa dosiahne vytvorením ohýbacej prizmatickej drážky vo valcovom telese (3) ohybnice, ktoré sa počas ohýbania pootáča v klzných polpaňvách...

Ohýbačka trubkových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230377

Dátum: 15.11.1986

Autori: Třeček Josef, Kejkrt Ladislav

MPK: B21D 7/02

Značky: ohýbačka, trubkových, profilů

Zhrnutie / Anotácia:

Ohýbačka trubkových profilů, beztrnová, dvoučinná, sestávající z tvarovacích segmentů, kladek, upínačů, z koncových vypínačů, reverzačních stykačů a elektromotoru, vyznačená tím, že sestává z otočného stolu (1) s čepem, který je opatřen nosnými čepy svěracích a tvarovacích segmentů (3) s pružnými vložkami a vratnými pružinami, přičemž otočný stůl (1) má ložiska pro hřídele s upínacími palci (2) a opěrnými kladkami (5).