B21D 28/02

Spôsob a zariadenie na presné strihanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9702

Dátum: 19.01.2009

Autori: Watermann Martin, Trump Konrad, Zimmermann Martin

MPK: B21D 53/28, B21D 28/02, B21D 28/16...

Značky: zariadenie, přesné, obrobkov, strihanie, spôsob

Text:

...veľkých zaťaženiach dosiahne, že povrchy sú od seba oddelené. Vďaka veľkorysej hrúbke olejového vankúša viac milimetrov sa pätka strižníka otáčavždy výlučne na olejovom vankúši.0023 Ďalšie výhody vynálezu vyplývajú z ďalších podnárokov, ako aj zopisu príkladu uskutočnenia.Obrázok 1 principiálne zobrazenie presného strihania podľa doterajšieho stavu techniky, Obrázok 2 zobrazenie šikmého čelného kolesa, Obrázok 3 principiálne zobrazenie...

Spôsob a zariadenie na zhotovenie výstrižkov s veľmi hladkou plochou rezu a so zväčšenou funkčnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7306

Dátum: 26.09.2007

Autori: Hora Pavel, Schlatter Ulrich

MPK: B21D 28/02

Značky: zväčšenou, funkčnou, zhotovenie, plochou, zariadenie, výstrižkov, velmi, hladkou, spôsob

Text:

...Tento vysoký tlak sa vytvára hlavne v blízkosti hrán obrobku prostredníctvom hornej čeľuste, vybavenej výstupkom. Tento výstupok preberá určitým spôsobom funkciu nátlačnej hrany, ktorá podľa spisu DE 2 127 495 Al nie je k dispozícii. Týmto známym spôsobom sa však z väčšej časti zabráni vyššie uvedeným ostrapom. Tiež u tohto známeho riešenia sa nakoniec vťahovanie neodstraňuje a objem materiálu sa posúva pozdĺž línie rezu, čo je...

Spôsob a nástroj na výrobu trojrozmerných spojovacích dielov, zhotovených procesmi tvárnenia a presného strihania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5819

Dátum: 01.09.2006

Autor: Frauchiger Paul

MPK: B21D 28/02, B21D 53/26, B21D 37/00...

Značky: spojovacích, trojrozměrných, výrobu, přesného, spôsob, stríhania, tvárnenia, nástroj, procesmi, zhotovených, dielov

Text:

...rezu a hrúbkou plechu. Geometria línií rezu sa na ten účel rozkladá do jednoduchých geometrických základných tvarov, ako sú polomery rohov, priemery otvorov, šírky štrbín a priečok. Z pomeru geometrickej veličiny opisujúeej línie rezu voči hrúbke plechu vyplynie stupeň obtiažnosti pre presné strihanie, ktorý so stúpajúcou hrúbkou plechu narastá. To znamená, že presné strihanie veľkoplošných tenkých dielov, ako sú lamely, je podstatne...

Vystreďovacie zariadenie lisovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5807

Dátum: 24.05.2006

Autori: Malvestiti Claudio, Malvestiti Alberto, Confalonieri Sergio

MPK: B21D 28/02

Značky: zariadenie, lisovnice, vystreďovacie

Text:

...prvej lamely. Neskôr, po vytiahnuti úderníka od lamely a pri presune lamely dopredu sa lisovnica otočí okolovlastnej osi podľa predurčeného uhla. Údernik je nasmerovaný nalisovnicu s cieľom vytvorenia druhej lamely. Druhá lamela je uhlovo posunutá vzhľadom na vopred vylisovanú lamelu. Uhol posunu korešponduje s uhlom otočenia lisovnice.0009 Lisovnica je pripevnená ku oporněmu rukávu, ktorý je otočne upevnený ku spodnej časti formy. Rukáv je...

Spôsob a zariadenie na presné strihanie polotovarov s malými polomermi rohov a silne redukovaným vtiahnutím v jednostupňovom usporiadaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5472

Dátum: 03.02.2006

Autor: Grimm Willi

MPK: B26F 1/02, B21D 28/24, B21D 28/02...

