B21D 37/16

Spôsob a tvárniaci nástroj na tvárnenie za tepla a lisovania spojeného so zakaľovaním polotovarov z oceľového plechu, najmä pozinkovaných polotovarov z oceľového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20877

Dátum: 16.10.2012

Autori: Sikora Sascha, Köyer Maria, Struppek Thomas, Banik Janko

MPK: B21D 22/20, C21D 1/673, B21D 37/16...

Značky: lisovania, najmä, tepla, zakaľovaním, polotovarov, tvárnenie, plechů, nástroj, ocelového, spojeného, tvárniaci, pozinkovaných, spôsob

Text:

...k trhlinkám v povrchovej vrstve, napríklad vo vrstve zinku. So zvyšujúcou sahrúbkou plechu a v závislosti na zložitosti geometrie vyrábaného konštrukčného dielu sa môžuvytvárať rozdielne hĺbky trhliniek, ktoré sa môžu šíriť až do plechu konštrukčného dielu0010 Podľa vynálezu je materiál vykazujúci relatívne malú tepelnú vodivosť nanesený napríklad vytváraním povrchovej vrstvy v oblasti ťažných hrán, resp. tam usporiadaný vložený diel,...

Spôsob a zariadenie na ohýbanie dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18741

Dátum: 29.06.2010

Autori: Schumi Thomas, Bammer Ferdinand, Schuöcker Dieter, Sperrer Gerhard, Rau Armin, Aichinger Joachim

MPK: B21D 37/16, B21D 5/02

Značky: ohýbanie, dielca, zariadenie, spôsob

Text:

...usporiadania prispôsobované dielcu, ktorý sa má ohýbať, a môže byť prípadne tiež obmedzené na čiastkový úsek ohýbacieho vybrania ohybnicového usporiadania, je jednak minimalizovaná energia žiarenia potrebná na lokálne zahrievanie spracovávaného dielca, a je tiež redukované možné ohrozenie žiarením pre užívateľa nachádzajúceho sa v okolí ohýbacieho nástroja, keďže podiel žiarenia, ktorý nedopadá z ohybnice na spracovávaný dielec, je...

Zariadenie a spôsob ohýbania súčasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18299

Dátum: 28.06.2010

Autori: Holzinger Bernhard, Schumi Thomas, Schuöcker Dieter, Bammer Ferdinand, Sperrer Gerhard, Aichinger Joachim

MPK: B21D 37/16, B21D 5/02

Značky: zariadenie, súčastí, ohýbania, spôsob

Text:

...nároku 1 alebo zostavou ohýbacích zápustiek podľa patentového nároku 15.0008 Tým, že je zostava blokov laserových diód na generovanie žiarenia pripevnená vo vnútri základného telesa nástroja a bloky laserových diód sú aspoň približne rovnomerne usporiadané pozdĺž pozdĺžneho smeru ohýbacieho vybratia za výstupným otvorom lúčov v základnom telese nástroja, je energeticky bohaté žiarenie, potrebné pre zahriatie súčasti, vo vzťahu k...

Spôsob a zariadenie pre laserom podporovaný ohyb obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18296

Dátum: 28.06.2010

Autori: Bammer Ferdinand, Sperrer Gerhard, Schuöcker Dieter, Schumi Thomas

MPK: B21D 37/16, B21D 5/02

Značky: obrobkov, zariadenie, spôsob, laserom, podporovaný

Text:

...pre ovplyvnenie žiarenia aspoň čiastočne v základnom telese nástroja presmeruje, rozšíri a cez výstupný otvor pre žiarenie sa zavedie na obrobok, sa môže jednak použiť takáto ohybová zápustka na každom obvyklom ohybovom Iise, alebo ohraňovacom Iise, a jednak pre spôsob ako zdroj žiarenia sa môže použiť každý obyčajný zdroj žiarenia, ktorý je vhodný na vytvorenie sústredeného zväzku žiarenia. To prestavuje veľkú ekonomickú výhodu, pretože...

Výhrevné zariadenie na ohrev kovovej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16672

Dátum: 16.01.2010

Autor: Salamon Ulrich

MPK: C21D 1/34, B21D 37/16, C21D 1/673...

Značky: kovovej, dosky, výhřevné, ohrev, zariadenie

Text:

...čo nosná doska0010 Tvar výhrevných plôch je obvykle prispôsobený tvaru dosky, určenej na ohriatie. Spravidla má doska tvar pravouhlej dosky s konštantnou hrúbkou. V tomto prípade majú aj výhrevné plochy oboch výhrevných jednotiek vždy zodpovedajúci pravouhlý tvar. Pritom sa ponúka vytvoriť výhrevné segmenty spravouhlou kontaktnou plochou a usporiadať raster vytvorený z niekoľkých vedľa seba vo vzájomnom odstupe položených radov tak, že...

