B21D 43/04

Usporiadanie chápadla polotovaru na automatickú výmenu toolingu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5134

Dátum: 11.05.2007

Autor: Dangelmayr Andreas

MPK: B21D 43/04, B21D 43/05

Značky: toolingu, usporiadanie, polotovarů, automatickú, výměnu, chápadlá

Text:

...sa pri automatickej výmene toolingu umožní,využít na spojovanie a rozpojovanie spojovacie zariadeniepohybmi, ktoré môže poháňacie zariadenie udelit nosníku.Poháňacie zariadenie je k dispozícii, aby pohybovalo nosníkom a s ním chápadlami na premiestňovanie polotovaru. Poháňacie zariadenie je pritom zariadené predovšetkým tak, že môže nosníkom pohybovat v rôznych priestorových smeroch a nakoniec aj pozdĺž jeho pozdĺžneho smeru, ako aj priečne k...

Lisovacie zariadenie s privádzacím ústrojenstvom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5676

Dátum: 22.03.2007

Autor: Hoffmann Frank

MPK: B21D 28/24, B21D 43/04, B26D 7/06...

Značky: privádzacím, ústrojenstvom, lisovacie, zariadenie

Text:

...plechovej tabule. Tým sa pozdĺžne dopravniky rozkladajú cez najmenej triÚloha vynálezu spočíva v tom, zjednodušiť zhora uvedené lisovacie a privádzacie zariadenie tak, aby bolo kratšie aobsahovalo menej transportérov a hnacích prostriedkov.Riešenie tejto úlohy spočíva podľa vynálezu v podstate v tom, že pri zariadení zhora uvedeného druhu sú z privádzacej a odvádzacej strany zhruba symetricky k nástrojom stacionárne usporiadané v ich...

Spôsob ohýbania obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2160

Dátum: 13.07.2004

Autor: Rosenberger Gerhard

MPK: B21D 43/04, B21D 7/00

Značky: ohýbania, obrobkov, spôsob

Text:

...toho môže odpadnúť doterazbežné upínacie zariadenie. prípadne doterajšie upínacie privodné zariadenie.Po ohnutí určité oblasti možno obrobok uchopiť pomocou robota, pripadne jeho úchopného ramena, aby mohol byť zasa napr. obrátene priamo upnutý v ohýbacom zariadení, prípadne jeho ohýbacej hlave, aby sa mohol obrobiť napríkladiný koniec obrobku. Toto nie je pri doterajších spôsoboch ohýbania možné.Obrobok sa pritom pomocou robota odoberá zo...

Hydraulický pretlačovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262766

Dátum: 11.04.1989

Autor: Čelko Rudolf

MPK: B21D 43/04

Značky: stroj, pretlačovací, hydraulický

Text:

...valce, pevne spojene s pretlačovanou hlavu sú posuvne uložené na piestniciach ukotvených vo fréme stroja. Na telesách pretlačovacích hydraulických valcov je ukotvený priečnik, v ktorom je uchytený upinací hydraulický valec,v ktorom je posuvne uložená duté piestni 4ca, spojená-prostrednictvom držiaka s upínacími čeľhsťami uloženými v .pretlačovanej hlave.Výhody pretla-čo-vacieho stroja- podľa vynálezu SÍÚV tom, že sa odstráni hrotovanie...

Podávací mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 238326

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kaláb Zdeněk, Novák Jan

MPK: B21D 43/04

Značky: mechanismus, podávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru strojních zařízení a týká se podávacího mechanismu, kupříkladu pro podávání trubkového materiálu mezi čelistmi tvářecího stroje při výrobě rotorů jednovřetenových čerpadel. podstatou vynálezu je mechanismus, který sestává z kuličkového šroubu, uloženého pevně v podpěrách nosného rámu tvářecího stroje a opatřeného maticí, na které je uložena skříň podávacího mechanismu. Ve skříni je uložena kleština pro uchycení tvářené...

Zařízení k vedení axiálně se pohybujících kulatých tyčí,trubek a drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243479

Dátum: 15.07.1987

Autor: Moskó Károly

MPK: B21D 43/04

Značky: pohybujících, drátu, zařízení, vedení, tyčí,trubek, kulatých, axiálně

Text:

...na nichž značí obr. I zařízení v příčnem řezu v uzavřená pracovní poloze, obr. 2 zařízení v příčnćm řezu v otevřené .poloze při vpravovaní nového obrobku. podle čáry Il-II z obr. 3 bokorys zařízením se strany náběhu k rovnacímu stroji se nwm válci.Zařízení znázornená na obr. 1, sestava za tří segmentu g, l, g, která vedou tyč l při jejím axialním pohybu v radialním smeru. Dno zařízení je tvořeno segmenty g a 1. Spodní segment g je vikyvny s...

Přídavné zařízení k lince pro zpracování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235492

Dátum: 15.11.1986

Autori: Zumr Jiří, Novák Milan

MPK: B21D 43/04

Značky: zařízení, přídavné, trubek, lince, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné zařízení je předřazeno lince pro zpracování trubek a je upraveno jako vozík pojíždějící v podélné ose linky. Na vozíku 3 je umístěn zvedací válec 4 a upínací lůžko 6 nad ním. Zvedací válec 4 je opatřen koncovými spínači 13. Upínací lůžko 6 je pákovým mechanismem 14, 15 spojeno s upínacím válcem 5.