B21D 37/00

Spôsob tvárnenia predvlekov z ocelí vyšších a najvyšších pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6693

Dátum: 24.04.2007

Autori: Lenze Franz-josef, Sikora Sascha

MPK: B21D 37/00, B21D 22/00, B21D 22/20...

Značky: spôsob, pevnosti, predvlekov, vyšších, oceli, najvyšších, tvárnenia

Text:

...°C, docieli sa V tejto oblasti maximálnej medze prieťažnosti a pevnosti. V ťahu pri zníženej hodnote pretihnutia pri pretrhnutí.0012 Ďalší parameter na ovplyvnenie štruktúry predvalku počas tvárnenia je možné poskytnúť tak, že sa nastaví priebeh ochladzovania predvalku minimálne čiastočne prostrednictvom merných tlakov tvárniaceho nástroja. Najmä V oblastiach nižších teplôt V tvárniacom nástroji, teda V oblastiach s teplotou nižšou než 200 °C,...

Spôsob formovania za podpory kryogénnej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6169

Dátum: 10.10.2006

Autor: Zurecki Zbigniew

MPK: B23Q 11/10, B21D 37/00

Značky: kryogénnej, kvapaliny, spôsob, podpory, formovania

Text:

...mazacich prostriedkov alebo ich obohatenia ocelkom neškodné a čisté kryogénna plyny, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Hoci kryogénne plyny nie sú mazivami, sú schopné v plynnom, kvapalnom alebo zmiešanom skupenstve schladiť povrch nástroja do takej miery, ktorá umožňuje zastaviť stratu tvrdosti nástroja a nárast koeficientu trenia a tým zvýšiť efektivitu formovania vporovnani s úplne suchým spôsobom. Účinok chladenia na tvrdosť,...

Tvarovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5532

Dátum: 08.09.2006

Autori: Weber Peter, Vehof Robert, Meier Armin, Kelsch Reiner, Leitner Falk, Hartmann Dieter, Brand Mathieu

MPK: B21D 37/00

Značky: nástroj, tvarovací

Text:

...naprikladšírku 3 až 15 mm, Podľa hrúbky materiálu škrupiny tvarovacích plôch majú chladiace kanály hĺbku od 3 do 10 mm, najmä od 5 do 6 mm.0012 Škrupiny tvarovacích plôch sa rozprestierajú po oboch stranách vlastného profilu tvaru na spôsob platní cez ne von a v týchto prírubových oblastiach majú v pravidelných alebo nepravidelných odstupoch otvory, resp. zodpovedajúce vyhĺbenia, aby sa tieto škrupiny tvarovacích plôch dali zoskrutkovať s...

Spôsob a nástroj na výrobu trojrozmerných spojovacích dielov, zhotovených procesmi tvárnenia a presného strihania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5819

Dátum: 01.09.2006

Autor: Frauchiger Paul

MPK: B21D 37/00, B21D 28/02, B21D 53/26...

Značky: dielov, stríhania, zhotovených, procesmi, tvárnenia, spôsob, spojovacích, přesného, výrobu, trojrozměrných, nástroj

Text:

...rezu a hrúbkou plechu. Geometria línií rezu sa na ten účel rozkladá do jednoduchých geometrických základných tvarov, ako sú polomery rohov, priemery otvorov, šírky štrbín a priečok. Z pomeru geometrickej veličiny opisujúeej línie rezu voči hrúbke plechu vyplynie stupeň obtiažnosti pre presné strihanie, ktorý so stúpajúcou hrúbkou plechu narastá. To znamená, že presné strihanie veľkoplošných tenkých dielov, ako sú lamely, je podstatne...

Bezpečnostné zariadenie pre ohraňovací lis a lamelový nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5142

Dátum: 05.07.2006

Autori: Sperrer Gerhard, Denkmeier Thomas

MPK: B21D 37/20, B21D 55/00, B21D 37/00...

