B21D 5/00

Zariadenie na ohýbanie plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19716

Dátum: 25.10.2012

Autor: Hamberger Martin

MPK: B21D 5/00, B21D 5/02

Značky: plechov, ohýbanie, zariadenie

Text:

...uzavreté.0007 Kontrola svetelných bodov odrazených laserových lúčov na trianguláciu sa môže výhodne uskutočniť pomocou dvoch na obe strany radu vysielačov pre laserové lúče umiestnených riadkových kamier, čo obzvlášť v oblasti matrice so sebou prináša dobré podmienky kontroly pre svetelné body.Je však tiež možné, že meracie zariadenie má len jednu riadkovú kameru v strede radu vysielačov pre laserové lúče. Také umiestnenie kamery je...

Výrobné zariadenie so systémom výmeny nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19438

Dátum: 09.05.2012

Autori: Ruschitzka Stefan, Badegruber Karl

MPK: B21D 37/14, B21D 5/02, B21D 5/00...

Značky: zariadenie, výměny, nástrojov, výrobné, systémom

Text:

...sa môže poskytnúť lisovacím nosníkom, respektíve úpinkám nástrojov, každé jednotlivé z pomocnýchzariadení podľa toho, ktoré je práve potrebné. Pre uskutočňovaný ohýbacípostup sa tak môže bez prekážok dorazový prvok známym spôsobom obrátiť k úpinkám nástrojov a tým k spracovávanému plechu bez toho, že pritom manipulačné zariadenie v tomto okoli pôsobí rušivo, alebo obmedzuje miesto. Na základe vedome zvoleného otočného postupu nosiča pomocou...

Ohýbací lis s dorazovým zariadením a spôsob prevádzkovania ohýbacieho lisu s dorazovým zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19437

Dátum: 08.05.2012

Autori: Sperrer Gerhard, Fischereder Bernhard

MPK: B21D 43/26, B21D 5/02, B21D 5/00...

Značky: ohýbací, prevádzkovania, spôsob, ohýbacieho, zariadením, dorazovým

Text:

...zranenia vytrhnutím, alebo rezného poranenia na častiach tela zatiahnutých osobou0008 Na docielenie vysokej dynamiky vratného pohybu je výhodné, keď podľa nároku 2 sa vratný pohyb v podstate obmedzí na dorazový palec, alebo na jeho koncovú časť, čím sa brzdia malé hmotnosti a malé hmotnosti sa musia urýchliť v protismere a na základe toho vznikajú len malé požiadavky na vratný pohon. Dorazový palec teda tiež môže byť uskutočnený ako...

Ohýbací lis so zariadením na nastavenie polohy obrobku a spôsob jeho prevádzkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17318

Dátum: 02.05.2011

Autori: Reiter Thomas, Fischereder Bernhard

MPK: B21D 43/26, B21D 43/00, B21D 43/10...

Značky: zariadením, nastavenie, obrobků, polohy, spôsob, ohýbací, prevádzkovania

Text:

...odlišných strojových typov ohýbacich lisov a ich hospodárna úprava a vzhľadom k meniacim sa výrobným postupom mnohotvárnost výrobkov, určených na vyhotovenie, a rozšíriteľnosť výrobných radov takého výrobného zariadenia a použitie prefabrikovaných súčastí k reťazeniu zariadeni.0011 Výhodou sú pritom tiež príklady vyhotovení podľa nárokov 28 až 33. 0012 K lepšiemu pochopeniu je vynález bližšie vysvetlený na0013 Sú tu ukázané v silne...

Ohýbací stroj s vybraním na priestor pre nohy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14940

Dátum: 22.03.2008

Autori: Reiter Thomas, Allerstorfer Hermann

MPK: B21D 5/00, B21D 5/02, B30B 15/04...

Značky: priestor, ohýbací, stroj, vybraním

Text:

...svetlá výška vybrania predstavuje v strede výhodne aspoň 650 mm, prednostne 750 mm, čím je tiež k dispozícii podľa výšky dostatočný priestor pre končatiny pre priemerné dĺžky končatín.0009 Horná plocha ohraničenia vybrania môže pritom mať klenutú zaoblenú oblasť, čim sa svetlá výška vybrania smerom k bočným okrajomvzhľadom ku stredu znižuje, čím je vybranie prispôsobené takisto znižujúcej sa potrebe výšky pri bočných presunoch končatiny. Ďalej...

Zarážkové zariadenie pre ohýbací lis

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9566

Dátum: 24.07.2007

Autor: Austaller Alois

MPK: B21D 5/00

Značky: zarážkové, ohýbací, zariadenie

Text:

...podľa nárokov 14 a 15 zjednodušujúvykonanie dorazového prvku adosiahne sa tým presné polohovaniespracovávaného dielca pre tvárniaci pochod.0013 Podľa vyhotovení opísaných v nárokoch 16 až 20 je možné jemné nastavovanie kľudovej polohy a zarážkovej polohy, ako aj Iineárne prestavovanie dorazového prvku a otočné prestavovanie, jednorazovým jemným polohovaním pri prvom uvedení do prevádzky, a je tiež prídavne nastaviteľný zostatkový...

Spôsob ohýbania kovových strešných platní a zariadenie na ohýbanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3101

Dátum: 18.09.2002

Autor: Ingvarsson Lars

MPK: B21D 11/00, B21D 5/00

Značky: kovových, spôsob, zariadenie, platní, ohýbanie, ohýbania, strešných

Text:

...ložiska 39. Tento diel ložiska 39 je V telese ložiska 38 otočný prostredníctvom guľôčkovej skrutky 41 a teleso ložiska 38 sa môže pozdĺž vedenia 37 pohybovať prostredníctvom guľôčkovej skrutky 42. Valec 18, detekčný valec, je vložený do telesa 43 a jeho polohu možno prispôsobiť guľôčkovou skrutkou 45.0009 Popri znázornenom valcovacom zariadení má toto ohýbacie zariadenie jedno vstupné zariadenie s motoricky hnanými zavádzajúcimi valcami a...

Přesuvný držák pro ohraňovací lisovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236585

Dátum: 15.11.1986

Autori: Handl Ivo, Cejpek Jiří

MPK: B21D 5/00

Značky: presuvný, držák, ohraňovací, lisovnice

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká ohraňování a konkrétně přesuvného držáku pro ohraňovací lisovnice. Jeho cílem je umožnit vyboulování /bombírování/ přesuvného držáku a lisovnice ke kompenzaci průhybu lisovníku,popř. tvářence. Tohoto cíle se dosahuje tak, že vlastní držák lisovnic je pohyblivý stranově po stolní desce, která je uspořádána obkročmo na upínacím nástavci a je nesena na hydraulických tlačných členech a je svisle vedena s vůlí dorazovými členy na...