Značky: rohov, jednostupňovom, zariadenie, redukovaným, strihanie, usporiadaní, silně, polotovarov, přesné, polomermi, malými, vtiahnutím, spôsob

Text:

...dielov väčšej hrúbky. Spočíva na princípe rôzneho smeru strihu geometriou dielov, ktoré sa zbiehajú bez polomeru rohu.0011 Na strihanie určený diel sa vzhľadom na to zloží z aspoň dvoch geometrií strihu,napríklad geometrie kruhu a geometrie zubu, pričom proces presného strihania prebieha vjednostupňovom usporiadaní. V prvom dielčom kroku sa hlavová kružnica ozubeného dieluzubov v pracovnom smere opačnom voči prvému díelčiemu kroku.0012...

Spôsob a zariadenie na výrobu a/alebo spracovanie dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6520

Dátum: 05.10.2005

Autori: Op De Hipt Michael, Welk Rudolf

MPK: B21D 24/00, B30B 15/28, B21D 28/02...

Značky: dielov, zariadenie, spôsob, spracovanie, výrobu

Text:

...je dané znakmi nároku 1 a čo sa týka vhodného zariadenia, znakmi nároku 4.0010 Základnou myšlienkou predloženého vynálezu je pole silu prenášajúcichprvkov, v ktorom môžu byt tieto uskutočnené v ľubovoľnom počte, v ľubovoľnomusporiadaní a s ľubovoľnou prenosovou plochou. Sily samé, ktoré sú prenášané silu prenášajúcimi prvkami, môžu byť vyvodzované hydraulický, pneumaticky,silou pružiny, mechanicky alebo elektromotoricky. SiIu prenášajúce...

Upínací zařízení plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257333

Dátum: 15.04.1988

Autori: Maliňák Stanislav, Mrkývka Jaroslav, Reich Jan

MPK: B21D 28/02

Značky: upínací, plechů, zařízení

Text:

...je jeho velká tuhost a možnost regulace svírací síly kleštiny V závislosti na tlouštce upínaného plechu.Příklad provedení předmětu vynálezu je znâzorněn na připojeném výkrese, na němž obr. 1 ukazuje upínací zařízení ve evislém řezu I nárysném pohledu, na obr. 2 je znázorněn odpovídající pohled shora a na obr. 3 je uveden detail ovládání horní čelistí kleštiny.Kleština l sestává z dolní čelisti lg a z horní čelisti lg, přičemž dolní...

Způsob vystřihování a děrování plechového polotovaru střižníkem a střižnicí na klikovém lisu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238127

Dátum: 16.02.1987

Autori: Špaček Jindřich, Langer Zdeněk, Novotný Josef

MPK: B21D 28/02

Značky: děrování, střižnicí, plechového, střižníkem, polotovarů, způsob, zařízení, klikovém, provádění, tohoto, vystřihování, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vystřihování a děrování plechového polotovaru střižníkem a střižnicí na klikovém lisu a zařízení k provádění tohoto způsobu. Účelem vynálezu je snížení namáhání hnacího ústrojí beranu, odstranění rázů a hluku, vznikajícího při práci a snížení spotřeby energie stroje. Tohoto cíle se dosahuje tak, že plechový polotovar se umístí ve vzdálenosti 25 až 45 % jeho tloušťky nad dolní mrtvou polohou střižníku. Potom se nastřihne a po...

Způsob upínání a děrování dílců z uzavřených profilů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230022

Dátum: 15.09.1986

Autori: Veverka Bohuslav, Pála Adolf

MPK: B21D 28/02

Značky: dílců, provádění, způsob, tohoto, způsobu, děrování, zařízení, upínání, uzavřených, profilů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob upínání a děrování dílců z uzavřených profilů, vyznačující se tím, že dílec z uzavřeného profilu nasunutý na trn se působením horní desky silou pružin přitlačí vodicí deskou na podložku, načež se horními a spodními vodícími členy ustaví a upne do osy střižníku, kterými se následně vytvoří v dílci otvory.