B21D 26/08

Spôsob spevňovania pojazdových plôch srdcoviek a srdcovkových klinov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278675

Dátum: 17.12.1991

Autori: Mitura Karel, Jursa Jan, Kiedroň Vladislav, Sivý Miroslav, Kaczmarski Janusz, Návrat Lubomír

MPK: B21D 26/08

Značky: srdcoviek, ploch, srdcovkových, spevňovania, pojazdových, klinov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Srdcovka so srdcovkovým klinom sa ukladá medzi svojimi koľajnicovými koncami na poddajné lôžko, potom sa na pojazdné plochy pôsobí tlakovými vlnami od opakovaných výbuchov plastickej trhaviny s rýchlosťou detonácie 6000 až 7500 m/s a s detonačným tlakom 15 000 až 40 000 MPa až do dosiahnutia povrchovej tvrdosti 350 až 400 HB a hĺbky spevnenia 20 až 28 mm pri pomere medze klzu Rp0,2 k medzi pevnosti Rm, rovnajúcej sa hodnote 0,7 až 0,8....

Spôsob hydrodynamického dopredného pretlačovania a zariadenie na jeho prevedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233298

Dátum: 01.04.1987

Autori: Podolský Michal, Kulíšek Jaroslav, Polák Karol

MPK: B21D 26/08

Značky: spôsob, pretlačovania, dopredného, hydrodynamického, zariadenie, prevedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu hydrodynamického dopredného pretlačovania, ktorého podstatou je, že na polotovar, plný alebo dutý, uložený na tŕni a ustavený do redukčnej časti nástroja v prostredí tlakovej kvapaliny alebo čistoplastickej hmoty sa pôsobí združeným mechanickým rázom cez vysokotlakové vysokorýchlostné médium a cez čelnú oporu pri zvýšených rýchlostiach rázu väčších ako 0,3 ms-1, po predchádzajúcom nastavení zvolenej výšky hydraulického...

Spôsob hydrodynamického objemového tvárnenia materiálov a zariadenie na prevedenie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233296

Dátum: 01.04.1987

Autori: Polák Karol, Kulíšek Jaroslav, Strýček Oliver

MPK: B21D 26/08

Značky: materiálov, zariadenie, tvárnenia, objemového, spôsob, spôsobu, hydrodynamického, prevedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu hydrodynamického objemového tvárnenia materiálov, ktorého podstatou je, že na tvárnený polotovar, umiestený v tlakovej kvapaline, prípadne uložený v prostredí čistoplastickej hmoty obklopujúcej daný polotovar zo všetkých strán sa pôsobí synchronne tlakom a mechanickým rázom pri rýchlostiach väčších než 0,3 ms-1 až do rýchlostí 100 ms-l uvažujúc lineárnu deformačnú dráhu. Predmetom vynálezu je aj zariadenie na prevedenie...

Zařízení na výrobu lemovaných výlisků explosivním tvářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245035

Dátum: 16.03.1987

Autori: Oddus Miloš, Sventek Ján, Kachút Daniel, Mostecký Jioí Akademik, Huba František, Baxa Jozef, Kopernický Ivan

MPK: B21D 26/08

Značky: výrobu, lemovaných, explosivním, tvářením, zařízení, výlisků

Text:

...Meere 1203 xpOBaHBBI cnoopnmmpołaammñ Sagem napmqawxx.Home uponxaxsozcmsa Bepwaa, B COOTBGTDTBKE c BHCOTOÍ Kpaenoro m» ccvyna oTóopToBKu, HPOIIIHBBBTCH n OTÓOQTOBHBQBTCH oTBepcTne.KoHTyp Mawpmm onpeneJmeT KOHTYp ou-óopronnn.Owóopmozaoqnax BHTSJKICB. zrpyóooópasmnc neTarxeň ocymecwmmeroa anaJxor-Jmnm cHocoÓoM Ten, rn-o sneplvonepenammaa opena n BBLHBÉBTICS. Bnonmca n saómamrc 13 mpyóy, samem KOOQIIHHHWGTCH nanMawpjąueů o Lyanconom x...

Spôsob plošného stríhania a dierovania polotovarov a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237847

Dátum: 15.03.1987

Autori: Polák Juraj, Polák Karol, Kulíšek Jaroslav

MPK: B21D 26/08

Značky: spôsob, prevádzaniu, dierovania, polotovarov, plošného, spôsobu, tohoto, zariadenie, stríhania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka plošného strihania a dierovania polotovarov, ktorého podstatou je, že na polotovar umiestnený spolu s protiľahlým kovovým, priestorovo tvarovaným tvárniacim nástrojom v uzavretom priestore v tlakovom médiu alebo v prostredí čistoplastickej hmoty sa pôsobí synchronne tlakom, rýchlosťou a zrýchlením daného výstrižku pri vystrihovaní alebo odpadu pri dierovaní a to prostredníctvom mechanického rázu uskutočneného do daného tlakového...

Stroj pro výbušné tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 249122

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kortenski Christo, Vodenitscharov Stefan

MPK: B21D 26/08

Značky: výbušné, tváření, stroj

Text:

...obsahuje zásobník a podávací valec, v jehož dolní pístové části je umístěn zapalovač, přičemž osa podávacího válce lícuje s osarmi otvoru .a kanálu.Podle posledního provedení vynálezu je trhací nálož opatřena časovanou zpožďovací rozbuškou.Nový anebo vyšší účinek, dosahovaný vynálezem, spočíva ve vytváření plynulého pracovního postupu s pracovní bezpečnosti a v možnosti vsunování do výrobních linek.vynález bude nyní objasněn podle přiložených...

Způsob ohýbání výrobků pomocí výbušné látky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237215

Dátum: 15.06.1986

Autori: Siewert Peter, Tangermann Hasko, Steinicke Horst, Hellmuth Werner, Schmicker Harald, Urbanke Siegfried, Neubauer Adolf

MPK: B21D 26/08

Značky: pomocí, látky, zařízení, ohýbání, provádění, výbušné, způsob, výrobků, způsobu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohýbání výrobků pomocí výbušné látky a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález patří do oblasti techniky zpracování výbuchem. Cílem vynálezu je zkrácení času na výrobu a cenu a snížení odchylek od požadovaného tvaru při ohýbání polotovarů. Úkol vynálezu spočívá v odstranění nedostatků známých způsobů zpracování výbuchem a vytvoření způsobu a zařízení na ohýbání polotovarů za studena pomocí výbušné látky, vhodné pro požití v sériové...

Zařízení pro tváření dutých těles výbuchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228718

Dátum: 25.10.1984

Autori: Köhler Henry, Siewert Peter, Neumann Bertram, Müller Wilfried, Tangermann Hasko, Hellmuth Werner, Urbanke Siegfried, Steinicke Horst, Heinrich Heinz

MPK: B21D 26/08

Značky: tváření, dutých, zařízení, těles, výbuchem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti technologie tváření. Cílem vynálezu je zvýšení produktivity zařízení pro výbušné tváření při odstranění prostojů a zlepšení výměny spodků zápustek. Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro výbušné tváření dutých těles v kovací zápustce s pracujícímí pásovámi dopravníky a zlepšeným přiváděním a odváděním výrobků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení pro výbušné tváření na hlavním pásovém dopravníku s hydraulickým...