Ochladzovací systém pre zariadenie na výrobu kovových nádobiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13936

Dátum: 01.12.2009

Autor: Crabtree John

MPK: B21D 37/16, B21D 22/22

Značky: zariadenie, ochladzovací, nádobiek, systém, kovových, výrobu

Text:

...krytov puzdier, ktoré majú utesnenú koncovú krytkua spojku rúrok, ktorá smeruje chladiacu kvapalinu späť dochladiacej nádrže V systéme uzatvoreného obvodu. Spojka rúrok môže mať tvar rúrkového kolena.0007 Na odvod tepla z povrchu baranidla sú zvyčajne vytvorené špirálové drážky v puzdrách na smerovanie chladiacej kvapaliny okolo baranidla. Tesnenie môže byť poskytnuté vo zväzku tesnení,ktoré má zastaviť migráciu chladiacej kvapaliny...

Spôsob výroby kovovej súčasti so vzájomne susediacimi úsekmi s rozdielnymi materiálovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12328

Dátum: 24.05.2006

Autori: Beenken Heiko, Sikora Sascha, Heller Thomas, Lenze Franz-josef

MPK: C21D 1/673, B21D 22/02, B21D 37/16...

Značky: úsekmi, vlastnosťami, kovovej, spôsob, súčastí, výroby, rozdielnymi, susediacimi, materiálovými, vzájomne

Text:

...v prvom kroku spôsobu pritom už približne zodpovedákonečnému tvaru vyrábanej súčasti.Prípravok, použitý na uskutočnenie známeho spôsobu, má kanálové chladiace usporiadanie, ktoré je, v závislosti na teple, ktorú je potrebné odviesť, preplachovanê olejom, vodou,ľadovou vodou alebo soľným roztokom. Kanálové usporiadania je možné riadiť oddelene od seba, aby sa na hotovej súčastivytvorili zóny s navzájom odlišnými stupňami tvrdosti.Napriek...

Spôsob výroby dielov s vysokou pevnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11796

Dátum: 15.09.2005

Autori: Kusumi Kazuhisa, Fujita Nobuhiro, Hayashi Kunio, Abe Masayuki, Oogami Masahiro, Maki Jun, Kanda Toshiyuki, Suzuki Noriyuki, Takahashi Yuzo, Takahashi Manabu, Nakajima Shinya, Sato Hironori

MPK: B21D 28/00, B21D 37/16, B21D 28/14...

Značky: spôsob, pevnosťou, výroby, dielov, vysokou

Text:

...Takže pri tejto metóde, aj keď sa pevnosť oceľového plechu čiastočne zníži a zvyškové napätie sa po následnom spracovaní do určitej miery redukuje, pokiaľ vodík V oceli zostane, môže neodvratne nastávať vodíkové skrehnutie. 0007 JP-A-2004-124221 zverejňuje oceľový plech s vynikajúcou kaliteľnosťou po tepelnom spracovaní.0008 JP-A-6-238361 zverejňuje konštrukciu na prichytenie dolného dierovacieho strižníka lisovacej formy.0009 JP-A-2003-181549...

Spôsob výroby vysokopevnostných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11789

Dátum: 15.09.2005

Autori: Kanda Toshiyuki, Nakajima Shinya, Takahashi Manabu, Kusumi Kazuhisa, Suzuki Noriyuki, Takahashi Yuzo, Abe Masayuki, Maki Jun, Hayashi Kunio, Fujita Nobuhiro, Oogami Masahiro, Sato Hironori

MPK: B21D 37/16, B21D 28/14, B21D 28/00...

Značky: dielov, spôsob, výroby, vysokopevnostných

Text:

...napätie sa po následnom spracovaní do určitej miery redukuje, pokiaľ vodík v oceli zostane, môže neodvratne nastávať vodíkové skrehnutie.0007 JP-A-2004-124221 zverejňuje oceľový plech s vynikajúcou kaliteľnosťou po tepelnom spracovaní.0008 JP-A-2002-339054 zverejňuje metódu prvku odolného vysokým tlakom pri ktorom možno znížiť zvyškový vodík.dierovania plechu so zlepšenou dlhodobou únavovou pevnosťou.0010 Predložený vynález vznikol ako...

Způsob předepnutí válcového pláště a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249324

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pavlík Petr

MPK: B21D 37/16

Značky: provádění, způsobu, způsob, válcového, zařízení, pláště, předepnutí

Text:

...zařízení k provedení způsobu jsou dále vysvětleny na příkladu provedení a připojených výkresech, kde na obr. l je znázorněna zjednodušená teplotní křivka zachycu jíci průběh teploty t v závislosti na čase / v průběhu tsplotní autofretáže, kde 5, łł, III, lg jsou její jednotlivé fáze. T resp. Ta je teplota na vnějším resp. vnitřním povrchub pláště a na obr. 2 je schematický osový řez zařízením ve zjednodušeném provedení.Jak je patrno z obr. 1,...