B21D 5/14

Zakružovací stroj na plech

Načítavanie...

Číslo patentu: 278852

Dátum: 08.04.1998

Autori: Ružička Kamil, Podebradský Jaroslav

MPK: B21D 5/12, B21D 5/14

Značky: plech, stroj, zakružovací

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa konštrukčné vyhotovenie a uloženie valcov zakružovacích strojov, najmä dvojvalcových, s väčšou dĺžkou, nad 1 800 mm. Valce pozostávajú z nepohyblivej tuhej osi (1), na ktorej sú symetricky usporiadané dve kĺbové ložiská (2, 2'), asymetrických rúrkových váh (3, 3') na koncoch opatrených vnútornými (5, 5') a vonkajšími (4, 4') naklápacími ložiskami vo vzdialenosti (L), pričom na týchto vonkajších (4, 4') a vnútorných (5, 5') ložiskách...

Dvojvalcová zakružovačka s vymeniteľným ohýbacím valcom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278184

Dátum: 13.08.1991

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 5/14

Značky: vyměnitelným, valcom, ohýbacím, dvojvalcová, zakružovačka

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši rýchlu výmenu ohýbacieho valca stroja za valec s iným priemerom, pričom sa účinná pracovná dĺžka valcov nemení. Ohýbací valec (1) zakružovačky má os (3) obojstranne uloženú vo výstredníkových puzdrách (5,9), ktoré sú otočne uložené v telese votknutia (4) a druhé v hlave (21) vyklápacieho ramena (10). Pootočením puzdier (5, 9) o 180 stupňov a zaistením polohy puzdier, zmení sa osová vzdialenosť valcov (1, 2) umožňujúca výmenu ohýbacieho...

Zariadenie na zakružovanie pruhov a ohýbaných profilov z plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270173

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 5/14

Značky: pruhov, zakružovanie, ohýbaných, zariadenie, plechů, profilov

Text:

...a pod nia usporiadnnáho konzolcveho stola § s prípravnou gl a pohotovostnou gg ploäinou na pruhy 1 plechu. Manipulátor g na stahovanie zakrúšcnca 3 z nabaĺovacieho puzdre 13 je unieetený na hornej plošine skrine 1 dvojvalcovej zakružovačky a je vytvorený z pneunonotora 51 (obr. 2), ktorého pieatnica g je spojená ce priečnik i s vodiaciai tyčali 55 a nosného rúru 5 s vedenia.mi, ktorýni prechádzajú vodiace tyče 55 opatrenć na volných koncoch...

Mechanizmus dvojvalcovej zakružovačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268570

Dátum: 14.03.1990

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 5/14

Značky: zakružovačky, mechanizmus, dvojvalcovej

Text:

...o. druhým koncom zcsunutej vo vyklňpocom ložisku fi na ramene 2 otočne pripojenom cez čap 6 ramena k rámu 2 stroja, pričom rameno 2 vyklópuoieho ložiska E spojené cez čap z s priamo činrym motorom 8 tvori mechanizmus vyklápaciełxo ložiska a poháňsného valca 11 s elas tickým povrchom uloženého v lcžiskćncł l na osi | 2 valca. a elastickým povrchom pritlá~ čzméłxo k tuhěmu valou i pomocou mechanizmu pritláčąnia. Mechanizmus pritláčnnia sa skladá...

Mechanizmus dvojvalcovej zakružovačky plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267186

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 5/14

Značky: zakružovačky, dvojvalcovej, mechanizmus, plechů

Text:

...odstrániť nedostatky známych riešení, zvýšiť stavebnice vost konštrukcie a technologickú univerzálnost stroja.Na pripojenom výkrese je priklad usporiadania mechanizmu dvojvalcovej zakružovačky podľa vynálezu.Mechanizmus pozostáva z relatívne tuhého valca Q bez pohonu uloženého v ložiskách A na osi g, ktorej votknutý koniec ga je v skriňovom stojane l a letmý koniec gg vo výklopnom ložisku lg na ramene výklopného ložiska lg spojeného cez čap...

Valec s elastickým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245879

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jankiel Jioí

MPK: B21D 5/14

Značky: válec, povrchom, elastickým

Text:

...rozloženýmí zápichmi o hlbke rovnej polovici hrúbky podušąky. jednotlivé prstence z po 4lyuretanu navulkanizované na puzvdrá sú oddelené kovovými krúžkaimi o hrúbke rov-nej šírke zápich-ov na povrchu prstencov z polyuretanu.Riešením valca .s elastickým povrchom podľa vynálezu. sa dosiahne okrem jednoduchej montáže ia demontže dielcov, vymeniteinosti opotrebených prstencov za nové,pričom neopotrebované možno opät morntovaiť, úspory...

Samostatný pohon spodních válců válcově ohýbačky plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245276

Dátum: 15.06.1987

Autori: Reinecke Paul, Hargrave Karl, Brandes Wilhelm, Devlin John

MPK: B21D 5/14

Značky: válců, válcové, ohýbačky, plechů, samostatný, spodních, pohon

Text:

...B odecneuennn uaTepuanocóeperanmero npocmoro nocnpnarma xpywsmnx MOMGHTOB oôemzu nnaaemapuuuu nepenavauu zum HHXCHMX BHJIKOB u B coenmaeHmm oöeux nnaaewapnux nepenaq c uennm ööecneqenun cunxpoauon paóowu.B coomnemcmnum c nsoöpereaneu naxaaa aanaua pemaemca nocpencrnou moro. qmo coennueuuoe c Hamann Bankou nonuno nnaneTapuon nepenaum cnyxum onopon HBHBHMH Bpamammnxca nansuen Ann camennnmon, npuqeu ycraaoaneauue na onopax KBWGHHH...

Prídavné zariadenie k zakružovačke plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249479

Dátum: 12.03.1987

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 5/14

Značky: přídavné, plechů, zakružovačke, zariadenie

Text:

...zakrúženca 3, pričom obe tieto zariadenia sú demontovatelne upevnené na osi § ohýbacieho vlaca zakružovaćky..Napínacie zariadenie A /obr. 4/ je vytvorené z dvoch upinacícn telies gl symetricky nasunutých na prečnievajúce konce osi É ohýbacieho valca, nad ktorými cez vedenia ii sú usporiadané priečniky 53 výškovo prestavitelné nastavovacími~prostriedkami 5, ktoré sú v horizontalnom smere spojené spojovacou tyčou 55 /obr. 2/ na ktorej sú medzi...

Samostatný pohon ohýbacích válců u strojů na ohýbání plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244532

Dátum: 10.02.1987

Autori: Fukal Ladislav, Kasafírek Evžen, Roubalová Alena, Míeko František

MPK: B21D 5/14

Značky: válců, samostatný, ohýbacích, strojů, ohýbání, pohon, plechů

Text:

...m nsauuoneücrayem onnonpeueuHO qepea coomnewcwnywmme carenunmu c couneuauu Kouecou Gonnmero qncaa ayusen M aaxonmrca B sauenuenum c cmuonuu aauunauueu qepea cnasannoe nnympeauuu aauenneuueu coennnumennuyn nrynny c 3 mynKoñ,saxpenneHHoñ na onopnoñ meñue rmöoqnux nanxoa. Oöa c nnemnun aauenneuneu ćonnequux Koueca coenmaeuu c uymron cuennesun, nowopue nuecme npnnonamca om nnmramenn qepes npoueàymoąuym.cmynean ą napnannuü náà. Guennue umwu...