Značky: bezpečnostné, zariadenie, ohraňovací, lamelový, nástroj

Text:

...tolerančnom rozmedzí.0011 Je však možné tiež uskutočnenie podľa nároku 17, ktorým sa doznačnej miery predíde negatívnemu ovplyvňovaniu lúčového kanála0012 Ďalším uskutočnením, opísaným v nároku 18, je pred dosiahnutím koncovej polohy, definovanej spoľahlivo dráhou presúvania, zaručený prepínacípochod medzi dvoma spínacimi stavmi.0013 Ďalšie výhodné uskutočnenia sú opísané vnárokoch 19 a 20,ktorými je možné pozitívne sledovat obe možné...

Dutý tvarovaný profil a tvarové prievlaky a tŕne na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3821

Dátum: 08.06.2004

Autori: Krišica Jaromír, Pluháček Petr, Svorník Jan

MPK: B21D 15/04, B21D 37/00

Značky: prievlaky, profil, tvarovaný, dutý, výrobu, tŕne, tvarově

Text:

...tŕň je výhodne vytvorený tak, že každé jeho profilové ostrie je na povrchu tvarového tŕňa vo forme aspoň jednej drážky alebo výbežku v tvare úseku jednochodej skrutkovice.Tvarový tŕň na výrobu dutého tvarového profilu opatreného viacchodou skrutkovicou je opatrený sústavou proñlových ostrí vo forme sústavy drážok alebo výbežkov spoločne v tvare úseku viacchodej skrutkovice. Profilové rezné hrany sú výhodne situované tak, že...

Zariadenie na výrobu a renováciu dutinových nástrojov tvárnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 262782

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bača Marek, Bača Jozef, Oravec Rudolf

MPK: B21D 37/00

Značky: renováciu, tvárnením, dutinových, nástrojov, výrobu, zariadenie

Text:

...nevyžaduje ďalšie opracovanie, čo má velký význam hlavne pri plátovaných materiáloch.Na priloženom výkrese je znázornené zariadenie podla vynálezu v pozdĺžnom schématickom reze.Zariadenie podla vynálezu, ako je znázornená na priloženom výkrese, pozostáva z lisovníka 1 suvne uloženého vo vodiacom puzdre 3, ktoré je uložené na objímke 6 tak,že medzi vodiacim puzdrom 3 a oibjímkou G je vytvorená medzera. Funkčná časť .lisov 4 níka 1 je .opatrená...

Zařízení pro upevnění horní desky lisovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239331

Dátum: 15.11.1986

Autori: Maxa Milan, Ružieka Karel, Bureš Jaroslav

MPK: B30B 15/02, B21D 37/00

Značky: lisovadla, horní, zařízení, upevnění, desky

Text:

...oooñuuI. ĺ Ycrpoñcrno paóoraer cxenymunu oópaaou.Hpn coumennm nasa 2 oóoüu I u nasa 5 nrynxn 4 xnocronnn 6 ycrauannnnaercn B oóoiw I, nocne qero nymeu nonopota nmynnn 4 zo noxóleana. oupenenneuoro Quxcaropou 8. ocymecrnnaerca sannpaane xnocronnma 6 I Quxcanna sroYc-rpoücrno .zum xpeunenm na npecce .aepxneinuun mwauna c T-oópasunu xnocmosnou, conepxamee. odoñuy c T-oópaaunu nasou. ooenuneunyn c nonaynon npecca, o. r n n q a n u e e c a TBH....

Polohovacie zariadenie so vzduchovým vankúšom

Načítavanie...

Číslo patentu: 230060

Dátum: 01.04.1986

Autori: Golier Milan, Ircha Vladislav

MPK: B21D 37/00

Značky: polohovacie, zariadenie, vzduchovým, vankúšom

Zhrnutie / Anotácia:

Polohovacie zariadenie so vzduchovým vankúšom, pozostávajúce zo základnej dosky, o ktorú je svojou klznou plochou opretá pohyblivá časť najmä lisovacieho nástroja, opatrené aj prívodným vzduchovým ventilom, vyznačujúce sa tým, že vzduchový ventil /6/ je usporiadaný v pohyblivej časti /3/ zariadenia a ventilová gulička /10/ je v kľudovej polohe pohyblivej časti /3/ čiastočne presunutá cez rovinu klznej plochy /2/ pohyblivej časti /3/, a v...